Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rudolf Steiner-Misiunea Lui Mihail

Rudolf Steiner-Misiunea Lui Mihail

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
Published by Gheorghiu Domi

More info:

Published by: Gheorghiu Domi on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2012

pdf

text

original

 
 Rudolf Steiner 
MISIUNEA LUI MIHAIL
Revelaţia tainelor entităţii umaneGA 194
Douăsprezece conferinţe,ţinute la Dornachîn perioada 21 noiembrie - 15 decembrie 1919Traducere din limba germanăde PETRE PAPACOSTEATraducerea s-a făcut după ediţia germanăRudolf Steiner 
 Die Sendung Michaels
Dornach,1983, GA 194© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervateEditurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
TREPTELE ADEVĂRULUI
Antroposofia este un curent spiritual modern, fundamentat de austriacul Rudolf Steiner (1861-1925), personalitate complexă, dotată cu capacitatea de a dezvolta în mod consecventşi interactiv atât mistica înaltă bazată pe experienţe interioare care l-au condus la cercetăriaprofundate în lumea spirituală, cât şi gândirea riguros ştiinţifică despre spirit, prin opoziţiecu tendinţele materialismului dominant în secolul al XIX-lea şi prima parte a secolului alXX-lea. Materialismul urmărea eliminarea nivelului divin-spiritual din cunoaştere princontestarea existenţei acestuia în Univers, ceea ce l-a îndreptăţit pe R. Steiner să afirme:„Tragedia materialismului constă în faptul că nu poate înţelege ce este materia".Pentru a sintetiza conţinutul de idei al antroposofiei sau ştiinţei despre spirit vom porni de laun principiu de bază formulat chiar de Rudolf Steiner: „Oricărei realităţi materiale dinUnivers îi corespunde ceva spiritual şi orice realitate spirituală din Univers primeşte la unmoment dat expresie în lumea materială". Întreaga evoluţie, mai întâi biologică şi apoi social-istorică, a umanităţii este o ilustrare vie a acestui principiu. Cunoaşterea directă a resorturilor spirituale ale umanităţii, ca şi cunoaşterea exterioară a materiei, se obţine numai prin eforturisusţinute de perfecţionare a structurilor noastre sufleteşti şi spirituale, pentru a deveni apţi şidemni de dezvoltarea conştientă şi responsabilă a relaţiei omului cu lumea spirituală în toată puritatea indispensabilă acestui scop. Unul din principalele scopuri ale antroposofiei constăîn deschiderea căilor cunoaşterii de sine, fapt necesar pentru evoluţia viitoare a omenirii. Atâtcunoaşterea de sine cât şi înţelegerea coerentă a lumii interioare şi a ambianţei telurice şicosmice se pot dobândi prin studiul scrierilor antroposofice, întrucât logica riguroasă a1
 
