Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni list [broj 3796, 22.2.2012]

Dnevni list [broj 3796, 22.2.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 4,774|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
VRHOVNI SUD:Zakon o revizijinije ustavan
Javna rasprava o Zakonu o kontroli korištenja prava na braniteljsku zaštituRODILA SE
NAJIŠČEKIVANIJA
BEBA REGIJE
Severina rodilamalog Aleksandra
14. str.6. str.
Nastava uZHŽ-u ponovnoodgođena doponedjeljka
PRODUŽENI RASPUST
22. str.
Mrtvu djevojkupronašao naulazu u groblje
STRAVA U SARAJEVU
NERVOZNI REMI
Tri crvenakartona uprijateljskojutakmiciMarcel Benzdobio otkaz uUEFA-i zbogstanja u BiH
Zrinjski - Borac 2:2
44. str.
HVO konačno dobiva uvećane mirovine
PRAVDA
POBIJEDILA
Zavod MIO/PIO dobio svu potrebnu dokumentaciju za izjednačavanje mirovina
3. str.
GODINA 
SVAKI DAN S VAMA
Dnevni
Dnevni
list
list
Srijeda • 22. 2. 2012.
BROJ 3796
ISSN 1512-8792Cijena
1,5 KM, 6 KN, 1 EUR
 
www.dnevni-list.ba
ENTITETSKO RAZGRANIČENJE 
57 milijuna četvornihmetara “ničije zemlje”
Obično tehničko pitanje godinama se eskivira i stalno opasno politizira
5. str.
4. str.
100 DANA RADA VLADE HNŽ-a
LASIĆ: Stvoriti ambijent poželjan za ulaganja
CCI: Vlast u 2011. bila među najgorima u Federaciji
16. - 17. str.
DANASPRILOGMALIOGLASI
SPORT...
45. str.
 
Događaji
    D   n   e   v   n    i    l    i   s    t
Želite li da se čuje Vaš glas?
Imate li vijest za koju smatrate da je vrijedna pažnje?Želite li da se čuje Vaš glas? Dnevni list Vam stoji na usluzi.Kontaktirajte nas na telefon ili fax:
036/313-370, 036/313-375 
(Mostar), ili
033/717-220, 033/717-221
(Sarajevo).
2
Srijeda • 22. 2. 2012.www.dnevni-list.ba
Posjetite nas na našoj web stranici
 
