Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Oslobođenje [broj 23415, 24.2.2012]

Oslobođenje [broj 23415, 24.2.2012]

Ratings: (0)|Views: 141 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2012

pdf

text

original

 
@moe hmik rkqeh`eqgurwtm`qge qoed`maeRxmoedikl `ksklzfgk`f k cm`f`qmxf`ourfxtmof HmN
KQIKHKYE@OE
RETFG) 84. 8. 8268.
Lkdm`f I^SMMM
Hxko 81.465Amoe`f? 6 GJ+3 G@
HN @E_FSMQ@M D@ES@MG
Qfxfoesk
 |||.kqikhkdoe`oe.hf
DF@FQ RXMIKL
@E RKDXBFSFJRKIMTMGU JM@MQTXF_UGF@F NEIE_F
Bmsgk Hudmjmx)
rxedqoed`mg Cedexfamoe HmN
5. qtxf`f
Xoewe`oe zf MRF8268. zf `egkimgk df`f
<. qtxf`f
QOED@MAF SMOEZFJM@MQTFXF HmN
Cktk? Dbe`f` GXMOEWTKXFA
_mofd Tuxgksm k uxeyfomjf zfkjetf`oe qml`fif
WTMTMKQFJQE KDPFSGEM DBUSE
61. qtxf`f
Qtxfsmpf`zikpm` uqfxfoesqgkj`fqeiouDkhxm`of
UHMOE@ CKTKLXFC HUGSMZ
68. qtxf`f
XERUHIMGFQXRQGFRXERKIKSIOE@F
8. qtxf`f
RFXTMOFJFM_ CMXJM RK52.222 GJ
1. qtxf`f
 
Rxedf of frimgfam oe Hkq`e m Nex* aelk sm`e zf pif`qtsk u Esxkrqgko u`m om jklif hm qe deqmtm se u ou`u) f dk gxf of lkdm`e sifqtm `fwe zejioe hm jklie dkhmtm m urmt`mg `fgk` pm*  oel rkru`of sf`of m rkzmtm s`kl qtf*  sf Esxkrqge gkjmqm oe qim oedm qtoeaf* `oe gf`dmdfamoqgkl qtftuqf Xegfk oe ksk Nfimd Le`ofa) rxed* qoedf sf oum _f oed`mpge gkjmqm oe zf esxkrqge m`telxfam oe Rfxifje`* tfx`e qgurwtm`e HmN) `f oupexfw`oko qoed`mam tkl rfxifje`tfx`kl tm oe* if Gfk rxmkxmtete doeik sf`of ksf gkjmqm of u `fxed`kj rexmkdu rkqtf smif oe qtfi`u xfqrxf su) qsf* gf txm joeqeaf) k tkgu `frxetgf HmN `f esxkrqgkj) fim m esxkftif`* tqgkj rutu Tu qe rxse`qtse`k jm* qim `f xfzjftxf`oe `frxetgf gk om qe kd`kqm `f rxk sedhu Rxm sxeje* `kl+Qrkxfzujf k qtfhmimzfam om m rxmdxubm sf`ou .QQR-) gfk m dkgu* je`tf Esxkrqgk rfxt`exqtsk
Pif`qtsk u @FTK*u
Dmk gk om qe kd`kqm `fmqru`of sf`oe uqik sf zf rxm oej u ru`krxf s`k pif`qtsk @FTK*f hmte u dkje`u f`fimze _f oed`mpge gkjmqm oe zf kdhxf`u m qmlux* `kqt RQHmN _fgiou*pfg k txkjoeqep`kj xfzjftxf`ou `f* rxetgf HmN `f esxk*ftif`tqgkj rutu HmN rxmnsftmim qu `fmje Rxedqtf*  s`mpgm m Dkj`fxkdf RQHmN) f`f m`mam oftm su zfq* tur`mgf QDF Wec* gf Dbfexk smf Gfk qelje`te gk omj e qe u `fxed`kj rexmkdu hf smtm _f oed`mpgf gkjmqm of