Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nastup na poslovnom događaju - seminarski rad

Nastup na poslovnom događaju - seminarski rad

Ratings: (0)|Views: 533 |Likes:
Published by Misel Milic
Seminarski rad iz predmeta Upravljanje događajima
Seminarski rad iz predmeta Upravljanje događajima

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Misel Milic on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
Univerzitet Educons Sremska KamenicaFakultet poslovne ekonomijeKonsultativni centar Niš
SEMINARSKI RADTema: NASTUP NA POSLOVNOM DOGAĐAJUPredmet: UPRAVLJANJE DOGAĐAJIMA
Predmetni profesor:Student:Doc.dr Aleksandar Grubor __________________ Broj indeksa: ________ Niš, April 2012.
 
Seminarski rad iz predmeta Upravljanje događajima
Uvod
Poslovni događaji, a naročito sajmovi, imaju veoma dug istorijat održavanja, jer su ljudi oduvek imalipotrebu da se okupljaju, razgovaraju i dogovaraju o određenim tema, razmenjuju i prodaju proizvode islično. Krajem XIX i početkom XX veka, brojni sajmovi nacionalnog značaja se organizuju širom sveta,najčešće su posvećeni jednoj oblasti, odnosno temi, i usmereni ka široj javnosti. Posle Drugog svetskograta, delatnost organizovanja sajmova prati trend sve veće specijalizacije privrede, a kao rezultat javljase veliki broj specijalizovanih sajmova i destinacija za održavanje tih sajmova. Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija u XX i XXI veku, nije za sada ugrozio sajmove, kao privremena tržišta. Oni idalje predstavljaju jedan od najboljih načina prodaje i promocionih sredstava za kompanije.Savremene privrede karakteriše održavanje velikog broja različitih poslovnih događaja na godišnjemnivou, od kojih se po značaju izdvajaju trgovačke izložbe i sajmovi. Sajmovi su se zapravo razvili iztrgovačkih izložbi i danas predstavljaju jednu od najznačajnijih promotivnih i prodajnih aktivnosti. Uzemljama Evropske Unije, mnoge kompanije imaju veće godišnje troškove sajamskih nastupa i nastupana različitim izložbama, nego što su troškovi ekonomske propagande.Poslovni svet je veoma brzo uvideo moć događaja u procesu kreiranja imidža i u samom marketingu,tako da su događaji u poslednjoj deceniji XX veka postali važan element korporativnog marketingmiksa. Kompanije i korporacije su danas partneri i sponzori velikih događaja, jer se upravo na taj načinnajbolje promovišu, a sa druge strane mogu ostvariti i značajne ekonomske efekte od investicija udogađaj, prvenstveno kroz ostvarivanje većeg udela na tržištu. Danas uspešne, velike kompanije imajusopstvene timove koji se angažuju ne samo na poslovima vezanim za učestvovanje i sponzorisanjeodređenih događaja, već takođe, kroz događaje nastoje da grade timski duh u kompaniji i realizujuodređene programe obuke zaposlenih u kompaniji.Organizovanje atraktivnih i okruženju interesantnih poslovnih događaja, sa velikim brojem izlagača iposetilaca, postalo je veoma značajna branša, odnosno industrija poslovanja. Osim toga, poslovnidogađaji u razvijenim tržišnim ekonomijama postaju glavni izvor prikupljanja informacija neophodnih udonošenju odluka o kupovini. Istraživanja pokazuju da 91% posetilaca koji su ostvarili kupovine nasajmovima, ove poslovne događaje ujedno smatraju najboljim izvorima u prikupljanju potrebnihinformacija o ponudi određenih proizvoda, usluga na tom tržištu.U stručnoj literaturi kao i u praksi u upotrebi su različiti termini kojima se obuhvata širok spektarposlovnih događaja. Poslovni događaji u teoriji menadžmenta događaja imaju najveći broj tipova, kaošto su sajmovi, sastanci, konferencije i slično. Dok je u Australiji široko privaćen termin „poslovnidogađaji“ (
business events
), na prostoru Evrope su konferencije, sajmovi i podsticajna putovanjaobjedinjeni pod pojmom poslovni turizam.
Nastup na poslovnom događaju 3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mirjana66 liked this
Bojan Krunić liked this
dusanr988 liked this
Kuca Cvijeca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->