www.dnevni-list.ba
Koordinacija ravnatelja policijskih agencija i glavnog tužitelja
Razgovori o aktivnostima nasprječavanju terorističkih prijetnji
SARAJEVO
- U organizacijiTužiteljstva BiH u Konjicu je odr-žan sastanak ravnatelja policijskihagencija u BiH, v.d. glavnog tuži-telja Tužiteljstva BiH i predstav-nika Ministarstva sigurnosti BiH,središnje teme kojega su seodnosile na prezentaciju funkcio-niranja novog informacijskogsustava za kontrolu prelaskadržavne granice, funkcioniranjesustava za zakonito presretanjetelekomunikacija, aktivnosti kojesu provedene na sprječavanjuterorističkih prijetnji i analizusituacije nakon liberalizacijeviznog režima za građane BiH.Razgovaralo se i o nedavnoj kon-ferenciji o stanju sigurnosti u BiHi o mogućnostima poboljšanjakoordinacije između policije itužitelja u provođenju združenihpolicijskih akcija u kojima sudje-luju policijski djelatnici iz višeagencija u BiH. Ravnatelj Direkcijeza koordinaciju policijskih tijelaBiH upoznao je sudionike sastankas dogovorima policijskih agencijao aktivnostima koje će se poduzetiu cilju koordinacije djelovanja ubudućnosti, u slučaju terorističkihprijetnji ili opasnosti usmjerenihprema objektima u Sarajevu kojisu pod mjerama zaštite.Predstavnik Ministarstvasigurnosti sudionike je upoznao saktivnostima koje je provelo Mini-starstvo, zajedno s policijskimagencijama, OS-om BiH i pripad-nicima EUFOR-a u procesu otkla-njanja opasnosti, pomoći ugrože-nom stanovništvu i savladavanjupoteškoća izazvanih elementar-nim nepogodama i velikim snjež-nim padavinama u BiH.
NINA
Piše: Sanja Bjelica Šagovnović• sanja.bjelica@dnevni-list.ba
LIVNO
– Rukovodstvadvaju HDZ-ova u Hercegbo-sanskoj županiji koja su uponedjeljak postigla dogovoro formiranju vlasti u ovojžupaniji kažu kako imaju osi-guranu skupštinsku većinupotrebnu za potporu novoj Vladi koja bi, ako sve bude išlopo planu, trebala biti potvr-đena u idućem tjednu.Kada su u ponedjeljak dvaHDZ-a postigla dogovornakon čak 17 mjeseci, iz opor-benih stranaka su ustvrdilikako dva HDZ-a sa svojimkoalicijskim partnerimaSNSD-om i SDA nemaju do-voljno ruku za potvrđivanje Vlade te da Nediljko Rimac izHDZ-a 1990. neće biti premi- jer.
Upitna većina
Šef HDZ-a BiH HBŽ-aBranko Ivković kaže kakoimaju potrebnih 17 ruku, nonije htio otkriti tko će još dićiruku za novu Vladu.- Šesnaest ruku imamsigurno, a treba nam 17. Mi-slim da smo osiguralipotrebnu većinu za izglasava-nje Vlade, kazao je Ivković.Na pitanje tko će jošpodići ruku za novu Vladu,Ivković nije želio otkriti, već jekazao: “Hoćete da vam nacr-tam?” Sedamnaesta ruka,ako je ima, očito je velikatajna. I predsjednik HDZ-a1990. HBŽ-a Boro Krišto kažekako sve još nije dogovoreno,ali je u fazi pregovaranja.
Nije bilo sastanka
- Kada bude zakazanasjednica Skupštine, imatćemo potrebnu većinu. Još sevode razgovori i pregovori i nemožemo otkrivati detalje,kazao je Krišto.Jučer je trebao biti održani sastanak rukovodstva dvajuHDZ-ova, SNSD-a i SDAkako bi se precizirala raspo-djela resora, ali do njega nijedošlo zbog, kako kažu Krištoi Ivković, pogoršanih vremen-skih uvjeta.Prema dogovoru, u novoj Vladi uz premijera HDZ 1990.dobio je još jedno ministar-stvo, HDZ BiH imat će triministarstva, SNSD takođertri, a SDA jedno.Ovakvim rješenjem ni jedan od HDZ-ova nije zado-voljan, no čini se da nitko nijemogao doći do boljeg.Kako doznaje Dnevni list,po nekom preliminarnomdogovoru, HDZ BiH će dobitiMinistarstvo financija i Mini-starstvo prosvjete te kaotreće ili Ministarstvo gospo-darstva ili MUP, ovisno okonačnom dogovoru. HDZ1990. želi Ministarstvo poljo-privrede, ali isto ministarstvohoće i SNSD pa će se oni tekdogovoriti kome će pripasti.SNSD će još dobiti pravosuđei zdravstvo, dok će SDA dobitiMinistarstvo prostornog ure-đenja.Hoće li sve ovo biti mo-guće provesti, ostaje za vidjeti jer mnogi u ovoj županiji sazadrškom gledaju na dogovordvaju HDZ-ova.
Šef HDZ-a BiH HBŽ-a Branko Ivković kaže kako imaju potrebnih17 ruku, no nije htio otkriti tko će još dići ruku za novu Vladu
Upitno može li nova koalicija u Hercegbosanskoj županiji skupiti potrebnih 17 ruku u Skupštini
 Vremenska prognoza za
22. veljače 2012.
Bihać
 
BanjaLukaSarajevoMostarBrčkoZenicaTuzlaLivnoJajceLjubuški
 
aL
Sarajevo 3Mostar 9Banja Luka 5Tuzla 4Zenica 3Bihać 5Livno 4Jajce 5Ljubuški 9
Imat ćemo potrebnuvećinu za potporu Vladi
Udruženje BH novinari
ProsvjedRadončićuzbog prijetnjinovinarki
HDZ-ovi u HBŽ-u
BoroKrištoBrankoIvković
SARAJEVO
- UO Udruženja BHnovinari i Linija za pomoć novina-rima uputili su oštar prosvjedpredsjedniku Saveza za boljubudućnost BiH Fahrudinu Radon-čiću zbog prijetnji novinarki BHT-aSvjetlani Vučetić, upućenih 19.veljače tijekom telefonskog ugova-ranja intervjua. Predsjednik Saveza je, naime, novinarki Vučetić uvjeto-vao davanje intervjua prethodnimsnimanjem izjava drugih sugovor-nika te zaprijetio kako će o njojobjaviti tekstove kompromitiraju-ćeg sadržaja u svojim novinama.“Radončićevo ponašanje pred-stavlja najgrublji napad na novinar-ske slobode i pravo novinara dasami kreiraju medijske sadržajesukladno standardima novinarskeprofesije. Posebno je zabrinjava- juće što lider jedne političkestranke ucjenjuje novinarku objav-ljivanjem navodnih kompromitira- jućih fotografija i tekstova o njoj unovini čiji je vlasnik“, stoji u re-agiranju Udruženja BH novinari iLinije za pomoć novinarima kojitraže od uprave BHT-a da zaštitisvoju novinarku i da se najoštrijesuprotstave grubim pokušajimavrijeđanja profesionalnog dignitetai osobnog dos tojanstva njihovezaposlenice. S druge strane, iz Sa-veza je priopćeno kako je pr-edsjednik te stranke FahrudinRadončić, na zahtjev novinarkeSvjetlane Vučetić, dao vrlo korek-tnu pisanu izjavu za magazin “Crta“BHT1. Iz SBB-a BiH najavljuju i da ćeRadončić posredstvom odvjetnikapodnijeti tužbu za klevetu protivove novinarke.
Skupština HBŽ-a trebala bi u idućem tjednu potvrditi Vladu
 
