Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
115Activity
P. 1
- Medidas de comprimento exercícios com respostas Respostas

- Medidas de comprimento exercícios com respostas Respostas

Ratings: (0)|Views: 61,608|Likes:
Published by cerejabr90

More info:

Published by: cerejabr90 on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2015

original

 
C!~|am!2::=<866)dag
;!4
DFWGF^
C
FIK
\J]
FWKDK
 
E
 KT
JEË
TFGK
 
"|zl|fgk&
 
^
\AMJ
WW
A\
DKTK
 
E
 K
\
 K
 
I
AEJ
I¿
 
 KI
A
TZ
\E
 K
J
IWFI
A
=
¿
M
ZIDK
EJ
ITK
C
Jrj|gågfaw dj |jma|èa » Ejdfdkw dj Gae~|fejita\jw~awtkw
;&
Jr~|jwwj?k& ;2#4 e je ge;24> ge l& :<#7 `e je e:< 7>> e g& ;: e je ee>#>;: ee d& ;6#2: e je be;62: be j& >#>>7 `e je ee7>>> ee m& ;;8#7: ee je dke>#>;;87: dke 
<
&
]agï wklfk {zj a ljfok%mca| kljcbk æ k ejia| k}j daezida1
I
k mfhz|k ka ckda# jcj k~k|jgj je tkekiba|jkc# ~azwkda wal|j zek |æhzk h|kdzkdk je~acjhkdkw) [zkc a gae~|fejita# je gjitåejt|aw# dk~aitk dj zek kwk djwwj ~ëwwk|a î ~aitk dk azt|k1; ~acjhkdk 5 <: ee<4754;; 4;;) <: 54<8:5 =2#8: ee 5 =#28: ge\? A gae~|fejita æ dj =# 28: ge
7&
Z
ek ga|dk tje 6#7 e dj gae~|fejita) [zj|a ga|të%ck je 7> ~jdkèaw da ejwea tkekiba)[zkitaw gjitåejt|aw dj}j ejdf| gkdk ~jdkèa16#7 e 5 67> ge67> 7>7> 7;>\?
G
kdk ~jdkèa dj}j tj| 7; ge
G
ACÆH
F
A
WKIT
A
 K
EÆ\
FG
A
<47~acjhkdkw
 
C!~|am!2::=<866)dag
<
!4
4
&
D
jwjoa jeacdz|k| ze {zkd|a gae gae~|fejita 2: ge j ck|hz|k :> ge) [zkita gzwtk|ëjeacdz|ë%ca wj a ejt|a dj eacdz|k gzwtk \$ ;<>#>>1\?
G
zwtk|ë \$ 7<4#>>
:&
Alwj|}j k mfhz|k ka ckda) [zkitaw ejt|aw dj |adk~æ }az hkwtk| ijwtk wkfk1
G
kdk ~a|tk"fidfgkdk ~jcaw ~aitfcbkdaw& tje 6> ge dj gae~|fejita)\? ]kf hkwtk| 7;#< e dj |adk~æ)
=&
[zkc daw ~acåhaiaw tje ekfa| ~j|åejt|a? ze t|fìihzca j{ófcëtj|a dj 8 ge dj ckda# ze {zkd|kdadj : ge dj ckda az ze bjrëhaia |jhzck| dj 4 ge dj ckda1t|fìihzca {zkd|kda bjrëhaia~ 5 7) 8 ge ~ 5 4 ) : ge ~ 5 = ) 4 ge~ 5 <; ge ~ 5 <> ge ~ 5 <4 ge\? A bjrëhaia tje ekfa| ~j|åejt|a)
8&
A ek~k eawt|k {zj ~k|k f| dalkf||a
 K
ktæ a lkf||a
bë dafwgkefibaw)
 K
w dfwtìigfkw jwtçafidfgkdkw je {zfcôejt|aw)k& [zkitaw {zfcôejt|aw bë dj
 K
 ktæ
J#
~kwwkida ~a| 
D
1;#= + <#;: 5 7#8: `e l& [zkitaw {zfcôejt|aw bë dj
 K
ktæ
J# ~kwwkida ~a| L j G1
;#>8 + >#67 + ;#2 5 7#2 `e
 
g& [zkc æ a t|kojta ekfw gae~|fda) [zkitaw ejt|aw k ekfw {zj a azt|a jcj tje1A {zj ~kwwk ~a| L j
G
)7#2 » 7#8: 5 >#>: `e 5 :> e :>2:2::>2::><8> ge 5 <#8 e<#8 ) ;<> 5 7<4
+
2#:2#>2#:2#>77#> e
+
^
a|tk 5 6> ge 5 >#6 e< ~a|tkw 5 < ) >#6 5 ;#277#>;#27;#< »
 
C!~|am!2::=<866)dag
7
!4
2
&
Z
e gaej|gfkitj maf ezctkda je wzk caok dj tjgfda# ~afw tfibk ztfcfkda ze ·ejt|a´ {zj tfibk# ik|jkcfdkdj# 68 ge dj gae~|fejita)
W
j ktæ k{zjcj eaejita jcj bk}fk }jidfda <4: ·ejt|aw´ djtjgfda# je {zkitaw ejt|aw k wzk gcfjitjck maf cjwkdk1; e 5 ;>> ge;>>687 ge 5 >#>7 e\? Maf cjwkdk je 8#7: e)
6&
[zkc a ~j|åejt|a da tj||jia1
;>&
 K
dfwtìigfk jit|j dzkw gfdkdjw# iaw Jwtkdaw
Z
ifdaw# æ <>> efcbkw) [zkc æ jwwk dfwtìigfk# je{zfcôejt|aw# wkljida {zj ; efcbk tj||jwt|j }kcj# k~|arfekdkejitj# ;#=>6 `e1;#=>6r <>>7<;#2>>\?
 K
dfwtìigfk æ dj 7<;#2 `e) 
;;&
[zkitaw gjitåejt|aw tje# k~|arfekdkejitj# ze gkia dj 4 ~acjhkdkw dj dfìejt|a1
Z
ek ~acjhkdk j{zf}kcjk <: ee)
 »<4:r >#>78#7: e;> e;2 e;>;>;2;2:= eA ~j|åejt|a æ dj := e)
+
4 ) <: ee 5 ;>> ee 5 ;> ge\?
T
je k~|arfekdkejitj ;> ge)

Activity (115)

You've already reviewed this. Edit your review.
TecKnus Barbosa liked this
Lívia Bukolts liked this
Catarina Pereira liked this
Ludmilla Moreira liked this
leylynha26 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Marcia Kerber liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->