Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
0000 Schl Cartel

0000 Schl Cartel

Ratings: (0)|Views: 1,736|Likes:
Guia de construcción de casa de madera
Guia de construcción de casa de madera

More info:

Published by: Félix Antonio Cortés Arroyo on Feb 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

 
LDUDNAJ@bnpqyt``eðn ad vevednaj dn mjadyj.
Dw`jvj`eðn ad `emednqbp.
:. Dw`jvj`eðn dn sjncj ad :9;; mm mínemb {by adijcb adl nevdl ad lj `emdnqj`eðn.9. Lbpj ijpd ad gbymeoðn jymjab '`bn`ydqb% ad 9;; w 14; mm.0. Qdcj ad :;; mm `bn {dyímdqyb {dyfbyjab {jyj adpjoüd.1. :4; mm ad {edayj mj`gj`jaj.4. [bsb {jyj dl qyjojlts ad pðqjnb.6. Adpjoüd vdyqe`jl j lj lbpj ijpd ad gbymeoðn jymjab '`bn`ydqb%.?. Mjqdyejl lem{eb ad ydlldnb.7. Vedyqdjotjp {jyj aydnjcd ad lj pt{dyfe`ed.
[epb adl pðqjnb.
5. Lbpj ad gbymeoðn jymjab '`bn`ydqb% ad ?4;; mm.:;. Mdmiyjnj em{dymdjielesjnqd ad {bledqeldnb ad .;:4 mm.::. @tiedyqj jepljnqd ad {bledpqeydnb ‐ oyjab ad em{dymdjleaja YPE :.0:9. :94 mm ad {edayj qyeqtyjaj.
Mtyb ad `emdnqj`eðn u atymednqd.
:0. @j{j ieqtmenbpj em{dymdjielesjnqd pbiyd lj `jyj dwqdynj.:1. Mtyb ad `emdnqj`eðn ad gbymeoðn jymjab '`bn`ydqb%, ad 94; mm.:4. @j{j em{dymdjielesjnqd pbiyd lj `jyj enqdynj.:6. Jymjatyj ad mjadyj ad 07 w 75 mm, `bn veojp j 6;; mm dn `dnqyb.:?. Ilbztd jepljnqd ad 75 mm.:7. Dm{jztdqjatyj ad dp{tmj ad `åltlj `dyyjaj {jyj dl atymednqd.:5. Sj{jqðn ad mjadyj ad 07 w 75 mm fecjab pbiyd dl mtyb ad gbymeoðn '`bn`ydqb% `bn {dynbp ad jn`ljcd, `"tj tn mínemb ad 91;; mm dn `dnqyb.
[ljqjfbymjp u veojp mjdpqyjp adl {epb.
9;. @tiedyqj yíoeaj ad oyjab jepljnqd YPE :.? pbiyd lj `jyj dwqdynj ad lj veoj mjdpqyj.9:. Veotdqj ad mjadyj ad 07 w 904 mm.99. Ilbztd jepljnqd ad 75 mm.90. Veojp ad {epb ad 07 w 904 mm.91. @bnqyj{epb ad :4.4 mm.
Jymjatyj ad lbp mtybp dwqdynbp.
94. [edp adyd`gbp ad mjadyj ad 07 w :1; mm, `"t j 6;; mm dn `dnqyb.96. Veoj abild ad ydmjqd, dnpjmiljaj j enoldqd ad dp{eoj j{jydnqd dn ljp dpztenjp.9?. Aenqdl ad veojp j`b{ljajp abildp, ad mjadyj, `tuj `jveaja pd ydlldnj `bn jepljnqd.97. [ed adyd`gb enqdyeby dnqyd lj ijpd adl aenqdl u lj {ljqjfbymj.95. Ilbztd jepljnqd ad :1; mm.0;. Ydvdpqemednqb mtyjl ad :9.? mm.0:. Ijyydyj `bnqyj jeyd d en`ldmdn`ejp `lemjqblðoe`jp mdaejnqd ydvdpqemednqb ad {j{dl ad {blebldfenj, {dojab`bn `enqj u pdlljab dn ljp ctnqjp.09. Lbp yd`d{qê`tlbp {jyj qbmjp d enqdyyt{qbydp ad `byyednqd pbiyd lbp mtybp dwqdynbp u lbp qd`gbp pd enpqjldndn `jcjp gdymåqe`jp.
J`jijab ad enqdyebydp.
00. J`jijab enqdyeby ad `jyqðn ad udpb ad :9.? mm, dn {jyjadp u `edlbp yjpbp.01. Ijyydyj ad {bledqeldnb ad ;.:4 mm `bnqyj vj{bydp u jeyd, pt{dy{tdpqj u pdlljaj dn qbajp ljp ctnqjp.04. J`jijab adl {epb 'jlfbmiyj, mjadyj {tleaj, mbpje`bp ad venelb, `dyême`j%.
J`jijab ad dwqdyebydp u `bnqyjmjy`bp.
06. Dp`tyyeadyb pbiyd dl aenqdl ad lj vdnqjnj.0?. Lepqbndp vdyqe`jldp ad mjadyj, ad 07 w 07 mm u jlendjabp pbiyd {edp adyd`gbp, ztd pbpqedndn lj ijyydyj`bnqyj lltvejp.07. @bnqyjmjy`b enpqjljab adpad dl dnqyjmjab adl `edlb yjpb gjpqj dl {dyfel ad vdnqjnj.05. Otjyne`eðn ad dpztenj.1;. Ydvdpqemednqb `bn lepqbndp gbyesbnqjldp 'feiyj geayðftoj, mjadyj venelb b mdqjl%.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->