Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Toni Anicin, Investigation About Form, Colour and Shape

Toni Anicin, Investigation About Form, Colour and Shape

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:
Published by Jadranka Ahlgren
I was writting this text for one magazine in May 2011, but they did not take it... Now I am looking for some other publisher / magazine/...
I was writting this text for one magazine in May 2011, but they did not take it... Now I am looking for some other publisher / magazine/...

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Jadranka Ahlgren on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2012

pdf

text

original

 
1
 Jadranka Ahlgren
Istraivanje oblika, formi i boja Tonija Aniina
- izloba Svetlost, galerija Otklon, Beograd, oktobar 2010 
Investigation about form, colour and shape by Toni Aniin
- Exhibition 
L
ight 
, Gallery
OTK 
L
ON 
, Belgrade, October 2010
 
2
 
Toni 
Istraivanje oblika, formi i boja Tonija Aniina
- izloba Svetlost, galerija Otklon, Beograd, oktobar 2010.
 
Ovo je trea samostalna izloba
Tonija Aniina
na kojoj nam se ovaj slikar generacije 73-74 sabeogradskog FLU-a predstavlja svojim svetlosnim prostornim instalacijama malog formata, tako da ihmoemo nazvati i objektima ili asmblaima, na kojima ispituje problematiku samog prostora, njegovihunutarnjih odnosa i shema, to jest njegovej geometrije i arhitektonike, ali i problematiku naepercepcije, a sve to uz pomo UV svetla, ogledalskih preslikavanja i upotrebu raznih boja.Objekti geometriziranih volumena, ne vei od 50-80 cm. postavljeni su u potpunom mraku na crnimpostamentima razliitih visina, poreani du jedinstvenog koridora po sredini galerije. Kretanjeposetilaca osvetljava jedino slabo i hladno, plavo UV svetlo koje isijava iz lampi sakrivenih u njihovepostamente, takozvano
c
rno svetlo
sa kojim je radio jo i Matis, u vreme kad je pronadjeno, poznato potome to izaziva fluorescenciju nekih materijala i boja, posebno bele, dok sve ostalo u njemu gubi sjaj ipostaje avetinjski sivo, na granici vidljivog.Zato je ovo svetlo interesantno umetnicima, jer koristili su ga mnogi, medju njima i najvei umetnikdananjice koji radi sa svetlosnim instalacijama, amerikanac James Turell? Iz vie razloga. Jedan odrazloga je to ovo svetlo daje hladne boje koje jasno razgraniavaju ivice i povrine tela i ini da prostorizgleda dublji nego to zapravo jeste, a forme volumenoznije.Hladne boje koriste i arhitekte kada ele dapoveaju prostor. Zbog toga, ali i zbog ogledalskih preslikavanja i staklenih zidova punih raznih refleksijakoje autor uveliko primenjije na svojim objektima, a delom i zbog mraka u kom gubimo oseaj zaprostor, objekti deluju mnogo vei nego to jesu i pitanje njihove veliine zapravo se uopte nepostavlja, to je jedan intrigantan psiholoki fenomen sa kojim je radio autor. Posle boravka na ovojizlobi pitamo se ta je to prostor u stvari, da li je to jedna naa via mentalna, perceptivna dogradnja ,ili realnofizika veliina, i ta je u njemu vanije: odnosi, rasporedi, praznine i punoe, boje, ili mereOdnosi i relacije, koje smo procenili u potpunom mraku, bez svesti o veliini svega toga, ili, bez merenja imera, vie su mentalne prirode, neka vrsta ideo-shema koje moemo razmatrati od mikro do makronivoa bez obzira na veliine i dimenzije. Posebno to se u mraku naa veliina i mera a koju smoustanovili kao meru i reper svega, gubi i nestaje Tako, mada veoma mali, najmanji od ovih objekatatretira problem beskonanosti - beskonanog umnoavanja slika u medjusobno sueljenim ogledalima itako generie beskonani prostor Kako beskonanost moe biti mala, pa maker prikazana i nanajmanjem uzorku? Ovaj autor radi na ispitivanju percepcije vidjenog sa im su radili I zaetnici
moderne
 a sa im se nisu slagali mnogi ne samo tada nego i kasnije. Istraivanja u umetnosti esto se proglaavajuza anti-umetnost i slino. Lino miljenje ove autorke je da umetnik ima pravo da bude radoznao,znatieljan i racionalan u svojim istraivanjima kojima moe pristupati i nauno, poto ga to ne sputavau kreativnoj obradi materijalaa to sa naukom nema mnogo veze Nasuprot tome, naunik nemapotrebe niti mora svom radu da pristupa kao umetnik, kreativno, mada se to u poslednje vreme sve vie
 
