Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ce-se-intampla-dupa-moarte

Ce-se-intampla-dupa-moarte

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Marina Vaduva

More info:

Published by: Marina Vaduva on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
What Happens After Death -- Ce se întâmpl
ă
dup
ă
moarte.doc
- 1 -
 
Ce se întâmpl
ă
dup
ă
 moarte?
¤ 1997, 1999, 2000, 2001
Biserica Unit
ă
a lui Dumnezeu,
o Asocia
 ţ 
ie Interna
 ţ 
ional 
ă
 .
Toate drepturile rezervate. .Scripturile în aceast
ă
bro
ş
ur 
ă
sunt citate din traducerea româneasc
ă
a lui Dumitru Cornilescu prin e-Sword ¤ copyright 2000-2005 Rick Myers, www.e-Sword.net, toate drepturile rezervate mondial (dac
ă
nu este men
ţ
ionat altfel).
 Autor 
: Randy D’Alessandro, Don Hanson, Gene Noel, Greg Thomas, Bill Winner.
Critici Editoriali
: Scott Ashley, Dave Baker, John Bald, John Foster, Roger Foster, Jim Franks, Bruce Gore, Doug Johnsonl, PaulKieffer, Burk McNair, John Ross Schroeder, Richard Thompson, Leon Walker, Donald Ward, Lyle Welty, Dean Wilson
ACEAST
Ă
PUBLICA
Ţ
IE NU ESTE DE VÂNZARE.
Este un serviciu educativ gratuit în interesul public, publicat de BisericaUnit
ă
a lui Dumnezeu, o Asocia
ţ
ie Interna
ţ
ional
ă
[United Church of God, an International Association].
 
What Happens After Death -- Ce se întâmpl
ă
dup
ă
moarte.doc
- 2 -
 
IntroducereU
n
ş
ofer beat pierde controlul ma
ş
inii
ş
i alunec
ă
direct într-o dub
ă
, omorând o familie. Omam
ă
moare de cancer la sâni, p
ă
ă
sind copiii în confuzie
ş
i so
ţ
ul plângând. Un b
ă
ie
ţ
el micsucomb
ă
unui defect din na
ş
tere. O b
ă
trânic
ă
blajin
ă
moare lini
ş
tit
ă
în somn. Un adolescentdisperat, în depresiune emo
ţ
ional
ă
comite sinucidere.Poate c
ă
moartea ar fi diferit
ă
dac
ă
ar fi prezis
ă
 
ş
i consistent
ă
. Îns
ă
moartea poate fi atâtde capricioas
ă
. Nu pare s
ă
fie drept. Nou
ă
via
ţ
a ne este pre
ţ
ioas
ă
. Dar moartea este pretutindeni! Nu vrem s
ă
murim. Nuvrem s
ă
-i vedem pe cei dragi nou
ă
c
ă
mor.Prezervarea de sine este un instinct puternic. Noi pl
ă
nuim diete speciale
ş
i programe deexerci
ţ
ii ca s
ă
ne
ţ
inem tineri
ş
i în form
ă
. Prin
ş
tiin
ţ
ele medicale c
ă
ut
ă
m s
ă
izol
ă
m genele care nedetermin
ă
vârsta, sperând cumva s
ă
elimin
ă
m moartea. Pu
ţ
ini chiar au aranjat s
ă
aib
ă
trupurileconservate criogenic cu speran
ţ
a c
ă
vor fi readu
ş
i înapoi la via
ţă
când cura pentru ceea ce i-aomorât va fi în sfâr 
ş
it descoperit
ă
.Totu
ş
i, cu toate eforturile noastre, speran
ţ
ele
ş
i dorin
ţ
ele,
moartea
este singurul lucru învia
ţă
care r 
ă
mâne sigur. Fie prin b
ă
trâne
ţ
e, boal
ă
, accident sau violen
ţă
, dac
ă
suntem boga
ţ
i,s
ă
raci, b
ă
rba
ţ
i sau femei, indiferent dac
ă
suntem buni sau r 
ă
i, noi to
ţ
i murim – indiferent de ras
ă
 sau credin
ţă
.Oamenii de
ş
tiin
ţă
nu ne pot spune ce se întâmpl
ă
dup
ă
moarte. Prea multe aspecte alevie
ţ
ii îns
ăş
i sunt intangibile – prea iluzorii ca s
ă
fie m
ă
surate
ş
i înregistrate. Filozofii sunt îndezacord asupra mor 
ţ
ii
ş
i a vie
ţ
ii dup
ă
moarte.Religiile de asemenea sunt în dezacord. Denomina
ţ
iile Cre
ş
tine tradi
ţ
ionale în general neînva
ţă
c
ă
sufletele mor 
ţ
ilor tr 
ă
iesc într-un loc sau o condi
ţ
ie de rai sau iad. Mul
ţ
i ne-cre
ş
tini credîn transmigra
ţ
ia sau reîncarnarea sufletelor dup
ă
moarte. Iar al
ţ
ii cred c
ă
mor 
ţ
ii nu vor mai tr 
ă
idin nou, c
ă
via
ţ
a aceasta este tot ceea ce este.Ce se întâmpl
ă
 
cu adev
ă 
rat 
la moarte? Dece trebuie ca noi s
ă
murim? Putem
ş
ti dac
ă
 exist
ă
o via
ţă
dincolo de mormânt? Unde ne putem duce pentru
ă
spunsuri credibile,semnificative? Numai Creatorul vie
ţ
ii ne poate dezv
ă
lui scopul ei
ş
i condi
ţ
ia de moarte. Prin c
ă
utarea înCuvântul lui Dumnezeu a r 
ă
spunsurilor la întreb
ă
rile noastre despre moarte, putem afla multe atâtdespre via
ţă
cât
ş
i despre moarte.Al
ă
tur 
ă
-te nou
ă
acum pentru o privire la ceea ce Dumnezeu, Creatorul nostru, are de spusdespre via
ţă
 
