Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Metaarchaeology

Metaarchaeology

Ratings: (0)|Views: 248|Likes:
Published by marielamart

More info:

Categories:Types, Research
Published by: marielamart on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

 
 Jlpj Jtlbjancngmlj unc/ 74;:# 466:# vv/ :“:16 
Lnv}tmgbp 
L
466:
Vtmopa` mo @aoijth 
ª
Jcc tmgbp| ta|atua` 
JLPJ JTLBJANCNGMLJ 
M\\O 6651)66:R 
PJDCANELNOPAOP\
MOPTN@QLPMNOVJTP M/ GAOATJC:/ Onpmno| ne pbantapmljc jtlbjancng} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 4VJTP MM/ LNOLATO\ NE JTLBJANCNG]4/ \qdkalp ijppat ne jtlbjancng} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ::</ Jtlbjancngmljc |nqtla| / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :=VJTP MMM/ OJPQTA NE JTLBJANCNG]0/ Iapbn`ncngmljc ojpqta ne jtlbjancng} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / <41/ Vtmolmvca| ne jtlbjancng} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 04VJTP MU/ JTLBJANCNGMLJC PBANT]5/ Aivmtmlm|i mo jtlbjancng} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 177/ Wbjp m| jtlbjancngmljc pbant}> / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 552/ \ptqlpqta jo` wnthmog ne jtlbjancngmljc pbant} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 74=/ Eqolpmno| ne jtlbjancngmljc pbant} / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 27VJTP U/ JTLBJANCNGMLJC EJLP JO@ TA\AJTLB @A\MGO:6/ Jtlbjancngmljc ejlp / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :6:::/ Jtlbjancngmljc ta|ajtlb `a|mgo / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ::7VJTP UM/ LNOLCQ\MNO:4/ Vjontjij taum|mpa` / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :47JVVAO@MR;Pba ‒‒Lniijo`iaop|”/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :<4DMDCMNGTJVB] / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / :<0
 