zf esxkrqge m`telxfam oe) dx Le`ofa `f* lifqmk oe m qtfi`m rxkaeq rxfe`of rxklxfjmxf`of M`qtxuje`ftf rxet* rxmqtur`e rkjkm .MRF- zf 8268 m 8261) fim m xefimzfam ou m rxk sedhu dk* qfdfw`omn rxklxfjf MRF k`dk sf Tfgkyex oe gfk sfbf` qelje`t mq* tfg`ut m rxkaeq gk om qe kd`kqm `f uqrkqtf su `famk`fi`kl .dxbf*  s`kl- rxklxfjf m`telxmqf`of) gfk dkguje`tf gk om e rkqiubmtm zf rxk sedhu u doeik .gxkz zfgk`qge m qse dxule kdiuge- uskye`of rxf*  s`e qtepe sm`e EU u dkjfe zfgk* `kdfs qtsk* @f rxkioee mim xf`k ioetk rif* `mxf` oe m`texrfxifje`tfx`m qu* qxet rxedqtf s`mgf HmN m Esxkr* qgkl rfxifje`tf Q khzmxkj `f tk df u tkj rexmkdu kpegu oejk rxedf ou frimgfam oe zf pif`qtsk u EU) ksfo qelje`t fgtm s`kqtm u `f* xed`kj rexmkdu e qe soexk sft`k  okw smwe m`te`zm smxftm) `flifqmk oe Le`ofa
Rxmrxejf zf uifzfg Nxsftqge u EU
@f rxm oedikl pif`f Gkjmqm oe Kl`oe`f Tfdmf .QDQ- u rxklxfju fgtm s`kqtm gk oej e Gkjmqm of rk* qsetmtm rkqeh`u rfb`ou) hmt e m xfq* rxf sf k fdegsft`mj rxmrxejfjf zf rxe sifdf sf`oe `elftm s`mn rk* qioedmaf uifqgf Xeruhimge Nxsftqge u EU rk hnrxm sxedu Ksk oe kd rk* qeh`e sfb`kqtm q khzm* xkj `f tk df HmN u se*imgko joexm txehf df hu* de qrxej`f u `egmjqelje`tmjf) gfk wtk  oe uqrkqtf sf lxf`m* p`mn rxeifzf rk we`* le`qgkj qmqteju) pfg m weqt joeqeam xf* `m oe kd uifqgf Nxsf* tqge u EU) kd`kq`k`fogfq`m oe dk 6 of* `ufxf 8261Gkjmqm of zf esxk* rqge m`telxfam oe rif`mxfif oe m kxlf`m* zmxf`oe tejftqge qoe* d`mae gk of e hmtm rkqsee`f hkxhm rxktms gkxuram oe u HmN
F. TEX_MZ
KQIKHKYE@OE
retfg)
84.
ehxufx+seiofpf8268
 
8
U BMBM
_foed`mpgm rxktms rkrifsf
Qfqtf`fg rxedqoed`mgf sifdf xelmk`f rkqsee` zf*  oed`mpgmj fgtms`kqtmjf `f rxedurxeymsf`ou ese`tu* fi`mn krfq`kqtm kd rk rifsf m dxulmj rmtf `omjf kd xe* lmk`fi`kl z`fpf of hmt e kdxbf` df`fq u Hf`oko Iu* am) ofsiof Ce`f.Dkjfm` qfqtf`gf hmt e rxedqoed`mg Sifde Xe* ruhimge Qxrqge Fiegqf`dfx Dbkjhm) f `f ofsioe` oe dkifzfg rxedqoedfsf ouel Sm oef jm`mqtfxf HmN  Soegkqifsf Hesf`de) rxedqoed`mgf Sifde Cedexfam*  oe HmN @exjm`f @mgwmf) rxedqoed`mgf Sifde Qxhm oe Jmxgf Asetgksmf) rxedqoed`mgf Sifde Ax`e Lkxe Mlk* xf Iugwmf) dkg e mz Nxsftqge rxmquqtsksftm mzfqif* `mg rxejm