Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ana Janjatović Zorica: Mahunarke

Ana Janjatović Zorica: Mahunarke

Ratings: (0)|Views: 659 |Likes:
Published by buba_buba
Tridesetak jednostavnih recepata za svaku sezonu otkrivaju kako se mahunarke mogu pripremiti kao samostalni prilozi ili u kombinaciji s različitim povrćem: ukiseljenim, kuhanim, pirjanim, sirovim; sa žitaricama; kao namazi, punjenja i variva te se u njihovom korištenju zaista lijepo možete poigrati s različitim ukusnim sastojcima.
Tridesetak jednostavnih recepata za svaku sezonu otkrivaju kako se mahunarke mogu pripremiti kao samostalni prilozi ili u kombinaciji s različitim povrćem: ukiseljenim, kuhanim, pirjanim, sirovim; sa žitaricama; kao namazi, punjenja i variva te se u njihovom korištenju zaista lijepo možete poigrati s različitim ukusnim sastojcima.

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: buba_buba on Feb 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
Fnirodna
prehrana
prema
rnakrobiotidkim
nadel
inna
.
Sve nam rnice
trebalu
b
ti svje:eda
bismo
naks
ma no
iskor
sti
i
njihovu
vitalnL..r
energju
i hranjve
sastolke.
Zamrznut,
konzerv
rani
slan
sastolcse ne
preporuauiu.
Korlstlle
hledno ako
nemate
izbora.
Suh
sastojcl,
fermentlraniproizvod
te
ukuhano voae
I
povree
preporuduju
se
u
vrileme
kad
t t. .^t)^/t ta1 t1'a..aAteT tt.
.
Uprehranu
uvrstite
Sto
vise cje
ovtir
namirnica,
a
zbjegavajte
one
raf
f
lrane
i
preradvane.
Tilekom
procesa preradehrana vedim dile om
gub
hraniivesastolke
kao
dragocjenu
v
ta
nu
energil!
(npr.
zrno smede
ri1e
u
seb
nos
zivot
akoga
navlaTite,
prok
jal
ae
za
razikr
od
bilee
rafnirane
rie).
.
RavnoteTahranj
vih
sastojaka izuzetno
je
vaina,
a Titar
ce,
rtahunarke,
povrae,
orasast
plodov
,
slemenke
i
voae
os
guravalu
tu
ravnotezu.Takoder,
dobro bi
bio
da
uravnotezlte
bole
okuse
koj
sad
njavaiu
obroke
kao
i
kraaedu7e
naa
nepr preme.
.
Priprema
namirn ca
zahtijeva
posebnu pozornost,od toga kakoperemonam
rnice,
kako
ih
rezemopa
do
naaina
kako
h
kuhamo.
.
Razfol
kostpodrazLrmijevane
sarfo raz
a
te
vrste
nam
rnica,
nego
i
razl
d
te
naajne
pripreme,
zaa
r)avar)a td.
Recepti
lvriteni
u ovu
kuharic!
prlz
I
ie
vam
pregrstldejakako
da
svoju
prehranu
ud
rite
51o
raznol
kiiom
itako
rdo.ol
rt.,"o
o
oo\d.
r
:
n
Do
FLrd
orgd
r
d.
.
Prehrana
treba
ll
ti
Lr
skladu
s
godisnjm
dob
ma
promlenamau
pr
rod
.
N
lesvejedno
je
jtemperaturatrideset stupnlevaznad
ii
pet
spod
nu e.
0dredene
nam
rfice
fad
n
pripreme
h
ade
organ
zatn
dok
ga
drugi
nad
n
griju.
Stoga
je
I
kod
recepaLa u
ovoj ed
c
I
raglaseno zakole
god
<nje dobapreporudujenro
koli
recept.
 