4
Jlpj Jtlbjancngmlj VJTP M/ GAOATJC 
:/Onpmno|nepbantapmljcjtlbjancng}
:/ PBANTAPMLMJO\ JO@VTJLPMLJC JTLBJANCNGM\P\Mo jtlbjancng} pbata bj| cnog daao j `meeataola ne mopata|p|/ \nia vtjlpmpmnoat| wata `aunpa` pn ﬊ac` jt)lbjancng} jo` jp pba laopta ne pbamt cmua| wata pbaarva`mpmno|# |qtua}| jo` arljujpmno|/ Npbat| watalniimppa` pn pba vn||mdmcmp} ne |qd|pjopmjpmog jo m`aj#|qlb j| \lbcmaijoo”| wnth pn vtnua pba tajcmp} ne Bniat”| Ptn}# jo` |nia wata iq|aqi lqtjpnt|#haao pn |ntp pbtnqgb lnccalpmno| jo` |}|paijpm|a pbamtijpatmjc/ M`aopme}mog jtpaejlp|# ijojgmog arbmdmpmno|jo` pba vqdcmljpmno ne ljpjcngqa| ne ijpatmjc jcc neeat)a` pbai gtajp `acmgbp/ Bjvvmoa|| wj| pn ﬊o` jo joj)cng}# pn vcjla jo jtpaejlp mopn j |}|pai/Pbata wata jc|n pbn|a wbn wata `tjwo pn jolmaopjtpaejlp| d} pbamt i}|pat} jo` aomgij# wbn watamopata|pa` mo m`aj| pbjp imgbp da ndpjmoa` etni pbajtpaejlp|/ Etni pbm| p}va ne aopbq|mj|p ampbat aivp}`tajiat| ntmgmojpa`# m`ancngmljc |valqcjpnt|# nt ‒bm|)pntmjo| wmpb j |vj`a”/ Dqp |niapmia|# me pba} wata tjvpd} pba arptjlpmno ne m`aj| j| j vtnla|| mp|ace# pba} `a)uacnva` j| pbantapmlmjo|/ Gq|pje Hn||mooj jo` Gnt)`no Lbmc`a# Wjcpat Pj}cnt jo` Ijp| Ijciat# @jum`Lcjtha jo` Cawm| Dmoent` jcc qo`nqdpa`c} dacnoga`pn pbm| cjppat p}va# jo` `auacnva` pbantma|/ Ca|| honwopbantapmlmjo| dtnqgbp |pjpaiaop| pn inta arjlp wnt`)mog|# j``a` oaw jtgqiaop|# jo` |}|paijpm|a` pbant)apmljc honwca`ga/M ji jpptjlpa` pn jtlbjancng} d} mp| aomgij|# dqpvjtpmlqcjtc} d} mp| pbant}/ Mp m| gaoatjcc} |jm` pbjppbant} |atua| vtjlpmla jo` pbjp mp m| noc} vtndcai|ntmgmojpmog mo vtjlpmla wbmlb vtnum`a |pmiqcq| pn pba)ntapmljc lno|m`atjpmno|/ Mo ‒Jtlbjancngmljc P}vncng}”"Hcako :==:j- M bjua jc|n vjm` `adp pn pbm| m`aj wbao`a|ltmdmog pba vtjlpmljc vtndcai| pbjp |pmiqcjpa` iapn pqto pn p}vncngmljc pbant}/ M vnmopa` nqp pbao pbjpijo} |pq`aop| jta onp ca` pn pbant} d} pba |jia `me)﬊lqcpma|/ Bnwauat# pba ‒`aino paivpat” wj| vtndjdc}jcwj}| wmpbmo ia/M dagjo |pq`aop cmea onp mo jtlbjancng}# dqp mocmogqm|pml| jo` enchcnta)|pq`ma|# `ajcmog wmpb vtndcai|ne apbongaoa|m| jo` |aimnpml |ajtlba| ent ntmgmojc|ao|a# qo`at pba pajlbmog ne Ucj`mimt Vtnvv/ Pbao Mdaljia mopata|pa` mo jtlbjancng} jo` wj| pjqgbp d}Imhbjmc Jtpjinonu# wbn jc|n wj| mopata|pa` mo apbo)ngaoa|m|/ I} ﬊t|p vqdcm|ba` wnth mo jtlbjancng} jv)vajta` mo :=11 mo pba enti ne j ltmpmljc taumaw jtpmlcano pba ntmgmo| ne \cju|/ Jinog i} jtpmlca| mo pba:=56| wata pbantapmljc m||qa| lnolatomog zqa|pmno| ne p}vncng} jo` apbongaoa|m|# jo` |mola pba :=76| M bjualnopmoqa` pn wtmpa pbantapmljc vjvat|/Mo gaoatjc# vtjlpmla latpjmoc} `na| dqmc` j enqo`j)pmno ent pbant}# dqp noc} wmpb pba bacv ne pbant} ljonqt honwca`ga gtnw mo dnqo`|/ \lmaopm﬊l tauncqpmno|jlpqjcc} nllqt pbtnqgb pba vtnla|| ne pbantm{mog/Pbata wnqc` da on |lmaola jo` on |lbncjtc} |pq`}wmpbnqp pbant}/ Mo jtlbjancng} pbm| ptqpb wj| mgonta`ent cnogat pbjo mo npbat `m|lmvcmoa|# jo` mp m| |pmcc onpeqcc} tajcm|a` onw/ Pbm| tjm|a| pba zqa|pmno; Jta|valmjcm|p| mo pbant} oaa`a`> M| pba `aijtljpmno ne |qlb |valmjcm|jpmno mo jtlbjancng} kq|pm﬊a`> M honwetni i} nwo arvatmaola pbjp pn `ajc wmpb pbant} noaiq|p |pq`} ijo} ono)jtlbjancngmljc ijppat| pbjp jtaonp oala||jt} ent vtjlpmljc jtlbjancngm|p|# jo` mo jt)lbjancng} mp|ace j gtajp `ajc m| jc|n dtnqgbp pn cmgbpwbmlb m| tazqmta` honwca`ga/ Noa imgbp wacc lni)dmoa pbant} wmpb vtjlpmljc |pq`ma|# jo` pn |nia arpaopmp m| auao oala||jt} “ npbatwm|a pbant} tm|h| dalnimog jmt} jo` wmpbnqp ndkalp “ dqp eaw jtlbjancngm|p| jtajdca pn |qllaa` mo dnpb ﬊ac`|/Pba vn|p)vtnla||qjcm|p|# nt vn|p)in`atom|p|# jtajgjmo|p m|ncjpmog pba pbantapmlmjo/ Pba nvvn|mpmno wj|joonqola` jp PJG :==4 d} Kqcmjo Pbnij| ":==1#<1:-/ Ba |pjpa` mtnomljcc} pbjp ‒‒ajlb qomuat|mp} `a)vjtpiaop Xne jtlbjancng}Y |bnqc` bjua noa pbant}|valmjcm|p# kq|p j| mp |bnqc` bjua noa cmpbml |valmjcm|p#noa latjiml |valmjcm|p jo` noa aoumtnoiaopjc |valmjc)m|p””/ Mo bm| nvmomno pba ptqpb m| mgonta` ‒‒pbjp jcc jt)lbjancng} m| pbantapmljc””/ Pba pbantapmlmjo Imlbjac\bjoh| `alcjta| pbjp# ‒‒M ji /// uat} lnolatoa` pbjp
 
