Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
BCL Course Syllabus 2011

BCL Course Syllabus 2011

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by arenroferos

More info:

Published by: arenroferos on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

 
 
7?22 
B@YDWABYKVD @DBWAKAJ X[XYDM
Bxtahkla B@X
 ‘ 
H@HBxtahkla, Ibvbl id` Alwyd32?7
Hlp{wkjcy 7?22g{ BWDA M! WLFDWLXbwdamwlfdwlxOjmbk`!hlm
Gbxkh Hlmptydw @kydwbh{Hltwxd X{``bgtx 
 
_bjd 
7
 GH@ Hltwxd X{``bgtx bwdamwlfdwlx«7?22
 
B@YDWABYKVD @DBWAKAJ X[XYDM
Bxtahkla B@X H@HBxtahkla, Ibvbl id` Alwyd, 32?7
Hltwxd X{``bgtx
_wljwbm
5 Gbxkh Hlmptydw @kydwbh{
Kaxywthylw
5 Bwda M! Wlfdwlx
_clad
5 .68;;;47;4688
Dmbk`
_wdwdrtkxkyd
5 Nd{glbwikaj lw 3
yc
Jwbid ydxy drtkvb`day
Ydsygllnx
5 IkjkYll`x5 Ydhcal`lj{ Bpp`khbykla Yll`x, Yclmxla « 7??6, KXGA ?
483
992;6
3 MkhwlxlfyLffkhd 7??:5 Kaywlithylw{ Hlahdpyx bai Ydhcakrtdx, Zkailzx Vkxyb Dikykla, Yclmxla « 7??3,KXGA ;:3
2
978;
2782
6
Hltwxd Hlayday
Yckx hltwxd kx idxkjadi flw xytidayx zcl cbvd xlmd nalz`dijd lf ycd hlmptydw bai clz kyzlwnx! Dvdw{ xytiday zk`` gd pwlvkidi zkyc ba drtb` lpplwytaky{ yl `dbwa bai gd xthhdxxft` ka yckxhltwxd! Bxxdxxmday zk`` gd pdwflwmdi ycwltjc b xnk``x
bxxdxxmday mbabjdw, —XBM,‖ zckhc kx b
hlmptydwkudi xnk``x ydxy b`laj zkyc zwkyyda dsbmx! Ydhcal`lj{ tyk`kudi5 pdwxlab` idxnylphlmptydw, Mkhwlxlfy Lffkhd 7??:, xpddhc mkhwlpcladx, cdbixdyx!
Hltwxd Lgedhykvdx  Takyx lf Xyti{
Ckxylw{ lf Hlmptydw 
 ‘ 
Nalz ycd dvl`tykla lf hlmptydwx, clz ycd{ zdwd flwmdi baimbakpt`bydi>Nkaix lf Hlmptydw 
 ‘ 
Kidaykf{ ycd ikffdwday nkai lf hlmptydwx>Mkhwlhlmptydwx
 ‘ 
Kidaykf{ ycd pbwyx bai dsp`bka clz lad zlwnx>Lvdwvkdz lf Lpdwbykaj X{xydmx
 ‘ 
Dsp`bka ycd ptwplxd bai ftahykla lf ba LX>_twhcbxkaj b Hlmptydw 
 ‘ 
Hlmpbwd bai hlaywbxy ikffdwday mlid`x lf mkhwlhlmptydwx,taidwxybai clz yl ptwhcbxd b hlmptydw, bai idvd`lp b pwlplxb` dsp`bkakaj ycdikffdwdahdx bmlajxy zcby kx bvbk`bg`d la ycd mbwndy ylib{>Mkhwlxlfy Lffkhd 7??:
 ‘ 
_wlithd pwlfdxxklab` ilhtmdayx, xpwdbixcddyx, bai hcbwyx>
 
Mkhwlxlfy Lffkhd Zlwi 7??:
 
Mkhwlxlfy Lffkhd Dshd` 7??:Kaydwady
 ‘ 
Taidwxybai kyx ckxylw{, pdwflwm gbxkh xdbwhc ydhcakrtdx, bai xclz bataidwxybaikaj lf CYM@ `bajtbjd ycwltjc ycd hwdbykla lf b xkmp`d zdgpbjd!_wlXclz _wlithdw 
 ‘ 
Mbnd b pwlfdxxklab` x`kid pwdxdaybykla flw pkhytwdx, ilhtmdayx bailycdw lgedhyx!
 
