Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vremurile Din Urma

Vremurile Din Urma

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by avateo80

More info:

Published by: avateo80 on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

 
Apelul parintelui Iustin ParvuIubiţi fii ortodocşi,
Cu multă durere asist, în ultima vreme, la ultimele pătimiri ale Creştinătăţii.
 Acest cip care vrea săsubstituie chipul lui Dumnezeu din om este un război la adresa Creştinătăţii şi a persoanei umane, îngeneral.
Războiul a început din plin şi ne-a găsit, se pare, nepregătiţi, încât deja am obosit şi suntemistoviţi de atâta confuzie şi polemică pe seama acestui subiect. Dar uităm un aspect, dragii mei. OareMântuitorul, când S-a rugat în grădina Ghetsimani să I se îndepărteze paharul pătimirilor, şi nu a fostascultat, a pierdut? Oare care este biruinţa noastră? Oare nu crucea ne deschide porţile învierii? Amluptat deja până la sânge şi am simţit cuiele piroanelor încât să nu mai putem striga către Tatălceresc şi să renunţăm la luptă? Nu este uşor deloc, cum nici Însuşi Mântuitorului Iisus Hristos nu I-afost. Dar ce a făcut Hristos în vremea pătimirii Sale pe cruce? A ridicat privirea către Tatăl ceresc şi arăbdat toate cu dragoste. De unde mai primea Mântuitorul putere să rabde pe cruce? Din inimaiertătoare faţă de toţi cei ce L-au prigonit. Fără aceste două arme, nu putem rezista pe acest front,dragii mei: nădejdea, având ochii aţintiţi asupra Dumnezeului nostru şi dragostea faţă de toţi, şi faţăde cei ce ne prigonesc. Inamicul a căutat prin mijloace diversioniste şi prin dezinformare să împingăla descurajare atât în forţele noastre, cât şi în viaţa politică şi cea religioasă. Bineînţeles că încrederea noastră nu vine de la nici un partid politic, ci numai de la Părintele luminilor, de unde vinetoată înţelepciunea. Reprezentanţii ţării noastre, care au căpătat voturile acestui popor prin cerşetorieşi de multe ori minciună, au trădat astăzi pe fraţii lor, dându-ne pe mâna vrăjmaşului cip, armadiavolului prin care se urmăreşte o înrobire atât a trupului cât şi a sufletului unei puteri străine,potrivnică Dumnezeului nostru. Atât de mult ne iubesc conducătorii noştri, încât nu au binevoit săinformeze câtuşi de puţin acest popor cu privire la introducerea cipurilor în actele noastre deidentitate.
Fraţi români, este totuşi identitatea noastră! Cui ne-o vindem?
Ce încredere să mai avem în conducătorii noştri când ei, în timp ce noi luptam cu râvnă împotriva paşapoartelor cu cip, au votat„tacit” buletinele cu cip? Să vedem ce argumente ne vor mai oferi acum! Dacă paşaportul era undrept şi nu o obligaţie, oare buletinul tot un drept va fi? Vedeţi cât de mult ţin conducătorii noştri lapărerea unui popor? Ce drepturi ne apără ei? Şi ce drepturi mai avem, de fapt?Dacă e corect şi cinstit ceea ce se face, de ce nu se mediatizează, de ce nu se face cunoscut acestuipopor? Aceste probleme capitale, de o importanţă covârşitoare, se dezbat, însă, la întuneric. Oare ceau de ascuns? Oare ce dictatură ni se mai pregăteşte de data aceasta? Port în trupul şi în sufletulmeu urmele unei dictaturi comuniste, care s-a arătat ca o fiară spurcată ce nu suferea nici cuvântul
Dumnezeu 
să îl audă. Dacă eram închişi pentru nesupunere faţă de partid, ce aveau cu credinţanoastră? Căci, să ştiţi: În închisori nimic nu-i deranja mai mult decât Dumnezeul nostru şi principalulmotiv de tortură de fapt acesta era: „Mai crezi, măi, banditule, în Dumnezeu?”. Dar dacă lupta împotriva Dumnezeului nostru şi a libertăţii noastre era pe faţă, acum vin cu vicleşug, cu crucea şiicoana în mână şi cu diavolul în suflet, pentru că ei sunt vânduţi puterilor străine, banilor şi puterii destăpânire. După ce că ne-au vândut ţara, acum să ne vândă şi identitatea noastră? Şi de ce să ne-odăm de bună voie? Ce drepturi îşi arogă ei? Oare ce suflet au avut parlamentarii care au vândutidentitatea acestui neam, pentru care şi-au vărsat sângele strămoşii noştri? De ce să o vindem debună voie pe preţ de nimic, precum odinioară Iuda L-a vândut pe Hristos pe 30 de arginţi? Nu seruşinează în faţa mormintelor sfinte, ale lui Ştefan cel Mare, Matei Basarab, Mihai Viteazul,Constantin Brâncoveanu şi toţi vajnicii noştri voievozi şi conducători?
Prin urmare, dintre posibilele alternative legale, îndemn poporul: Să cerem referendum! 
 
