Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
X - REPRODUCEREA

X - REPRODUCEREA

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by Bogdan Andreea

More info:

Published by: Bogdan Andreea on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2012

pdf

text

original

 
 1
REPRODUCEREA
APARATUL GENITAL MASCULIN
COMPLEMENT SIMPLU 
1. Aparatul genital masculin cuprindeurm
ă
toarele structuri, cu O EXCEP 
Ţ 
IE:
a. prostata;b. testiculul;c. conductele spermatice;d. bulbii vestibulari;e. veziculele seminale.
2.Testiculul:
a. face parte din conductele spermatice;b. este organ pereche;c. este situat în pelvis;d. are form
ă
de ovoid turtit vertical;e. toate
ă
spunsurile sunt corecte.
3.Testiculul este o gland 
ă
:
a. endocrin
ă
, asigurând formarea game
ţ
ilor;b. exocrin
ă
, prin secre
ţ
ia hormonilor sexuali;c. mixt
ă
;d. toate
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai
ă
spunsurile a
ş
i b.
4. Func 
ţ 
iile testiculului sunt:
a. endocrin
ă
(producerea spermiilor);b. exocrin
ă
(secre
ţ
ia hormonilor androgeni);c. spermatogeneza;d. formarea spermei;e. toate
ă
spunsurile sunt corecte.
5. Spermatogeneza are loc la nivelul:
a. celulelor intersti
ţ
iale testiculare;b. celulelor Leydig;c. tubilor seminiferi;d. glandelor bulbouretrale;e. sunt corecte
ă
spunsurile a
ş
i b.
6. Func 
ţ 
ia endocrin
ă
a testiculului:
a. se desf 
ăş
oar 
ă
la nivelul celulelor intersti
ţ
iale;b. const
ă
în secre
ţ
ia hormonilor androgeni;c. const
ă
în secre
ţ
ia testosteronului;d. const
ă
în secre
ţ
ia de estrogeni;e. toate
ă
spunsurile sunt corecte.
7. Testiculul este situat în:
a. o pung
ă
muscular 
ă
;b. scrot;c. canalul inghinal;d. cavitatea abdominal
ă
;e. sunt corecte numai
ă
spunsurile a
ş
i b.
8. Epididimul:
a. este un organ rotunjit;b. face parte din organele genitale externe;c. este ata
ş
at testiculului;d. este o gland
ă
anex
ă
a aparatului genitalmasculin;e. sunt corecte numai
ă
spunsurile a
ş
i c.
9. Epididimul este situat pe …………a testiculului:
a. marginea anterioar 
ă
;b. fa
ţ
a anterioar 
ă
;c. marginea posterioar 
ă
;d. fa
ţ
a lateral
ă
;e. marginea medial
ă
.
10. Epididimul:
a. are form
ă
de virgul
ă
;b. con
ţ
ine canalul deferent;c. prezint
ă
la interior albugineea;d. este o cale spermetic
ă
intratesticular 
ă
;e. toate
ă
spunsurile sunt corecte.
11. Canalul epididimar:
a. este o cale spermatic
ă
intratesticular 
ă
;b. se continu
ă
cu canalul deferent;c. continu
ă
canalele eferente testiculare;d. toate
ă
spunsurile sunt corecte.e. sunt corecte numai
ă
spunsurile b
ş
i c.
12. Testiculul este învelit la suprafa
ţă
de:
a. o membran
ă
elastic
ă
;b. albuginee;c. o membran
ă
extensibil
ă
;d. peritoneu;e. un epiteliu simplu.
13. Albugineea:
a. este o membran
ă
fibroas
ă
;b. c
ă
ptu
ş
e
ş
te testiculul la interior;c. are culoare ro
ş
ie ;d. este o membran
ă
extensibil
ă
;e. toate
ă
spunsurile sunt corecte.
 
