Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fizica manual a x a

fizica manual a x a

Ratings:
(0)
|Views: 457|Likes:

More info:

Published by: Irina Elena Aciocîrlănoaei on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2014

pdf

text

original

 
3.2ELEMNTEDE
CIRCUIT
Circuiteleelectricealimentatecutensiunielectromotoarealternativesenumesc
circuiteincurentalternativ.
Unastfeldecircuitpoatesa
contina
urmatoarele
elementedecircuit:
rezistor,
bobina
condensatorsau
grupari
deasemeneaelemente.'Condensatorulesteunansambludedouaplaciconductoare
(armaturi)
separateprin-
tr-un
materializolator
(dielectric).
Incircuiteleelectricecondensatorulsereprezintacu
F
L____
Ef'_
simbolurile:---.
r-
---::.r
r-
condensatorfixcondensatorvariabil
MarimeacaracteristicacondensatoruluiestecapacitateaelectricaC.(':;cit:;
'1
ct
Il.
C
l.
mil
condi
n:
ator
es{.nonIons,1I'tdintresarcinaelectnciiQde
pearmiiturisi
tensiuncaelect
ic
1i
L'
-plicataintre
armaturi.
(3.18)
UnitateademasuraacapacitatiielectriceinS.I:
[C]s.1.
=
[Q]
S.1.
=
J;;_
=
F
(farad)
[U]
S.1.
V
IF
estecapacitateaelectriciiaunuiconductorizolatsidepdrtaidealtecorpuri,care
se
incarcdcu
0
sarcinade
1C
cdndlacapetelelui
se
aplicd
0
tensiunede
I
V.
Dupa
forma
arrnaturilor
condensatoarelepotfi:
plane,sferice,cilindrice.
Pentruuncondensatorplan,experimental,s-adedusdependentacapacitatiide:ariasuprafeteiarmaturilorS;distantadintrearmaturid;naturadielectricului
e(permi-tivitateelectriciiabsolutii.i
C
=
_]J
(3.19)
unde:
Ie--
eo·e
r
I
(3.20)
eo
estepermitivitateaelectricaabsolutaavidului
(eo
=
8,854·
10-
12
F/m)
e
r
estepermitivitateaelectricarelativeDeducetisidefinitiunitateademasudiapermitivitatiielectriceabsolute.Ingeneral,oriceconductorelectricestecaracterizatderezistenta,inductantasicapacitate,~c~~tipa.rametrifiindinfluentatideconditiiledefunctionareacircuitului(temperatura,mtensitateacurentuluietc.)Pentrusimplificareaanalizeicircuitelorincurentaltemativvomconsideraelementeledecir~uit
fdeale,
adica
rezistoarele
suntcaracterizatenumaide
rezistentd
R,
bobinele
numaide
inductantii
L,iar
condensatoarele
numaide
capacitate
C.ra~ametriicircuituluinuvariazacutemperaturasiintensitateacurentului(circuituleste
rlmar).
IncomparatiecucircuiteLeincurentcontinuu,elementeLedecircuitincurentalternativ,ecomportsdife~it.LegealuiOhm~ilegileluiKirchhoffseaplicasiincazulcircuitelorIncurentalternativ,pentru
valoriinstantanee
alemarimilorelectrice.
156
.21REZISTORiNCURENTAlTERNRTIV
lntr-uncircuitcurezistorincurentalternativ(fig.3.15)valorileinstantaneeusi
1
simultanprinvalorimaxime~iminime.Reprezentareagraficau~iiinfunctiede(0perioada)esteinfigura3.16.
u,i
Fig.3.16
I
Fig.3.15
lntr-uncircuitcurezistorincurentalternativvaloriZeinstantanee
U
sii
SUIl
concordanladefazii.
ezistorul
it
curentalt
r-iativ
III
irt-odllceundefa.
l:lj
litre
'ntcnitrte
~i
tensiune,
infigura3.17estereprezentatadiagramafazorialaa
intensitatii
sitensiuniipecircuitulcurezistorincurentaltemativ.
Variatia
tensiunii
siintensitatii
Incurent
alternativ
poatefi
vizualizata
pe
ecranul
osciloscopintrodusincircuit(fig.3.18).
U=Rl
Fig.3.17
./
Considerandrezistorulidealsiliniar,legealuiOhmpentruuncircuitin
CUi
alternativsescrie:
(3
unde:isiusuntvalorileinstantaneealeintensitatiicurentului,respectivaletensiielectrice:i
=
1m
sinrot;u
=
U
m
sinrot.RezultacaIntrevalorilemaxime(siefective)aleintensitatiiexistarelatia:
(3
Observatie:
>-
Rczistentaunuirezistorincurentalternativ
0
numimrezistentaactivadeoarecttrecereacUl:entuluielectricacestadegajacalduraprinefectJoule.
157
 
