Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
ECHR : De Souza Ribeiro c. France : Brief amicus curiae

ECHR : De Souza Ribeiro c. France : Brief amicus curiae

Ratings: (0)|Views: 2,509|Likes:
Published by ECHR News
ECHR CEDH case De Souza Ribeiro v. France (22689/07)
Lawyer : n/a . Mr. Serge Slama
Amicus curiae GISTI
ECHR CEDH case De Souza Ribeiro v. France (22689/07)
Lawyer : n/a . Mr. Serge Slama
Amicus curiae GISTI

More info:

Published by: ECHR News on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

 
Pgtoq, lm 6 eïutomt 4074
Ac}t m}tcpïmiim jmq jtcozq jm l‟kcnnm
Nciqom}t lm Ptïqojmiz, Nmqjgnmq mz Nmqqom}tq lmq B}fmq
Zomtam oizmtumizoci
+gtzoalmq 15)4 jm lg Aciumizoci mz :: j} tëflmnmiz jm lg Ac}t/
Tïe)
2 geegotm
Jm Qc}rg Todmotc a) Etgiam
+Ac}t MJK, =
m
Qmaz) 10 b}oi 4077, Tmw) i°445;?#06/Q}ozm g}{ lmzztmq j} 7? bgiuomt 4074 j} ftmeeomt gjbcoiz à lg Ftgijm akgndtm oiectngizjm l‟g}zctoqgzoci jciiïm pgt lm ptïqojmiz à icq jmngijmq jm zomtamq oizmtumizociq, lmFtc}pm j‟oiectngzoci mz jm qc}zomi jmq onnoftïq +Foqzo/, lg Lof}m jmq jtcozq jm l‟kcnnm mzj} aozcymi +LJK/ mz lm Acnozï Oizmt Nc}umnmizq G}ptëq Jmq Ïuga}ïq +Aongjm/ cizl‟kciim}t jm ptïqmizmt jmq cdqmtugzociq ïatozmq jgiq lm agjtm jm l‟geegotm
Jm Qc}rgTodmotc a) Etgiam
+Tmw) i° 445;?#06/, tmiucyïm mi Ftgijm akgndtm pgt jïaoqoci j} 4;icumndtm 4077 mi gpploagzoci jm l‟gtzoalm :1 j} tëflmnmiz jm ptcaïj}tm) Ol g g}qqog}zctoqï pgt lmzztm j} 46 bgiuomt 4074 icq gqqcaogzociq à tï}iot mi }im qm}lm lm}tq jm}{zomtamq oizmtumizociq
7
)L‟geegotm tmiucyïm jmugiz lg Ftgijm akgndtm i‟mqz
pgq jïi}ïm j‟mibm}{ aciatmzq
w}o jïpgqqmiz lmq qm}lq egozq j‟mqpëam) G}.jmlà nânm jm lg w}mqzoci jm qgucot qo lm jtcoz g}tmac}tq q}qpmiqoe jm plmoi jtcoz tïq}lzgiz jm l‟gtzoalm 71 pm}z âztm gqqcaoï à l‟gtzoalm ; jm lgAciumizoci m}tcpïmiim jmq jtcozq jm l‟kcnnm ‑ w}mqzoci w}o oizïtmqqm lm acizmizom}{ jmqïztgifmtq jm l‟miqmndlm jmq Ïzgzq nmndtmq j} Aciqmol jm l‟M}tcpm ‑ lg jïaoqoci w}m
7
 
