Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proceduri dirigentie

Proceduri dirigentie

Ratings:
(0)
|Views: 79|Likes:

More info:

Published by: stoianovici_dragos75 on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2012

pdf

text

original

 
IV.2.ACTIVITATILE RESPONSABILULUI TEHNIC CU EXECUTIAIN CADRUL SOCIETATILOR CARE EXECUTA LUCRARI DECONSTRUCTII AVAND CATEGORIA DEIMPORTANTANORMALA.
Conducerea si asigurarea calitatii ,in acest caz se poate aplica prin:A. Sistemul calitatii , definit si documentat pe baza principiilor si recomandarilor dinstandardele SR EN ISO seria 9000 corespunzator modelului 2 sau 3 de asigurare acalitatii.B. Planul calitatii intocmit si aplicat pentru anumite constructii-Pentru situatia A consideram o societate care are implementat sistemul calitatiicorespunzator modelului 3 de asigurare a calitatii.Prezentam pentru aceasta situatie unexemplu de organigrama :In acest caz am considerat ca resposabilul tehnic cu executia poate avea atributii aferenteurmatoarelor conditii referitoare la sistemul calitatii.1.Controlul documentelor si al datelor R.T.E verifica:- Documente externe- proiectul de executie sub urmatoarele aspecte :- daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati ;- daca contine planul de control pentru fazele determinante ;- daca contine toti parametrii privind verificarile de calitate ;- documente ale calitatii intocmite de furnizorii de produse (certificate de calitate)R.T.E verifica si avizeaza :- Documentele interne elaborate in cadrul societatii pentru lucrarea la care a fostdesemnat :- planul calitatii pe lucrare ;- programul de organizare a executiei lucrarilor (grafic de executie,plan organizare desantier,grafic de aprovizionare ,grafic de asigurare de forta de munca,si utilaje etc) ;- planul de control de calitate2.Controlul procesului de executare a lucrarilor.Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii societatea isi elaboreaza procedurade sistem aferenta in vederea stabilirii sarcinilor pentru identificarea ,pregatirea si planificarea de C+M pentru asigurarea calitatii acestora conform specificatiilor ,standardelor si documentatiei de executie.Responsabulului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii :- participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor functie denivelul de calitate ce trebuie realizat corespunzator cerintelor de complexitate si graduluide dificultate al proiectului tehnic de executie ,de dotarea tehnico-materiala si profesionala de care dispune societatea ;- avizeaza :- fisele tehnologice de executie ;- procedurile tehnice de executie ;- planul de control de calitate- isi elaboreaza un plan propriu de control al executiei lucrarii.Acest plan va fi avizat de
 
Directorul General ;- participa la verificarea profesionala a sefului punctului de lucru si isi da avizul pentrudesemnarea acestuia.3.Inspectii si incercariSocietatea trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentata ( de sistem sitehnice de executie ) in scopul de a verifica daca sunt satisfacute conditiile specificate indocumentatia de executie.Inspectiile si incercarile necesare precum si inregistrarileaferente acesotra vor fi detaliate in planul calitatii.Responsabilul tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii :- conform planului propriu de control verifica daca executia lucrarilor de constructiirespecta cerintele de calitate precizate in documentatia de executie ; - verifica existentainregistrarilor care atesta calitatea executiei lucrarilor ( si care trebuie predate beneficiarului pentru completarea cartii tehnice constructiei).- participa la autorizarea continuarii lucrarilor in faze determinante si semneaza procesulverbal;- avizeaza planul de control de calitate- opreste executia lucrarilor de constructii,in cazul in care s-au produs defecte grave decalitate sau abateri de la procedurile de executie,prin contestatirle directe in cadrulcontroalelor (proiectant,beneficiar,controlor tehnic de calitate)Inregistrarile inspectiilor si incercarilor.La lucrarile de constructii executate si verificare din punct de vedere al conformitatii cunivelul de calitate cerut prin documentatia de executie trebuie pastrate inregistrarile carefac dovada ca lucrarile au fost inspectate si incercate :- procese verbale calitative ;- procese verbale de verificare a lucrarilor ascunse ;- procese verbale de autorizare a fazelor determinante.- buletine de analize si incercariIn procedurile documentate ( de sistem si tehnice de executie) se vor indicaresponsabilitatile pentru indeplinirea acestei conditii a sistemului calitatii. In cazul in carelucrarile nu sunt conforme cu conditiile de calitate specificate in : proiectul deexecutie,caietul de sarcini,procedura tehnica de executie , se opreste executia ,seintocmeste un RNC (raport de neconformitate) si se face analiza cauzelor neconformitatilor.4.Controlul produsului neconformIn cazul lucrarilor de constructii pot aparea urmatoarele categorii de neconformitati:- neconformitati in documentatia de executie;- neconformitati in produse ,utilaje si echipamente provenite de la furnizori sau beneficiari(investitori);- neconformitati in timpul de procesului de executie.In cadrul acestei conditii referitoare la sistemul calitatii responsabilului tehnic cu executiaii revin urmatoarele atributii :- analizeaza buletinele de analiza si incercari,notele de atestare pentru materialele si produsele utilizate la lucrarile de constructii pentru care este desemnat ;- opreste continuarea executarii lucrarilor care necesita inglobarea
 
