Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Balkanska Pravila, by Andrej R. Protic

Balkanska Pravila, by Andrej R. Protic

Ratings: (0)|Views: 1,066|Likes:
Published by drakont74
Ono što se čini jednim od najinteresantnijih aspekata ovog filma jeste implikacija postojanja jednog srpskog nacionalnog jezgra unutar službi bezbednosti koje su komunističke vlasti formirale u posleratnoj Jugoslaviji. Ova, uslovno rečeno "Srpska grupa" pokušava da funkcioniše kao paralelni sistem bezbednosti unutar socijalističke Jugoslavije sa jasnim ciljem zaštite srpskih nacionalnih i državnih interesa u novoformiranoj zajednici. Postoje indicije da je Srpska grupa svakako starija od novog komunističkog režima (što se nazire u govoru "Matorog" na početku filma – ulogu tumači Lazar Ristovski). Iako nema nekih konkretnijih referenci, stiče se snažan utisak da ova grupa na neki način baštini tradiciju zagonetnog tajnog društva poznatog pod nazivom Crna ruka, a uloga koju tumači Ristovski van svake sumnje sadrži neke "apisovske" elemente.
Ono što se čini jednim od najinteresantnijih aspekata ovog filma jeste implikacija postojanja jednog srpskog nacionalnog jezgra unutar službi bezbednosti koje su komunističke vlasti formirale u posleratnoj Jugoslaviji. Ova, uslovno rečeno "Srpska grupa" pokušava da funkcioniše kao paralelni sistem bezbednosti unutar socijalističke Jugoslavije sa jasnim ciljem zaštite srpskih nacionalnih i državnih interesa u novoformiranoj zajednici. Postoje indicije da je Srpska grupa svakako starija od novog komunističkog režima (što se nazire u govoru "Matorog" na početku filma – ulogu tumači Lazar Ristovski). Iako nema nekih konkretnijih referenci, stiče se snažan utisak da ova grupa na neki način baštini tradiciju zagonetnog tajnog društva poznatog pod nazivom Crna ruka, a uloga koju tumači Ristovski van svake sumnje sadrži neke "apisovske" elemente.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: drakont74 on Nov 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2011