oexf) kd`kq`k jm`mqtfx u`utxfw`omn rkqik* sf Xf`gk Kqtk om. Dbkjhm oe >. cehxufxf urutmk rmqjk rxedqoed`m* amjf sifdf Cedexfam oe HmN @exjm`u @mgwmu) Qxhm oe Jmxgu Asetgksmu) Ax`e Lkxe Mlkxu Iugwmu m Nxsft* qge _kxf`u Jmif`ksmu u gk oej oe rxedikbmk kq`msf* `oe zf oed`mpgkl gkkxdm`famk`kl tm oeif gk oe e mjftm zfdftfg df u`frxm oed rxmrxejm rif` df hm `f `fohk* iom `fpm` qrxejmim qsk oe gfrfamtete zf zfwtmtu qtf`k* s`mwtsf m qrxm oepmim rkrifse. Dbkjhm oe rmqjk urutmk u `fjoexm df qe rxedu* rxm oede qse rkqioedmae jklumn rkrifsf. Qjftxf df oe ksk m`mam oftmsf gk of `f `fohkiom `fpm` jkbe `f sxm oeje kjklumtm `ekrnkd`e rxmrxeje df hm qe zf oed`mpgm rxese`tms`k doeiksfik `f ese`tufi* `e rxmxkd`e `erklkde.
RXEJMOEXM XELMK@F
SMOEQTM
_foed`mpgf gkjmqmof zf esxkrqge m`telxfamoe RQHmN
Frimgfamof zf EU u ou`u
Dk gxfof lkdm`e sifqtm HmN hm jklie dkhmtm urmt`mg)`fgk` pmoel rkru`ofsf`of m rkzmtms`kl qtfsf Esxkrqgegkjmqmoe qimoedm qtmaf`oe gf`dmdfamoqgkl qtftuqf
Nfimd Le`ofa?
@ubf`qtfi`m rxkaeq rxfze`of`frxetgf `f esxkrqgkj rutu
_fntoes 16 krkzmamk`kl rkqif* `mgf df qe u @fxkd`ko qgurwtm`m Xeruhimge Qxrqge ktskxm xfqrxf sf k zfgioupgu Sifde XQ*f) gk omj qe khofs iou oe m qtfs iof u rxkjet gfx* tklxf qgf kq`k sf fdjm`mqtxftm*  s`e gfxte XQ*f m dmqtxmgtf Hxpgk) `m*  oe dkhmk rkdxwgu sifdf oumn qtxf* `fgf rf rkqeh`f qoed`maf zfgfzf* `f zf oupex `m oe `m kdxbf`f RDR oe) rkdxbf` rkqif`mamjf QDQ*f m DR*f) txfbmk kdxbf sf`oe rkqeh`e qoed`mae @QXQ*f oex qjf* txf df oe kdiugf Sifde XQ*f `erxm* nsftiom sf) uz khxfzikbe`oe df oe tm* je rk`mwte` xf`m om zfgioupfg Qgur* wtm`e mz 6=== lkdm`e m df oe XQ rk* dm oeioe` `f dsf dm oeif
Rklxewf` gkxfg 
We Giuhf rkqif`mgf RDR*f _k* xf` Yexm mqtfgfk oe df oe `ekdxbf*  sf`oe rkqeh`e qoed`mae qfjk dk* gfz df qgurwtm`qgf sem`f u XQ*u `m oe mjfif nxfhxkqtm df qe unsftm ugkwtfa q xfqrxf skj k ksko tejm ’Kqtfim qu dub`m lxfyf`mjf XQ*f df khofq`e zfwtk oe rxegm`ut texm* tkxm ofi`m gk`tm`umtet XQ*f m zfwtk oe XQ rkdm oeioe` `f dsf dm oeif zfgiou* pgkj Sifde XQ*f m zfwtk k`m `mqu khofs ioe`m u Qiubhe`kj lifq`mgu Rkqtfs iof qe rmtf`oe zhkl gklf qe qse tk gxm oe) df im kd lxfyf`f XQ*f‚) gfzfk oe Yexm Sifdf ouu sem`u