Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Weegbrug Van Wonterghem, een bedrijf van Pierre Serry

Weegbrug Van Wonterghem, een bedrijf van Pierre Serry

Ratings:
(0)
|Views: 419|Likes:
Published by Thierry Debels
Pierre Serry is een van de verdachten van de kasteelmoord. Naast het bedrijf Tagera, bezit Serry ook Weegbrug van Wonterghem. Ook hier is de financiële situatie niet rooskleurig.
Pierre Serry is een van de verdachten van de kasteelmoord. Naast het bedrijf Tagera, bezit Serry ook Weegbrug van Wonterghem. Ook hier is de financiële situatie niet rooskleurig.

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Thierry Debels on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2012

pdf

text

original

 
JAARREKENING IN EURO
Naam:
WEEGBRUG VAN WONTERGHEM
Rechtsvorm: Naamloze vennootschapAdres: Langendamdreef Nr: 19 Bus:Postnummer: 9880 Gemeente: AalterLand: BelgRechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: BruggeInternetadres:OndernemingsnummerBE 0429.148.586Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum vanbekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.19-07-1996Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van01-06-2011met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van01-01-2010tot31-12-2010Vorig boekjaar van01-01-2009tot31-12-2009De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:VKT 1.2, VKT 5.1.1, VKT 5.1.3, VKT 5.2.1, VKT 5.2.2, VKT 5.4, VKT 5.5, VKT 5.6, VKT 5.7, VKT 5.8, VKT 5.9, VKT 6,VKT 8, VKT 9VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functiein de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
S
ERRY
PierreLangendamdreef 199880 AalterB
ELGIË
Begin van het mandaat: 01-05-2006 Einde van het mandaat: 01-05-2012Gedelegeerd bestuurder
S
ERRY
MarcelLangendamdreef 199880 AalterB
ELGIË
Begin van het mandaat: 01-05-2006 Einde van het mandaat: 01-05-2012Bestuurder
1/8
20NAT.30/06/2011Datum neerleggingBE 0429.148.586Nr.8Blz.EURD. 11232.00500 VKT 1.1
 
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVAV
ASTE ACTIVA
20/28
21.212 35.602
Oprichtingskosten
20
Immateriële vaste activa
5.1.1 21
Materiële vaste activa
5.1.2 22/27
21.212 35.602
Terreinen en gebouwen
22
Installaties, machines en uitrusting
23
Meubilair en rollend materieel
24
21.212 35.602Leasing en soortgelijke rechten
25
Overige materiële vaste activa
26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
27
Financiële vaste activa
5.1.3/5.2.1 28
V
LOTTENDE ACTIVA
29/58
24.459 21.155
Vorderingen op meer dan één jaar
29
Handelsvorderingen
290
Overige vorderingen
291
Voorraden en bestellingen in uitvoering
3
1.000 1.000
Voorraden
30/36
1.000 1.000Bestellingen in uitvoering
37
Vorderingen op ten hoogste één jaar
40/41
22.546 19.511
Handelsvorderingen
40
22.546 17.312Overige vorderingen
41
2.199
Geldbeleggingen
5.2.1 50/53
Liquide middelen
54/58
33 292Overlopende rekeningen
490/1
881 352
TOTAAL VAN DE ACTIVA
20/58
45.672 56.757
Nr. BE 0429.148.586 VKT 2.1
2/8
 
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVAE
IGEN VERMOGEN
10/15
-63.918 -50.299
Kapitaal
5.3 10
30.987 30.987
Geplaatst kapitaal
100
30.987 30.987Niet-opgevraagd kapitaal
101
Uitgiftepremies
11
Herwaarderingsmeerwaarden
12
Reserves
13
Wettelijke reserve
130
Onbeschikbare reserves
131
Voor eigen aandelen
1310
Andere
1311
Belastingvrije reserves
132
Beschikbare reserves
133
Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)
14
-94.905 -81.286Kapitaalsubsidies
15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van hetnetto-actief
19
V
OORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
16
Voorzieningen voor risico's en kosten
5.4 160/5
Uitgestelde belastingen
168
S
CHULDEN
17/49
109.590 107.056
Schulden op meer dan één jaar
5.5 17
Financiële schulden
170/4
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijkeschulden
172/3
Overige leningen
174/0
Handelsschulden
175
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
176
Overige schulden
178/9
Schulden op ten hoogste één jaar
5.5 42/48
109.590 107.056
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaarvervallen
42
Financiële schulden
43
Kredietinstellingen
430/8
Overige leningen
439
Handelsschulden
44
24.032 42.278Leveranciers
440/4
24.032 42.278Te betalen wissels
441
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
46
Schulden met betrekking tot belastingen,bezoldigingen en sociale lasten
45
1.496Belastingen
450/3
1.496Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
Overige schulden
47/48
84.061 64.777
Overlopende rekeningen
492/3
TOTAAL VAN DE PASSIVA
10/49
45.672 56.757
Nr. BE 0429.148.586 VKT 2.2
3/8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->