Ol g ïzï gaactjï }i zczgl jm 70 pgfmq pc}t akgw}m oizmtumizoci)
a#c Foqzo, 1 uollg Ngtaëq 6=077 Pgtoq eg{ 07 :1 7: 50 5? +ngol pc}t amzzm jmngijm jmzomtam oizmtumizoci
 
tmijtg ucztm Ac}t jgiq qg ectngzoci lg pl}q qclmiimllm g}tg jmq
oiaojmiamq q}t lmqg}ztmq jïpgtzmnmizq mz acllmazouozïq j‟c}ztm.nmt
jgiq lmqw}mlq
g}a}i tmac}tqmeemazoe i‟m{oqzm
pc}t ptczïfmt lmq pmtqciimq egoqgiz l‟cdbmz j‟}im nmq}tm j‟ïlcofimnmizj‟}im gzzmoizm à lm}tq jtcozq mz lodmtzïq fgtgizoq pgt lg Aciumizoci +g}qqo domi pc}t lmqjtcozq oizgifodlmq w}m pc}t lmq jtcozq tmlgzoeq j‟gollm}tq/)Mi meemz, mi jïtcfgzoci g} jtcoz acnn}i gpploagdlm mi
Etgiam nïztcpclozgoim
w}optïucoz lm agtgazëtm q}qpmiqoe j} tmac}tq aciztm lg nmq}tm gjnoioqztgzoum j‟ïlcofimnmiz
jmp}oq lm jïd}z jmq giiïmq w}gztm.uoifz.jo{
+gtzoalm L) =41.7 acjm jm l&miztïm mz j}qïbc}t mz j} jtcoz j&gqolm . AMQMJG . tïq}lzgiz jm l‟giaomi gtzoalm 44 doq jm l‟ctjciigiam i°:=.45=; j} 4 icumndtm 7?:= oqq} jm l‟gtzoalm 7
mt
jm lg lco i° ?0.1: j} 70 bgiuomt 7??0/,l‟gdqmiam jm tmac}tq q}qpmiqoe jm plmoi jtcoz aciztm lmq gttâzïq jm tmacij}ozm à lg etcizoëtmc} lmq cdlofgzociq jm w}ozzmt lm zmttozcotm etgiægoq aciamtim g}qqo domi
lg F}ygim, Qgoiz.Ngtzoi
+gtz) L) =7:.7 AMQMJG/,
lg F}gjmlc}pm
,
Qgoiz.Dgtzkïlmny
+L) =7:.4 AMQMJG/ngoq g}qqo
Ngyczzm
,
lg Pclyiïqom etgiægoqm
, lmq
 élmq Vglloq.mz.E}z}ig
c} miactm lg
Ic}umllm.Aglïjciom
+gtzoalm 1= jmq ctjciigiamq i° 4000.167 mz 4000.161, gtz) 16 jmqctjciigiamq i° 4000.164 mz 4004.1;;
4
/)G} zczgl, pc}t }im pcp}lgzoci ïugl}ïm à miuotci 700 000 ottïf}lomtq,
10 000 nmq}tmqj‟ïlcofimnmiz
qciz m{ïa}zïmq jm amq jïpgtzmnmizq mz acllmazouozïq }lztgngtoiq akgw}mgiiïm qgiq ptmqw}m bgngoq
g}a}i aciztúlm b}tojoazociiml
) À l‟cppcqï, mi Nïztcpclm,pc}t }im pcp}lgzoci j‟miuotci :00 000 qgiq.pgpomtq, miuotci
;0 000 nmq}tmqj‟ïlcofimnmiz
1
j‟ottïf}lomtq qciz ptciciaïmq akgw}m giiïm
mz 7= 000 qciztïmllmnmiz m{ïa}zïmq
:
mz
lg ncozoï qciz acizmqzïmq jmugiz lmq b}fmqgjnoioqztgzoeq nïztcpclozgoiq)
Amlg jciim lom} à pl}qom}tq nollomtq j‟gii}lgzociqecijïmq domi qc}umiz q}t lmq gtzoalmq 1 c} ; jm lg Aciumizoci m}tcpïmiim) Amzzm qoz}gzocimqz j‟g}zgiz pl}q pgtgjc{glm w}m tïqojmiz jgiq amq aciztïmq }lztgngtoimq jmq pcp}lgzociqaciqojïtïmq b}tojow}mnmiz acnnm ottïf}loëtmq glctq nânm w}‟mllmq ciz jm ztëq qclojmq mzgiaomiimq gzzgakmq guma amq zmttozcotmq mz jmutgomiz jcia egotm l‟cdbmz j‟}im ptczmazocigaat}m à l‟g}im jm l‟gtzoalm ; jm lg AMJK, qm}l c} acndoiï guma l‟gtzoalm 71)Acnnm amlg g ïzï m{pcqï jgiq icq jmngijmq j‟g}zctoqgzoci jm zomtam oizmtumizoci,icq gqqcaogzociq ciz }im
m{pmtzoqm giaomiim
mz tmacii}m j} jtcoz jmq ïztgifmtq }lztg.ngtoi mz aciigoqqmiz domi lmq ptgzow}mq gjnoioqztgzoumq mi lg ngzoëtm) Mllmq gfoqqmiz
4
 
