Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Edit Lukacs - Etica in Afaceri

Edit Lukacs - Etica in Afaceri

Ratings:
(0)
|Views: 561|Likes:
Published by Pletniov Vlad

More info:

Published by: Pletniov Vlad on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

 
1
 UNIVERSITATEA „DUN
Ă
REA DE JOS” GALA
Ţ
IFACULTATEA DE ECONOMIE
Ş
I ADMINISTRAREA AFACERILOR
EDIT LUKÁCS
ETICA ÎN AFACERI 
GALA
Ţ
I, 2011
 
 2
CUPRINS
CAPITOLUL 1. PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA ETICII ÎN AFACERI...............3
1.1. CONCEPTELE DE ETIC
Ă
 
Ş
I MORAL
Ă
.............................................................31.2. CE ESTE ETICA ÎN AFACERI?..........................................................................41.3. CE NU ESTE ETICA?........................................................................................51.4. NO
Ţ
IUNEA DE ETIC
Ă
PROFESIONAL
Ă
...........................................................51.5. ABORD
Ă
RI ALE ETICII......................................................................................61.6. DE CE ESTE IMPORTANT S
Ă
STUDIEM ETICA AFACERILOR?...................7
CAPITOLUL 2. NORMELE MORALE....................................................................11
2.1. CE SUNT NORMELE?......................................................................................112.2. STRUCTURA NORMELOR..............................................................................122.3. RELEVAN
Ţ
A ETIC
Ă
A MORAVURILOR..........................................................132.4. REGULI MORALE SI PORUNCI RELIGIOASE................................................142.5. REGULI MORALE
Ş
I PRESCRIP
Ţ
II JURIDICE...............................................152.6
.
REGULI MORALE
Ş
I PRESCRIP
Ţ
II TEHNICE................................................16
CAPITOLUL 3. VALORILE MORALE.....................................................................18
3.1. DEFINI
Ţ
II..........................................................................................................183.2. FORMAREA CON
Ş
TIIN
Ţ
EI MORALE..............................................................193.3. TREPTELE JUDEC
ĂŢ
II ETICE ÎN AFACERI...................................................21
CAPITOLUL 4. PRINCIPIILE ETICII ÎN AFACERI..................................................23
4.1. DEFINI
Ţ
IA ETICII
Ş
I A PRINCIPIILOR SALE...................................................234.2. CAUZE ALE NERESPECT
Ă
RII ETICII.............................................................234.3. PRINCIPALELE CARACTERISTICI
Ş
I DILEME ALE ETICIIMANAGERIALE.......................................................................................................244.4. PRINCIPII PRACTICE ALE ETICII ÎN AFACERI..............................................25
CAPITOLUL 5. ETICA RELA
Ţ
IILOR ANGAJATOR – ANGAJA
Ţ
I........................27
5.1. PROVOC
Ă
RI ETICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE.........................275.2. ETICA AFACERILOR DIN PERSPECTIVA LUI ARISTOTEL...........................295.3. ETICA PRODUC
Ţ
IEI ÎN STR
Ă
IN
Ă
TATE..........................................................305.4. RELATIVISM VERSUS ABSOLUTISM ÎN ETIC
Ă
.............................................325.5. PRACTICA DENUN
Ţ
ULUI ÎN CADRUL COMPANIILOR.................................345.6. DILEME PENTRU PROFESIONI
Ş
TII DIN DOMENIUL RESURSELORUMANE: CONFORMARE SAU DIPLOMA
Ţ
IE?.......................................................365.7. CONFIDEN
Ţ
IALITATEA INFORMA
Ţ
IILOR PERSONALE...............................375.8. PROBLEME DE ETIC
Ă
ÎN INSTRUIREA ANGAJA
Ţ
ILOR...............................405.9. ETICA ÎN RECRUTAREA
Ş
I SELEC
Ţ
IA RESURSELOR UMANE...................415.10. MONITORIZAREA COMPUTERIZAT
Ă
A COMPORTAMENTULUIANGAJA
Ţ
ILOR........................................................................................................435.11. CORECTITUDINEA DISTRIBUIRII RECOMPENSELOR...............................445.12. SISTEMELE DE RECOMPENSARE
Ş
I COMPORTAMENTUL LIPSITDE ETIC
Ă
.................................................................................................................475.13. DEFICIEN
Ţ
E POTEN
Ţ
IALE ÎN EVALUAREA PERFORMAN
Ţ
ELORPROFESIONALE.....................................................................................................485.14. DREPTURILE ANGAJA
Ţ
ILOR.......................................................................49
CAPITOLUL 6. ETICA RELA
Ţ
IILOR PRODUC
Ă
TOR CONSUMATORI............52
6.1. CONSIDERA
Ţ
II GENERALE............................................................................526.2. PRODUC
Ţ
IA
Ş
I COMERCIALIZARE PRODUSELOR D
Ă
UN
Ă
TOARES
Ă
N
Ă
T
ĂŢ
II...............................................................................................................526.3. ETICA ACTIVIT
ĂŢ
II DE MARKETING..............................................................53
CAPITOLUL 7. CODURILE DE ETIC
Ă
...................................................................57Bibliografie.............................................................................................................58
 