krtubmk oe df  oe rxegxwmif xf`m om zfgioupfg u gk*  oej qe gfbe df @QXQ `e rxmnsftf fxhmtxfb`u kdiugu Kdlk sfxf oum `f Yexme su mzof*  su) rxedqoed`mg @fxkd`e qgurwtm* `e XQ*f Mlkx Xfdk ompm mz`mk oe `mz tewgmn gsfimcgfam of `f xfpu` RDR* f) uqtsxdms wm df qu jklim `f`m oetm  seimgu wtetu XQ*u zfntoe skj df qe `f rkqeh`ko qoed`mam rfxifje`tf XQ*f xfqrxfs iof k gfxtm XQ*f m dmq* txmgtf Hxpgk Xfdk ompm oe `flifqmk df oe zfntoes zf qfzm sf`oe rkqeh`e qoed`mae hmk seimgf lxewgf `f wte* tu XQ*f) oex qfdf jeyu`fxkd`f zf*  oed`maf rxkaoe`ou oe df im oe ikwe wtk `ejf qoed`mae mim hm hmif ikwf dmq* guqm of `f qoed`mam ’K`m gk om `e beie df zftskxe qu* rex smzm ou u Hxpgkj) mjf ou qfdf f`tfqtmp`u rxmimgu df txfbe khxf* zikbe`oe u kskj `ekdlk skx`kj rktezu RDR*f m k`mn gk om qu mn rk* dxbfim‚) xegfk oe Xfdk ompm m dkdfk df oe zf df`fq rif`mxf`f qoed`maf  Sm oef zf mjrieje`tfam ou jmxf u HmN te df qe ’pegfik df XQ `frxf*  sm rklxewf` gkxfg‚
_f gklf xfdm RDR
* RDR oe `ekdlk skx`f rfxtm of) gk of qe hudm q sxeje`f `f sxm oeje) kd mzhkxf dk mzhkxf m sxik tewgk qe q`fifzm u krkzmam om) rf qtklf rxf*  sm lxewge gk oe `f`kqe wtetu qsmjf _f gklf xfdm RDR) fgk ksk wtk qudf`fq uxfdmim `m oe u m`texequ XQ*f;) rkdsugfk oe Xfdk ompm m zfgioupmk df sifqt u XQ*u `ejf `fjoexu df rxk skamxf hmik gklf m `fdf qe df e jeyu`fxkd`f zf oed`maf mjftm q`fle df zf sxwm qurex smzm ou u HxpgkjWe Giuhf rkqif`mgf QDQ*f Su* gktf Lk sedfxmaf oe xegfk df qu rkqif`mam te qtxf`ge rkdxbfim m`m* am oftm su zf kdxbf sf`oe rkqeh`e qoed`mae) oex qu qjftxfim df qe txehfik xfzlk sfxftm k kskj rmtf* `ou) fim df oe skiof sem`e kdiupm* if dxulfpm oe Lk sedfxmaf `m oe `elmxfk df qe kd 6=== lk dm`e) u`ftkp xezkiuam*  om @QXQ*f gk okj qe `e rxmz`f oe fx* hmtxfb`f kdiugf zf Hxpgk) dk df* `fq dkqtf tklf uxfdmik df hm qe ugm* `uif qurex smzm of u dmqtxmgtu Hxpgk Rkt sxdmk oe df oe RDR) gk om oe m`mam* xfk kdxbf sf`oe rkqeh`e qoed`mae) rxmrxejmk m kdxeye`e zfgioupge) jeyu gk omjf m tfo df qe ktskxm gf`* aeifxm of XQ*f u dmqtxmgtu Hxpgk) f gk of oe `egfdf rkqtk ofif) f qfdf `e rkqtk om
L. GFTF@F
@moe hmik rkqeh`e qgurwtm`qge qoed`mae
_kxf` Yexm?
Krtubhe`f xfpu` Sifde XQ*f
Mlkx Xfdkompm?
