Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Institutii de Drept Civil in Noul Cod Civil

Institutii de Drept Civil in Noul Cod Civil

Ratings: (0)|Views: 188|Likes:
Published by Haller Andrei
Institutii de Drept Civil in Noul Cod Civil
Institutii de Drept Civil in Noul Cod Civil

More info:

Published by: Haller Andrei on Feb 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
- -Bucure ti 2010ş
Continuarea asistenţei tehnice pentru consolidareareţelei de formatori a Şcolii Naţionale de Grefieri (SNG) şi pentru îmbunătăţirea abilităţilor lor de predareîn ceea ce priveşte noul Cod civil şi noul Cod penal 
Proiect finan at de Uniunea European
Facilitatea de Tranzi ie FT 2007/19343.07.01.02.14
ţ ă
ţJudecător ÎCCJAdina Georgeta NicolaeCapitolele I - VIIIProfesor doctor Marilena UliescuCapitolele IX - XV
 
CUPRINS
CONSIDERA
Ţ
II PRELIMINARE1.
Prezentare general
ă
…………………………………………....…... 12
 2.
Unele preciz
ă
ri conceptuale
ş
i de ordin terminologic …………….. 14
CAPITOLUL I.NO
Ţ
IUNEA ACTULUI JURIDIC CIVIL ……………………...… 161.1.
 
Contractul. Defini
 ţ 
ie. Tr 
ă 
 s
ă 
turi caracteristice
………………….. 161.1.1. Defini
ţ
ie ………………………………………………. 161.1.2. Principii ……………………………...……………….. 171.1.3. Reglementarea interdic
ţ
iei de a contracta ………...….. 17
1.2.
 
 Actul juridic unilateral. No
 ţ 
iune. Feluri de acte unilaterale
…… 181.2.1. Defini
ţ
ie ………………………………………………. 181.2.2. Clasificare …………………………………………….. 191.2.2.1. Acte unilaterale supuse comunic
ă
rii1.2.2.2. Promisiunea unilateral
ă
 1.2.2.3. Promisiunea public
ă
de recompens
ă
 
1.3.
Clasificarea contractelor. Criterii de clasificare
…..…………... 241.3.1. Criterii de clasificare …………………………………. 241.3.1.1. Dup
ă
existen
ţ
a sau nu a unei obliga
ţ
ii încontrapartid
ă
la momentul încheierii actului1.3.1.2. Dup
ă
scopul urm
ă
rit de p
ă
ţ
i1.3.1.3. Dup
ă
cunoa
ş
terea existen
ţ
ei
ş
i întinderii drepturilor 
ş
i obliga
ţ
iilor 1.3.1.4. Dup
ă
rolul voin
ţ
ei p
ă
ţ
ilor 1.3.1.5. Dup
ă
modalitatea negocierii clauzelor contractului1.3.1.6. Dup
ă
structura lor 
CAPITOLUL II.FORMAREA CONTRACTULUI. CONDI
Ţ
II ESEN
Ţ
IALE ….... 302.1.
 Elemente structurale ale încheierii valabile a contractului
…..... 302.1.1. Enumerare …………………………………………..... 30
2.2.
 
Capacitatea de a contracta
……………………………………... 31
 
 2
2.2.1. No
ţ
iuni generale ……………………………………… 312.2.1.1. Defini
ţ
ie2.2.1.2. Principiul capacit
ăţ
ii de a contracta. Excep
ţ
ii.2.2.1.3. Capacitatea persoanei juridice2.2.1.4. Sanc
ţ
iunea nerespect
ă
rii incapacit
ăţ
ii de a încheiaacte juridice
2.3.
Consim
 ţă 
mântul 
…………………………………………………. 362.3.1. No
ţ
iuni generale …………………………………….... 362.3.1.1. Defini
ţ
ie2.3.1.2. Mecanismul form
ă
rii contractului2.3.2. Valabilitatea consim
ţă
mântului.Viciile de consim
ţă
mânt …………….……………...… 372.3.2.1. Condi
ţ
ii de validitate a consim
ţă
mântului2.3.2.2. Lipsa discern
ă
mântului2.3.2.3. Viciile de consim
ţă
mânt. Enumerare2.3.3. Eroarea-viciu de consim
ţă
mânt ………………………. 382.3.3.1. Defini
ţ
ie
ş
i reglementare2.3.3.2. Condi
ţ
ii2.3.3.3. Aspecte particulare (eroarea nescuzabil
ă
,eroarea asumat
ă
, eroarea de calcul)2.3.3.4. Sanc
ţ
iune2.3.4. Dolul-viciu de consim
ţă
mânt ………………………… 422.3.4.1. Defini
ţ
ie
ş
i reglementare2.3.4.2. Condi
ţ
ii2.3.4.3. Sanc
ţ
iune2.3.5. Violen
ţ
a ………………………………………………. 462.3.5.1. Defini
ţ
ie
ş
i reglementare2.3.5.2. Condi
ţ
ii2.3.5.3. Violen
ţ
a s
ă
vâr 
ş
it
ă
de un ter 
ţ
 2.3.5.4. Sanc
ţ
iune2.3.6. Leziunea ……………………………………………… 492.3.6.1. Defini
ţ
ie
ş
i reglementare2.3.6.2. Condi
ţ
ii2.3.6.3. Sanc
ţ
iune
2.4.
Obiectul contractului
……………………………………………. 512.4.1. No
ţ
iuni generale …………………………………….... 512.4.2. Valabilitatea obiectului ………………………………. 522.4.2.1. Condi
ţ
ii de validitate. Enumerare2.4.2.2. Sanc
ţ
iune

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->