pdf

text

original

 
ФИЛМ
 
 Балканска
 
правила
 
Покушај
 
сагледавања
 
скорије
 
српске
 
историје
 
кроз
 
призму
 
поруке
 
 једног
 
савременог
 
филма
 
РЕЖИЈА
 
Дарко
 
Бајић
 
 
Андреј
 
Р
.
Протић
,
филм
 
 Балканска
 
правила
,
режија
 
Дарко
 
Бајић
 
Проблеми
 
домаће
 
кинематографије
 
већ
 
се
 
готово
 
последично
 
користе
 
како
 
би
 
се
 
пружило
 
оправдање
 
за
 
њен
"
пад
".
Готово
 
апокалиптична
 
опседнутост
"
Губитком
 
 раја
"
чини
 
се
 
да
 
 је
 
свеприсутно
 
бреме
 
нашег
 
пост
-
социјалистичког
 
друштва
.
Припадници
 
старијих
 
и
 
средњих
 
генерација
 
често
 
су
 
склони
 
да
 
значајно
 
климају
 
главом
 
мислећи
 
да
 
веома
 
добро
 
знају
 
 разлоге
 
и
 
узроке
 
пада
,
док
 
децу
 
 рођену
 
након
 
Титове
 
смрти
 
узроци
 
углавном
 
ни
 
не
 
занимају
.
Припадници
 
нових
 
нараштаја
 
најчешће
 
прихватају
 
живот
 
у
 "
затеченом
 
стању
".
И
 
док
 
 разни
 
комични
 
поджанрови
 
побиру
 
неки
,
какав
-
такав
 
осредњи
 
успех
,
филмови
 
који
 
се
 
баве
 
озбиљним
 
лицем
 
стварности
,
представљају
 
 ретке
 
и
 
често
 
не
 
баш
 
успешне
 
покушаје
.
Из
 
те
 
плејаде
 
се
,
тим
 
више
,
истичу
 
они
,
политички
 
ангажовани
,
кинематографски
 
подухвати
 
који
 
се
 
успешно
 
хватају
 
у
 
коштац
 
са
 
најозбиљнијим
 
темама
 
наше
 
садашњости
,
а
 
пре
 
свега
:
 Лепа
 
села
 
 лепо
 
 горе
 Нож
 Професионалац
 
)
и
,
наравно
,
 Балканска
 
правила
 
).
О
 
утицају
 
филма
 
 Балканска
 
правила
 
довољно
 
сведочи
 
чињеница
 
да
 
 је
 
наслов
 
постао
 
општеприхваћена
1
 
фраза
 
која
"
портретише
"
све
 
оно
"
најгоре
 
што
 
балкански
 
простор
 
и
 
менталитет
 
могу
 
да
 
понуде
".
Успех
 
оваквих
 
филмова
 
умногоме
 
зависи
 
од
 
квалитета
 
литерарног
 
предлошка
,
 режисерове
 
успешности
 
у
 
читању
 
и
 
интерпретацији
 
истог
 
и
 
глумачке
 
посвећености
 
и
 
надахнућа
.
Пошто
 
 је
 
аутор
 
приче
 
писац
 
Радослав
 "
Лале
"
Павловић
,
нешто
 
старијој
 
публици
 
познат
 
по
 
представи
"
 Шовинистичка
 
фарса
"
која
 
 је
 
културно
 
пропратила
 
 распад
 
федерације
,
сценарио
 
 је
 
тешко
 
могао
 
да
 
буде
 
слаба
 
тачка
.
Дарко
 
Бајић
 
који
 
заиста
 
није
 
баналан
 
 режисер
(
како
 
би
 
неки
 
злурадо
 
окарактерисали
 
Булајића
 
или
 
Шотру
2
)
 је
,
из
"
загонетних
"
 разлога
,
неке
"
лирске
"
моменте
 
 радње
 
прилично
 
непотребно
 
пролонгирао
,
и
 
тако
 
одузео
 
део
 
драгоценог
 
простора
 
за
 
причу
,
која
 
није
 
ни
 
мало
 
наивна
 
ни
 
 једноставна
.
Иако
 
се
 
циљ
 
овог
 
намерног
 
 разводњавања
 
 радње
 
можда
 
може
 
 разумети
,
ипак
 
се
 
не
 
мора
 
обавезно
 
и
 
оправдати
.
Коначно
,
глумци
 
су
 
се
 
свакако
 
трудили
(
са
 
промењивим
 
успехом
)
да
 
све
 
то
 
испрате
,
што
 
 је
,
без
 
сумње
,
у
 
највећој
 
мери
 
пошло
 
за
 
 руком
 
Лазару
 
Ристовском
.
Ипак
,
у
 
 Балканским
 
правилима
,
прича
 
и
 
порука
 
су
 
далеко
 
значајније
 
од
 
тривијалних
 
техничких
 
детаља
.
Овде
 
ћемо
 
поставити
 
анализу
 
на
 
крајње
 
хипотетичкој
 
бази
 
пошто
 
нисмо
 
били
 
у
 
могућности
 
да
 
пронађемо
 
неку
 
литературу
 
која
 
би
 
поруци
 
1
 
И
 
то
 
на
 
читавом
 
простору
 
бивше
 
СФРЈ
,
што
 
 је
 
врло
 
лако
 
уочити
 
ако
 
се
 
 речи
"
Балканска
 
правила
"
унесу
 
у
 
било
 
који
 
од
 
популарних
 
интернет
 
претраживача
.
Погледати
,
на
 
пример
,
текст
 
 Неуништива
 
балканска
 
правила
2
 
Нпр
Страна
2
од
9
 
Андреј
 
Р
.
Протић
,
филм
 
 Балканска
 
правила
,
режија
 
Дарко
 
Бајић
 
овог
 
филма
 
пришла
 
на
 
овакав
 
начин
.