 produselor/materialelor la care s-au constatat deficiente ,neconformitati,defecte decalitate care pot conduce la nerealizarea cerintelor esentiale precizate in Legea privindcalitatea in constructii nr.10/1995 ;- dispune depozitarea acestor materiale/produse in locruri specific amenajate pala lasolutionarea remedierii neconformitatii ;- in cazul in care constata neconformitati la lucrarile de constructii de care raspundedispune oprirea executiei,prin dispozitie de santier,avandu-se in vedere conditiile dincaietele de sarcini ,normative in vigoare,proiectul de executie,contract ,privitoare laintreruperea lucrarilor ;- analizeaza si avizeaza procedurile tehnice de executie ,fisele sau proiectele tehnologicespecial intocmite pentru efectuarea activitatilor de remediere ,consolidare (daca estecazul) ;- analizeaza calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnaturain inregistrarile de calitate intocmite ,respectiv R.N.C ( Raport de Neconformitate ).- autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor.5.Inregistrarile calitatiiPentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii in planul elaborat pentru o anumitalucrare sunt precizate inregistrarile calitatii care se intocmesc si responsabilitatile pentrufiecare inregistrare.Responsabilului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii.- sa-si completeze planul de control propriu elaborat pentru fiecare lucrare de careraspunde.Acest plan trebuie vizat de directorul general;- sa-si intocmeasca un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care lecoordoneaza tehnic ;sa-si completeze la zi acest registru.- Pentru situatia B consideram o societate de constructii care nu are implementat sistemulcalitatii dar prin contractul de executare a unei constructii avand categoria de importantanormala , i se cere intocmirea planului calitatii.Continutul unui plan al calitatii este descris in capitolul III al acestei lucrari.Aferent lucrarii de constructii,societatea va anexa planului calitatii procedurile tehnice deexecutie aplicabile si planul de control de calitate.Organizarea luata ca exemplu pentru situatia B este urmatoarea :Am considerat in aceasta situatie ca societatea executa un singur tip de constructii( civile,agricole,drumuri etc.).Responsabilul tehnic cu executia poate avea statutul de angajat permanent saucolaborator ( prin conventie civila). Atributiile care ii revin pentru lucrarea la care estedesemnat prin decizie de catre directorul general sunt urmatoarele :- verifica existenta autorizatiei de construire ;- verifica proiectul de executie sub urmatoarele aspecte :- daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati ;- daca contine planul de controlpentru fazele determinantel- daca contine toti parametrii si datele ( valorile de control ) privind verificarile de calitatein timpul executiei.- verifica si avizeaza planul calitatii pentru lucrare ( intocmit de compartimentul tehnic ) ;- participa la intocmirea procedurilor tehnice de executie pentru lucrarea contractata si pentru elaborarea fiselor tehnologice ;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->