 2
14. Structural, testiculul:
a. este str 
ă
b
ă
tut de canalele eferente;b. este format din lobuli;c. este constituit din cortical
ă
, în centru;d. este constituit din medular 
ă
, la periferie;e. toate
ă
spunsurile sunt corecte.
15. Lobulii testiculari:
a. sunt delimita
ţ
i de septuri conjunctive;b. sunt separa
ţ
i prin
ţ
esut intersti
ţ
ial;c. sunt forma
ţ
i din 2-3 tubi seminiferi contor 
ţ
i;d. la nivelul lor are loc spermatogeneza;e. toate
ă
spunsurile sunt corecte.
16. Tubii seminiferi contor 
ţ 
i se continu
ă
cu:
a. canalul ejaculator;b. canalul deferent;c. canalul epididimar;d. tubii drep
ţ
i;e. canalele eferente.
17. Tubii drep
ţ 
i se deschid în:
a. canalele eferente;b. canalele deferente;c. re
ţ
eaua testicular 
ă
;d. canalul epididimar;e. tubii seminiferi contor 
ţ
i.
18. Canalele eferente:
a. continu
ă
re
ţ
eaua testicular 
ă
;b. se deschid în canalul epididimar;c. se deschid în canalul deferent;d. sunt corecte numai
ă
spunsurile a
ş
i b;e. sunt corecte numai
ă
spunsurile a
ş
i c.
19. Re
ţ 
eau testicular 
ă
se interpune între:
a. tubii seminiferi contor 
ţ
i
ş
i tubii drep
ţ
i;b. tubii drep
ţ
i
ş
i canalul epididimar;c. tubii drep
ţ
i
ş
i canalele eferente;d. canalul epididimar 
ş
i canalul deferent;e. canalul deferent
ş
i canalul ejaculator.
20. Vasculariza
ţ 
ia testiculului este asigurat 
ă
de:
a. artera testicular 
ă
, din aorta abdominal
ă
;b. artera testicular 
ă
, din artera iliac
ă
intern
ă
;c. artera epididima
ă
, ce vascularizeaz
ă
 
ş
iepididimul;d. artera prostatic
ă
, ce vascularizeaz
ă
 
ş
i prostata;e. trunchiul celiac.
21. Venele testiculului se vars
ă
în vena:
a. cav
ă
superioar 
ă
;b. cav
ă
inferioar 
ă
;c. renal
ă
;d. iliac
ă
intern
ă
;e. iliac
ă
extern
ă
.
22. Inerva
ţ 
ia testiculului este:
a. simpatic
ă
;b. vegetativ
ă
;c. parasimpatic
ă
;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte r 
ă
spunsurile a
ş
i c.
23. Canalul deferent continu
ă
:
a. canalul ejaculator;b. re
ţ
eaua testicular 
ă
;c. canalul epididimar;d. canalele eferente;e. tubii drep
ţ
i.
24. Canalul deferent se deschide:
a. în uretr 
ă
;b. la baza prostatei;c. în veziculele seminale;d. în glandele bulbouretrale;e. la vârful prostatei.
25.Canalul deferent se une
ş
te cu:
a. canalul epididimar;b. canalul veziculei seminale;c. uretra;d. canalul ejaculator;e. nici un
ă
spuns nu este corect.
26. Canalul ejaculator se deschide în:
a. scrot;b. ureter;c. vagin;d. vestibulul vaginal;e. nici un
ă
spuns nu este corect.
27. Glandele anexe ale aparatului genital masculin sunt:
a. corpul spongios;b. corpul cavernos;c. penisul;d. veziculele seminale;e. clitorisul.
28. Vezicula seminal 
ă
:
a. este situat
ă
dedesuptul prostatei;b. este organ pereche;c. este situat
ă
medial de canalele deferente;d. are rol endocrin;e. toate
ă
spunsurile sunt corecte.
29. Vezicula seminal 
ă
secret 
ă
:
a. hormoni androgeni;b. spermiile;c. un lichid ce se elimin
ă
în canalul deferent;d. un lichid cu rol de transportor pentruspermatozoizi;e. un lichid ce particip
ă
la maturarea spermiilor.
 
