Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Din Cronica Akasha

Din Cronica Akasha

Ratings:
(0)
|Views: 482|Likes:
Published by Almayaya

More info:

Published by: Almayaya on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
 Rudolf Steiner 
DIN CRONICA AKASHA
GA 11STRĂMOŞII NOŞTRI ATLANTEENI
Strămoşii noştri atlanteeni erau foarte diferiţi de omul actual, mai mult decât îşi poate imagina cineva ale cărui cunoştinţe se mărginesc doar la lumea sensibilă.Această deosebire se referă nu numai la aspectul exterior, ci şi la facultăţilespirituale. Cunoştinţele lor tehnice şi întreaga lor cultură erau altele decât cele pecare le putem observa în prezent. Dacă ne referim la primele începuturi aleumanităţii atlanteene, vom descoperi facultăţi spirituale cu totul diferite de alenoastre. Gândirea logică, facultatea de a face calcule şi combinaţii, pe care se bazează astăzi toate realizările moderne, nu existau la primii oameni atlanteeni. Înschimb, ei aveau o
memorie
extraordinar de dezvoltată, şi aceasta constituia unadin facultăţile lor spirituale cele mai remarcabile. De exemplu, ei nu făceaucalcule, aşa cum facem noi, aplicând reguli învăţate în prealabil. Nu aveau cevacum ar fi o tablă a înmulţiri. Nimeni nu îşi întipărise în minte că trei ori patru facdoisprezece: Faptul că atunci când se ivea necesitatea unei asemenea operaţiuniomul atlantean rezolva problema, se datora capacitătii de a-şi aminti alte situaţiiidentice sau asemănătoare. Îşi reamintea situaţii trăite anterior. Este important dereţinut că de fiecare dată când se dezvoltă o aptitudine nouă o alta, mai veche, pierde din forţă. Prin gândirea logică şi prin capacitatea de a face calcule, omulactual este superior străvechiului om atlantean; în schimb, memoria noastră aregresat, omul gândeşte cu ajutorul ideilor; gândirea omului atlantean se forma cuajutorul imaginilor. Când o imagine îi apărea în suflet, el îşi amintea perfectnumeroase alte imagini asemănătoare pe care le trăise în trecut şi, pe această bază, îşi forma judecata. Din această cauză, orice formă de învăţământ eracomplet diferit de cel care se va practica în perioade următoare. Nu se urmărea săse imprime copilului reguli, să i se ascută inteligenţa. Dimpotrivă, se urmărea cuinsistenţă să i se prezinte viaţa prin intermediul unor imagini evocatoare, pentruca, mai târziu, în toate situaţiile în care va fi pus să acţioneze să se poată sluji deun vast patrimoniu de amintiri. Când copilul devenea adult şi intra activ în viaţă,în oricare din faptele pe care trebuia să le îndeplinească el îşi amintea că în timpulcând era în şcoală i se prezentase ceva asemănător. Se orienta cu atât mai uşor, cucât noua situaţie care se prezenta semăna mai mult cu o experieniă deja trăită.Când, totuşi, se întâmpla să fie confruntat cu o stare de lucruri cu totul nouă, eranevoit să acţioneze prin tatonări, în timp ce, în prezent, în asemenea situaţii, noine folosim de reguli deja învăţate, pe care le punem cu uşurinţă în aplicare în
 
situaţii noi, necunoscute. Un asemenea sistem de educaţie conferea vieţii, înansamblu, un caracter de monotonie. Perioade lungi de timp, în evoluţiaAtlantidei lucrurile s-au petrecut mereu la fel. Prin această puternică dependenţăşi fidelitate faţă de memorie, era imposibilă realizarea unor progrese rapide,comparabile în vreun fel cu cele actuale. Se acţiona la fel cum se „văzuse"întotdeauna mai înainte. Omul nu reflecta, nu gândea, ci îşi amintea. Autoritateavea nu cel care studiase mai mult, ci cel care avea o mai bogată experienţă,respectiv mai multe amintiri. În acele timpuri, în Atlantida, ar fi fost imposibil cacineva să poată lua o decizie într-o situaţie oarecare importantă, înainte de a fiatins o anumită vârstă. Pentru a câştiga încrederea celor din jur, era indispensabilăo experienţă indelungată.Această caracterizare generală nu se aplică iniţiaţilor şi şcolilor lor. Aceştiadevansau gradul de evoluţie normal pentru epoca lor. Pentru a fi admis în acesteşcoli, nu vârsta era criteriul de alegere, ci faptul că cel propus trebuia să fidobândit, în cursul unor încercări trecute, facultăţile necesare pentru a putea primio invăţătură mai înaltă. În timpul perioadei atlanteene, respectul care se acordainiţiaţilor şi discipolilor lor nu se baza pe numărul mare de experienţe personaletrăite, ci pe
vechimea
înţelepciunii lor. Personalitatea nu are nici o importanţă laun iniţiat. El se dedică în întregime
înţelepciunii eterne
şi, ca urmare, nu este subinfluenţa caracteristicilor unei epoci.În timp ce gândirea logică lipsea atlanteenilor (aceasta mai ules la începutul perioadei), ei aveau, în schimb, prin memoria lor atât de perfecţionată, ocapacitate care dădea acţiunilor o caracteristică aparte. Prin natura sa, o facultateumană se află întotdeauna in raport cu alta. Memoria se situează mai aproape denatura mai pofundă a omului decât este facultatea intelectuală; totodată, legate dememorie, s-au dezvoltat şi alte forţe, care erau, de asemenea, mai asemănătoarecu fiinţele naturii subordonate decât este energia de care dispune omul în prezent.În felul acesta, atlanteenii au putut să stăpânească ceea ce numim
 forţa vitală 
. Aşacum astăzi noi putem extrage din cărbune energia calorică pentru a o transformaîn forţă motrice, pe care o utilizăm în mijloacele de transport, tot astfel,atlanteenii au ştiut să utilizeze forţa de germinaţie a fiinţelor vii, în slujba tehnicii.Ca să înţelegem mai bine toate acestea, să recurgem la următoarea imagine. Să negândim la un bob de grâu. El conţine o energie latentă. Această forţă acţionează şiface ca din bob să răsară o tulpină. Natura poate să trezească aceste forţe latentedin bob. Omul actual nu poate realiza aceasta prin propria sa voinţă. El seamănă bobul de grâu în pământ şi îl lasă acolo în seama forţelor naturii, pentru a da rod.Omul atlanteean, însă, putea să facă şi altceva. El cunoştea arta de a transforma înforţă tehnică energia cuprinsă într-o cantitate de grâu, aşa cum în prezent se poateface cu forţa calorică pe care o conţine cărbunele. În perioada atlanteeană, plantele nu erau cultivate numai pentru a produce alimente, ci şi într-un scopenergetic: forţele latente din plante erau utilizate pentru a servi în industrie şitransporturi. Astăzi noi dispunem de instalaţii care transformă energia cărbuneluiîn forţa motrice din locomotive; atlanteenii aveau, la rândul lor, instalaţii pe carele puneau în mişcare cu ajutorul, putem spune, al seminţelor de plante,
 
