P. 1
Curso de Yoga Integral_I Nivel _Versión no editada_

Curso de Yoga Integral_I Nivel _Versión no editada_

Ratings: (0)|Views: 433 |Likes:
Published by CP MAR
Curso de Introducción al Yoga y la Meditación Cristiana
Curso de Introducción al Yoga y la Meditación Cristiana

More info:

Published by: CP MAR on Feb 25, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
 
I_QY@ GO R@NK BEWONQKF
 
Bewq`guiibùe kf R`nk r fk Logbwkibùe Iqbywbkek
No`tkeek Fk}`& Iqbywbke Lkqìe
 
 
KGJKQKIuqy` go R`nk Bewonqkf
,
1
,
 
QOY_LOE
Oywo iuqy` oywë akykg` oe fky oeyoûkexky go f`y nqkegoy lkoywq`y oy}bqbwukfoy gofr`nk i`l` y`e8 ]kqklkjkeyk R`nkekegk& Tbtockekegk& Cqbrkekegk& Y~klbQklk r of Gq% Iâykq Gëtbfk Nktbfëeox {uboe duo of }qoiuqy`q gof r`nk oe euoywq`}kìy%Gbij`y lkoywq`y i`beibgoe oe {uo of `ahowbt` }qbeib}kf gof r`nk oy ofotkq euoywqki`eiboeibk }kqk ffonkq k uek oy}bqbwukfbgkg tbtoeibkf& gohkeg` go fkg` fkoy}bqbwukfbgkg oy}oiufkwbtk {uo f` qkx`ek w`g`& r f` qoduwk w`g`& k fk iukf oywkl`ywke ki`ywulaqkg`y oe euoywqk iufwuqk `iibgoewkf r {uo oe fk }qëiwbik go ekgk jkyoqtbg` oe of goykqq`ff` oy}bqbwukf% Yonøe f`y lkoywq`y gof r`nk âywk oy}oiufkibùewboeo yu `qbnoe oe of kakeg`e` go ue` go f`y duegkloew`y aëybi`y }kqk of}q`nqoy` oy}bqbwukf& oywo duegkloew` oy fk Do& tbywk i`l` fk ioqwoxk go {uo Gb`yybol}qo oywë }qoyoewo oe e`y`wq`y& r of r`nk e` oy lëy {uo fk iboeibk {uo e`yjkio i`eyiboewoy go oyk }qoyoeibk%Of Iuqy` go R`nk Bewonqkf go Kgjkqk oywë gbyoûkg` }kqk gkq uek beywquiibùei`l}fowk r }kqk oywkafoioq fk akyo go fk }qëiwbik go fk logbwkibùe& go fky }`ywuqkygo r`nk& go f`y ohoqibib`y go qoy}bqkibùe f`y iukfoy y`e bl}qoyibegbafoy }kqklkewoeoq fk kql`eìk oe f`y gbdoqoewoy ky}oiw`y dìybi`& loewkf r oy}bqbwukf%Of iuqy` bebibk i`e uek }o{uoûk qoyoûk jbywùqbik gof r`nk fk iukf e`y luoywqk {uoof r`nk oy uek dbf`y`dìk r e` ue ybywolk dìybi` go nblekybk i`l` i`løeloewo yojk iqoìg` oe euoywq` logb`& belogbkwkloewo yo ka`qgk fk }kqwo }qëiwbik e` ybekewoy bewq`guibqe`y go uek lkeoqk aqoto oe f`y gbdoqoewoy wb}`y go r`nk&goywkikeg` of iklbe` gof Qkhk R`nk }uoyw` {uo âywo knqu}k k w`g`y f`y golëyybywolky go r`nk% Dbekfloewo yo i`eifuro i`e fk oeyoûkexk go fk logbwkibùe iurk}qëiwbik oy fk qkxùe duegkloewkf gof r`nk%Oywo iuqy` oywë gbyoûkg` }kqk k}qoegoq k ue qbwl` kiofoqkg`& oyw` qo{uboqo gooyduoqx` r duoqxk go t`fuewkg% E` `ftbgo {uo of oyduoqx` {uo jknk qoibabqë lurqë}bgkloewo yu qoi`l}oeyk oy kyì {uo goygo ue bebib` yo yoewbqë luij` lëyqofkhkg`& kfonqo r wqke{ubf`3 w`gky fky ëqoky go yu tbgk loh`qkqëe e`wkafoloewoi`e ue }`i` go oyduoqx` }oqy`ekf%
 
 
KGJKQKIuqy` go R`nk Bewonqkf
,
9
,
 
Dbekfloewo yo }uewukfbxk {uo fk logbwkibùe r f`y oywkg`y oy}bqbwukfoy }q`dueg`ydquw` go fk }qëiwbik gof r`nk e` }uogoe k}qoibkqyo }`q logb` go fk foiwuqk& oyw`yoqìk i`l` {uoqoq oz}oqbloewkq of yka`q go uek dquwk r }kqk off` øebikloewooywugbkq yuy iukfbgkgoy& oy loh`q yka`qokqfk& oy goibq goaol`y tbtbq fky toqgkgoyoy}bqbwukfoy {uo e`y `dqoio of r`nk k wqktây go fk }qëiwbik gbyib}fbekgk& oy }`q oy`{uo of iuqy` yo oed`ik oe f`y ky}oiw`y }qëiwbi`y gof r`nk lëy {uo oe uekoy}oiufkibùe lowkdìybik ` i`l}fohky foiwuqky oy`wâqbiky {uo go }`i` ` ekgk ybqtoe}kqk uek ot`fuibùe oy}bqbwukf noeubek g`ego of kl`q k Gb`y& i`l}qoeybùe ryoqtbib` k f`y golëy y`e f`y }qbeib}kfoy begbikg`qoy gof ktkeio oe ue iklbe` gokuw`qqokfbxkibùe%
 Kuw`qoy
 Kaqbf 1=;;

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Diego_Fdo liked this
Jumaroli liked this
Carlos Araujo liked this
hildardo liked this
fradagarod65 liked this
luisosorio liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->