Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sneller en beter - Advies Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten

Sneller en beter - Advies Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten

Ratings: (0)|Views: 157|Likes:
publicatiedatum: apr. 2008
auteur: Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten
publicatiedatum: apr. 2008
auteur: Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Feb 27, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/07/2013

pdf

text

original

 
SNELLERENBETER
 Advies CommissieVersnelling BesluitvormingInfrastructurele Projecten
 April 2008
 
MW2008
 
INHOUD
1. I
nleIdIng
4
1.1. Opdracht 41.2. Overwegingen vooraf 41.3. Leeswijzer 5
2. B
esluItvormIng
 
In
n
ederland
 
duurt
 
lang
63. o
orzaken
 
van
 
vertragIng
8
3.1. Voorbereiding en bestuurscultuur 83.2. Het besluitvormingsproces 93.3. Juridische factoren 9
4. v
erBeterIngen
 
In
 
Bestuurscultuur
 
en
 
voorBereIdIng
11
4.1. Inleiding 114.2. Minder bestuurlijke drukte en meer bestuurlijke consistentie 114.3. Verbetering ambtelijke voorbereiding 114.4. Voldoende budgettaire ruimte 12
5. v
erBeterIng
 
van
 
het
 
BesluItvormIngsproces
13
5.1. Naar een structurele versnelling 135.2. Naar een richtinggevende verkenningsfase 135.3. Naar een compacte en pragmatische planuitwerkingsfase 165.4. Naar minder vergunningen in de uitvoeringsfase 18
5.5. Introductie van een opleveringstoets en denitieve bepaling van in te zetten
maatregelen 19
6. v
erBeterIngen
 
In
 
de
 
 wetgevIng
22
6.1. Aanpassingen in wet- en regelgeving 226.2. Oplossing voor enkele juridische knelpunten 226.3. Overige juridische aandachtspunten 23
7. s
pecIfIeke
 
 wetgevIng
 
voor
 
urgente
 
Infrastructuurprojecten
25
7.1. Wenselijkheid van spoedwetgeving 257.2. Nieuwe infrastructuur: spoedwetgeving als ultimum remedium 257.3. Wegaanpassingen: herziening van de Spoedwet Wegverbreding 26
8. h
et
 
vervolg
:
van
 
geduldIg
 
papIer
 
naar
 
resultaten
 
In
 
de
 
praktIjk
27

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->