Este pămân-tul ţării noastre, al strămoşilor noştri, care au luptat cu jertfă şi dăruire de sine ca să ne predea nouăacest testament al unei ţări creştine, libere. Avem dreptul să decidem asupra sorţii acestui pământ încare ne-am născut şi asupra acestui suflet, pe care ni l-a dat Dumnezeu şi nu omul. Aici, lamănăstirea noastră, s-au adunat în jur de 400.000 de semnături împotriva actelor biometrice.Oamenii vin disperaţi şi îmi cer sfatul. Să cerem de data aceasta referendum! Aşadar vom face tabelecu noi semnături, în care să cerem să ne împotrivim actelor electronice prin
referendum
! Să semnămcu convingere sinceră, încercând să mai salvăm ceva din căderea în care ne aflăm. Anul acesta suntalegeri şi campania electorală deja a început. Toate pregătirile pentru alegeri, toată maşinaţiaaceasta în care se folosesc sume enorme de pe spinarea unui popor sărăcit şi minţit, nu e decât unalt scenariu pregătit după ani de cârdăşie murdară cu interese străine poporului nostru. Cu toate căne aflăm într-o situaţie anevoioasă, nimeni nu explică poporului – nici presa, nici televiziunea, nicipredicile din faţa sfântului altar – adevărul care stă în spatele acestor lucruri. Toţi au ajuns la o tăcere
1
 