 3
30. Prostata este situat 
ă
:
a. deasupra vezicii urinare;b. în jurul ureterului;c. dedesuptul uretrei;d. toate
ă
spunsurile sunt corecte.e. nici un
ă
spuns nu este corect.
31. Prostata este un organ:
a. glandular endocrin;b. impar;c. cât un sâmbure de cirea
şă
;d. de form
ă
ovoidal
ă
;e. toate
ă
spunsurile sunt corecte.
32. Prostata secret 
ă
:
a. hormoni androgeni;b. un lichid ce intr 
ă
în constitu
ţ
ia spermei;c. spermatozoizi;d. un lichid ce se elimin
ă
în canalul deferent;e. nici un r 
ă
spuns nu este corect.
33. Organele genitale externe masculine sunt reprezentate de:
a. penis;b. c
ă
ile seminale;c. corpul spongios;d. corpii caverno
ş
i;e. prostat
ă
.
34. Penisul:
a. este un organ genital;b. este un organ urinar;c. este un organ pereche;d. toate
ă
spunsurile sunt corecte.e. sunt corecte numai
ă
spunsurile a
ş
i b.
35. Penisul este situat:
a. în bursele scrotale;b. deasupra scrotului;c. înapoia simfizei pubiene;d. în pelvis;e. sunt corecte numai
ă
spunsurile a
ş
i c.
36. Glandul penisului:A
a. este situat la extremitatea anterioar 
ă
;b. este situat la nivelul
ă
d
ă
cinii;c. este fixat de oasele bazinului;d. reprezint
ă
por 
ţ
iunea fix
ă
;e. sunt corecte numai
ă
spunsurile b
ş
i d.
37. În structura penisului întâlnim:
a. albugineea;b. doi corpi spongio
ş
i;c. doi corpi caverno
ş
i;d. aparatul contractil;e. toate
ă
spunsurile sunt corecte.
38. Scrotul:
a. este situat deasupra penisului;b. ad
ă
poste
ş
te testiculul;c. con
ţ
ine penisul;d. face parte din organele genitale interne;e. toate
ă
spunsurile sunt corecte.
COMPLEMENT MULTIPLU 
1. Aparatul genital masculin cuprindeurm
ă
toarele structuri:
1. testicul;2. conducte spermatice;3. organe genitale externe;4. prostat
ă
.
2. Testiculul:
1. reprezint
ă
gonada masculin
ă
;2. este organ pereche;3. are form
ă
ovoid
ă
;4. este situat în scrot.
3. Func 
ţ 
iile testiculului sunt:
1. spermatogeneza;2. formarea celulelor sexuale;3. producerea game
ţ
ilor masculini;4. secre
ţ
ia hormonilor androgeni.
4. Spermatogeneza:
1. are loc la nivelul tubilor seminiferi;2. are loc la nivelul celulelor intersti
ţ
iale testiculare;3. începe la pubertate;4. înceteaz
ă
la maturitate.
5. Func 
ţ 
ia endocrin
ă
a testiculului:
1. se desf 
ăş
oar 
ă
la nivelul celulelor intersti
ţ
iale;2. const
ă
în secre
ţ
ia testosteronului;3. const
ă
în secre
ţ
ia de estrogeni;4. const
ă
în secre
ţ
ia de progesteron.
6. Testiculul este situat:
1. în scrot;2. într-o pung
ă
cutanat
ă
;3. sub penis;4. pe peretele abdominal anterior.
7. Inerva
ţ 
ia testiculului este:
1. simpatic
ă
;2. vegetativ
ă
;3. parasimpatic
ă
;4. somatic
ă
.
8. Epididimul:
1. este ata
ş
at testiculului;2. este un organ de form
ă
rotund
ă
;3. este str 
ă
b
ă
tut de canalul epididimar;4. este un organ erectil.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->