Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Genc Akademisyenler Basin Bulteni

Genc Akademisyenler Basin Bulteni

Ratings: (0)|Views: 5,957 |Likes:
Published by basbakanayanit

More info:

Published by: basbakanayanit on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

 
http://basbakanayanit.blogspot.com/  gencakademisyenlerimza@gmail.com http://www.youtube.com/watch?v=uQCXa8rfoEI De
ğ
erli Basın Mensupları,Gülten Akın bir
ş
iirini “
Yanlı
 ş
mı Belledim,
 Đ 
nsan Sorumluluktur”
diye bitirir, biz de aynenböyle belledik:
Đ
nsan Sorumluluktur!Bildi
ğ
iniz gibi Ba
ş
bakan Erdo
ğ
an, 1
Ş
ubatta yaptı
ğ
ı konu
ş
mada, kendi doneminde deziyadesiyle yürürlükte olan ve 12 Eylül’den devraldı
ğ
ı “dindar ve muhafazakar” bir gençlikyeti
ş
tirme projesini topluma deklare etti. Aynı konu
ş
mada ateistlere olan tepkisini de açıkçadile getirdi. Ardından yapılan ele
ş
tirilere 6
Ş
ubatta verdi
ğ
i yanıtta görüslerini yineleyip, bukez ‘Gençli
ğ
in tinerci mi olmasını istiyorsunuz?’ diyerek ele
ş
tirenlere çıkı
ş
tı.Bizler de hem tartı
ş
manın öznesi gençler, hem de Ba
ş
bakan’ın “dindar ve muhafazakar”gençli
ğ
i yeti
ş
tirmekle görevli kıldı
ğ
ı akademisyenler olarak Türkiye’nin gelece
ğ
ini
ş
ekillendirecek olan bu deklerasyona ve ayrımcı söyleme kar
ş
ı ne yapabilece
ğ
imizikonu
ş
maya ba
ş
ladık. 8
Ş
ubat 2012 tarihinde “Genç Akademisyenlerden Ba
ş
bakan’a Yanıt”ba
ş
ğ
ıyla bir imza kampanyası ba
ş
lattık.
Đ
mza metnimizde kısaca, farklı inançlara sahip veya ateist genç akademisyenler olarakBa
ş
bakan’ın aciklamalarından kaygı duydu
ğ
umuzu, toplumu inanç üzerinden bölen ve ba
ş
taateist yurtta
ş
larımız olmak üzere, Sünni müslüman olmayanları ve sokak çocuklarını açıkçahedef gösteren bu ayrımcı söylemin bizim açımızdan kabul edilemez oldugunu belirttik. Sonolarak da toplumun icine cekildigi korku rejimine dikkat cekip, bu korku heyulasina teslimolmayacagimizi acikladik.
Đ
mza kampanyamız dünyanın dört bir yanından, 5 kıta, onlarca
ş
ehirden, büyük bir ilgi gördü,bir hafta içerisinde ço
ğ
unlu
ğ
u genç akademisyenlerden olu
ş
an 3000 imza topladık.
Đ
tirazımızbu
ş
ekilde toplumsalla
ş
tı ve kar
ş
ılık buldu. Bu imzalara ek olarak yerli ve yabancı basındakampanyamız konu
ş
uldu ve pek cok yabancı akademisyenin de deste
ğ
ini aldı. Ve bugünimzalarımızı Ba
ş
bakan’a gönderiyoruz.De
ğ
erli basın mensupları,Anadolu’da güzel bir deyi
ş
vardır, “Damdan dü
ş
enin halinden damdan dü
ş
en anlar” derler,dolayısı ile bizi en iyi sizler anlarsınız. Sizin de pek çok meslekta
ş
ınız hapiste, bizim de Bü
ş
rahocamız ve daha nice akademisyen, ö
ğ
renci arkada
ş
larımız. Ba
ş
bakan sizlere haber , bizlerede kendi politik çıkarları ile örtü
ş
en bir gençlik tipolojisi üretmemiz hususunda sipari
ş
 veriyor. Biz kendi adımıza bu sipari
ş
i onaylamadı
ğ
ımızı ve bu projeye ortak olmayaca
ğ
ımızıbelirtmek isteriz.Buradan sayın Ba
ş
bakan’a seslenmek istiyoruz.Siz, 28
Ş
ubat’ın ikna odalarından haklı olarak
ş
ikayet ederken, 10 yıllık iktidarınız süresincekurdu
ğ
unuz söylem ve tutuklama politikaları ile tüm toplumu ikna odasında ya
ş
atıyorsunuz.Bizlere “ Bizden degilseniz ya da bizim gibi dü
ş
ünmüyorsanız terörist-tinerci-darbeci-çeteuzantısısınız” diyorsunuz. Bakanlarınız “terör” tanımını
ş
iire, tuvale, romana kadargeni
ş
leterek Hitler’i dahi kıskandırıyorlar. Ne mutlu ki, bu korkunç iklime ra
ğ
men, binlercegenç akademisyen, kariyerini de riske atarak cesaretle size Hayır diyebiliyor. Zira bugün enbüyük riskin susmak oldu
ğ
unun hepimiz farkındayız.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Şevket Uyanık liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->