asemenea unei trădări evidente, încât nu în zadar spune Psalmistul: „Toţi s-au abătut, împreunănetrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.” (Psalmi 13:3) Împingereaacestui popor spre păgânism, spre necredinţă, şi în acelaşi timp spre pierderea identităţii lui şi înstrăinare de obiceiurile şi tradiţiile lui, cât şi înrobirea faţă de nişte concepţii străine care nu ne-auaparţinut niciodată nouă, românilor, şi nici ortodocşilor, va aduce numaidecât judecata aspră a luiDumnezeu asupra noastră. Şi cu cât vom fi noi mai laşi, cu atât şi mustrarea va fi mai aspră.
 Aşadar, fiecare creştin botezat în numele lui Iisus Hristos este dator să îşi apere credinţa cu preţul vieţii, fără să aştepte dispoziţii oficiale.
Ci, temându-ne mai cu seamă de judecata lui Dumnezeudecât de a oamenilor, să facă fiecare după puterea sa tot ce îi stă în putinţă, să lupte împotrivainstaurării acestui nou sistem de dictatură!Am spus-o şi o repet: Atunci când nu va mai fi cine să apere credinţa predată de însuşi Sf. ApostolAndrei, acea credinţă e moartă, după cum moartă va fi şi soarta acelui popor. Noi am încercat, aşanevrednici cum suntem, să păstrăm neştirbită predania Sf. Apostol Andrei, care a sfinţit cu picioarelesale pământul acestei ţări, propovăduind Evanghelia păcii. Noi altă predanie nu vom primi decâtaceasta. Şi înger din cer de ar veni să ne spună că Sf. Andrei s-a înşelat când ne-a învăţatcreştinismul, noi nu îl vom primi, ci ca un lepădat şi spurcat îl vom socoti. Nu osândim pe nimeni caretrăieşte paşnic în credinţa lui, chiar dacă este potrivnică Evangheliei lui Hristos, ci numai pe aceiacare încearcă cu neruşinare să ne schimbe nouă credinţa pecetluită cu Sângele Mântuitorului nostruIisus Hristos. Dacă alţii s-au spălat pe mâini de sfânt Sângele Lui, noi binevoim mai degrabă să nespălăm în Sângele Lui şi să ne îmbrăcăm în cămaşa Lui, în care ne-am şi botezat.
Fraţi români, nu sfâşiaţi cămaşa lui Hristos! Nu vă spălaţi de Sângele cu care El ne-a pecetluit şi ne-a făcut moşteni Împărăţiei Lui.
Ci mai degrabă să ne rugăm ca prin rănile Lui să se tămăduiască rănile noastre; prinsângele Lui să se curăţească sângele nostru; ca prin capul Lui cel aplecat pe Cruce, să se înalţecapetele noastre pălmuite de cei potrivnici; ca prin sfintele Sale mâine pironite de cei fărădelege săne tragă şi pe noi din prăpastia pierzării, precum Însuşi a făgăduit. Aşadar nu prin forţele noastrestinse vom nădăjdui, ci în puterea Dumnezeului nostru, a Căruia este cinstea şi slava, în veci. Amin!Arhim. Justin Pârvu, Măn. Petru Vodă, 1 aprilie, la prăznuirea Sf. Cuv. Maria EgipteancaLUCIAN CORNIANU, presedinte ACESDS, inginer fizician, inginer de sistem despre
pericolulpasapoartelor electronice:1) “Citirea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, nationalitate, vârsta etc.)
Aceste date pot fi folosite pentru deschiderea unor conturi bancare. Pot fi folosite, de asemenea,pentru achizitionarea de proprietati, derularea de licitatii electronice, înfiintarea unor societaticomerciale fantoma. Toate acestea, în scopul desfasurarii unor activitati ce implica spalarea de bani,escrocherie, crima organizata, terorism si altele asemenea. Dat fiind ca datele folosite sunt aledumneavoastra, deci date reale, pe de-o parte tranzactiile vor decurge usor, falsul fiind greu dedescoperit, iar pe de alta parte nu veti putea dovedi ca altcineva a facut aceste lucruri decât extremde greu si de încet (în unele cazuri, deja întâlnite în SUA la furturile de identitate, victima va fi înpuscarie înainte sa-si poata dovedi nevinovatia si va avea nevoie de ani de zile pentru a iesi – cu oviata distrusa).
2) Citirea datelor cu caracter biometric (amprenta digitala, amprenta faciala, amprenta retinei)
Pot fi folosite pentru clonarea amprentelor digitale si amprentelor de retina (lentile de contactpersonalizate). Pot fi folosite pentru a avea ulterior acces la anumite informatii securizate alepersoanei respective sau la locul de munca al acesteia (multe calculatoare si institutii folosesc genulacesta de control al accesului). Pot fi folosite pentru plantarea de probe false la locul unei infractiuni, în special a amprentelor, care sunt cel mai usor de clonat (pe suport de latex). Pot fi folosite pentruconfectionarea de masti personalizate sau trucare de înregistrari de imagini – adaugându-seamprenta dumneavoastra faciala la locul comiterii unei infractiuni.
3) Clonarea cipurilor, modificarea datelor si atasarea lor la un alt pasaport
Clonarea înseamna citirea datelor de pe un cip, urmata de scrierea lor, în aceeasi forma, pe alt cip siatasarea acestui nou cip la un alt pasaport. Nu trebuie (neaparat) sa fie modificate datele de pe cipuloriginal (desi se poate face asta, iar adevaratul posesor al datelor poate fi transformat în „infractor”).Modificarile pot fi facute pe cipul “clona”, care urmeaza sa fie atasat la pasaportul fizic falsificat înprealabil (sau pur si simplu cumparat de la firma producatoare – legal sau nu – cu un cip fara date).Se întelege ca în felul acesta falsul este aproape imposibil de detectat, pasaportul fiind declarat 100%
2
 
