Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test Consultancy Groep - Kwaliteitsattributen volgens Iso 9126 (1998)

Test Consultancy Groep - Kwaliteitsattributen volgens Iso 9126 (1998)

Ratings: (0)|Views: 89|Likes:
Published by Andries Poepjes
KWALITEITSATTRIBUUTEN VOLGENS ISO 9126
Kwaliteitsmodel
Het ISO 9126 kwaliteitsmodel maakt onderscheid tussen kwaliteitsattributen die het softwareproduct beschrijven en kwaliteitsattributen die het gebruik van het softwareproduct in verschillende context beschrijven. Hieronder is een en ander schematisch weergegeven:

realisatie proces
beïnvloedt proces kwaliteit hangt af van

software product
beïnvloedt interne (“statische”) kwaliteit externe (“dynamische”) kwaliteit

effect van het software pr
KWALITEITSATTRIBUUTEN VOLGENS ISO 9126
Kwaliteitsmodel
Het ISO 9126 kwaliteitsmodel maakt onderscheid tussen kwaliteitsattributen die het softwareproduct beschrijven en kwaliteitsattributen die het gebruik van het softwareproduct in verschillende context beschrijven. Hieronder is een en ander schematisch weergegeven:

realisatie proces
beïnvloedt proces kwaliteit hangt af van

software product
beïnvloedt interne (“statische”) kwaliteit externe (“dynamische”) kwaliteit

effect van het software pr

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Andries Poepjes on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2012

pdf

text

original

 
 Copyright © 1998, 0000 Testconsultancy Groep 1
K
WALITEITSATTRIBUUTEN VOLGENS
ISO
 
9126
Kwaliteitsmodel 
Het ISO 9126 kwaliteitsmodel maakt onderscheid tussen kwaliteitsattributen die het softwareproductbeschrijven en kwaliteitsattributen die
het gebruik van
het softwareproduct in verschillende contextbeschrijven. Hieronder is een en ander schematisch weergegeven:
proceskwaliteitinterne(“statische”)kwaliteitexterne(“dynamische”)kwaliteitgebruiks-kwaliteitbeïnvloedtbeïnvloedtbeïnvloedthangt af vanhangt af vanhangt af van
software producteffect van hetsoftware product
gebruikscontextmetingproceskwaliteitmeting internekwaliteitmeting externekwaliteitmetinggebruikskwaliteit
•functionality•reliability•usability•efficiency•maintainability•portability•functionality•reliability•usability•efficiency•maintainability•portability•effectiveness•productivity•safety•satisfaction•effectiveness•productivity•safety•satisfactionrealisatieproces
 De interne kwaliteit is het totaal van eigenschappen van de software zoals deze aan “de binnenkant”zichtbaar is, typisch tijdens de code implementatie en bij code reviews.De externe kwaliteit is het totaal van eigenschappen van de software zoals deze aan “de buitenkant”zichtbaar is, typisch tijdens het uitvoeren van het programma bij het testen in een gesimuleerdeomgeving met gesimuleerde gegevens.De gebruikskwaliteit is wat de gebruiker van de software vindt wanneer hij de software in eenspecifieke omgeving en in een specifieke context toepast.Ons vakgebied concentreert zich op het testen van het softwareproduct
voorafgaande
aan de in-productiename. Alleen de kwaliteitsattributen die het softwareproduct zelf beschrijven zijn hiermeevoor ons van direct belang.
Interne en externe kwaliteitsattributen
Functionaliteit (
functionality 
)
Het kwaliteitsattribuut
functionality 
beschrijft het vermogen van de software om aan de beschreven engeïmpliceerde behoefte van de gebruiker te voldoen onder bepaalde omstandigheden.
Functionality 
 wordt opgemaakt uit vijf subattributen:
 
 Copyright © 1998, 0000 Testconsultancy Groep 2-
 
Suitability 
is het vermogen van de software om een passende set functies te bieden voorgespecificeerde taken en doelen-
 
Accuracy 
is het vermogen van de software om de juiste resultaten met de juiste precisie te leveren.-
 
Interoperability 
het vermogen van de software om interactie te hebben met een of meerderegespecificeerde systemen.-
 
Security 
is het vermogen van de software om de informatie en de data van de gebruiker tebeschermen zodanig dat alleen geautoriseerde personen en systemen toegang hebben.-
 
Functionality compliance
is het vermogen van de software om zich te houden aan standaarden,conventies en regulaties in wetten en gelijksoortige voorschriften met betrekking tot
functionality 
.
Betrouwbaarheid (
reliability 
)
Het kwaliteitsattribuut
reliability 
beschrijft het vermogen van de software om een niveau van prestatieste bieden onder gespecificeerde omstandigheden.
Reliability 
wordt opgedeeld in vier subattributen:-
 