Нећемо
 
препричавати
 
 радњу
,
тим
 
пре
 
што
 
 је
 
и
 
овај
 
филм
 
 релативно
 
скоро
 
издат
 
и
 
на
DVD-
у
(
са
 
не
 
баш
 
тако
 
малим
 
закашњењем
).
Оно
 
што
 
се
 
чини
 
 једним
 
од
 
најинтересантнијих
 
аспеката
 
овог
 
филма
 
 јесте
 
импликација
 
постојања
 
 једног
 
српског
 
националног
 
 језгра
 
унутар
 
служби
 
безбедности
 
које
 
су
 
комунистичке
 
власти
 
формирале
 
у
 
послератној
 
Југославији
.
Ова
,
условно
 
 речено
"
Српска
 
група
"
покушава
 
да
 
функционише
 
као
 
паралелни
 
систем
 
безбедности
 
унутар
 
социјалистичке
 
Југославије
 
са
 
 јасним
 
циљем
 
заштите
 
српских
 
националних
 
и
 
државних
 
интереса
 
у
 
новоформираној
 
заједници
.
Постоје
 
индиције
 
да
 
 је
 
Српска
 
група
 
свакако
 
старија
 
од
 
новог
 
комунистичког
 
 режима
(
што
 
се
 
назире
 
у
 
говору
"
Маторог
"
на
 
почетку
 
филма
– 
улогу
 
тумачи
 
Лазар
 
Ристовски
).
Иако
 
нема
 
неких
 
конкретнијих
 
 референци
,
стиче
 
се
 
снажан
 
утисак
 
да
 
ова
 
група
 
на
 
неки
 
начин
 
баштини
 
традицију
 
загонетног
 
тајног
 
друштва
 
познатог
 
под
 
називом
 
 Црна
 
 рука
,
а
 
улога
 
коју
 
тумачи
 
Ристовски
 
ван
 
сваке
 
сумње
 
садржи
 
неке
"
аписовске
"
елементе
.
 Читава
 
спекулација
 
добија
 
додатну
 
дозу
 
занимљивости
 
ако
 
узмемо
 
у
 
обзир
 
шири
 
контекст
 
приче
,
који
 
у
 
филму
 
није
 
наговештен
.
Наиме
,
ако
 
бисмо
 
заиста
 
поистоветили
 
Српску
 
 групу
 
са
 
 Црном
 
 руком
,
свакако
 
би
 
требало
 
узети
 
у
 
обзир
 
да
 
 је
 
 један
 
огранак
 
те
 
организације
 
наводно
 
постојао
 
и
 
у
 
четничкој
 
емиграцији
 
и
 
да
 
 је
 
повезиван
 
са
 
организацијама
 
попут
 
Српске
 
народне
 
одбране
(
СНО
),
Српским
 
ослободилачким
 
покретом
"
Отаџбина
" (
СОПО
)
и
 
личностима
 
попут
 
Николе
 
Каваје
 
и
 
његовог
 
кума
 
Бошка
 
Радоњића
3
.
Ако
 
бисмо
 
у
 
контексту
 
тезе
 
коју
 
износе
 
 Балканска
 
правила
 
погледали
 
на
 
недавну
 
изјаву
 
Бошка
 
Радоњића
 
да
 
 је
 
СОПО
 
заправо
 
поново
 
формирао
 
српску
 
службу
 
безбедности
 
под
 
Јовицом
 
Станишићем
,
цела
 
ствар
 
наравно
 
остаје
 
потпуно
 
недоказива
,
али
 
ипак
 
крајње
 
интригантна
"
теорија
 
завере
".
Ако
 
би
 
се
 
изнесена
 
теза
 
прихватила
 
као
 
тачна
 
онда
 
би
 
се
 
неминовно
 
наметнуо
 
закључак
 
да
 
 је
 
нека
 
организована
 
Српска
 
 група
 
свесно
 
формирана
 
као
 
надидеолошка
 
структура
 
инфилтрирала
 
своје
 
агенте
 
у
 
све
 
центре
 
моћи
 
који
 
би
 
могли
 
да
 
завладају
 
Србијом
,
без
 
обзира
 
на
 
идеолошке
 
премисе
.
У
 
филму
 
се
 
индикативно
 
не
 
спомиње
 
Александар
 
Ранковић
 
који
 
 је
 
током
 
четрдесетих
 
и
 
педесетих
 
година
 
прошлог
 
века
 
практично
 
управљао
 
Југославијом
 
као
 
нека
 
врста
 
Титовог
 
намесника
,
док
 
 је
 
маршал
 
био
 
заузет
 
на
 
међународном
 
плану
 
формирањем
 
Покрета
 
несврстаних
.
Међутим
,
у
 
 једној
 
краткој
 
али
 
значајној
 
сцени
 
флешбека
,
појављује
 
се
 
Слободан
 
Пенезић
"
Крцун
",
кога
 
глуми
 
чувени
"
Бата
"
Живојиновић
.
По
 
свој
 
прилици
,
Крцун
 
 је
(
да
 
ли
 
случајно
?)
представљен
 
као
 
водећа
 
личност
 
отаџбинског
 
огранка
 
Српске
 
 групе
 
и
 
особа
 
веома
 
 јаких
 
и
 
 јасних
 
националистичких
 
ставова
.
 Балканска
 
правила
 
емитују
 
утисак
 
како
 
од
 
тог
 
3
 
СВЕДОК 
, 15.
април
2008,
број
612,
година
XIII,
стр
.3, 10-13.
Страна
3
од
9

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Srbkinja liked this
igorpmk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->