Qoed`mafhm hmif seimgf lxewgf
Xeruhimgf Qxrqgfrxerkiksioe`f
RDR oe txfbmk kdxbfsf`oe rkqeh`e qoed`mae@QXQ*f oex qjftxf df oe kdiugf Sifde XQ*f`erxmnsftiomsf) uz khxfzikbe`oe df oe tmjerk`mwte` xf`mom zfgioupfg Qgurwtm`e mz 6===.lkdm`e m df oe XQ rkdmoeioe` `f dsf dmoeif
 
Qfqtf`fg qftxm`feqtkxmakj 3 jfxtf
Qfqtf`fg rxedqoed`mgf 61 rfxifje`tfx`mn rkimtmpgmn rfxtm of qf pif`ksmjf gkielm of _f oed`mpge gkjmqm oe khf dkjf Rfxifje`tfx`e qgurwtm`e HmN) zf rxksedhu rxe* qude Esxkrqgkl qudf zf ioudqgf rxfsf u Qtxfqhkux* lu u qiupf ou Qeodm * Cm`am) kdxbfe qe 3. jfxtf. Amio qfqtf`gf oe rkqtmm rkimtmpgu qflifq`kqt zf rxm oedik* le fjf`djf`f `f Uqtfs HmN gk omjf hm qe rxkseif rxe* qudf m kjklumik rxmrfd`mamjf `egk`qtmtutms`mn `f* xkdf u HmN df hudu hmxf`m zf pif`kse Rxedqoed`mwtsf HmN m deielmxf`m u Dkj `fxkdf RQHmN. * Qnkd`k zfgioupamjf qf rkqioed`oe qoed`mae gkjm* qm oe `f qfqtf`gu gkielm of kdxedmim qjk dftuj m rkqif* im rkzmse rxedqoed`mamjf rfxifje`tfx`mn qtxf`fgf) gf* zfk oe Wecmg Dbfcexksm) rxedqoedfsf oum _f oed`mpge gkjmqm oe. @fgk` qfqtf`gf qf 61 rxedqoed`mgf qtxf`f* gf) 68. jfxtf) txehfif hm hmtm kdxbf`f m rkqioed`of qoe* d`maf zf oed`mpge gkjmqm oe. ‐Hkq`f m Nexaelksm`f mjf khfsezu df mjrieje`tmxf ksu rxequdu m `fdfj qe df e tk uxfdmtm. Ksf gkjmqm of beim df mqaxrm qse jklu`kq* tm gfgk hm qe dkwik dk xoewe`of’) gfzfk oe Dbfcexksm. Rxkdube`m jf`dft kskj tm oeiu mqtmpe urxfsk 68. jfx* tf) f dkqfdfw`om xfd gkjmqm oe `m oe uxkdmk gk`gxet`mj xezuitftmjf) kd`kq`k rxm oedikzmjf fjf`djf`f `f Uq* tfs HmN gk oe hm rkdxbfif sem`f. _f oed`mpgf gkjmqm of  oe u dkqfdfw`oej xfdu rkqtmlif smqkg qtere` qflif* q`kqtm df qe uqtfs`e mzjoe`e rxfse qfjk u k`kj khm* ju gk om zfntm oesf rxequdf mz Qtxfqhkuxlf) f dk`egie qu qe rxmhimbmim m qtfsksm kgk mzjoe`f sezf`mn zf Dkj `fxkdf u qjmqiu df tk tm oeik RQHmN hude rksef`k giu* hkj rxmrfd`mgf `famk`fi`mn jf`om`f m `famk`fi`k `ek* rxedm oeioe`mn lxfyf`f. Mrfg) dm ofjetxfi`k qu qurxkt`m qtfsksm kgk uqtfs`mn mzjoe`f sezf`mn zf mzhkx pif`k* sf Rxedqoed`mwtsf HmN. Rkdqoetmjk m tk df oe rxksedhf rxequde u qiupf ou Qeodm * Cm`am oedf` kd uqiksf zf esxkrqgm rut HmN.
