Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
'The BBC Proposals To Cut Its Local Radio Budgets' by Grant Goddard

'The BBC Proposals To Cut Its Local Radio Budgets' by Grant Goddard

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Published by Grant Goddard

Analysis of the BBC proposals to cut the budgets of BBC local radio stations, written by Grant Goddard in September 2011.

Analysis of the BBC proposals to cut the budgets of BBC local radio stations, written by Grant Goddard in September 2011.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Grant Goddard on Feb 20, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/20/2013

 
 TFJ @@E YPGYGUMCU TG EZTKTU CGEMC PMDKG @ZDNJTU
`{
NPMLT NGDDMPD
 
Tfjpj jvkutu m fznj nzca `jt~jjl tfj klqjutbjlt kl ypgnpmbbju bmdj kl cgemcegbbjpekmc pmdkg mld @@E cgemc pmdkg?
egbbjpekmc pmdkg uyjlt ¥0> yjp fgzp gztyzt &0996';+
@@E cgemc pmdkg uyjlt ¥454 yjp fgzp gztyzt &0996';+,[jt# tfj pjuzctu mpj?
cgemc egbbjpekmc pmdkg.u |599 utmtkglu mttpmet m 5=* ufmpj ga pmdkgckutjlkln
@@E cgemc pmdkg.u |49 utmtkglu mttpmet m ;* ufmpj ga pmdkg ckutjlkln &kltfjkp mpjmu mnnpjnmtjd+,Pmdkg eml `j ml klepjdk`c{ efjmy bjdkzb &egbympjd tg TQ gp lj~uymyjpu+mld tfzu ku kdjmc agp pjcmtkqjc{ ubmcc# cgemc bmphjtycmeju, Tfku amet ~mu akputzldjputggd kl tfj ZU ~ktf tfj jmpc{ djqjcgybjlt ga cgemc egbbjpekmc pmdkgmld# kl ypmetkej# cgemc pmdkg fmu uypjmd tg bgut ga tfj pjut ga tfj ~gpcd mld fmuypgqjl jvtpjbjc{ egut jaakekjlt mld ypgaktm`cj,@zt pmdkg eml mcug `j ml jvyjlukqj bjdkzb ka {gz ~mlt kt tg `j, @@E Pmdkg 4egltjlt egutu ¥;#=09 yjp fgzp gztyzt# zldjputmldm`c{ dzj tg tfj pjcmtkqjc{ fknfegut ga dpmbm# lj~u# dgezbjltmp{ mld ezppjlt maamkpu ypgnpmbbju, Tfj @@E.ucgemc pmdkg gztyzt# kl egut tjpbu# amccu `jt~jjl fknf"bmkltjlmlej Pmdkg 4 mld.efjmy mld efjjpazc. cgemc egbbjpekmc pmdkg,Fg~jqjp# @@E cgemc pmdkg myyjmpu lgt tg fmqj bgqjd ~ktf tfj tkbju kl tfj ~m{kl ~fkef kt egzcd `j jb`pmekln lj~ tjeflgcgnkju mld bgdjpl ~gph bjtfgdu tg`gtf pjdzej ktu egutu mld tg eglljet bgpj jaajetkqjc{ ~ktf ktu mzdkjleju, Ngkltg m cgemc @@E pmdkg utmtkgl mld tfj jvyjlukqj fmpd~mpj"`mujd utzdkgu cgghypjtt{ bzef mu tfj{ dkd 09 {jmpu mng, [jt# kl 09==# {gz egzcd jmukc{ pzl m cgemcutmtkgl# zukln ugat~mpj"`mujd tjeflgcgnkju pzllkln gl egbyztjpu# apgb mubmcc# ukdj"utpjjt ufgyapglt zlkt,Pmtfjp tfml ukbyc{ ucmuf tfj `zdnjtu ga jvkutkln @@E cgemc pmdkg utmtkglu mldfmqj tg pjycmej cgemc ypgnpmbbju ~ktf pjnkglmc qjpukglu# tfj tkbj ku pknft tgypjujpqj tfj cgemc gztyzt ~fjpjqjp yguuk`cj# `zt tg bgdjplkuj tfjuj @@Eutmtkglu tg pjacjet tfj jeglgbke pjmcktkju ga tfj pmdkg ujetgp kl 09==, Mu gtfjp egppjuygldjltu fmqj ygkltjd gzt# ~ktf tfj cmpnjut egbbjpekmc pmdkg g~ljpu mcc`zt m`mldglkln njlzkljc{ cgemc pmdkg mld eglqjptkln tfjkp jvkutkln ckejleju kltgpjnkglmc'lmtkglmc ujpqkeju# @@E cgemc pmdkg ~gzcd `j dmat tg m`dkemtj m nmy kltfj bmphjt klepjmuklnc{ zlakccjd lgt glc{ `{ pmdkg# `zt `{ ml{glj, Tfj ecguzpjga ug bml{ cgemc lj~uymyjpu nkqju njlzkljc{ cgemc pmdkg utmtkglu ml jqjlnpjmtjp gyygptzlkt{ tg eglljet ~ktf tfjkp mzdkjleju tfml jqjp `jagpj,Ugbj @@E cgemc pmdkg utmtkglu dg ml jvejccjlt og`, Agp jvmbycj# @@E PmdkgUzaagch mttpmetu m =:* ufmpj ga pmdkg ckutjlkln, Gtfjpu yjpagpb yggpc{, @@ECgldgl fmu glc{ m 0* ufmpj mld ku glc{ ckutjljd tg `{ m bjmuc{ :* ga mdzctCgldgljpu jmef ~jjh, Pmtfjp tfml ozut ucmuf ucmuf ucmuf# tfj tktcj ga tfj @@Eutpmtjn{ dgezbjlt# .Yzttkln ]zmckt{ Akput.# ufgzcd `j yzt kltg metkgl cktjpmcc{ mldutmtkglu uzef mu @@E Cgldgl ufgzcd `j tfj g`ojet ga m .tzplmpgzld. utpmtjn{ tgjluzpj tfmt Cgldgljpu mpj nkqjl `jttjp qmczj apgb tfjkp Ckejlej Ajj agp cgemcpmdkg,
Tfj @@E Ypgygumcu Tg Ezt Ktu Cgemc Pmdkg @zdnjtu ymnj
 
«09== Npmlt Ngddmpd 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->