expunerilor oferă gândirii posibilitatea aprecierii valorii acestora, chiar şi în lipsa accesului personal direct la lumile spirituale. Omul apare astfel ca o fiinţă dublă, cu problematicăcosmică şi problematică terestră, având sarcina realizării sintezei superioare a acestora.În consecinţă, antroposofia este ştiinţa despre spirit care ne dă posibilitatea înţelegerii
raţiunii de a fi
a structurilor şi evenimentelor aparţinând lumii sensibile, precum şi aînlănţuirii acestora în timp şi spaţiu. Ea nu este o fundamentare teoretică pusă la îndemânaunei „secte religioase", cum încearcă să denigreze unele scrieri mişcarea antroposofică, cireprezintă calea spirituală de valorificare concretă a forţelor de iubire aduse de Hristos pePământ, atât de necesară într-o perioadă în care dezbinarea între oameni se manifestă în toaterelaţiile individuale şi de grup. Există, în prezent, antroposofi aparţinând celor mai diferiteconfesiuni religioase care consideră că au găsit, în sfârşit, în antroposofia lui R. Steiner unlimbaj comun capabil să creeze baza pentru o nouă deschidere spirituală către lume, prinînţelegerea corectă a momentului-cheie pentru întreaga evoluţie cosmică pe care l-areprezentat Evenimentul de pe Golgota de acum 2000 de ani.Antroposofia nu este teorie, ci cunoaştere vie, ceea ce se reflectă în faptul că a pus toate premisele şi a elaborat soluţii valoroase în diferitele domenii aplicative marcate deconsecinţele tuturor situaţiilor de criză caracteristice lumii actuale pe care Rudolf Steiner le-a prevăzut cu 8-9 decenii în urmă. Astfel, pe baza cunoaşterii aprofundate a omului(antropologia antroposofică), Rudolf Steiner, colaboratorii şi urmaşii săi au elaborat principiile şi metodele terapeutice ale medicinii antroposofice, ale agriculturii biodinamice,ale sistemului pedagogic Waldorf, ale tripartiţiei sociale, au dat naştere unui impuls originalîn arhitectură etc. Putem conchide că antroposofia este totodată o cale de cunoaştereobiectivă, o cale de autocunoaştere şi o cale de viaţă. Ea este prelungirea în Eul omului actuala activităţii lui Hristos, a Logosului care a acţionat de la începutul existenţei Universului.Mişcarea antroposofică, care s-a separat din mişcarea teosofică, s-a dezvoltat independent, şinumai în mod eronat sau abuziv este asociată cu alte curente şi organizaţii actuale. Eadeschide perspective luminoase educaţiei pentru libertate, iubirii dintre oameni şi colaborăriicu natura, iar spiritualitatea românească, constitutiv creştină şi cu o largă deschidere spreînţelegerea integrării omului în Cosmos, este o matrice gata pregătită pentru receptarea şidezvoltarea acestor imperative ale mileniului III. biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
 ÎN LEGĂTURĂ CU PUBLICAREA CONFERINŢELOR LUI RUDOLF STEINER
Baza ştiinţei spiritului orientată antroposofic o constituie lucrările scrise şi publicate deRudolf Steiner (1861-1925). Pe lângă aceasta, el a ţinut, între 1900-1924, numeroaseconferinţe şi cursuri, atât în faţa unui public larg, cât şi pentru membrii Societăţii teosofice,mai târziu ai Societăţii antroposofice. Vorbind în mod liber, el însuşi a dorit iniţial ca acesteconferinţe să nu fie consemnate în scris, deoarece ele erau concepute drept „comunicăriorale, nedestinate tiparului". După ce însă s-au finalizat şi răspândit tot mai numeroasevariante incomplete şi eronate după stenogramele şi notiţele auditorilor, s-a văzut nevoit săreglementeze problema acestora. Şi a încredinţat Mariei Steiner von Sivers această misiune.Ei i-a revenit sarcina de a-i desemna pe cei care au dreptul să stenografieze conferinţele, de aasigura administrarea stenogramelor şi revizuirea textelor pentru tipar. Din cauză că, fiindextrem de ocupat, Rudolf Steiner nu a putut corecta el însuşi textele, decât în cazuri foarterare, în privinţa tuturor conferinţelor publicate trebuie să se ţină seama de această rezervă asa: „Va trebui să se aibă în vedere faptul că în stenogramele nerevizuite de mine se găsescgreşeli".2
 