J. Y. X.
U BMBM
KQIKHKYE@OE
retfg)
84.
ehxufx+seiofpf8268
1
JM@MQTFXQTSK GKJU@MGFAMOF M TXF@QRKXTFQIUPFO QEODMZ * CM@AM
Gkxmdkx 5a zfoed`mpgm m`texeq
Jm`mqtfx gkju`mgfam of m txf`qrkxtf HmN Dfjmx Nf* dbm urkz`fk oe oupex fjhfqfdkxf Nxsftqge u HmN Tk`pm of Qtf`mpmf qf `egkimgk rxmkxmtetf `f gk omjf HmN xfdm gfgk hm qrxej`f dkpegfif uifzfg Nxsftqge u EU) rkrut mzlxfd`oe lxf`mp`mn rxeifzf rk esxkrqgmj qtf`dfxdmjf. U qfkrwte`ou Jm`mqtfxqtsf txf`qrkx* tf m gkju`mgfam of HmN) rxe`kqm Qx`f) `fskdm qe df  oe tkgkj qfqtf`gf jm`mqtxf Nfdbmf m fjhfqfdkxf Qtf`mpmf xfzlksfxf`k k kd`kqmjf dsm oe zejioe u qsoe* tiu qgkxkl uifqgf Nxsftqge u EU. Jm`mqtfx Nfdbm xegfk oe df oe gsfimtet`f rxmrxejf zf khoe zejioe gioup`f zf dfiom xfzsko egk`kjm of m m` * te`zmsmxf`oe xkh`e xfzjoe`e. K` oe mqtfgfk rktxehu m`* te`zmsmxf`of gk`tfgftf `f `msku xeqkx`mn jm`mqtfxqtf* sf gfgk hm qe wtk rxm oe zf oed`mpgm xm oewmik rmtf`oe qrko* `e tfpge `f gkxmdkxu 5a) mzlxfd`om Ofdxf`qgk*ok`qgkl futkrutf m qikhkd`kl rxmqturf HmN ktskxe`kj jkxu. Nfdbm oe m`ckxjmqfk fjhfqfdkxf Qtf`mpmf df e HmN sxik hxzk hmtm qrxej`f df uye u teqt`u cfzu rxe* uzmjf`of gk` txkie amsmi`mn ietksf mz`fd HmN. Fjhfqf* dkx Qtf`mpm xegfk oe df oe gkxmdkx 5a `e qfjk rxmkxm* tet Nxsftqge m HmN se m rxk oegft zf gk om mjf ou m`texeq m dxule zejioe ae`txfi`e m mqtkp`e Esxkre) te df e m Nxsftqgf m EU rxubmtm qsu `ekrnkd`u rkjk gfgk hm qe xefimzfam of kskl rxk oegtf uhxzfif. K` oe `flifqmk df oe Nxsftqgf ktskxe`f zf qf* xfd`ou m jkbe dkqtf rkjkm HmN `f `oe`kj esxkr* qgkj rutu.
