Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
200Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Power Point 2007

Giao Trinh Power Point 2007

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 19,847|Likes:
Published by nguyenFly

More info:

Published by: nguyenFly on Nov 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 1/47
TÀI LI
U MÔN H
C
MS POWERPOINT 2007
M
c
đ
ích :
 Trang b
các ch
ứ 
c n
ă
ng
chính c
a PowerPoint
để 
t
o trìnhdi
n báo cáo.
 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 2/47
BÀI 1. CÁC CH
C N
Ă
NG SO
N TH
O C
Ơ
B
N
Trong bài này, chúng ta s 
ẽ 
ọ 
c cách s 
ử  
ụ 
ng PowerPoint 
để  
ạ 
o file trình di 
ễ  
n c 
ơ 
ả 
n.
1. Gi
i thi
u Microsoft Power Point 2007
Microsoft PowerPoint là m
t ph
 ầ
n m
 ề
m thông d
ng trong b
MicrosoftOffice dùng h
tr
 
đắ
c l
ự 
c cho vi
c trình chi
ế 
u, trình di
n. V
i kh
n
ă
ngt
o file trình di
n nhanh chóng,
đẹ
p và chuyên nghi
p, hi
n nay MSPowerPoint là l
ự 
a ch
n hàng
đầ
u trên th
ế 
gi
i khi th
ự 
c hi
n vi
c trìnhchi
ế 
u. Giáo trình này s
ử 
d
ng MS PowerPoint 2007 cho các minh h
a vàh
ướ
ng d
n, tuy nhiên sau khi h
c xong, h
c viên hoàn toàn có th
ể 
s
ử 
 d
ng các phiên b
n khác c
a Ms PowerPoint.
2. Các c
i ti
ế
n c
a Microsoft Power Point 2007
Giao di
n hòan tòan m
i so v
i phiên b
n tr
ướ
c
đ
ó: Thay vì d
ự 
a trên vôs
ố 
menu nhi
 ề
u t
 ầ
ng, Office m
i b
ố 
trí h
 ầ
u h
ế 
t ch
ứ 
c n
ă
ng c
 ầ
n thi
ế 
t vàom
t d
i b
ă
ng to g
i là "ribbon" r
ấ 
t h
ữ 
u d
ngTính n
ă
ng xem tr
ướ
c t
ứ 
c th
i c
a Microsoft Office 2007 cho phép b
nnhanh chóng nh
n bi
ế 
t các k 
ế 
t qu
 
đị
nh d
ngB
giao di
n (theme) m
i c
a PowerPoint 2007 kèm Quick Style c
i ti
ế 
n
đ
áng k 
ể 
so v
i b
giao di
n m
u (template) nghèo nàn c
a PowerPoint2003. Công c
v
hình SmartArt m
i m
nh m
h
ơ
n h
n phiên b
n c
ũ
 C
ũ
ng nh
ư 
các
ứ 
ng d
ng Word, Excel, PowerPoint dùng
đị
nh d
ng filem
c
đị
nh d
ự 
a trên XML g
i là Open XML, và mang
đ
uôi file là .pptx.M
t công c
m
i là SmartArt (c
ũ
ng có trong Word và Excel),
đ
ây làcông c
dùng
để 
v
hình th
ể 
hi
n các m
ố 
i quan h
, ví d
nh
ư 
s
ơ
 
đồ
t
ổ 
 ch
ứ 
c hay quy trình công vi
c. B
n có th
ể 
b
ổ 
sung và t
o ki
ể 
u dáng cho
 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 3/47các ph
 ầ
n t
ử 
SmartArt ch
v
i vài nh
ấ 
n chu
t và không t
ố 
n nhi
 ề
u côngs
ứ 
c
để 
t
o ra nh
ữ 
ng hình ho
 
đẹ
p.B
n có th
ể 
áp d
ng nh
ữ 
ng hi
u
ứ 
ng
đượ
c c
i ti
ế 
n c
a PowerPoint 2007g
 ồ
m t
o bóng, n
ổ 
i, xiên cho ch
ữ 
và hình (bao g
 ồ
m bi
ể 
u
đồ
SmartArt) tr
ự 
c ti
ế 
p t
ừ 
ribbon.Ngòai ra PowrerPoint 2007 còn có nhi
 ề
u c
i ti
ế 
n
đ
áng giá khác: Tínhn
ă
ng t
o b
ng gi
 
đ
ây d
s
ử 
d
ng h
ơ
n; vi
c trao
đổ 
i d
ữ 
li
u v
i các
ứ 
ng d
ng khác trong MS Office c
ũ
ng d
dàng.
3. Kh
i
độ
ng Power Point
B
ướ
c 1
: Nh
p vào nút
Start
trên thanh công c
 
Windows
 
B
ướ
c 2
:
Đị
nh v
con tr
chu
t trên m
c
 All Programs
 
B
ướ
c 3
: Nh
p Microsoft Office, Microsoft Office PowerPoint 2007. Mànhình
Power Point
 
đầ
u tiên xu
ấ 
t hi
n và th
ể 
hi
n trên thanh taskbarc
a Windows.
Chú ý:
o
 
N
ế 
u th
ườ
ng s
ử 
d
ng Ms PowerPoint, chúng ta s
th
ấ 
tshortcut c
a PowerPoint 2007 trên Recently UsedPrograms c
a menu All Programs trên Start menu. S
ử 
 d
ng Short cut này
để 
nhanh chóng truy xu
ấ 
t PowerPoint2007.
4. Các thành ph
n c
ơ
b
n
C
ũ
ng nh
ư 
các ch
ươ
ng trình Microsoft Office khác, PowerPoint có cácthanh công c
(Toolbars), thanh th
ự 
c
đơ
n(Menu bar) và các l
nh
đơ
nt
t khác. Ngoài ra, PowerPoint có nh
ữ 
ng công c
, l
nh
đơ
n riêng bi
t.Chúng ta s
xem xét các thành ph
 ầ
n c
ơ
b
n
đượ
c s
ử 
d
ng trong quátrình so
n th
o PowerPoint
 
Các Khung Outline, Slide notes, Slide
Trên màn hình s
an th
o còn có các thành ph
 ầ
n sau

Activity (200)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tellme_2008 liked this
Hanh Nguyen liked this
Vo Thuy An liked this
Phoebe ISmile liked this
kimky11419916620 liked this
ThienAn LeNguyen liked this
lamphongvan92 liked this
leeseungki201 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->