Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
25Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rosanna Passione: All'italiana

Rosanna Passione: All'italiana

Ratings: (0)|Views: 1,513|Likes:
Published by buba_buba
All'italiana je idealna kuharica za sve one koji žele probati nešto novo, osvježiti poznate recepte, pripremiti neke namirnice na nov način i oduševiti svoje goste i obitelj jednostavnim, ali probranim jelima s Mediterana.
All'italiana je idealna kuharica za sve one koji žele probati nešto novo, osvježiti poznate recepte, pripremiti neke namirnice na nov način i oduševiti svoje goste i obitelj jednostavnim, ali probranim jelima s Mediterana.

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: buba_buba on Feb 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/14/2013

pdf

text

original

 
'-.+t\.?ffi\
t'r''.{
I
.-rd'i=-
I
 
.l.2
Prirodnaprehrana
prema
makrobiotidkim
nadel
ima
.
Sve
namirn ce
trebaju
bit
svjeTe
da
blsmo
sto
bolje iskoristi
i
njihovu vita nu
energllui
hranjivesastojke.
Zamrznut,
konzerviran
i
s
ian
sastojc
se
fe
preporLrduju.Koristite ih
jedino
ako
nemate
zbora.
Suh
sastojci,
fermeftiran
pro
zvod
te ukuhano voae Ipovree
preporuaulu
se u
vrileme
kad
ma manle
svje: h
namirn
ca,na
prmjer
z
m
.
.
ll
prehranu
uvrstite sto vise cje
ov
t
h
namirn
ca, a izblegavalte one
rafinirafe
prerad
vane
Tilekom
procesa preradehrana
vea
m
d
jelorn
gub
hranj
ve
sastolke kao
idragocjefu vta
nu energlu(npr.
zrno smede
r:e
u
sebi
nosl
Z
vot
akoganavlazite,prokilat
ee
za Gz\
ku od
b
jele
raf n
rane
rize).
.
Ravnoteza
hranjvih sastolaka
a,)ze,|.lo)e
vaira,
a
Ttarce,
mahunarke,povrde,
orasast
p
odovi,
sjemenke
i
voae osiguravaju
tu
ravnotezu. Takoder,
dobro
b
bio
da
uravnotezite boje
i
okuse koli saalnlavaju
obroke
kao
krace
duie
naainepr preme.
.
Priprema
nam rnica
zahtijeva
posebnu
pozornost'
od togakakoperemo
namlrn
ce,
kako
h
rezemopa
do
naa
na
kako
h
kuhamo.
.
Razfo
ikostpodrazum
jeva
ne samo
raz
idite
vrste
nam
rn
ca,
nego
i razla
tenaa nepripreme,
zaainjavan)a
td.
Recepti
uvrileni
Lr
ovukuhar
cu
prLr7
t
6e vam
pregrsl
deja kako da svoju
prehranu
ua nite sto
razfo
ikijom
tako
.do/oJ
le
j.d1o,
od vd71
il-
oo.tebd
orgd
'.
r
a
.
Prehrana
treba biti
u
skladu
s
godisnjm
dobima
promlenama
uprirodi.
N
je
svejednoje
I
temperatura
kdeset
stupnleva
izfad
I
petispod
nule. 0dredene
fam
rn
ce
naa
ni
pr
preme
h
ade
organ
zam
dok
ga
drug
nadini
gr
ju.
Stoga
je
kod
recepata
u
ovoj ed
c
ji
nag
aaenoza kojegodisnje
dobapreporuaulemokoji
recept.
 
.
Svaki
ledovjek
poseban
stogalo5
jedno
vazfo
faae o
nag
asava nuznostindivduaiziranogprstupa
s
obzirom
na zdravslveno
stanje,
raz
ru
akt vnosti,starost
i
spol. Zato receptepr
lagod
te
seb
/
v
ast
tomzdravstvefom
stafju.
.
Radost
kojom
pr premamo
lelo
ltjecat
aenanjegovu
kva
itetu mo:da
v
ie
od
b
lo kojeg
zaa
na. U:ivajte
pr
premajuii
ove
recepte,budite
zahvalni
na
podarenom
7
votu
hran
kola
le
predvama
I
ne zaboravltesvaki
zaogal
dobroproTvakal
I
rt
lqq
...)
KNi,.
,
.;
,lA
V
lvlAiERA
SadrZaj
AllIlPAt-!r-..
^
.7"-.t"
o
.i
o.i
rpo."n
2.
Panzanella
..... ..
.11
3
Sirod tofua
..
13
4
Savlaaa
od
salate
endivle
15
5
N4ajoneza
od
tofLra
I1
luHE.....
6
Varvo
od
dinkela
mah!nark
na
seleaki
naa
n
-
rh"odbt.oB"gral
" "
"
8
[/]
nestrones
pestom
23
9
Jesenskapovrtna
lLrha....
25
tl t\t ILA Dl\l
...
10
Po.r[n r]oto
11.
Zelena
ntegra
na
t
ia. ......
12.Troccalls
brakrla'rl
p
nlo
ma.
. . .
.
13.
D
nke
s
gl
varia
,,.t
:,
i.,'
-'
.'
Al
rA5A5
lA\(lV
16
oi
J.
e
.,r
'."1or
i1L39
4t
\"d.-Ioi,o,l.oolBcFd dorp
oird
g
^olpo.i
er"n"
alla
m;lan-.se
.....
COA]IORA//PRILOII
POVRCE
2l
|
)ka!.F.
na
kisekr
s
alk
n;rain
23. Peaen krump
r
sa
aalranofir
24.
Sa
ala
od
m
adog
povr6a
IOta tt ttl
',l/o.oJ .1"..
-6
I
j"b
t"
"
)l Boml^ ,l r l-.,,
ordhd

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
bobanza liked this
harisdc liked this
Tanja Watz liked this
Artan liked this
ikastav liked this
Artan liked this
Dadati Sou liked this
Dadati Sou liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->