Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BAC2012 Limba Engleza Bilet Oral Model Barem

BAC2012 Limba Engleza Bilet Oral Model Barem

Ratings: (0)|Views: 761|Likes:
Published by Oana Oan

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Oana Oan on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiCentrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
Proba C – Limba englezăBarem de evaluare1
Examenul de bacalaureat 2012Proba Cde evaluare a competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃionastudiată pe parcursul învăŃământului licealProba orală la Limba engleză
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările
BAREM DE EVALUAREProducerea de mesaje orale (100 de puncte)Subiectul I 20 de puncte
formulează un răspuns scurt, adecvat subiectului, folosind expresii/ fraze simple, asigurândprin relatorii cel mai des folosiŃi legătura între acestea 14 puncte
foloseşte un repertoriu lexical elementar, adecvat temei 2 puncte
foloseşte relativ corect forme şi structuri gramaticale foarte simple 2 puncte
pronunŃă relativ corect cuvintele folosite 2 puncte
Subiectul al II-lea 30 de puncte
povesteşte/ descrie/ expune cu precizie o serie de elemente distincte legate de temapropusă, producând un discurs destul de clar pentru a putea fi urmărit şi exprimându-se cuuşurinŃă 15 puncte
foloseşte un repertoriu lexical suficient pentru a se exprima cu ajutorul parafrazelor asupratemei propuse şi dovedeşte o bună stăpânire a vocabularului elementar 5 puncte
dovedeşte o bună stăpânire a structurii frazei simple şi a frazelor complexe cel mai desfolosite şi are un bun control gramatical, în ciuda unor influenŃe ale limbii materne5 puncte
pronunŃă clar şi se exprimă cursiv, dar cu pauze ocazionale 5 puncte
Subiectul al III-lea 50 de puncte
dezvoltă o argumentaŃie clară, confirmându-şi punctul de vedere cu argumente şi exemplepertinente 10 puncte
foloseşte eficient un repertoriu variat de conectori pentru a-şi lega frazele într-un discursbine structurat şi coerent 10 puncte
foloseşte corect un vocabular adecvat temei şi suficient de bogat încât să-i permită săvarieze formulările pentru a evita repetările dese 10 puncte
foloseşte corect forme şi structuri gramaticale variate, în ciuda unor erori nesistematice şi aunor mici greşeli sintactice rare 10 puncte
se exprimă fluent, dovedind o pronunŃie şi o intonaŃie clare şi fireşti 10 puncte
Nivelul de competenŃă se va acorda în funcŃie de punctajul obŃinut, după cum urmează:- : 0-10 puncteA1: 11-30 puncteA2: 31-60 puncteB1: 61- 80 puncteB2: 81- 100 puncte

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
robertmrf liked this
Lucut Mariana liked this
Octavian Dalaban liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->