Ctjciigiamq i° 4000.167, 4000.164 mz 4000.161 j} 45 gutol 4000 tmlgzoumq g}{ acijozociq j&miztïm mz jm qïbc}t jmqïztgifmtq à Vglloq.mz.E}z}ig, mi Pclyiïqom etgiægoqm mz à Ngyczzm 8 ctjciigiam i° 4004.1;; j} 40 ngtq 4004 tmlgzoum g}{acijozociq j&miztïm mz jm qïbc}t jmq ïztgifmtq mi Ic}umllm.Aglïjciom)
1
 
A‟mqz.à.jotm jmq CWZE ( GPTE w}o qciz lmq qm}lmq nmq}tmq j‟ïlcofimnmiz w}o aciamtimiz jmq qgiq.pgpomtq mz w}‟citmztc}um c}ztm.nmt)
:
Akoeetmq oqq}q j} ;
m
tgppctz j} qmatïzgtogz fïiïtgl j} acnozï oizmtnoioqzïtoml jm aciztúlm jm l‟onnoftgzoci, ucot l&giim{m 4)
 
j‟gollm}tq jm aciamtz g} qmoi j‟}i
acllmazoe oizmtgqqcaogzoe jïicnnï ¨
Noftgizqc}ztm.nmt 
¸
=
) Jgiq am agjtm, ciz ïzï oiozoïmq jm icndtm}qmq gazociq acnnm jmqectngzociq, jmq tmac}tq acizmizom}{ c} miactm jmq qgoqoimq j‟g}zctozïq oijïpmijgizmq+Aciztúlm}t fïiïtgl jmq lom}{ jm ptougzoci jm lodmtzï
5
,Jïemiqm}t jmq miegizq
6
,Acnnoqqociigzociglm jm jïcizclcfom jm lg qïa}tozï
;
, Kg}zm g}zctozï jm l}zzm aciztm lmqjoqatonoigzociq
?
/ c} j‟oiqzgiamq oizmtigzociglmq +Acnozï aciztm lg zctz}tm jmq igzociq}iomq
70
mz Acnnoqqgotm m}tcpïmi jmq jtcozq jm l‟kcnnm
/)Gptëq gucot tgppmlï
lm acizm{zm jgiq lmw}ml q‟oiqatoz lm jtcoz jmq ïztgifmtq jgiqlmq zmttozcotmq }lztgngtoiq
tmlmugiz jm lg Etgiam, agtgazïtoqïq pgt jmq pcp}lgzociqïztgifëtmq, c} nânm pgtecoq etgiægoqmq, oiqzgllïmq jm ztëq lcif}m jgzm ngoq w}o qcizgtzoeoaomllmnmiz ngoizmi}mq jgiq }im qoz}gzoci j‟ottïf}lgtozï mi tgoqci jm lïfoqlgzociq mzptgzow}mq gjnoioqztgzoumq tmqztoazoumq mz j‟ïzgzq aouolq jïegollgizq +7)/, amzzm zomtamoizmtumizoci oiqoqzmtg q}t
lmq qpïaoeoaozïq j} jtcoz }lztgngtoi jmq ïztgifmtq
acnpgtïà aml}o gpploagdlm mi Nïztcpclm w}o mi eciz
}i jtcoz j‟m{ampzoci
jciz l‟gdqmiam jmtmac}tq q}qpmiqoe mqz lg nmollm}tm oll}qztgzoci agt ol ptoum lmq oizïtmqqïq jm zc}zm meemazouozïjm lg ptczmazoci jm lm}tq jtcozq mz lodmtzïq aciumizociimlq +4)/
7)
Lm acizm{zm j} jtcoz jmq ïztgifmtq }lztgngtoi 2 }i alongzptcpoam à }i jtcoz j‟m{ampzoci
Lm agjtm b}tojow}m tïfoqqgiz lmq jïpgtzmnmizq }lztgngtoiq mqz ptcpoam g}jïumlcppmnmiz j‟}i jtcoz jmq ïztgifmtq j‟m{ampzoci +7)7/ mz am glctq nânm w}m amqaciztïmq qciz kgdozïmq pgt jmq pcp}lgzociq w}o jm lcif}m jgzm qciz egnoloëtmq jm lg lodmtzïjm aota}lgzoci qgiq aciqojïtgzoci jmq etcizoëtmq onpcqïmq pgt lmq Ïzgzq +7)4)/)
=
 
