Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
7Activity
×
P. 1
Cum Sa Devii Fenomen Albert Ignatenko

Cum Sa Devii Fenomen Albert Ignatenko

Ratings: (0)|Views: 928|Likes:
Published by tiger_smile

More info:

Published by: tiger_smile on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
ALBERT IGNATENKO
Cum s
ă devii
FENOMEN
 
DESPRE AUTOR 
ŞI CARTEA LUI
Parapsihologia, psihotronica, extrasensologia cunosc în perioada actual
ă un
adev
ărat
boom.
Aproape zilnic în pres
ă se publică articole
despre fenomene
 psi
curioase, oameni cu diferite posibilit
ăţi
paranormale. Oameni de
Ştiinţă dinmulte ţări s-au interesat în mod
serios de aceast
ă problemă. Rezultateleştiinţifice obţinute în ultimele
dou
ă decenii privind studiereafenomenelor paranormale permit
examinarea acestora de pe pozi
ţii noi: caposibilităţi ale omului,
existând în mod real, dar necercetate în profunzimea lor pân
ă
în prezent."Posibilit
ăţile omului sunt nelimitate" susţine autorul acesteicărti,Albert Ignatenko, membru activ al Societăţii psihologilor de pelângă
Prezidiul Academiei de
Ştiinţe a URSS, Preşedintele Centrului
Interna
ţional de Psihoenergosugestie
, Pre
şedintele Asociaţieiextra
sensorilor ucraineni. Cunosc de mai mult de zece ani omul, pe care ziari
ştiimaghiari l-au
numit nu demult "regele parafenomenelor". Aibert Ignatenko esteîntradev
ăr o personalitate unică, nu ştiu dacă mai există vreun om în
lume care s
ă stăpânească zeci de capacităţi fenomenale, începând cu
memoria
şi terminând cu cele mai misterioase din domeniul
 parapsihologici
şi psihoenergiei. Nu întâmplător fenomenul Ignatenko
aatras aten
ţia multor oameni de ştiinţă, atât din ţara noastră cât şi din
str 
ăinătate.
A.G. Spirin, membru-corespondent al Academiei de
Ştiinţe a
URSS: "Dup
ă
 p
ărerea mea, A. Ignat
enko posed
ă o capacitate
neobi
şnuita, la un nivelfoarte înalt, de acţiune energoinformaţională la
distan
ţă asupraoamenilor şi de receptare a informaţiei pe canale
neobi
şnuite delegătură, ceea ce prezintă un mare interes pentru ştiinţa
care cerceteaz
ăposibilităţile fenomenale ale omului".
 N. E. Fedorenko, doctor emerit, profesor de filozofie natural
ă, Membru alAcademiei de parapsihologic şi medicină a SUA:"... Ştiinţa de apătrunde adânc în starea psihică a omului, căutarea şi
determinareametodelor psihologice necesare de ac
ţiune asupra acestuia, simţul măsurii întoate, uimeşte, subjugă şi convinge de faptul că în faţa noastră se aflămaestrul unui gen complex de artă".
L .A. Lepihova, doctor în
ştiinţe medicale, director adj
unct al Institutuluide Cercet
ări Psihologice din Kiev:"Particularităţile psihofizice naturale alepersonalităţii lui A. Ignatenko i-au permis ca în procesul exersării să-şi
 
dezvolte o serie de capacităţi, care pot fi recunoscute ca fenomenale.Din rândul acestora fac parte, înainte de toate, o memorie figurativăbine dezvoltată şi o sensibilitate ideomotorică puternică... El poatecorecta percepţia lumii, comportamentul omului şi poate chiar trezi laviaţa capacităţile sale
adormite..."A.V. Jajnov,
şeful laboratorului de lucrări sociologice şi psihologiceal Institutului Pedagogic din Nikolaev:"Am lucrat mulţi ani cu somităţi,precum Messing şi Kuni. Mai târziu, a venit în laboratorul nostru AlbertIgnatenko, cu care am realizat o serie de lucrări ştiinţifice. Indiscutabil,nivelul posibilităţilor lui Ignatenko este mult superior..."
De peste 25 de ani Albert Ignatenko îmbin
ă cu succes activitateaştiinţifică cu cea scenică. Parapsihologia a fost socotită la noi mulţi anio ştiinţă falsă, fenomenele paranormale au fost negate şi a fostnecesar un curaj deosebit al savanţilor, cercetătorilor, care s-au ocupatde aceste probleme şi un mare talent al unor experimentatori precumIgnatenko, care au demonstrat pe scenă fenomenele telepatiei,telekineziei, clarviziuni şi sugestiei mentale fără folosirea hipnozei.
Munca
ştiinţifică concentrată în domeniul sugestologiei plusactivitatea practică uriaşă i-au permis lui A. Ignatenko să formeze onouă direcţie în practica mondială — psihoenergosugestia. Aceastădirecţie este analizată detaliat în cartea sa, iar în viaţă ea este aplicatăcu succes de către elevii şi discipolii primului psihoenergosugestolog.
Exist
ă sute de publicaţii, zeci de articole ştiinţifice, au fostturnatecâteva filme dedicate fenomenului Ignatenko.
Foarte interesante din punctul meu de vedere sunt experien
ţele înregistrate pe peliculă privind
ac
ţiunea asupra materiei moarte şi procesele ce au loc în aceasta, de
exemplu, influen
ţa asupra norilor. Posibilităţile psihcenergetice ale lui
Albert Ignatenko îi permit s
ă adune sau, invers, să risipească norii.
În cadrulcercet
ării căilor de lichidare a urmărilor catastrofei ecologice de
la Aral, ogrup
ă de bioenergooperatori din Nikolaev a efectuat
experien
ţe privindconcentrarea norilor şi comprimarea învelişului
noros într-o anumit
ăregiune. Fotografiile din cosmos, executate în
timpul experimentului atest
ăposibilitatea acţiunii bioenergetice la
distan
ţă asupra nebulozităţii."Laacest om, probabil, cel mai uimitor lucru nu este ceea ce poate el însuşi. Deşi, poate foarte mult. Cel mai uimitor lucru este că Ignatenko, în timpul apariţiilor sale în public, obţine aceleaşi calităţi fenomenalede la oamenii obişnuiţi" — scria cu doi ani în urmă ziarul "Vecerniaia
Moskva". —Ai putea, oare, s
ă "faci" din om un fenomen fără a fi în contact
direct cu acesta? — l-am întrebat eu odat
ă.
 —O
şcoală fără frecvenţă a fenomenului,-a zâmbit Albert.—Este oidee interesantă. Am să mă gândesc.
Şi iată că am în faţă cartea "Cum sa deviifenomen". Spre deosebire de multe alte cărţi scrise pe aceeaşi temă, ea trezeşte în mine oîncredere deosebită. Nu numai pentru că sistemul propus de autor este, după părereamultor specialiăţi, simplu, accesibil şi prevăzut pentru o însuşire rapidă. Mi se paredeosebit de importantă concepţia de bază a sistemului său: fenomenele nu sunt capacităţi

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
olenca liked this
triky47 liked this
123456zzzzzz liked this
123456zzzzzz liked this
Oana Androne liked this
kali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->