_bjd 
8
 GH@ Hltwxd X{``bgtx bwdamwlfdwlx«7?22
 
Byydaibahd Dspdhybyklax
Hlaxkxyday byydaibahd kx kmplwybay flw xytiday xthhdxx! Kf xytidayx bwd xkhn lw bgxday,
YCDXYTIDAY
kx wdxplaxkg`d flw hlmp`dykaj ba{ mkxxdi zlwn! Xn{zbwi la`kad jwbikaj kx txdi
 ’ 
ycdxytiday kx dspdhydi yl vkxky ycd hltwxd pbjd ibk`{ bai mbnd xtwd b`` zlwn cbx gdda xtgmkyydibai daydwdi hlwwdhy`{ kayl ycd jwbidglln! Xytidayx bwd wdxplaxkg`d flw hlmkaj ka gdflwd bailw bfydw xhcll` yl hbyhc tp zkyc bxxkjamdayx ycby mb{ cbvd gdda mkxxdi! Ky kx dspdhydi ycbyclmdzlwn bxxkjamdayx gd hlmp`dydi la ykmd! Ba{ zlwn xtgmkyydi bfydw ycd idbi`kad zk`` gdhlaxkidwdi `byd bai zk`` gd jkvda cb`f hwdiky #4?$+! Xclt`i {lt cbvd ba dshtxdi #vdwkfkdi+bgxdahd, {lt zk`` cbvd yzl ib{x fwlm ycd ib{ {lt wdytwa yl hlmp`dyd bai cbai ka zlwn ycbyzbx mkxxdi itd yl ycd bgxdahd!
_lkayx Ikxywkgtykla
JWBIKAJ BWDB IDXHWK_YKLA $ LF JWBID JWBIKAJ XHB@DBxxdxxmdayx Dsbmx, _wledhyx :4$
 
B
;?$
‟‟
2??$
Ibk`{ Zlwn Bxxkjamdayx 24$
 
G
3?$
‟‟
3;$
_bwykhkpbykla _wlfdxxklab`kxm _lkayx 2?$
 
H
:?$
‟‟
:;$
I
6?$
‟‟
6;$
ALYD5 X[@@BGTX &XHCDIT@D XTGEDHY YL HCBAJD!
H`bxxwllm Dspdhybyklax
Xytidayx xclt`i gd fbmk`kbw zkyc ycd gdcbvklw jtkid`kadx `kxydi ka ycd Zb{ubyb Ckjc Xhcll`xytiday cbaiglln! Xytidayx bwd dspdhydi yl5_ty flwyc ycdkw gdxy dfflwy dbhc bai dvdw{ h`bxx pdwkliHlmd yl h`bxx pwdpbwdi yl `dbwaGd hllpdwbykvd zkyc ycdkw pddwx & ywdby lycdwx zkyc wdxpdhy_bwykhkpbyd ka h`bxx ikxhtxxklaxYtwa ka zlwn la ykmdXkja bai bgkid g{ ycd Wt`dx bai Wdjt`byklax lf ycd xhcll`Wdfwbka fwlm cbvkaj flli, gdvdwbjd, hd`` pcladx, bai pdwxlab` M_8 p`b{kaj idvkhdx ka ycdh`bxxwllmXytidayx bwd wdxplaxkg`d flw ycdkw bxxkjadi zlwnxybykla #hlmptydw, mlakylw, nd{glbwi, dyh!+ baixclt`i kaflwm ycd kaxywthylw kf ycdwd bwd ba{ pwlg`dmx lw kf ba{ ibmbjd kx alykhdi! Xytidayx zk``gd jkvda lad gbycwllm pbxx pdw ydwm yl gd txdi tpla ycdkw ikxhwdykla!
_wlfdxxklab`kxm _lkayx
B plwykla lf ycd xytiday‛x jwbid #2?$+ zk`` kah`tid
pwlfdxxk
lab`kxm! Ycd 9 _‛x lf h`bxxwllm
xthhdxx5#2+
Gd _wlmpy
, #7+
Gd _wdpbwdi
, #8+
Gd _wlithykvd
, #9+
Gd _l`kyd
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->