În legătură cu raportul dintre conferinţele pentru membri, care, la început, erau accesibilenumai sub formă de manuscrise tipărite pentru uz intern, şi cărţile sale, destinate publiculuilarg, Rudolf Steiner îşi exprimă punctul de vedere în lucrarea autobiografică
 Mein Lebensgang 
(
Viaţa mea
), capitolul 35. Cele spuse acolo sunt valabile, în egală măsură, înceea ce priveşte cursurile ţinute, care se adresau unui cerc restrâns de participanţi,familiarizat cu bazele ştiintei spiritului.După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a trecut, conform indicaţiilor sale, la tipărireaunei ediţii a operelor complete ale lui Rudolf Steiner (Rudolf Steiner - Gesamtausgabe, GA).Volumul de faţă constituie o parte a acestei ediţii.
CONFERINŢA I
Dornach, 21 noiembrie 1919
Aş dori să vă vorbesc în aceste zile despre modul în care noi, oameni ai prezentului, nesituăm faţă de acea manifestare spirituală despre care putem spune că intervine ca forţă a luiMihail în spiritualitatea Pământului şi prin aceasta şi în celelalte evenimente ce se desfăşoară pe acesta. Este necesar să pregătim azi terenul pentru problemele pe care le vom aborda peaceastă temă. Pentru a face accesibile înţelegerii umane intervenţiile forţei amintite, plecândde la simptomele pe care le observăm în ambianţa noastră, vom aborda diferite puncte devedere. Dacă vrem să vorbim cu seriozitate despre lumea spirituală trebuie să observăm ceeace se prezintă ca revelaţii ale forţelor spirituale, aici, în lumea fizică. Căutăm, într-un anumitsens, să pătrundem dincolo de vălul lumii sensibile, la ce este activ în lumea spirituală. Ceeste prezent în lumea fizică poate fi observat de orice om; ce este activ în lumea spiritualăserveşte pentru a da de aici soluţia enigmelor pe care le oferă lumea fizică. Este însă necesar ca aceste enigme ale vieţii fizice să fie sesizate în mod corect. În legătură cu aceste probleme,unele lucruri importante care s-au petrecut în ultimul timp trebuie să fie abordate cu maximăseriozitate. Pentru înţelegerea în profunzime nu numai a întregii umanităţi, ci chiar aîntregului Univers trebuie să ne eliberăm de interesele pur personale. Se va cunoaşte cel mai bine ce are de îndeplinit personalitatea în lume şi care este valoarea sa proprie, numai atuncicând ne vom elibera de ceea ce este personal în sens îngust.După cum ştiţi, evoluţia noastră legată de etapa Pământ a fost precedată de o altă dezvoltare:este vorba, aşadar, de o dezvoltare cosmică completă. Dar această evoluţie continuă a ajunsla un punct pe care-l va depăşi, îndreptându-se spre trepte noi, mai înalte. În al doilea rând,ştiţi că atunci când contemplăm lumea nu avem de-a face numai cu acele fiinţe pe care leîntâlnim pe Pământ, în regnurile mineral, vegetal, animal şi uman, ci şi cu fiinţe superioareacestor regnuri, pe care le-am reunit în categoria Ierarhiilor superioare. Ori de câte orivorbim despre evoluţia totală trebuie să luăm în considerare şi aceste fiinţe aparţinândIerarhiilor superioare. Ele parcurg o evoluţie pe care o putem înţelege dacă găsim analogii cu propria noastră evoluţie şi cu aceea a diferitelor regnuri ale Pământului. Vă rog să luaţi înconsiderare următoarele: oamenii au parcurs evoluţiile etapelor Saturn, Soare, Lună şi auajuns la etapa Pământ, putând spune, aşadar, că, aşa cum ne simţim ca oameni în ambianţaterestră, am ajuns la cea de a patra treaptă a evoluţiei noastre.Să privim spre fiinţele care se află imediat deasupra treptei umane, pe care noi le numimîngeri (Angeloi). Dacă vrem să folosim numai analogia, spunem: Aceste entităti, chiar dacăau forme cu totul diferite de cea a existenţei umane şi sunt la început invizibile pentrusimţurile umane fizice, se află pe treapta de evoluţie numită Jupiter.Dacă vorbim de arhangheli (Arhangeloi), constatăm că au atins treapta de evoluţie Venus. Iar dacă vorbim de începătorii (Arhai), de Spiritele timpului, deci de acele spirite care irump înmod foarte special în evoluţia noastră pământeană, aceştia se află deja în etapa evolutivă3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->