Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Moving to an Electoral System of Proportional Representation

Moving to an Electoral System of Proportional Representation

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by PeggyNash

More info:

Published by: PeggyNash on Feb 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2014

pdf

text

original

 
Coqbgk ~ojg Dide~opjiUru~dc oa \po|op~bogjiPd|pdudg~j~bog
Abkm~dp' @tbindp' Idjndp'
 
0
\dkkr Gjum Ejc|jbkg
aop ~md Idjndpumb| oa ~md Gd{ Ndcoepj~be \jp~r
Abkm~dp' @tbindp' Idjndp'|dkkrgjum'ej
 J~ Buutd
Otp dide~opji uru~dc ftu~ nodug‒~ {oph'Ejgjnj mju iogk ot~kpo{g otp pu~#|ju~#~md#|ou~ -A\^\" uru~dc o dide~bgk |oib~bejiidjndpu' ^mbu j||pojem ~o ndcoepjer bu d}|bpdn) go iogkdp pdade~bgk otp cti~b#|jp~r|oib~beji ijgnuej|d jgn tgbgu|bpdn dide~opj~d'^md ~bcd mju eocd op Ejgjnj ~o fobg ~md pjghu o uo cjgr condpg ndcoepjebdu ~mj~mjqd ~pjgub~bogdn ~o j opc o |po|op~bogji pd|pdudg~j~bog' ^mbu bu ~md `du~ jgn ogir {jr~o odp Ejgjnbjgu {mj~ {d ndudpqd ― j Motud o Eoccogu ~mj~ bu j ~ptir pd|pdudg~j~bqdjgn nrgjcbe pdade~bog o ~md |o|tij~bog b~ koqdpgu'^md ~bcd mju eocd op |po|op~bogji pd|pdudg~j~bog bg Ejgjnj'
Bg Eog~d}~
Nbu~op~bgk qo~dp bg~dg~bog
Ogir ~mpdd dndpji koqdpgcdg~u bg Ejgjnj {dpd dide~dn `r j cjfopb~r o qo~dpu ubged:20:' ^md pu~#|ju~#~md#|ou~ -A\^\" uru~dc cdjgu cjfopb~r koqdpgcdg~u ejg `d opcdn{b~m ju io{ ju 52$ o ~md |o|tijp qo~d'^jhd ~md etppdg~ Mjp|dp Eogudpqj~bqdu ― ~mdr moin j cjfopb~r o ~md udj~u bg ~md Motud o Eoccogu) rd~ ogir kjpgdpdn 52'10$ o ~md qo~d' Iju~ rdjp) oqdp 1<$ o `jiio~u eju~ {dpdop |jp~bdu o~mdp ~mjg ~md Eogudpqj~bqdu) rd~ otp uru~dc jopnu ~mdc ~md |o{dp ~o dgje~jgn `ioeh jgr idkbuij~bog ~mdr uo emooud' ^mbu bu ~md jg~b~mdubu o ndcoepjer'Aopcji jgn jgdeno~ji dqbndged umo{ ~mj~ kpo{bgk qo~dp j|j~mr bg Ejgjnj bu j pduti~ o ddibgk ibhd je~tji qo~du |ijr go |jp~ bg umj|bgk ~md eotpud o otp koqdpgcdg~' B~ bu go{ogndp qo~dp |jp~beb|j~bog bg Ejgjnj mju uib||dn ~o `dio{ 1<$' A\^\ cjhdu qo~dpu ddibc|o~dg~' B ~md ejgnbnj~d jgn/op |jp~r ~mdr qo~d op nodu go~ {bg) ~mdbp qo~d nodu go~bc|je~ ~md gji udj~ eotg~ bg jgr cdjgbgkti {jr' A\^\ bu eotg~dp ~o ndcoepjer bg ~mj~b~ dgeotpjkdu qo~dpu ~o j`jgnog ~md ejgnbnj~du) bndju) jgn |oib~beji |jp~bdu ~mdr {otinpj~mdp ut||op~'
 
5
\dkkr Gjum Ejc|jbkg
aop ~md Idjndpumb| oa ~md Gd{ Ndcoepj~be \jp~r
Abkm~dp' @tbindp' Idjndp'|dkkrgjum'ej
Pdkbogji nbdpdgedu jpd d}jedp`j~dn `r A\^\ ubged |jp~bdu jpd ioehdn ot~ o dg~bpd|poqbgedu jgn ~dppb~opbdu pdkjpniduu o pdedbqbgk ubkgbejg~ |dpedg~jkdu o ~md oqdpjii qo~d'Aop d}jc|id) bg 0<::) ~md GN\ pdedbqdn 50'5$ o ~md |o|tijp qo~d bg Ujuhj~emd{jg rd~nbn go~ {bg j ubgkid udj~ ~mdpd'B {d {dpd udpbotu j`ot~ ~md |pbgeb|idu o ~ptd ndcoepjer) {d {otin du~j`ibum j uru~dc bg{mbem qo~dpu jpd j`id ~o emooud {mo ~mdr {jg~ ~o eju~ j `jiio~ op jgn bg {mbem ~mj~ `jiio~bu pdade~dn bg ~md gji cjhd#t| o |jpibjcdg~'
O`u~jeid ~o daade~bqd koqdpgjged
^onjr) |jp~bdu pd|pdudg~bgk 1<$ o ~md |o|tijp qo~d etppdg~ir oeet|r j cbgopb~r o udj~ubg |jpibjcdg~' ^md Mjp|dp Eogudpqj~bqdu ddi go gddn ~o eoo|dpj~d {b~m ~mdc) gop noo||oub~bog |jp~bdu ddi dgeotpjkdn ~o {oph {b~m djem o~mdp'^md A\^\ uru~dc odpu go bgedg~bqd op |jp~bdu ~o {oph ~okd~mdp bg ~md bg~dpdu~ o jcjfopb~r o qo~dpu' Oged ijtndn op |pontebgk u~j`id cjfopb~r koqdpgcdg~u) A\^\ bu~md ejtud o j udpbdu o tgu~j`id cbgopb~r koqdpgcdg~u bg Ejgjnj {mbem pduti~dn bg|jpibjcdg~jpr bc|juudu jgn tg{jg~dn dide~bogu'^mbu uru~dc bu tgu~j`id `dejtud b~ nbueotpjkdu eoo|dpj~bog ― {md~mdp bg cbgopb~r|jpibjcdg~ ub~tj~bogu op bg j jiud cjfopb~r koqdpgcdg~' O||oub~bog |jp~bdu {mo pd|pdudg~j cjfopb~r o ~md |o|tijp qo~d umotin `d eoo|dpj~bgk pj~mdp ~mjg mjqbgk ~o ko b~ jiogd ~ojembdqd ~mdbp o{g koqdpgbgk cjfopb~r'[d gddn ~o coqd ndebubqdir ~o } jg dide~opji uru~dc ~mj~ ib~dpjiir o||oudu |jp~reoo|dpj~bog jgn qo~dp bg~dg~bogu' Cjgr o~mdp eotg~pbdu mjqd uteeddndn bg nobgk ~mbu'[d ejg no `d~~dp) jgn Ejgjnbjg qo~dpu ndudpqd go iduu'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->