Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bc. Roman Onderka MBA - bakalářská práce

Bc. Roman Onderka MBA - bakalářská práce

Ratings: (0)|Views: 12,282|Likes:
Published by TheOpponent

More info:

Published by: TheOpponent on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2012

pdf

text

original

 
ÚVOD
Předkládaná bakalářská práce v sobě zahrnuje teoretické znalosti získané během studia naVŠKE a klade důraz zejména na oblasti týkající se strategického řízení, ekonomického pohledu manažera na organizaci, kterou je v tomto případě statutární město a lehce se dotýká ilegislativního rámce vztahujícího se k dané problematice. V práci jsou zároveň aplikoványv reálném světě a na konkrétním případě dříve získané teoretické poznatky, metodiky anástroje řízení.Jako příklad z reálného světa, na kterém jsou získané teoretické poznatky prezentovány, jevybrán informační systém města Brna. A to od jeho zrodu, přes studii proveditelnosti až posoučasný stav, včetně porovnání s informačním systémem obdobného statutárního města.V práci je úmyslně míchána a konfrontována teorie publikovaná v odborné literatuře a reálné poznatky získané v průběhu budování informačního systému a to hned z pohledu několikarůzných skupin uživatelů. Samozřejmě jsou zde také prezentovány i subjektivní názoryautora, které pro určité odborníky v oboru IT mohou být někdy zarážející nebo povrchní, alev každém ípadě by mohly nebo by spíše ly sloužit k zamyšlení nad danou problematikou a to i v případě, že tyto „subjektivní názory“ v konečném hodnocení budouoznačeny jako chybné nebo v praxi nepoužitelné.Základní motto práce vychází z tvrzení Statutární město = Holdingová společnost. Na tento„Holding“ je pohlíženo z pohledu ekonomického, jež je prioritou číslo jedna a zároveň i pohledu procesního. Dokument zřetelně ukazuje, jak se tyto dva základní pohledy a z nich plynoupožadavky následně odrážejí v konečné architektuře a celé filozofii budováníinformačního Systému.Práce si klade hned několik cílů. Jejím hlavním cílem je ukázat, jak nesmírně důležité jev dnešní době strategické řízení podpořené kvalitním Informačním Systémem, a to i přes jehovysokou cenu a zpravidla dlouhou a náročnou implementaci. Zároveň je zde zdůrazněnaskutečnost, jak výrazně a bohužel zpravidla negativně, do budování a údržby informačníhosystému zasahují opakované změny legislativy, které jsou někdy prováděny překotně a bezzřejmé koncepce a jasně definovaných cílů.Vedlejšími, nebo však nepodstatnými, cíly práce je přimět čitatele k zamyšlení, zda kvalitnívrcholový manažer je pouze dobrý ekonom, stratég a generál schopný se obklopit dobrýmispolupracovníky, ale zda v dnešní době by neměl mít – nebo spíše nemusí mít – alespoň
 
základní povědomí o informačních technologiích a jejich možnostech. A zároveň je zdenepřímo ukázána skutečnost, že špičkového manažera tvoří nejenom dobré teoretické znalosti,zkušenosti, ale také jeho schopnost je citlivě a pomocí zdravého selského rozumu aplikovatv praxi.Práce by v žádném případě neměla být chápána jako všeobjímající zaručený návod „jak na to“ případně „Jedině takto je to správně“, ale spíše jako námět k zamyšlení, zda prezentovanézkušenosti i aplikované teorie není jeden z možných způsobů řešení potřeb statutárního města případně velké organizace disponující obdobnou strukturou a podobnými vnitřními procesy.
 
1ZVOLENÁ STATUTÁRNÍ MĚSTA
Jak již bylo nastíněno v úvodu,práce se věnuje primárně informačnímu systému Statutárníhoměsta Brna a v klíčových oblastech ho porovnává s informačním systémem statutárního městaOstravy.Důvody pro výběr právě těchto dvou statutárních měst jsou:
Podobné množství uživatelů – externích (obyvatel města) a interních (magistrátníchúředníků)
Obdobné členění (počty městských částí)
Existence velkých organizací a podniků zřizovaných nebo vlastněných městem.
Přibližně stejný čas, kdy startoval projekt na budování komplexního IS
Obdobný rozpočet na IS
Zcela odlišná filozofie budování ISPro přiblíževybrach statutárních st jsou že uvedeny kladní popisná data acharakteristiky, ze kterých je patrná jejich podobnost.1.1KLADNÍ INFORMACE O STATUTÁRM MĚSTĚ BRStatutární město Brno je největší statutární město v České republice a druhé největší městovůbec. Ke dni 31.12.2006 mělo Brno 366 680 obyvatel. Největší přírůstek zažilo obyvatelstvoBrna v období let 1850-1919 (za průmyslové revoluce), především připojením okolních obcí;do roku 1940 pak počet obyvatel stagnoval, a od 50. Let 20. Století opět rostl. Mírný pokles po roce 1989 kopíruje trend velkých měst v celé republice vlivem tzv. suburbanizace: Lidé sestěhuza administrativní hranice sta, kde však nadále pracua vyívaslužby.Statisticky tak v Brně lidí ubývá, fakticky jejich počet roste, což indikuje rostoucí početobyvatel okresu Brno-venkov, zvláště v prstenci obcí sousedících s Brnem.1.1.1 SPRÁVNÍ A KATASTRÁLNÍ ČLENĚNÍ

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Petr Agha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->