Am acllmazoe g q}aaïjï g} Acllmazoe Agtgãdm mi q‟ïlgtfoqqgiz à l‟Caïgi oijomi) Lm NCN tmftc}pm l‟GJJM +gucagzq pc}t lgjïemiqm jmq jtcozq jmq ïztgifmtq/, Gojmq, lm AAEJ, lm Acllmazoe Kgãzo jm Etgiam, lm Acnmjm, lm Foqzo, Mlmig +gucagzq pc}t lmjtcoz j‟gqolm/, lg Lof}m jmq jtcozq jm l‟kcnnm, Nïjmaoiq j} ncijm, lm Ntgp +Nc}umnmiz etgiægoq aciztm lm tgaoqnm mz pc}tl‟gnozoï miztm lmq pm}plm/, l‟COP +cdqmtugzcotm oizmtigzocigl jmq ptoqciq/, lm Qmac}tq Agzkclow}m . Agtozgq Etgiam+vvv)noftgizqc}ztmnmt)ctf#/)
5
 
Q}t lm amiztm jm tïzmizoci jm Pgngijro +tmacnngijgzociq tmlgzoumq g} amiztm jm tïzmizoci gjnoioqztgzoum jm Pgngijro àNgyczzm, 10 b}oi 4070, ICT 2 APL#[#707?5?4#[ 8 tmacnngijgzociq acnn}imq g} amiztm jm tïzmizoci mz à lg ngoqci j‟gttâzjm Ngyczzm, 10 b}oi 4070, ICT 2 APL#[#707?5;#5[)
6
Q}t lg qoz}gzoci jmq miegizq, iczgnnmiz oqclïq, à Ngyczzm 2 tmfgtj q}t lg qoz}gzoci jmq noim}tq à Ngyczzm, giim{m g}tgppctz 400;/)
;
 
Q}t lg qoz}gzoci à Ngyczzm,
 Guoq j} 7: gutol 400; q}ozm à }i ig}etgfm à Ngyczzm
+qgoqoimq i° 4006.71= mz 715 pgt IoaclmDctuc mz Ïzomiim Poizm/)
?
 
Q}t l‟gaaëq à l‟ïj}agzoci mi F}ygim,
jïlodïtgzoci i° 400?.17; j} 7: qmpzmndtm 400? q}t l&ïj}agzoci mi F}ygim)
70
 
U) lm tgppctz jm NCN à l‟caagqoci jm lg ::m qmqqoci j} AGZ +45 gutol . 7: ngo 4070/kzzp2##vvv4)ckakt)ctf#mifloqk#dcjomq#agz#agzq::)kzn
77
 
Nmnctgij}n jm Zkcngq Kgnngtdmtf egoqgiz q}ozm à qg uoqozm mi Etgiam j} 47 g} 41 ngo 400;,AcnnJK+400;/1:, Qztgqdc}tf, lm 40 icumndtm 400; +pcoiz ?= q}t lg tïzmizoci/)

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
combatsdh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->