Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
En idé för laxförvaltning i Gävlebukten, Dalälven och Testeboån.

En idé för laxförvaltning i Gävlebukten, Dalälven och Testeboån.

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Tony Berggren Gavleoring on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2014

pdf

text

original

 
1Gävle 2012-02-22
En idé för att optimera förvaltningen av lax i en del av södra Bottenhavet:
Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten tillDalälven så fiskar vi
”rätt lax”
.En win win win-situation uppstår.
Ur Havs- och Vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter för fisket efter lax i Östersjön:
 
”Genom att flytta exploateringen av lax från ett blandfiske i havet till ett fiske närmare älvarna
skapas större möjlighet att stärka de svaga svenska bestånden genom en utvecklad reglering av kustfisket. Havs- och vattenmyndigheten kommer under 2012 att ta fram ett förslag till en sådan
reglering.” 
 
Vi ska naturligtvis hjälpas åt att uppnå syftet med den nya regleringen av laxfisket. Lösningar måsteskräddarsys områdesvis. Efter att ha funderat runt hur vi på bästa sätt, och till största möjliga nytta,ska förvalta laxen i just Gävlebukten vill jag
 
presentera följande idé. Att reglera fisket enligt denna idégynnar den vilda laxen
 
, sportfisket i Älvkarleby och det lokala småskaliga yrkesfisket.
Gävlebukten med de laxförande vattendragen Dalälven och Testeboån.
 
DALÄLVENTESTEBOÅNGÄVLEBUKTEN
 
2I Gävlebukten har vi i dag två vattendrag med lax. Det ena är Dalälven, vars laxbestånd upprätthållsmed hjälp av att 225 000 smolt sätts ut i älven varje år som en kompensation för det bortfall avlaxproduktion som utbyggnaden av vattenkraften i älven orsakat. Den naturliga reproduktion somåterstår i Dalälven är mycket liten. Elprovfisken och utvandringskontroll visar att endast några fåhundra vilda laxsmolt per år lämnar Dalälven. Det handlar alltså om enstaka promillen av denkompensationsutsatta mängden.
 
Laxvatten nummer två i Gävlebukten är den jämförelsevis betydligt mindre Testeboån. Vi vet att detfanns ganska gott om lax i Testeboån ända in på 1960-talet. Därefter har åns laxbestånd varit heltutslaget i ungefär ett par decennier. En mängd dokument som styrker laxförekomsten i Testeboånfinns ända från mitten av 1500-talet och framåt.Efter ett långt och målmedvetet fiskevårdsarbete är det med stor glädje vi nu ser att lax åter vandrarupp för att föröka sig i Testeboån. ALLA överens om att Testeboån åter ska bli ett vatten med ettlivskraftigt bestånd av vild lax. Utöver traditionell biotopvård och undanröjande av vandringshinderså har återetableringen av lax skett via utsättningar av s.k. matningsfärdigt yngel som kläckts fram iDalälven. Den laxpopulation som ynglen härstammar från är den i Dalälven.Potentiell produktion av laxsmolt i Testeboån har beräknats till omkring 10 000 stycken per år.Resultaten från elfiskeundersökningarna visar att nuvarande produktion ligger på mellan 1 000 och2 000 laxsmolt.
 (Vid ett internationellt laxseminarium i Älvkarleby i december 2011 uppstod en kortare diskussionhuruvida återetableringen av lax i Testeboån rentav kan var det enda exemplet i världen som lyckatsmed utsättningsmaterial från en främmande population. Kan detta stämma? Vi har aldrig funderat runt frågan, och vet inte hur det ligger till. Ingen från de tio länder som var representerade vid seminariet kunde nämna något annat vatten där så har skett. Frågan kommer att utredas vidare.Bl.a. genom genetiska studier på lax i Testeboån, och jämförelser med lax i Dalälven.)
Gavleån är ett tredje vattendrag i Gävlebukten, och som är nästan dubbelt så stor som Testeboån.Historiskt sett har Gavleån varit mycket rik på lax. Helt klart har åtminstone några tiotusentals smoltårligen producerats i Gavleån. Nu är ån praktiskt taget helt offrad för vattenkraften. I bästa fall kannågra tiotals smolt växa upp på den lilla strömsträcka som återstår nedströms det nederstakraftverket.Med andra ord har vi i praktiken två laxvatten som mynnar i Gävlebukten att förvalta. Dalälven - enstor älv med ett stort bestånd av kompensationsutsatt lax. Och Testeboån - en liten å med ett litetbestånd av vild lax.Laxfisket ska nu äntligen beståndsanpassas. Det synsättet på fiskeförvaltning ska vi ta ner på lokalnivå, och förvalta vart och ett av de olika laxbestånden efter bärkraft. För Gävlebukten innebär det
Ett 25 millimeter långt laxyngel, lax 0+ vid elfiske, utvandrande laxsmolt och lekvandrande lax i Testeboån.Testeboån är åter ett vildlaxvatten.
 
 
3att vi ska fiska kompensationsutsatt lax från Dalälven. Samtidigt ska vi undvika att fiska vild lax frånTesteboån.Försök i Västerbotten har visat att laxfångsterna i fasta redskap på kusten består av lax från mångaolika vattendrag. Det finns knappt ens någon tendens till att fångsten skulle bestå av en större andellax från de närmste älvarna än av lax från älvar längre ifrån.
Hur ska vi fiska för att uppnå syftet med den nya förvaltningsmodellen? Det vill säga; hurfiskar vi rätt lax?
I Gävlebukten bedrivs i dag fisket efter lax med fasta redskap på ungefär 25 platser. Alla dessa harvisserligen inte nyttjats de senaste åren, men med en förväntad ökande tillgång på lax så ökarnaturligtvis även intresset för att fiska lax. I takt med ett ökat intresse att fiska lax kommer flerfiskeplatser att användas.Större delen av de fasta redskapen i Gävlebukten är koncentrerad till buktens norra del, drygt en milfrån Dalälvens mynning. (Se karta.)Fångsten i dessa redskap består med all sannolikhet av en bred mix av lax från ett stort antal älvar.Inte minst är det en stor risk att de få vilda laxar som ska hem till Testeboån fångas i någon avredskapen. Erfarenheterna från försöken i Västerbotten pekar mot att fisket inom detta områdesnarast är lika blint som fisket långt ute till havs.Runt Dalälvens mynning finns i vanliga fall endast 3-4 fasta redskap.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->