Mz`kq dkhxk skio`mn rxmiklf gk oe rxf s`e kqkhe u tkgu oe* d`e gfie`dfxqge lkdm`e jk* lu dkz`fpmtm rkimtmpgko qtxf`* am txehfie hm qe rk seftm zf `e*  soexk oft`mn 1>222 GJ mim pfg  163)3< rkqtk @fmje) `k smj rxm oediklkj zfgk`f k c`f`* qmxf`ou rkimtmpgmn qtxf`fgf) gk oe oe M`texxeqkx`ko xfd`ko lxurm dkqtf smk `oe` dkrxed* qoedfteio m jm`mqtfx rxfs de HmN Hfxmwf Pkifg) rk sef` oe mz`kq dkhxk skio`mn rxmiklf `f lkdmw`oej `m sku zf rxf s`e kqkhe) qf dkqfdfw`omn 65 rxk* qoep`mn riff u HmN .kgk68222 GJ-) `f 52222 GJ
Ielfimzfamof dk`famof
Rxedikbe`k oe m rk sef`oe dkhxk skio`mn rxmiklf czmpgmn kqkhf u tkgu oed`e lkdm`e) m tk zf 1322 GJ) kd`kq`k53)85 rkqtkTfgk hm rxejf `k skj rxm*  oediklu qsfgm lxfyf`m` HmN) u tkgu gfie`dfxqge lkdm`e) rk* imtmpgko qtxf`am jklfk dkz`f* pmtm rxmikl u ugur`kj mz`kqu kd 62222 GJ Ujoeqtk dkqf* dfw`omn kqfj rxkqoep`mn rif* f u HmN .kgk 3422 GJ-Rxsm rut u rxm oediklu zfgk* `f rxkrmqf`e qu m dktfam oe gk oe pif` rkimtmpge qtxf`ge jkbe uriftmtm `f xfpu` qsk oe rfxtm oe u tkgu oed`e gfie`dfx* qge lkdm`e Rxm oedikl oe df tk hude mz`kq dk 65222 GJM`texeqf`t`k oe gfgk ksfo mz`kq dktfam oe) ugioupu oe m pif`fxm`e gk oe khmp`k u qsmj qtxf`gfjf mz`kqe qself 68 GJ `f lkdmw`oej `m sku .rk  oed`u GJ joeqep`k-) wtk z`fpm df hm qe pif`u kjklu* mik df rkdurxe qtxf`gu qf okw 64 =>> GJ u tkgu lkdm`e Kpmtk oe df qe rkimtmpge qtxf`ge gk oe qu rxejf kaoe* `fjf `e sifdm`mn kxlf`mzfam*  of u HmN m dfioe qelje`t u gk*  oej oe `fo smwe rxmqut`f gkxur* am of u HmN `f qse `fpm`e beie dkjkm dkdft`mn qxedqtsf U qgifdu q tmj soexk oft`k oe m rxedikbe` `fpm` rxexfqrk* doeie qxedqtf sf u kgsmxu `k skl rxm oediklf zfgk`f k c`f`qm* xf`ou rkimtmpgmn qtxf`fgf HmN gk om qe kd`kqm `f mzdsf of`of mz dxbf s`kl hudbetf Tfgk oe rxkrmqf`k df qxed* qtsf `f lkdmw`oej `m sku gk*  of qe mzdsf of ou zf xfd rkimtmpgmn qtxf`fgf) gkfimam of m `eksm* q`mn gf`dmdftf) te rfxifje`* tfx`mn lxurf m giuhk sf zfqtu* r`mgf m deielftf hudu ut*  sxye`m `f `m sku kd 2)8 rkqtk ugur`kl mz`kqf hudbetf HmN wtk z`fpm df qe zf kse `fjoe* `e jkbe mzdsk omtm pfg kgk 6)> jmimk`f GJ .mz sxwe`oe hudbe* tf u 8266 hmik `f xfzm`m =25 jmimk`f GJ-Rxejf dkqfdfw`omj xoewe* `omjf) qsf qxedqtsf mz hudbe* tf m`qtmtuam of) m`fpe) hmif qu uq* joexf sf`f mqgioupm sk zf xfd rfxifje`tfx`mn lxurf m giu* hk sf zfqtur`mgf m deielftf) wtk oe u `k skj rxm oediklu rxkjm oe`oe`k
Hudbetqgfrxexfqrkdoeif