3dogadja jer daje dobre rezultate, a posebno dobro se pokazala saradnja izmedju umetnika I naunikana zajednikim projektima, posebno u dizajnu I arhitekturi na primer.Drugi razlog zato je UV svetlo interesantno za umetnike danas je taj to se uz pomo njega, na granicividljivosti, moe lako manipulisati oseajem za proctor i navesti posmatraa na nerealne ulne senzacijeu vezi sa prostorom, perceptivne iluzije, to je u svom radu najvie I koristio James Turrell, ije se velikeinstalacije, perceptivno neodredjenih dimenzija, obino sastoje od vie zamraenih soba kroz kojeposetilac prolazi u potpunom mraku i specijalnog osvetljenja na pojedinim mestima, na kojima se gubioseaj za tlo I prostor i mi kao da lebdimo u nekom nepoznatom, obojenom eteru, prostoru,pauinastom i prijatnom, pri tom i prelepih boja. Budui da su ove instalacije vrlo skupe, Tarell ih nijenapravio mnogo, ali je zato njihova prednost upravo nauna, sastoje se od gomile aparata i stvar se dareprodukovati , te one krue svetom. Ove Tarell-ove instalacije nagovetavaju umetnost budunostikoja e se sigurno vie baviti mehanizmima nae percepcije i ulnosti.
Objekti 
Tonijevi objekti su uglavnom transparentni, laganih konstrukcija minimalistike konotacije, ravnih ivica iploha, esto naherenih pod neobinim uglovima. Od geometrijskih tela zastupljeni su paralopipedi izarubljene piramide, preseene ili zaseeniena vrhu, sa stranicama u obliku trouglova, trapeza,pravougaonika, rombova i romboida. Materijal je staklo, plastika, suner, ogledala, drvene letvice.Ponegde je intervenisano bojom. Sve je otvoreno i transparentno Unutranji prostor je u stvaripredmet rada. Pojedini objekti napravljeni su od novih fluorescentnih matrijala, plastike posebnihzrnastih struktura ili obojeni fluorescentnim bojama koje reflektuju UV zraenje ime se postiuspecijalni efekti.Pred nama je jedan analitiki rad sa geometrijski generisanim prostorom u kom lee ili lebde manji ilivei predmeti, esto intezivno obojeni: lopte, polulopte, tapovi  pravi ili izvijeni, u vidu lukova;staklene providne zdele ispunjene plastinim kuglama i slino.Uz crnu pozadinu i mrak, forme i boje tih predmeta i odrazi UV lampi, reflektuju se na staklima iogledalima i umnoavaju, pri emu se prostor proiruje, ponekad i uz pomo takozvanog
tunelskogogledalskog efekta
, do u beskonanost. Asamblai su uniformni, to potencira njihov kodirani jezik,poznat samo autoru, tajni jezik njegovih formi i boja, a hladno plavo svetlo potsea nas i na 3D virtuelnisvet kompjuterskog ekrana.Poseban kvalitet ovih objekata predstavljaju
kaledioskopski generisane slike
, do kojih dolazi usledsueljavanja vie ogledalskih povrina na istom mestu. Slike se na njima prenose se tada sa jedne nadrugu i umnoavaju na odreen ematian nain, svesno kodiran i usmeren od strane autora.Objekti na izlobi nisu imenovani, mada smo par imena pronali na internetu:
Crveno oblo, plus utozapeto
, ili,
Ogledalo, sunder, UV neon
. Ova imena su oigledno opisna, radna, jer ovu vrstu radova teko je imenovati. Dejms Tarel l je recimo, na poetku svog rada, svetlosnim instalacijama davao lina imena,kao da su linosti, ali je kasnije, kad je preao na vee ambijentalne instalacije, od toga odustao.Toni AniinTonija smo zapazili u Beogradu
2
009 na izlobama
Svetlosni subjekti 
, u galeriji
Otklon
, i
Deset godina posle
, izloba generacije FLU-a 1993-98. u
Galerija FLU
. Zapazili smo ga po lakoi stvaranja! Retki suumetnici koji stvaraju kao kroz igru, a Toni je jedan od njih. Za takve umetnike moemo rei da su

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->