Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Limbaje de Programare

Limbaje de Programare

Ratings: (0)|Views: 85 |Likes:
Published by Trifut Ciprian

More info:

Published by: Trifut Ciprian on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
LIMBAJE DE PROGRAMARE
 
Capitolul 1
MODELE, METODE ŞI TEHNICI FOLOSITE ÎNELABORAREA PROGRAMELOR 
1. Definirea şi clasificarea limbajelor de programare
Limba (DEX) – sistem de comunicare alcătuit din sunete articulate, specificeomului, prin care acesta îşi exprimă gândurile sau dorinţele.
Noţiunea de limbaj:
este definica un sistem pentrucomunicare. Limbajele scrise folosesc simboluri (care suntcaractere) pentru a construi cuvinte. Întreg setul de cuvinteformează
vocabularul limbajului
. Modul în care cuvintele pot ficombinate pentru a fi înţelese este definit de
sintaxa şi gramaticalimbajului
. Sensul dat de cuvinte sau combinaţii de cuvinte estedefinit de
semantica limbajului
.În domeniul computerelor, limbajele umane sunt denumite
limbaje naturale
. Din nefericire computerele nu sunt de ajuns desofisticate pentru a înţelege limbajele naturale. Prin urmarecomunicarea cu computerele se face prin intermediul unor limbajespecifice computerelor denumite
limbaje de programare
. Limbajelede programare sunt sisteme convenţionale (limbaje artificiale)create de om şi care servesc la exprimarea sub formă de acţiuniexecutabile mijlocit sau nemijlocit de către sistemul de calcul aalgoritmului sau logicii de rezolvare a unei probleme.
Noţiunea de limbaj de programare:
este definită ca fiindansamblul format de un vocabular şi un set de reguli gramaticale,necesar instruirii unui computer pentru a realiza anumite activităţi.Altfel spus limbajul de programare este o notaţie sistematică princare se descrie un proces de calcul. Orice limbaj (natural sauartificial) presupune definirea sintaxei, semanticii şi pragmaticii lui.
Sintaxa
este un set de reguli ce guverneaaltuireapropoziilor dintr-un limbaj. În cazul limbajelor de programareechivalentul propoziţiei este
 programul
.
Semantica
este un set de reguli ce determină „înţelesul” sausemnificaţia propoziţiilor într-un limbaj.
Pragmatica
indică utilitatea practia limbajului )uşurinţautilizării, independenţa de sistemul de calcul etc.)
După modul cum au evoluat în timp limbajele de programare pot fi:
limbaje de prima generaţie: limbajul maşină (machine language);
limbaje de generaţia a doua: limbajul de asamblare (assembly language);
limbaje de generaţia a treia: limbajele de înalt nivel (high-level programminglanguages);
limbaje de generaţia a 4-a : limbaje mai apropiate de limbajul uman decâtlimbajele de înalt nivel;
 
limbaje de generaţia a 5-a – îndreptate spre exploatarea bazelor de cunoştinţe ,crearea sistemelor expert şi spre rezolvarea problemelor legate de inteligenţaartificială.
 Limbajul maşină
Reprezintă nivelul cel mai elementar al limbajelor de programare.Când un computer urmează instrucţiunile unui program se spune că programuleste în execuţie (running). Înainte de a fi executat programul trebuie să fir rezident înmemorie.. Adică programul trebuie să ocupe un set de bytes consecutivi în memorie.Totodată programul trebuie scris într-un limbaj maşină intern. Fiecare tip de procesor are propriul
limbaj maşină. Acesta este conceptul de bază cu privire lamodul de execie a unui program. Faptul programul ce seexecută este stocat (chiar şi parţial) în memoria principală (RAM)duce la concluzia numai prin schimbarea programului dinmemoria RAM computerul poate trece la execia altui proces(task)/program. Aşa cum s-a prezentat mai sus toate computereleau un limbaj maşină intern (specific tipului de procesor). Acestlimbaj este codat într-o reprezentare binară şi este foarte greoi(plictisitor) de utilizat pentru scrierea unui program. Majoritateainstrucţiunilor programului vor conţine astfel două părţi:• o parte care se referă la operaţia de codare – se vor indica ordineaoperaţiilor;o parte care se refela adresa din meorie - indilocaţia dememorie ce se va utiliza ca operand al instrucţiunii.
operationaddressmeaningcode
00010101 10100001 load c(129) into accumulator00010111 10100010 add c(130) to accumulator00010110 10100011store c(accumulator) in location131Astfel programatorii care utilizealimbajul maşivortrebuie să fie atenţi în ce zone de memorie se vor stoca date şi în cezone de memorie se vor executa programele (instrucţiunile). Astfelpot apărea erori de programare datorate suprapunerii scrieriiinstrucţiunilor peste date. Prin urmare programarea în limbaj maşinăpresupune o bună capacitate de a interpreta datele şi instrucţiunilela nivel de bit. Totodată aceasta reprezintă si posibilitatea de a segenera alte programe şi de a le executa.
Concluzii:
este limbajul pe care computerul îl înţelege în mod direct;
 în limbajul maşină programele se scriu în cod binar: succesiunide 0 şi 1;
fiecare instrucţiune din limbajul maşină este o combinaţie de4 bits (LOAD-0000; ADD-0001);
programatorul trebuie cunoască detaliat structurahardware a computerului;
programatorul trebuie să gestioneze fără greşeală alocareaadreselor de memorie pentru un program;
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->