@fmje) rxedikbe`k oe df qe kd ugur`kl mz`kqf `f lkdmw* `oej `m sku u hudbetu m`qtm* tuam of HmN pfg <5 rkqtk qxed* qtf sf urifu oe `f xfpu`e rk* imtmpgmn qtxf`fgf) gkfimam of m `ezf smq`mn gf`dmdftf Rxekqtfimn 85 rkqtk hm qe) u qgifdu qf `k smj rxm oedik* lkj) uqjoexf sfk zf xfd rfx* ifje`tfx`mn lxurf m giuhk sf zfqtur`mgf m deielftf U`utfx`of xfqrkdoeif ksmn qxedqtf sf dec`mxf qe tfgk df qe 12 rkqtk qxedqtf sf dm oeim oe* d`fgk qsmj rkimtmpgmj qtxf`* gfjf m gkfimam ofjf gk oe qu kqsk omie jf`dfte) dkg qe 32 rkqtk mz`kqf xfqrkdoeiou oe `f kq`k su hxk of zfqtur`m* pgmn) kd`kq`k deielftqgmn jf`dftf gk oe qsfgf rkimtmpgf qtxf`gf) gkfimam of qtxf`fgf mim `eksmq`m gf`dmdft mjf ou u txe`utgu dkdoeie jf`dftf Rxekqtfimn 62 rkqtk mz ugu* r`kl mz`kqf xfqrkxeyu oe qe rfxifje`tfx`mj lxurfjf qxfzjoex`k hxk ou zfqtur`m* pgmn joeqtf jf`oe zfqturioe* `kl qrkifGfgk qfz`f oe Kqikhkye* `oe) rxm oedikle `k skl zfgk`f k c`f`qmxf`ou rkimtmpgmn qtxf* `fgf HmN M`texxeqkx`f xfd`f lxurf zf rxmrxeje mzjoe`f m dkru`f kskl) fim m _fgk`f k qugkhu m`texeqf u m`qtmtuam of* jf sifqtm HmN m Mzhkx`kl zf* gk`f HmN xfzjftxft e `f qoed`mam zf gfzf`ko zf rk`e* doeiofg) 8< ehxufxf Hxko`e rxerkxuge gk oe qe kd`kqe `f rkhkiowf`oe zfgk* `f k c`f`qmxf`ou rkimtmpgmn qtxf`fgf HmN dfim qu Jmqm of KQAE*f u HmN) kd`kq`k `oe`Kdoei zf dejkgxftmzfam ou m ioudqgf rxf sf .KDMNX-) teLxurf dxbf sf Sm oef Esxkre zf hkxhu rxktms gkxuram oe .LXEAK-) fim k`e u seimgko joexm `mqu usfbe`e
Fijmx TEX_MZ
_fhxf`f st`f`qmxf`of mz m`kqtxf`qtsf
@ksmj rxm oediklkj zfgk`f rxkwmxu oe qe m dmk gk om qe kd`kqm `f zfhxf`oe`e rxmikle. Tfgk oe rxkrm* qf`k df oe rkimtmpgmj qtxf`gfjf u HmN zfhxf`oe`k df qe uhudue cm`f`qmxf ou mz qtxf`mn dxbfsf) gfk m qtxf`mn rkimtmpgmn qtxf`fgf m rxfs`mn kqkhf. Mz`mj`k kd kse zfhxf`e mzuzet oe dmk gk om qe kd`kqm `f rxklxfje `fjm oe`oe`e zf edugfam ou) f q amioej xfzsk of m rxkjkam oe dejkgxftqgmn `fpeif. _fhxf`f cm`f`qmxf`of qtxf`fgf oe rxkwmxe`f m `f qm`dmgfte) udxule m dxule `erxkcmt`e kxlf`mzfam*  oe gk oe qe cm`f`qmxf ou ofs`mj qxedqtsmjf hez khzmxf `f mz`kq qxedqtfsf.
Hfxmwf Pkifg?
Dkqtfsmkrxmoedikl zfgk`f
Rxmoedikl `kskl zfgk`f k cm`f`qmxf`ou rfxtmof HmN
Rfxtmofjf mz cmxjm rk
52.222 GJ
Rxedsmye`k df qe mz`kq dkhxkskio`mn rxmiklf rxfs`mn kqkhf qf68222 .65 rxkqoep`mn riff- rksef `f 52222 GJ) f stzmpgmnkqkhf qf 3422 .kqfj rxkqoep`mn riff- `f 62222 GJ lkdmw`oe
_lxfdf qtxf`fgf?
Rkimtmpge rfxtmoe m dfioe jeyu`fogkxujrmxf`momj u HmN

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->