Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
câu hỏi va đáp án

câu hỏi va đáp án

Ratings: (0)|Views: 142 |Likes:
Published by Hiep Huynh

More info:

Published by: Hiep Huynh on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

 
ĐOÀN TN – HỘI SV TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CHÀO ĐỒNG CHÍ 2010
-------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2010
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Cuộc thi “Chào đồng chí” – Năm 2010
PHẦN 1: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ ĐOÀN – HỘI - TRƯỜNGI. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua các tên gọi khác nhau qua các thời kỳ cách mạng. Lầnlượt các tên gọi đó là gì?
T
1931 - 1936: Đoàn TNCS Vi
t Nam, Đoàn TNCS Đông D
ươ
n
g
Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí MinhĐại hội Đoàn toàn Quốc lần thứ III từ ngày 22/03 đến ngày 25/03/1931 quyết định lấy ngày 26/03hàng năm làm ngày thành lập đoàn2. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra ở đâu?
Xã Cao Vân, huy
n Đ
i T
3. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ I là ai?
Nguy
nLam
4. Người vẽ huy hiệu Đoàn là ai?
h
a sĩ Huỳnh Văn Thu
n.
5. Thông tin nào không đúng khi nói về cờ Đoàn?6. Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn là gì?
“ Thanh niên tay c
m c
đ
Sao vàng ti
ế
n lên”,
Biểuthị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệTổ quốc.
7. Bài ca “Thanh niên làm theo lời Bác” trở thành bài ca chính thức của Đoàn vào thời giannào?
 Tại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 6 (tháng 10- 1992)
8. Bí thư thứ I Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX là ai?
9. Ai là người phổ nhạc cho bài Đoàn ca?
Nhạc và lời: Hoàng Hoà
10. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?Đoàn thanh niêncộng sản Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương
II. THÀNH ĐOÀN TP.HCM
1. Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ VIII là ai?
Nguy
n Văn Hi
ế
u
2. Tiền thân của Thành Đoàn là đơn vị nào?
 
3. Hai thủ lĩnh thanh niên đầu tiên của Thành Đoàn TP.HCM là ai?
 
Nguyễn Long và VũVăn Mẫu
4. Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ I là ai?
  Nguy
ễn Lam
5. Khẩu hiệu “Học tập, hành động vì sự toàn thắng của chủ nghĩa xã hội” là khẩu hiệu của?
 Đ
ih
i toàn thành l
n th
hai c
a Thành đoàn Thành ph
H
Chí Minh
6. Phong trào nào sau đây không nằm trong chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ ChíMinh TP.HCM qua các thời kỳ?7. Trường Đoàn Lý Tự Trọng nằm ở đâu?
 3, Dân Ch
, P.Bình Th
, Q.Th
Đ
c
8. Đơn vị nào sau đây không trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM9. Xưởng phim truyền thống Thành đoàn – TP.HCM là tên gọi trước đây của đơn vị nào?10. Nhà văn hóa thanh niên nằm ở đâu?
04 Ph
m Ng
c Th
ch, Ph
ườ
ng B
ế
n Nghé, Q.1, TP.HCM.
III. ĐOÀN TNCS TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM
1. Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nhiệm kỳ XVI là ai?
Bùi Quang Hùng
2. Đoàn trường hiện nay có bao nhiêu Bí thư, Phó Bí thư, UVTV?
 
3. Đoàn trường có bao nhiêu Đoàn khoa, chi đoàn trực thuộc?
C
ơ
c
u t
ch
c c
a Đoàntr
ườ
ng Đ
i h
c Kinh T
ế
TP.HCM bao g
m ban ch
p hành Đoàn tr
ườ
ng, 11 Đoàn khoa c
ơ
s
, 02 chi Đoàn tr
c thu
c, 03 CLB/Đ
i/Nhóm tr
c thu
c, di
n đàn UEH và văn phòngĐoàn tr
ườ
ng.
4. Các Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nhiệm kỳ XVI là ai?
 
Đ/c Tr 
n Đ
iNghĩa, Đ/c Huỳnh Ph
ướ 
c Nghĩa, Đ/c Phan Ng
c Anh
5. Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện nay có bao nhiêu đồng chí?
 