transformând energia lor vitală în forţă energetică, în scopuri tehnice. Atlanteeniiau putut pune în mişcare, în felul acesta, unele vehicule care zburau la joasăaltitudine. Înălţimea la care zburau era mai mică decât a munţilor existenţi în acea perioadă, dar vehiculele erau prevăzute cu dispozitive de conducere care permiteau să se înalţe deasupra munţilor.Trebuie să avem în vedere că, în decursul timpului, condiţiile terestre s-aumodificat în mod considerabil. În prezent, vehiculele atlanteene amintite ar fi cutotul inutilizabile. Dacă pe atunci oamenii se puteau servi de ele, aceasta se datorafaptului că stratul de aer care înconjura globul terestru era mult mai dens. Nutrebuie să ne preocupe acum problema de a sti dacă am putea să ne facem o ideedespre acea densitate a aerului cu ajutorul conceptelor ştiinţei actuale. Ştiinţa şigândirea logică, prin esenţa lor, nu sunt în măsură că precizeze ce este şi ce nueste posibil. Singurul lor scop este să explice fapte constatate prin experienţă şiobservaţie directă. Dar penfru cercetarea ocultă acea densitate deosebită aatmosferei este o realitate tot atât de sigură ca orice alt fapt stabilit cu ajutorulsimţurilor fizice. – Este, de asemenea, sigur, deşi probabil inexplicabil pentrufizica şi chimia moderne, că pe atunci, pe întregul glob pământesc, apa era mult
mai puţin densă 
decât astăzi. Prin fluiditatea sa apa putea servi la unele aplicaţiitehnice, datorită forţei germinative pe care o puteau mânui atlanteenii, lucru cutotul imposibil în prezent. Cu timpul, apa s-a densificat şi dirijarea acelor vehicule nu s-a mai putut face ca mai înainte. Toate acestea ne arată în mod foarteclar că civilizaţia şi cultura atlanteeană erau profund diferite de ale noastre.Aceasta ne permite să înţelegem că şi natura fizică a unui atlanteean era cu totuldiferită de aceea a omului contemporan. Apa pe care o bea era asimilată de forţelevitale din corpul său în mod cu totul diferit decât este posibil în corpul nostrufizic actual. Datorită acestui fapt, atunci când era necesar, atlanteanul îşi puteacanaliza forţele sale fizice, prin voinţă, în cu totul alt mod decât o poate face omulde azi. El avea, ca să spunem aşa, mijloacele de a-şi dezvolta propriile sale forţefizice. Pentru a ne face o imagine corectă despre natura omului atlantean, trebuiesă ştim că pentru el noţiunile de oboseală şi de efort fizic erau mult diferite de alenoastre.O aşezare socială din perioada atlanteeană avea un caracter – aceasta reiese dintoate cele arătate până acum – care nu era cu nimic asemănător unui oraş modern.Totul, în aceste aşezări, era legat de natură. Nu am face decât să prezentăm oslabă imagine arătând că, în primele timpuri ale acelei perioade şi până cătremijlocul celei de a treia subrase*, o asemenea aşezare umană avea aspectul uneigrădini în care locuinţele erau construite din arbori cu ramurile împletite într-unmod nu numai ingenios, dar şi artistic. Munca pe care omul o îndeplinea cumâinile sale se îmbina armonios cu natura. Omul însuşi se simţea intim legat cuaceasta. De aceea, însuşi simţul său social era altul decât cel pe care îl avem noiastăzi. Natura era comună tuturor. Ceea ce se construia pe temeiuri naturale eraconsiderat ca un
bun comun
, în aceeasi măsură în care noi considerăm astăzi căceea ce rezultă din activitatea îndeplinită cu inteligenţa şi raţiunea noastră este bunul nostru personal.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Juganaru Marius liked this
Etc Confort liked this
Rei Mena liked this
adychirtes liked this
pantone209 liked this
Mimitz Andra liked this
Laura'Claudia Popa liked this
Olimpia Gherban liked this
Dromihete Io liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->