Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
etnocentrizam1

etnocentrizam1

Ratings: (0)|Views: 48 |Likes:

More info:

Published by: Anđela Risantijević on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

 
Univerzitet primenjenih nauka ″Megatrend″- BeogradFakultet za menadžment – Zaječar 
SEMINARSKI RADizINTERKULUTURNOG MENADžMENTATEMA:IZAZOVI ETNOCENTRIČNOG MODELA NA PRIMERUEUROCENTRIZMA I JAPANOCENTRIZMA
( sa osvrtom na komunikacione teorije, principe intekulturne komunikacije i procestranskulturalizacije )
Profesor/Mentor: Student:doc.dr Nebojša Backović Anđela Risantijević 
 
 Zaječar,7. maj 2007. godine
UVOD
Svako ljudsko biće odlikuju određene potrebe, međutim iako su potrebe iste, onese mogu zadovoljavati na mnoštvo različitih načina – ovo je često bio uzrok konflikata, asasvim je izvesno da će i u budućnosti biti.Dve osnovne potrebe čoveka (ne računajući one fiziolke) su potreba zakomunikacijom i potreba za pripadanjem.Komunikacija omogućava da steknemo nova znanja, spoznamo svet koji nasokružuje, ali i da spoznamo sami sebe.Potreba za pripadanjem proističe iz činjenice da je čovek društveno biće, i dasamo u društvu može zadovoljiti sve svoje potrebe.Međutim, iz potrebe za pripadanjem proizilaze i konflikti koji su uzrokovaničinjenicom da svako od nas teži ka tome da odbrani sistem vrednosti koji prepoznaje kaosvoj.Dinamične promene u okruženju nameću pitanje: može li se očuvati identitetgrupe, a istovremeno izbeći izolacija?Ključno je prihvatiti aksiomu da svako ″zašto?″ ima svoje ″zato!″, te da nema pitanja na koje se ne može dati odgovor, kao i da ne postoji problem koji se primenomsistemskog razmišljanja ne može reštiti.2
 
1. OPŠTI POJMOVI
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->