~.2.2
OOBINOIDEAlOiNCURENTAlTERNATIV
Jncircuitcontine
0
bobiniiidealiicuinductantaL(fig.3.19).~.Aplicandlabomelecircuitului
0
tensiunealtemativiiu,intensitateacurentuluiestei.leprezentandgrafici
=
f(t)
si
u
=
f(t)se
obtine
graficuldinfigura3.20.Fig.3.20u,iFig.3.19Fig.3.21Analizatigraficuldinfigura3.20,reprezentatifazorialU~iI~icomparatidiagramaobtinutacuaceeadinfigura3.21.
B.
Lucratiingrup
Alirnentati
0
bobiniila
0
sursiidecurentcontinuusimasuratiintensitateacuren-tuluiLComparativaloareaintensitatiiincurentcontinuucuvaloareaintensitii~iiefectiveincurentaltemativ(valoareaefectiviiatensiuniisurseidecurentalternativesteaceeasicuvaloareatensiuniisurseidecurentcontinuu).
curentalternativintensitateacurentuluiprinbobindestemaimididecdtincurentntinuu.
C.
Lucratitn
grup.
Introducetiinbobinaalimentatiicucurentaltemativunmiezdinfier.Masuratiintensitateaefectiviisicornparati-ocuvaloareaintensiratiiatuncicandbobinanuaremiez.Formulati
0
ipoteziireferitoarelascadereaintensitatiicurentuluiprinbobinaeumiezdinfieralimentatiiincurentaltemativ.
bobiniiaflatiiintr-uncircuitdecurentalternativintroduce
0
rezistentiiaparentiiunitii
reactantainductiva(XL)'XL
=
-¥-
sauXL
=
coL
=
2nvLhitateademasuraareactanteiinductive
in
S.l.este:
[Xd
S.l.
=
0
(3.23)
0;;"
efazcaz,intensitatcaeurentuluiin
Uf'TT''''
tr>"
"'niieu
n12.
ezistentaaparenta
158
tegealui
Ohmpentru
uncircuitcu
boblnaideala
in
curent
alternativpentruvalefectiveeste:
(3.:
Observatii:
~Comportareabobineiincurentaltemativseexpliciipebazafenomenuluiautoind
uctie.
~Defazajulintreintensitateacurentuluiisitensiuneaupoatefivizualizatcu
ajutoi
unuiosciloscop.\
3.2.3CONDENSATORIDEALiNCURENTALERATIV
Lucratiingrup
Cuunmontajaciiruischemaestereprezentatiiinfi-gura3.22,analizativariatiatensiuniiusiceaaintensi-tatiiiinfunctiedetimp,peecranulunuiosciloscop.Folositiuncondensatorvariabil~imarititreptatcapa-citateaaeestuia.
Simbolul
osciloscopuluiincircuiteledecurent~altemativeste:
I
incircuituldecurentalternativ,condensatorulidealintroduceundeJazajalintensitdtiicurentuluiina-inteatensiuniicu
rr./2.
Reprezentandgraficu~iifunctiedetimpseobtinegraficuldinfigura3.23.Legaticondensatorulla
0
sursiidecurentcon-tinuucutensiuneaUsiobservatidaciiinaeestcazaculampennetruluideviazii.Fig.3.22
intr-uncircuitdecurentcontinuucondensatorulIntrerupecircuitul.intr-uncircuit
de
curentalternativcondensatorulinchidecircuituldeoarecearmdturileluiseincarciis,sedescarciisuccesivneimpiedicdndmiscareaoscilatoriedeansambluaelectronilor
de
conductie.lntr-uncircuitincurentalternativcondensatorulintroduce
0
rezisteruiiaparentanumitii
reactants
capacltlvaXc,exprimatiiprinrelatia:
1
Xc
=
coC2nvC
(3.25)
159
UnitateademiisuriiareactanteicapacitiveinS.l.este:[Xc]
S.l.
=0
 
ReprezentareafazorialaatensiuniisiintensitatiiIncircuitulincurentaltemativcubobinaidealaeste
In
figura3.24.
Fig.3.24
tntr-uncircuitincurentaltemativcondensatorulintroduce
0
rezistentaa.arenta
9'UI
~l',:
I
1\;
ri-ti:
e-nntuluiinaintca
tensiuniicu
n/2.
Pentrucircuitulincurentalternativcucondensatorideallegea
luiOhmpentruvaloriefective
U~iIeste:
(3.26)
-U,"•
cos(
w
II
;""I,,,
cos(
,tJ
I-
p
I
I
xc=c·Cl)
Rezistor
R
cp
(J
+
II
u
~i
i
n
faza
Bobina
+
It
.,
::-1-_
i
defazat
in
urmaeu
tu;
fap
deu
+
.J
;r
'"
i
defazatinaintecu
tu:
fata
de
u
1.60
CCUIIESERIRLC
Lucratiin
grup
Aplicatiunuicircuitformatdin:rezistorcurezistentaR,bobinacuinductantaLsicondensatorcucapacitateaC,grupateinserie,
0
tensiunealternativausimasuratiinten-sitateacurentuluiIprincircuit(fig.3.2S).Legatilabornelecircuituluiunosciloscop(resterezistentaunuirezistorlegatinseriecucircpitulRLC).
t--;:_-------'
Imagineaobtinutapeecranulosciloscopuluipoatefiasemanatoareunuiadincazurreprezentateinfigura3.26(a,b,c).
1\
Reprezentarilegraficecorespunzatoareimaginilorobtinutepentruusiiinfunctietimpsuntinfigura3.27.
a)
u
i
<p
<
0p>O<p
=
0
c)
i
Fig.3.27
Imaginileevidentiazatrei
regimuridefunctionare
alecircuituluiserieRLC:
·0
efazareacurentuluiinurrnatensiunii(a).
·0
scilatieinfazaacurentuluisitensiunii(b).
·0
defazareacurentuluiinainteatensiunii(c).Relatiaintretensiunileinstantaneeintr-uncircuitserieRLC,incurentalternativeste:
u+(_L_I1_i)=t-+RiI1t'--_
(3.2'
unde:uestetensiuneageneratorului;
-L~estel.e.mdeautoinductieabobinei;
I1l
-t-
cstetensiuneapearmaturilecondensatorului;Riestecadereadetensiuneperezistor
II-Fizicacl.aX-a
1.61

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
klim777 liked this
Oana Sarbu liked this
Surubaru Ovidiu liked this
Dalv Alem liked this
Paula Aldea liked this
Daniela Gutu liked this
Veronica Monica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->