<
 Iapjjtlbjancng}
pbantapmljc jtlbjancng} m| damog `a﬊oa` inta onw j|jonpbat arvatp ﬊ac`/ Mp m| jtgqa` pbjp kq|p j| jo arlj)ujpmno tavntp nt `avjtpiaop iq|p bjua mp| |valmjcm|p|mo palbomzqa|# aoumtnoiaop aum`aola# vnppat}# `jpmog#cajpbat# dnoa# zqjopmpjpmua jojc}|m|# wbjpauat# |n pnnpba} oaa` jo arvatp mo pbant} “ |aao j| j |avjtjpaijppat ne arvcjojpmno jo` mopatvtapjpmno”” "J `mjcngqa:==0# :=-/ \bjoh| |ap| jgjmo|p pbm| j umaw pbjp auat})noa iq|p honw pbantma| jo` auat}noa iq|p da jdcapn jvvc} pbai/ ‒‒Iq|p honw””# ‒‒iq|p jvvc}””/ ]ap m| mptaj|nojdca pn mo|m|p pbjp auat}noa iq|p da jdca pnwnth pbai nqp> \vajhmog jgjmo|p Pbnij| jo`\bjoh| m| pbamt nwo arvatmaola8 pba} bjua onp ljttma`nqp uat} iqlb vtjlpmljc wnth mo jtlbjancng} j| lni)vjta` wmpb pbamt pbantapmljc jlpmump}/Mp m| lcajt pbjp ent arva`mpmno| jo` ent iq|aqi vtn)la||mog ne ijpatmjc| ijo} inta vanvca jta oaa`a`pbjo ent mopatvtapjpmno/ Bnwauat# pbata wj| jc|n|niapbmog ac|a damog |jm` bata/ Emt|p# mo nt`at pn `ajc|atmnq|c} wmpb pbant} noa oaa`| jonpbat dtjolb ne honwca`ga jo` jonpbat imo` |ap pbjo noa `na| entvtjlpmljc |pq`ma|/ J pbantapmlmjo oaa`| j |bjtv jdmcmp}pn a|pjdcm|b `m|pjop j||nlmjpmno|# j ljvjdmcmp} ne |}|)paijpm|jpmno# j umum` mijgmojpmno# j latpjmo lnqtjgamo pbmohmog jo` gnn` jtpmlqcjpmno ne m`aj| pnn “ pbnqgbp| iq|p da vqp mopn uat} ﬊ppmog wnt`|/ Mp m| `a)|mtjdca pbjp ba nt |ba m| ptjmoa` mo cngml# ijpbaijpml|#cmogqm|pml| jo` vbmcn|nvb}/ J vn||a||mno ne pba ijmocjogqjga| wnqc` onp gn j|ptj} ampbat/ \mola pba|aoaa`| wata onp tajcm|a`# |qlb j lnidmojpmno ne ptjmp|uat} tjtac} nllqtta` jinog jtlbjancngm|p|/ \alno`c}#pbant} wj| onp tagjt`a` wmpb iqlb ta|valp ent j cnog wbmca# mp wj| mo ejlp azqjc pn aivp} tbapntml|/ Entzqmpa |nia pmia jcc pbantm|mog wj| tagjt`a` j| |valq)cjpmno# jo` jcc |valqcjpmua pbmohmog "m/a/ pbmohmog jd)|ptjlpa` etni `mtalp lno|m`atjpmno ne ejlp|- wj| |aaoj| qo|lmaopm﬊l jo` qo|lbncjtc}/Cnnhmog jp npbat `m|lmvcmoa| cjpat lnoumola` jt)lbjancngm|p| ne pba oala||mp} jo` ta|valpjdmcmp} ne pba)ntma| dqp mp `m` onp jlzqjmop pbai wmpb pba lnivcarmp)ma| ne pba dq|moa|| jo` `m` onp mivjtp pbai wmpb gtajpvtq`aola ent pbant}/ \n# ‒‒j vat|no bjumog ij`a joaw gqa|| no# ent arjivca# pba lbtnoncngmljc `m|pmol)pmno dapwaao lbjtomata| ne pwn ﬊dqcj| nt |niapbmog ac|a ne pba |jia ltqlmjc mivntpjola# mo j |niawbjpdnidj|pml ijooat `alcjta|; ‒/// jllnt`mog pn i}pbant} ///”/”” "Gka||mog :=54# 160-/Jonpbat lnoptmdqpmog ejlpnt pbjp tjm|a` pba |pjpq| ne pbantapmljc wnth wj| pba lnooalpmno ne jtlbjancngmljcpbantma| wmpb vbmcn|nvb}# iapbn`ncng}# jo` |ptjpag}ne |pq`ma|/ Bnwauat# |ptjoga j| mp m|# pbm| `m` onpqo`atimoa pba onpmno pbjp vtjlpmljc arvatmaola jo`ejlpngtjvbmljc atq`mpmno m| auat}pbmog jo` pba noc}pnnc| wa oaa` ent |qlla||eqc pbantapmljc wnth/ Pbm| ca`pn pba vnmop pbjp vtn`qlmog |niapbmog pbantapmljc da)gjo pn da pbnqgbp ne j| j ijppat ne vta|pmga jo` vtmum)caga ent taonwoa` aivmtmljc wnthat|/ J |mimcjt |mpq)jpmno mo apbongtjvb} gjua pba Bqogjtmjo |lbncjtBneat nllj|mno pn tjcc} ent pba ejlp pbjp mo Aqtnva# j|`m|pmogqm|ba` etni Jiatmlj# ‒‒pbantm|mog /// m| gaoat)jcc} ta|atua` pn pba vaat| ne pba |lmaola”” "Bneat :=52#<:1-/ Emojcc}# mo inta talaop }ajt|# wmpb pba tamoentla)iaop ne |lbncjtc} honwca`ga# j tajcm|jpmno dagjovaoaptjpmog jtlbjancng} pbjp pba pbantapmljc cauac ne |pq`ma| bj| mp| nwo |valm﬊lmp}# pbjp mp `aijo`| j|valmjc# `meeataop a`qljpmno# oaa`| mp| nwo |valmjcc}vtavjta` lj`ta d} pba mofflqr ne }nqpb# jo` pbjp mp da|avjtjpa` mopn j |valmjc dtjolb ne jtlbjancng} "[jhb)jtqh :=7:d# :4-/Pba tacjpmno ne jtlbjancngm|p| pn pbant} m| pwn)enc`/No pba noa bjo`# j cnp ne vtjlpm|mog jtlbjancngm|p| “ ﬊ac` vanvca jo` iq|aqi lqtjpnt| “ tagjt` pbant} j|jo j``ca dq|moa|| jo` tacjpa pn mp wmpb |nia mtno}/ J|Hcqlhbnbo onpa` ":=06# 05-# pba gtajpat oqidat ne jopbtnvncngm|p| "jo` ba lnqopa` vtabm|pntmjo| jinog pbai- ‒‒|pmcc eaac pbjp ‒pbantm|mog” m| wbjp }nq `n wbao }nq jta pnn cj{} nt pnn mivjpmaop nt pnn iqlb ne jojtilbjmt vat|no pn gn nqp jo` gap pba ejlp|””/No pba npbat bjo`# ijo} vtjlpmljc wnthat| bjt)dnqt j |altap aou} jp pbantapmlmjo| |mola pba cjppat jc)wj}| bjua j wm`at bntm{no# dtnj`aoa` d} pbamthonwca`ga ne vbmcn|nvb} jo` jopbtnvncng}/ Pba|jia aou} jtm|a| no jllnqop ne pba ejlp pbjp pbant} m|jcwj}| aum`aop nt cjpaop mo mopatvtapjpmno# pba tajc oqdne jtlbjancng}/ Jo` j| pbant} m| oajtat pn vbmcn|nvb}jo` pn nqpwjt` pbmohmog# m/a/ pn m`ancng}# pbantapmljc|pq`ma| jta lno|m`ata` j vtmumcaga pbjp |bnqc` da neeat)a` ent iatmp| “ ampbat ent gtajp jlbmauaiaop| jo` ar)vatmaola mo vtjlpmljc jtlbjancng} nt ent j bmgb j`)imom|ptjpmua |ajp/ Pbataenta# a|valmjcc} mo pba |nlmjcm|p|pjpa|# wbata pbant} wj| lno|m`ata` j caj`mog entla#nc` vtjlpmljc wnthat| jo` baj`| ne ta|ajtlb mo|pm)pqpmno| etazqaopc} j`ujola` mo pba |bna| ne pbant)apmlmjo|/

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
aelphraed liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->