.
Svakile
dovlekposeban
istoga
jog
jedno
vazno nadelo naglasava nuznostnd
vidualiziranog
pristupas
ollzrom
na zdravstveno
stanje,
razinu
aktivnost,
starost
spol. Zatoreceptepriagodite
sebi
i v
astilom
zdravstvenom stanju.
.
Radost
kolom
pripremamole
o
utjecat aenanlegovu
kva
tetu
moZda vise
od
bllo kojeg
zaaina.
Uzivajtepr
premajuC
ove
recepte,
bud te zahvalnl
na
podarenom
Zivotu
hran
kola
le
pred
vama
ne
zaboravte
svaki
za ogaj
dobro
p
o:
arar
|
49
33t
6hi
.l
SadrZaj
;ll
-
uvoD
... . ............4
zEl.FNA
.EcA
KNJIZNICA
osNovNtREcEpt
IAKUHANJL
14.vegeburger.....V,.MAJERA..39
NiIAHU
NARKI.10
CRNA
L[0A
Kazalo
NAPITAKLjekovlli napitak
VARIVA
Vdr
/o
g
i.d.
Vrrae ,dri.o
d
seidnorr
'lalla oa
lj^lo\
o
..'
.o
I
"ha
.di.a
To.'ar
r
grdlCrna
sola sa
smedom
satkorn
riTom21
29
31
5163
AI]JKi1.
Azukisa
susenim
marelicama
....13
2.
Llekoviti
naptak
...............
15BOB
3.
M
ad
bob
s
artiaokama
15.
Crna
eaa
spovr6ern
............41
CRVENA
LECA
16.
M
niaapatjis
namazan
.........43
17
Sasne
pogaa
ce
........ ......45
81.]EI
GRAH
4.
Arornatin
s
oTenac . . . . . . . . . . .
.
19
lB
Tempura splreom
o"
eee
4/
5.
Vrlt6e
varvo
sa
setanom.........21
I\'IAHUNE
N
AiVIAZ
Namazodsanutka
ibundeve
..........
61
Mn
dapatij
s
namazom od
crvene
eae............
43
]ELA
S
POVRCEIV]
Ivlladi bob
s
airidokama
I1
Crna
leaa
s
povreem..........41
Slasne
pogaaice.........45
Teanpura
s
lrireom
od:Lrte
eae
.. .........47
Ze
ene mahune sa
se
tanori
. .
.
49
lvlladigrah
upeaenmpapr
kama.......51Faafe..... ..
59
lFlAsA/tARlcAtvtA
..
..11
ZU'A
IFOA
CFNA SOJI'
6.
Crna
sola s kestenoan
9.
starsl.a
lota
..
29
19.
Ze
ene mahune sa
seitanom
.
. . .
.
49
.23
N,IIADIGRAH
7.
Crna
soja sa
smedom
satkom
ttd )'
cRVl-l\ii cRAH
B.
Sarena
sa
ata od crvenog
graha.
. .
.
27
20.
Mlad
grahupeaenim
paprlkama
.
.
51
21. Saatasljetnmpovraenr.
.......
53
[IU
NGOGRAH
22.
Proletna
salata..
...........
..
55SI,ANUTAK
23.
Z
alno
,!at
va
.
57
24.
Falale.. ...........59
25.
Namazod
s
anutka
b!ndeve.....
61
SARENT
cRAi-j(BcRLo
iTi)26.
Toskansk9rah
.
.
. . . . . . . . . . . . . . 633339
CRI]IGRAH
10.
Llekov
to
var
vo
.
.
.............
31
GRASAK
11.
Riz
bzia
aAna.
.............
33
S]\4EDA LECA
12
Varvosgljvana...
.........
.35
SI
OZENC
Krema
t
-lo-en"
A
o'rdtii
,lo'e
d
SLATKASTA JELA
Riz
bzle
a Ana
Vege
b
L-
rge
r
Azltk
sa
susen
r
mare
caraaCrna
sola
s
kestenom......
3
Kremasti
s
ozenac.
.......37
Rlcanik

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Natasa Blatnik liked this
Mihaela Marenić liked this
Sanja Erceg liked this
_923397278 liked this
Tanja Watz liked this
Hokusy liked this
Artan liked this
ikastav liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->