Maturity 
is het vermogen van de software om falen (
failure
) te ontwijken als resultaat van fouten(
faults 
) in de software.-
 
Fault tolerance
is het vermogen van de software om een gespecificeerd niveau van presteren tebehouden in het geval van fouten.-
 
Recoverability 
is het vermogen van de software om terug te komen op een gespecificeerd niveauvan presteren en de data te herstellen die beïnvloed is door een falen.-
 
Reliability compliance
is het vermogen van de software om te voldoen aan standaarden, conventiesen reguleringen met betrekking tot
reliability 
.
Bruikbaarheid (
usability 
)
Het kwaliteitskarakterestiek
usability 
beschrijft het vermogen van de software om begrepen, geleerd,gebruikt en aantrekkelijk gevonden te worden door de gebruiker als het gebruikt wordt onderspecifieke omstandigheden.
Usability 
wordt opgedeeld in vijf subattributen:-
 
Understandability 
is het vermogen van de software om de gebruiker te laten begrijpen of desoftware past (
suitable
) en hoe het gebruikt kan worden voor specifieke taken in specifiekecondities.-
 
Learnability 
is het vermogen van de software die de gebruiker in staat stelt de toepassing te leren.-
 
Operability 
is het vermogen van de software om de gebruiker de software te laten gebruiken en tebeheersen.-
 
Attractiveness 
is het vermogen van de software om aantrekkelijk te zijn voor de gebruiker.-
 
Usability compliance
is het vermogen van de software om te voldoen aan standaarden, conventiesen reguleringen met betrekking tot
usability 
.
Efficiëntie (
efficiency 
)
Het kwaliteitsattribuut
efficiency 
beschrijft het vermogen van de software om gepaste prestaties televeren, in verhouding met de hoeveelheid gebruikte bronnen (
resources 
), onder gespecificeerdeomstandigheden.
Efficiency 
is opgebouwd uit drie subattributen:
 
 Copyright © 1998, 0000 Testconsultancy Groep 3-
 
Time behaviour 
is het vermogen van de software om gepaste reactietijden, verwerkingstijden endoorgeeftijden te leveren tijdens het vervullen van zijn functie onder gespecificeerdeomstandigheden.-
 
Resource utilisation
is het vermogen van software om gepaste hoeveelheden en types van bronnente gebruiken wanneer de software zijn functies onder gespecificeerde condities uitvoert.-
 
Efficiency compliance
is het vermogen van de software om te voldoen aan standaarden, conventiesen reguleringen met betrekking tot
efficiency 
.
Onderhoudbaarheid (
maintainability 
)
Het kwaliteitsattribuut
maintainability 
beschrijft het vermogen van de software om gewijzigd teworden. Wijzigingen zijn onder andere; correcties, verbeteringen of aanpassingen aan de software inreactie op veranderingen in de omgeving, eisen en functionele specificaties.
Maintainability 
bevat vijf subattributen:-
 
Analysability 
is het vermogen van de software om gediagnoseerd te worden op het gebied vantekortkomingen of oorzaken van fouten in de software of om delen die gewijzigd moeten wordente identificeren.-
 
Changeability 
is het vermogen van de software om te zorgen dat een gespecificeerde wijziginggeïmplementeerd kan worden.-
 
Stability 
is het vermogen van de software om onverwachte effecten van wijzigingen in de softwarete ontwijken.-
 
Testability 
is het vermogen van de software om te zorgen dat gewijzigde software gevalideerd kanworden.-
 
Maintainability compliance
is het vermogen van de software om te voldoen aan standaarden,conventies en reguleringen met betrekking tot
maintainability 
.
Overdraagbaarheid (
portability 
)
Het kwaliteitsattribuut
portability 
beschrijft het vermogen van de software om getransporteerd teworden van de ene omgeving naar de andere.
Portability 
is verdeeld in vijf subattributen:-
 
Adaptability 
is het vermogen van de software om aangepast te worden voor verschillendegespecificeerde omgevingen zonder daarvoor acties te ondernemen anders dan die voor dit doelvoor handen zijn.-
 
Installability 
is het vermogen van de software om in een gespecificeerde omgeving geïnstalleerd teworden.-
 
Co-existence
is het vermogen van de software om samen te bestaan met andere onafhankelijkesoftware in een gemeenschappelijke omgeving en met het delen van gemeenschappelijke bronnen.-
 
Replaceability 
is het vermogen om gebruikt te worden in plaats van een ander gespecificeerdsoftware product met dezelfde doelen in dezelfde omgeving.-
 
Portability compliance
is het vermogen van de software om te voldoen aan standaarden, conventiesen reguleringen met betrekking tot
portability 
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->