ş
i moarte în Cuvântul S
ă
u inspirat, Biblia. Vei fi surprins
ş
i interesat de ceea ce veiafla.
 
What Happens After Death -- Ce se întâmpl
ă
dup
ă
moarte.doc
- 3 -
 
Capitolul 1
Minunatul dar al vie
ţ
iiP
entru a în
ţ
elege moartea, avem nevoie s
ă
consider 
ă
m mai întâi: Ce este via
ţ
a? Cei mai marigânditori ai lumii, inclusiv filozofii greci Plato, Aristotel
ş
i Socrate, s-au str 
ă
duit s
ă
ă
spund
ă
laaceast
ă
întrebare. Oamenii de
ş
tiin
ţă
 
ş
i teologii
ş
i-au dedicat via
ţ
a întreag
ă
ca s
ă
încerce s
ă
 g
ă
seasc
ă
cheile care descuie misterul existen
ţ
ei omene
ş
ti.Dar numai Cel care a creat via
ţ
a în primul rând poate s
ă
ne furnizeze r 
ă
spunsul de care noiavem nevoie cu atâta disperare. Pentru a o în
ţ
elege trebuie s
ă
ne uit
ă
m
la începutul vie
 ţ 
ii
.Religia, filozofia
ş
i
ş
tiin
ţ
a recunosc c
ă
via
ţ
a fizic
ă
a avut un început. Unii cred c
ă
via
ţ
a aevoluat peste milenii. Dar Biblia ne dezv
ă
luie un Dumnezeu care pretinde cu curaj c
ă
EL esteCreatorul întregii vie
ţ
i
ş
i c
ă
El a creat via
ţ
a omeneasc
ă
pentru un scop extraordinar. PrinCuvântul S
ă
u, Dumnezeu ne d
ă
ă
spunsurile la cele mai importante întreb
ă
ri ale vie
ţ
ii.Mare parte din omenire este familiar 
ă
cu povestirea Genesei, prima carte a Bibliei.Genesis înseamn
ă
simplu „începutul” sau „originea.” În Genesa, Dumnezeu ne dezv
ă
luieoriginea formelor de via
ţă
pe care le g
ă
sim pe planeta P
ă
mânt.
Dece oamenii difer
ă
de animale
Observ
ă
ce zice Dumnezeu despre via
ţ
a omeneasc
ă
în Genesa 1:26: „„S
ă
facem om
dup
ă 
 chipul Nostru, dup
ă 
asem
ă 
narea Noastr 
ă 
;
el s
ă
st
ă
 pâneasc
ă
peste pe
ş
tii m
ă
rii, peste p
ă
s
ă
rilecerului, peste vite, peste tot p
ă
mântul
ş
i peste toate târâtoarele cari se mi
ş
c
ă
pe p
ă
mânt.” Alteforme de via
ţă
exist
ă
ca s
ă
-l serveasc
ă
pe om în împlinirea lui a unui scop mai mare. Omul are unscop. Numai omenirea a fost creat
ă
dup
ă
 
chipul lui Dumnezeu
 – o desemnare care nu se aplic
ă
 nici uneia dintre crea
ţ
iile Sale. Oamenii sunt unici între crea
ţ
iile fizice ale lui Dumnezeu în puterea lor, ca
ş
i Dumnezeu, de a face decizii, de a planifica
ş
i crea. În loc de a ne prevedea cuinstincte ca a animalelor Dumnezeu a creat în
ă
untrul nostru o inteligen
ţă
, o cuno
ş
tin
ţă
de sine,capacitatea de a înv
ăţ
a, ra
ţ
iona, comunica
ş
i de a produce.Creierul omenesc este fizic foarte asem
ă
n
ă
tor cu creierul multora dintre animale, totu
ş
ioamenii au o abilitate vast superioar 
ă
. Biblia dezv
ă
luie c
ă
diferen
ţ
a dintre mintea omeneasc
ă
 
ş
icreierul de animal este esen
ţ
a spiritual
ă
pe care Dumnezeu a inclus-o în oameni. „În adev
ă
r, cinedintre oameni cunoa
ş
te lucrurile omului, afar 
ă
de duhul omului, care este în el?” (1 Corinteni2:11).
Ceva totu
ş
i lipse
ş
te în oameni
 
Pavel se refer 
ă
la
duhul omului
” ca la ceva care îi face pe oameni superiori intelectualanimalelor. Ne separ 
ă
de animale, permi
ţ
ându-ne s
ă
 
ş
tim „lucrurile omului,” s
ă
gândim
ş
i s
ă
 în
ţ
elegem pe un alt plan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->