Banchấp hành Đoàn trường có 27 đồng chí,6. Nhiệm kỳ của Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM kéo dài bao lâu?2009-2012, 4 năm7. Chương trình nào sau đây không phải là chương trình của Đoàn trường hiện nay?8. Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của chương trình hệ thống mã vạch của Đoàn trường?9. Chuyên mục nào sau đây không phải của website Đoàn - Hội trường?10. Danh hiệu cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc trường Đại học Kinh tế TP.HCM hàng năm do ai bình chọn?
IV. HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
1. Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại Hội?82.Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam hiện nay là ai?Bùi Đặng Dũng3. Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần I diễn ra vào thời gian nào?
2/1950 t¹i ViÖtB¾c
4. Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần VIII diễn ra vào thời gian nào?Khoảng16.2.20095. Ngày 09/01 được chọn làm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam vào thời giannào?
Tháng 2 năm 1950, Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam tại Việt Bắc đã quyết định chọn ngày 09/01làm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam.
6. Đại hội lần thứ nhất Hội sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 29 – 31/7/1955 tại Hà Nộiđược xem là bước ngoặt mở đầu cho sự phát triển của phong trào sinh viên Việt Nam vì kết quảnào?7. Công dụng lớn nhất của thẻ Hội là gì?8. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 5 (11/1993) tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã thông qua quyết định quan trọng nhất nào?
§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc Héi sinh viªnViÖt Nam lÇn thø V (22-23/11/1993) t¹i Thñ ®« Hµ Néi ®·quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 9/1lµm ngµy truyÒn thèng cña Héi sinh viªn ViÖt Nam
9. Bài ca chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam là gì?
Bài ca sinh viên
 
10. Tác giả bài ca chính thức của Hội sinh viên Việt Nam là ai?
nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến
V. HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ai?
Đ
ng chí Lê Qu
cPhong
2. Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I là ai?
Nguyễn ThànhPhong
3. Công trình thanh niên Đại Hội Đại biểu Hội sinh viên Tp.HCM nhiệm kỳ III (2005- 2010) đềra?4. Tổ chức Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có tiền thân từ tổ chức nào?5. Cơ sở chính Trung tâm hỗ trợ Sinh viên thành phố đặt tại đâu?
33 Nguy
n Th
Minh Khai -Ph
ườ
ng B
ế
n Nghé - Qu
n 1 - Tp.HCM.
6. Chiến dịch tình nguyện hè của Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh có tên là gì?Mùa hè xanh7.Văn phòng Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đặt tại đâu?8. Tính đến tháng 10/2008, Hội sinh viên thành phố có bao nhiêu cơ sở Hội sinh viên cấptrường?9. Ngoài Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Hội sinh viên thành phố còn có 1 đơn vị thành viên trựcthuộc, đó là:10. Khẩu hiệu hành động nhiệm kì III (2005- 2010) Hội sinh viên Thành phố là gì?
 
Sinh viênTP.HCM làm theo lời Bác, thi đua học tập, rèn luyện, xung kích vì thành phố văn minh, phát
 
triển
VI. HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM
1. Số lượng Câu lạc bộ/Đội/Nhóm cấp trường và cấp khoa hiện nay đang hoạt động chính thứclà bao nhiêu?
 C
ấp trường 13 (4 trực thuộc đoàn, 9 trực thuộc hội), cấp khoa 17
2. Trong tháng 12/2010 Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP.HCM sẽ tổ chức Đại hội lần thứmấy?83. Các tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt” là ?đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năngtốt, hội nhập tốt4. Điều nào sau đây sai khi nói về nhiệm vụ Ban Thư Ký Hội Sinh viên trường?5. Cơ cấu Ban chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP.HCM gồm bao nhiêu đồng chí?
6. Nhiệm kỳ của Hội Sinh viên trường kéo dài mấy năm?5 năm/ 2 nhiệm kì7. Ngày thành lập của Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP.HCM là ngày mấy?18.5.19958. Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP.HCM có bao nhiêu đồng chí thường trực?3
VII. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM
1. Miss Kinh tế 2006 là ai?
 Tr
n Th
Liên Ph
ươ
ng
2. Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên trường hiện nay mang tên gì? Nhà kinh tế trẻ20103. Quỹ học bổng do Hội sinh viên trường phát động và quản lý có tên gì?Điểm sáng tương lai4. Phong trào nào hiện nay Hội sinh viên trường đang triển khai thực hiện theo kế hoạch củaTrung ương Hội Sinh viên Việt Nam?SV 5 tốt5. Công trình thanh niên “Lầu học tự quản” đã có mặt tại mấy cơ sở?46. Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh Tế 2008 được diễn ra trong bao nhiêu chặng?17. Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh Tế 2010 được diễn ra trong bao nhiêu chặng?28. Cổng thông tin chính thức của Đoàn – Hội trường là:http://www.youth.ueh.edu.vn9. Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế 2010 diễn ra tại mặt trận nào?Huyện Bù Gia MậpBình phước và mặt trận Thành phố HCM10. Hiến máu tình nguyện được tổ chức trong khoảng thời gian nào?11. Hệ thống nhà trọ sinh viên trực tuyến ra đời vào thời gian nào?
 
5 tháng 11 năm 2009
13. Nguồn chủ yếu của học bổng Điểm sáng tương lai là nguồn nào?Hiến máu

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->