valid de catre cititorul RFID, singura speranta ramânând, ca si pâna acum, în ochiul vigilent alvamesului. Daca datele sunt clonate pe un pasaport original cumparat pe sub mâna – lucru usor defacut în orice tara în care exista coruptie – atunci falsul nu poate fi descoperit decât cu totulexceptional. Victima nu va avea nici o sansa sa se justifice în libertate, odata ce infractiunile au fostcomise de purtatorul unui asemenea pasaport. Va intra în închisoare si va trebui sa adune dovezilenevinovatiei sale de acolo. Viata sociala îi va fi distrusa, cariera, de asemenea. Problema cea maigrava este ca aceste falsuri vor putea fi facute cu datele reale ale unei persoane. Pâna acum, macar falsurile se faceau cu date personale la rândul lor false, care puteau fi mai usor detectate.
4) Urmarirea individului purtator de act electronic cu cip
Cipul pasaportului se identifica printr-un numar unic ce tine de tara din care provine. Chiar dacadatele personale de pe pasaport nu pot fi accesate decât de la distante relativ mici, cipul poate fiscanat dupa acest ID unic de la distante extrem de mari. Oficial, cipul poate fi accesat în bune conditiide la distanta de minimum 10 cm. Asta înseamna ca el are o “dimensiune” radio sferica, având undiametru minim de 20 cm. Cel mai mic obiect care poate fi oficial interceptat fizic de un satelit civilaflat pe o orbita joasa este de 30 cm. Un satelit militar depaseste cu mult aceasta performanta. Deci,posesorul unui pasaport cu un anumit ID poate fi identificat si urmarit prin satelit. Persoanelepurtatoare de pasaport cu un anumit ID national pot astfel deveni extrem de usor tinta unor atentateteroriste punctuale. Pot fi realizate, de pilda, atacuri teroriste cu bomba sau arme chimice plasate înanumite containere, în aeroporturi, si care sa nu se declanseze decât în momentul în care pe lângalocul respectiv trece un purtator (sau un grup de purtatori) de pasaport electronic dintr-o anumita tara.De asemenea, retelele de spionaj pot beneficia din plin de aceste neajunsuri în activitatile lor curente.
5) Sustragerea datelor personale si biometrice din bazele de date Schengen
Oficial, datele din noile pasapoarte biometrice urmeaza sa fie centralizate într-o baza de date unica lanivel european, cu terminale în toate statele membre Schengen. Auditul de securitate pentru aceastabaza nu a fost facut niciodata public. Atâta vreme cât servere cu lunga traditie (NASA, Pentagon etc.)cad victime periodic atacurilor informatice de tot felul, nu avem nici un motiv sa credem ca baza I si II,atât de atragatoare pentru crima organizata si pentru alte activitati infractionale, va reprezenta oexceptie. Odata ajunse pe mâinile retelelor de crima organizata, esantioanele de date biometrice vor putea fi folosite în modurile aratate mai sus pentru a crea un adevarat haos infractional si social.Recuperarea acestor date va fi practic imposibila, ele putând fi transmise în câteva clipe în orice coltal lumii. Oamenii ale caror date biometrice au fost furate nu vor mai putea niciodata sa aiba o viatalinistita. Daca privim datele biometrice ca pe o cheie a identitatii personale, sa nu uitam ca aceastacheie nu poate fi schimbata. Daca datele biometrice au fost furate, nu pot fi înlocuite în niciun fel simereu vor aparea noi si noi incidente, accidente, contraventii si infractiuni pentru care omul ale caruidate au fost furate va trebui sa se justifice. Perspectiva este limpede si îngrozitoare:
milioane devieti distruse de introducerea actelor electronice!
Permisele de conducere cu cip propuse pentruRomânia contin si urmatoarele pericole suplimentare fata de pasapoartele electronice:
1) Citirea datelor cu caracter personal într-un mod extrem de facil
Spre deosebire de cipurile RFID din pasapoarte, cele din permisele de conducere nu poseda nici unfel de sistem de criptare a datelor. Ele pot fi accesate de orice cititor compatibil cu frecventa dispo-zitivului. Orice infractor îsi poate procura un astfel de cititor la un pret de circa 200 euro. Adaugându-io antena performanta – usor de procurat la un pret modic – poate începe sa scaneze datele celor care circula pe strada, daca au asupra lor carnetul de conducere. Orice sofer este potentiala victima.
2) Citirea datelor cu caracter personal folosind dispozitive compatibile GSM
Spre deosebire de cipurile RFID din pasapoarte, cele din permisele de conducere functioneaza la ofrecventa înalta (900 MHZ) compatibila cu cea GSM (GSM-900). Deci, anumite telefoane mobile pot fimodificate si folosite ca scannere improvizate (dar eficiente) pentru astfel de cipuri. Distanta de citireeste si ea, se întelege, mult mai mare (anumite teste avanseaza distante extrem de mari, de ordinulsutelor de metri). Inutil sa spunem ce mana cereasca reprezinta aceste lucruri pentru retelele decrima organizata si/sau spionaj. Presupunând ca un om nu poarta tot timpul pasaportul la el (decâtatunci când calatoreste), permisul de conducere îl poarta aproape sigur mai tot timpul la el. Toateproblemele prezente la pasapoarte se echivaleaza si în cazul permiselor, cu mentiunea ca acesteasunt MULT mai usor de urmarit si accesat decât pasapoartele.”LUCIAN CORNIANU, Presedinte ACESDS, Inginer fizician, Inginer de sistem
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->