Oglašavajte se u Dnevnom listu
Ako se želite oglašavati u Dnevnom listu kontaktirajte našu marketing službu natelefone
036/313-370
(Mostar) i
033/719-755
(Sarajevo), ili na e-mail adrese:
marketing@dnevni-list.ba,
te
dnevni.ba@bih.net.ba.
 
Neka Vašu reklamu vide brojni čitatelji na području cijele države.
PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
SPORTLijepi izdraviMaliOglasiMaliOglasiDanasplus +KvizazovPoslovnisvijet
Tv spektar+ Auto
3
Srijeda • 22. 2. 2012.www.dnevni-list.ba
SARAJEVO
- VladaFederacije BiH na današnjojće sjednici u Sarajevu razma-trati Nacrt zakona o izmje-nama Zakona o plaćama inaknadama u tijelima vlastiFederacije koji je pripremiofederalni ministar pravosuđaZoran Mikulić.Mikulić će također upo-znati kolege ministre i sdopunama u zakonskojmateriji koja se tiče izbora,prestanka mandata, opozivai zamjeni načelnika u Fede-raciji.Istodobno, pored ovogpitanja na sjednici će se naćii prilično zanimljiva tema-tika, a koja se tiče prednacrtazakona o veterinarstvu Fede-racije o kojem će izvijestitiJerko Ivanković Lijanović,zamjenik premijera i fede-ralni ministar poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva. Vlada bi danas trebala usvo- jiti i konačno izvješće oimplementaciji programainvestiranja sredstava napla-ćenih izdvajanjem GSMlicence za 2008. godinu idijela sredstava za 2009.godinu. Na sjednici će setakođer naći iprijedlog za imenovanjepredstavnika Vlade za čla-nove Državne komisije zagranicu Bosne i Hercegovine,čiji je izvjestitelj Željko Obra-dović, ravnatelj Federalneuprave za geodetske i imo-vinsko-pravne poslove.
SARAJEVO
- U proce-duri PSBiH je izmjenaIzbornog zakona, predlo-žena s ciljem da prognanimSrebreničanima, bez obzirana njihovo sadašnje prebiva-lište i nacionalnost, omo-gući da glasuju ako žele zakandidate te općine i napredstojećim lokalnim izbo-rima u BiH.Predlagatelj navedeneizmjene je Savez za boljubudućnost (SBB) BiH, aAbdurahman Malkić, Sre-breničanin i član Predsjed-ništva te stranke, očekujeda će se u ožujku ili počet-kom travnja prijedlogponovno naći pred člano-vima Zastupničkog doma,iako on nedavno nije dobioentitetsku većinu glasova.Malkić vjeruje da će inicija-tiva i dalje nailaziti na nego-dovanje politike iz RS-a, alismatra da unatoč tometreba razgovarati sa svimpolitičkim čimbenicima itražiti način za trajnije rje-šenje prognanim Srebreni-čanima.U SDP-u BiH ocjenjujuda je pitanje Srebrenice vrlosloženo i da prognanici s togpodručja, na kojem je poči-njen genocid, nisu u mnogopovoljnijim prilikama zaznačajniji povratak ni godi-nama nakon rata.
Vlada danas o plaćama i veterinarstvu Prijedlog izmjena Izbornog zakonaupućen u parlamentarnu proceduru
Vlada Federacije BiH zasjeda danas u Sarajevu Izborna prava Srebreničana
Zavod MIO/PIO dobio svu potrebnu dokumentaciju za izjednačavanje mirovina
PRAVDA POBIJEDILA
Piše: Dario Pušić• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO
- ČasniciHrvatskog vijeća obrane,njih 250 koji vode borbu zaizjednačavanje svojih miro-vina s onima časnika ArmijeBiH, mogli bi idućih danakonačno dočekati rješenjekojim se dugogodišnjanepravda prema njimaispravlja. Naime, federalniZavod MIO/PIO dobio je odnadležnog ministarstva jasne upute o načinu isplateuvećanih mirovina, čime bise stvorili preduvjeti da sezapočne izdavanje novihrješenja za ovu populaciju.Glasnogovornik ZavodaMIO/PIO Tomislav Kvesićpotvrdio je za naš list kako jeMinistarstvo rada i socijalneskrbi ovoj instituciji dosta-vilo svu potrebnu papirolo-giju kojom će se premostitizaostale prepreke u procesuisplate uvećanih mirovina.