Capitolul 1. Privire de ansamblu asupra eticii în afaceri
3
 CAPITOLUL1.PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA ETICII ÎN AFACERI
1.1. CONCEPTELE DE ETIC
Ă
 
Ş
I MORAL
Ă
 
Termenul de „
etic 
ă
” 
provine din greaca veche (ethos = obi
ş
nuin
ţă
,moravuri, caracter)
ş
i are un dublu sens:a)
o disciplin
ă
 
ş
tiin
ţ 
ific 
ă
având ca obiect de studiu normele decomportament care reglementeaz
ă
rela
ţ
iile dintre oameni, altfel spus,
ş
tiin
ţ
a despre moral
ă
, despre bine
ş
i r 
ă
u;b)
ansamblul normelor 
care reglementeaz
ă
comportamentul oamenilor însocietate – regulile ce trebuie aplicate în via
ţă
pentru a practica binele în opozi
ţ
ie cu r 
ă
ul.Termenul „
moral 
ă
” 
provine din latin
ă
(mos, mores)
ş
i se folose
ş
te înprezent într-un sens strict (normele comportamentului uman) sau în senslarg, când se identific
ă
cu no
ţ
iunea de etic
ă
.Morala se refer 
ă
la standardele de comportament dup
ă
care oameniisunt judeca
ţ
i, în mod particular în rela
ţ
iile cu ceilal
ţ
i. Morala reprezint
ă
astfeltotalitatea convingerilor, atitudinilor, deprinderilor, sentimentelor reflectate înprincipii; totalitatea normelor, regulilor determinate istoric
ş
i social, carereglementeaz
ă
comportamentul
ş
i raporturile dintre indivizi, precum
ş
i dintreace
ş
tia
ş
i colectivitate. De asemenea, morala cuprinde
ş
i fenomenele care
ţ
inde con
ş
tiin
ţ
a moral
ă
 
ş
i individual
ă
, calit
ăţ
ile
ş
i defectele morale, etc. În timp ce morala este considerat
ă
un fenomen real, ce
ţ
ine decomportamentul cotidian, de via
ţ
a practico-spiritual
ă
real
ă
a indivizilor 
ş
icolectivit
ăţ
ilor umane, „etica” desemneaz
ă
teoria care are ca obiect de studiuacest fenomen real.
1
Etica desemneaz
ă
 
ş
tiin
ţ
a binelui
ş
i a r 
ă
ului. În limbajul curent, termenul de etic
ă
se folose
ş
te mai ales pentru a indicadisciplina
ş
tiin
ţ
ific
ă
, iar termenul moral
ă
, pentru a indica normele decomportament în rela
ţ
iile sociale dintre oameni, precum
ş
i raportul dintre om
ş
i natur 
ă
.Etica este o disciplin
ă
filosofic
ă
, ce-
ş
i g
ă
se
ş
te aplicabilitatea în toatedomeniile vie
ţ
ii sociale
ş
i chiar economice. Primele abord
ă
ri ale eticii provindin antichitate, de acum mai bine de 2400 de ani, etica fiind partecomponent
ă
a doctrinelor filosofice.
Socrate
, care a dezvoltat teoria eticii prin încercarea de a fundamenta no
ţ
iunile de baz
ă
precum bine, datorie, onoare,virtute, cinste,
Platon
, discipolul s
ă
u
ş
i
 Aristotel 
, care a întemeiat o moral
ă
 practic
ă
– sunt nume de rezonan
ţă
în domeniul filosofiei
ş
i al ramurii sale,etica.
2
 O mare contribu
ţ
ie în dezvoltarea eticii normative a avut-o ImmanuelKant, la care etica este întemeiat
ă
pe ra
ţ
iune, de fapt pe o ra
ţ
iune practic
ă
,ce ne impune anumite legi morale, cu caracter universal. Alte contribu
ţ
iinotabile în gândirea filosofic
ă
despre moral
ă
au avut
Friedrich Hegel,Friedrich Nietzsche, Bertrand Russel, Jean Paul Sartre
 
ş
i al
ţ
ii.Multe dintre conceptele
ş
i metodele dezvoltate de filosofi de-a lungultimpului sunt azi relevante pentru etica afacerilor. Toate deciziile sunt de faptcompromisuri între responsabilitatea economic
ă
 
ş
i cea social
ă
în cazul
1
Bâtlan, I. – 
 Philosofia moralis. Prelegeri de etic
ă 
 ,
Editura Didactic
ă
 
ş
i Pedagogic
ă
, Bucure
ş
ti, 1997, pg.9
2
Bâtlan, I. – 
 Introducere în istoria
 ş
i filosofia culturii
, Editura Didactic
ă
 
ş
i Pedagogic
ă
, Bucure
ş
ti,2002

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Jacky Russel liked this
Tatiana Tanea liked this
Dan liked this
constantin rares liked this
Yarina Bonnyta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->