Još su oprezni
To znači da je, objasnio jeKvesić, otklonjena smetnjakoja je do sada postojala uzakonu, a zbog kojeg se iranije nije moglo krenuti sisplatom izjednačenih miro-vina za časnike HVO-a.No, vođeni prethodnimlošim iskustvima kada su upitanju obećanja, časniciHVO-a okupljeni u Udruguumirovljenika i demobilizi-ranih branitelja HVO-a načelu s Ivanom Jurčevićem jošuvijek su oprezni.- Dok ne stigne prvo rje-šenje o uvećanim mirovi-nama, mi nastavljamo sasvojim aktivnostima. Dosada su nam više puta obe-ćavali različite stvari, pastoga treba sačekati i vidjetikako će biti ovaj put, kazao je Jurčević. Ipak, pozitivnizavršetak ove priče onemo-gućio je problem koji se umeđuvremenu pojavio, aodnosi se na uvezivanje rad-nog staža za časnike HVO-a.Njima je, tvrdi Jurčević, stažišao sve do 2002. godine ipostoje dokazi za to. No,sada je nepoznato na koji ćese način uvezati staž s onimaumirovljenim po uredbi iz2004. godine, odnosno ne znase kako će se premostiti dvijegodine koje nedostaju.
Rupe u zakonu
Inače, treba podsjetitikako je problem oko isplateuvećanih mirovina nastaozbog činjenice da je zakon-sko rješenje kojim se omogu-ćuje izjednačavanje prima-nja HVO-a i Armije BiHdoneseno lani u priličnoubrzanoj proceduri te se pot-kralo i nekoliko propusta.Naime, iako su Vlada Fede-racije i federalni Parlamentu lipnju usvajanjem Zakonao potvrđivanju prava na pri- jevremenu starosnu mirovnupod povoljnim uvjetimaimali najbolje namjere,zakonsko rješenje je bilonedorečeno.U spomenutom zakonustoji da bi mirovinska osnovatrebala biti visina plaća dje-latnih vojnih osoba VojskeFederacije tijekom 2004., notada su hrvatski časnici većbili umirovljeni pa se postav-lja pitanje na koje se to plaćeodnosi. Naime, hrvatskičasnici su umirovljeni u raz-doblju do spomenute godinetako da je nejasno na osnovikojeg bi se koeficijenta vršilaisplata.S druge strane, u zakonuse navodi kako se osnovaračuna po činu, stažu i duž-nosti, no uopće se ne preci-zira kojem činu i kojemstažu. Drugim riječima, nijenaveden jedinstven koefici- jent na osnovi kojeg bi seisplaćivale uvećane miro-vine.
Budimir intervenirao
Jurčević je pojasnio kako jepredsjednik Federacije Živko Budi-mir osobno potvrdio da vlasti nisuimale sve podatke o odluci visinekoeficijente te se zbog toga kasni sizjednačavanjem. No, navodno supronađene neke odluke iz vremenapokojnog federalnog premijeraAhmeta Hadžipašića i na osnovinjih bi se trebalo raditi na izjedna-čavanju. Jurčević stoga upozoravada zbog sličnih propusta ubudućeu Upravnom odboru Zavoda MIO/PIO treba sjediti jedan član izArmije BiH i HVO-a.
Ispravljanje nepravde
U lipnju prošle godine fede-ralna Vlada, a nakon toga i Zastu-pnički dom Parlamenta FBiH,nakon višegodišnjih praznih obe-ćanja, odlučili su ispraviti nepravduprema pripadnicima HVO-a. Tada je odlučeno kako će se časnicimaHVO-a visina mirovine uskladiti sčasnicima Armije BiH, sukladnočinovima koje imaju, no zbog nedo-statka sredstava u proračunu kaorok je ostavljen 1. siječnja ovegodine.
Federalni Zavod MIO/PIO dobio je od nadležnog ministarstva jasne upute o načinu isplate uvećanihmirovina, čime su se stvorili preduvjeti da se započne izdavanje novih rješenja za ovu populaciju
HVO konačno dobivauvećane mirovine
Abdurahman MalkićIvan Jurčević250 pripadnika HVO-abilo diskriminirano

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bahrudin Ibreljic liked this
Zijada Fočić Kazazić liked this
Azra An Fazlic liked this
skutorka59 liked this
Aleksandra Samardžija-Mihić liked this
Alma Garic-Jahic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->