Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sp_13_ordinal_2007

sp_13_ordinal_2007

Ratings: (0)|Views: 237|Likes:
Published by daragiu eliza

More info:

Published by: daragiu eliza on Nov 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
M. Popa – Teste statistice neparametrice pentru date ordinale1
Actualizat la: 1/2/2007 9:10 PM
TESTE STATISTICE PETRU DATE ORDIALE
Conf. dr. M. Popa
Testele statistice pentru date ordinale se utilizează în următoarele situaţii:a)
 
Atunci când variabila dependentă este exprimată pe scală de tip ordinal. În acest cazvalorile nu au proprietăţi de interval, dar exprimă poziţia fiecăreia în raport cu cealaltă. b)
 
Atunci când variabila dependentă este măsurată pe scală de interval/raport, dar distribuţia ei nu respectă condiţiile impuse de testele parametrice. În această situaţie se efectueazătransformare de rang, adică înlocuieşte fiecare valoare a distribuţiei cu poziţia pe care o are încadrul distribuţiei, sub aspectul ordinii de mărime. Noua distribuţie rezultată poate fi supusăanalizei statistice cu teste neparametrice ordinale.Având în vedere modelele de cercetare la care ne-am raportat până acum, vom regăsi, pentru fiecare dintre ele, teste statistice pentru date ordinale, după cum urmează:
Testul Mann-Whitney (U)pentru două eşantioane independente
1
 
Să luăm în considerare următoarea problemă: un psiholog care lucrează într-o mare bancădoreşte să vadă dacă există o diferenţă între premiile băneşti anuale primite de femeile şi bărbaţiiangajaţi ai băncii. În tabelele de mai jos se află nivelurile primelor şi rangurile acestora în raportcu întreaga distribuţie a primelor, indiferent de sex.Problema este una tipică pentru a fi rezolvată cu testul
al diferenţei dintre mediile a douăeşantioane independente. Avem o variabilă independentă de tip nominal-dihotomic şi unadependentă, de tip interval/raport. Din păcate, analiza preliminară a variabilei dependente(„primă”) relevă abateri mari de la condiţiile de normalitate (un indice de boltire,
kurtosys
, de peste 7) precum şi o slabă reprezentativitate a mediei, ambele datorate, mai ales, prezenţei uneivalori extreme (o primă de 200 mil. lei). După ce verificăm corectitudinea valorii respective,ajungem la concluzia că ea nu poate fi eliminată şi, ca urmare, nu este recomandabilă utilizareaunui test parametric.Într-o situaţie de acest gen este aplicabil testul „Mann-Whitney U” pentru date ordinale.Pe ultima coloană a fiecărui tabel găsim transformarea în ranguri a valorilor variabileidependente. Rangul reprezintă poziția pe care o are o anumită valoare după ordonarea variabileidescrescător sau descrescător. Atribuirea rangului cel mai mare valorii celei mai mari, sau valoriicelei mai mici, nu este nerelevantă. Oricare dintre variante conduce la acelaşi rezultat, dar trebuiereflectată corespunzător în interpretarea finală. Dacă toate valorile sunt distincte, fiecare valoare primeşte un rang propriu. Atunci când există valori identice, vom avea aşa numitele ranguri
ex-aequo
, care pot fi calculate, opţional, în două moduri:a)
 
Atribuirea rangului mediu. Toarte valorile identice primesc un rang egal cu mediaaritmetică a rangurilor cuvenite valorilor identice. De exemplu, dacă avem două valori identice,iar primei valori i-ar corespunde rangul 8, celei de-a doua i-ar reveni rangul 9, putem atribuiambelor valori rangul 8.5. Apoi, următoarea valoare distinctă va primi rangul 10, şi aşa maideparte. b)
 
Atribuirea rangului cel mai mic sau a celui mai mare. Toate valorile identice primesc, fie primul rang, fie ultimul, din cele corepsunzătoare valorilor identice. În exemplul de
1
Desemnat uneori şi sub numele „Wilcoxon-Mann-Withney”, sau „testul U”
 
M. Popa - Teste neparametrice pentru date ordinale2
la punctul a), atât prima cât şi a doua valoare pot primi rangul 8 sau rangul 9. Mai departe,urmatoarea valoare distinctă va primi rangul 10, şi aşa mai departe.c)
 
Atribuirea secvenţială. Valorile identice primesc primul rang disponibil, iar urmatoarea valoare distinctă primeşte rangul următor. În acest fel, rezultă mai puţine ranguridecât numărul valorilor distribuţiei.Exemplificarea modului de obţinere a rangurilor 
ex-aequo
:
Valoare (a)Medie(b)Rang mic(b)Rang mare(c)Secvenţial
10 1 1 1 115 3 2 4 215 3 2 4 215 3 2 4 216 5 5 5 320 6 6 6 4
Alegerea unuia sau altuia din aceste moduri de atribuire a rangurilor 
ex-aequo
este lalatitudinea analistului. Programul SPSS oferă opţiunea alegerii oricăreia dintre ele.În cazul datelor de mai jos am optat pentru ranguri ex-aequo calculate pe baza medieirangurilor:Masculin
2
 
„Premiu”
 
(mil. lei)
 
Rang
 
„premiu”
 
Feminin
 
„Premiu”
 
(mil. lei)
 
Rang
 
„premiu”
 1 9 26 2 3 271 34 22 2 17 251 35 21 2 26 241 43 18.5 2 32 231 56 14 2 36 201 61 12 2 43 18.51 62 11 2 44 171 64 10 2 47 161 67 9 2 51 151 67 9 2 59 131 70 7 n
B
=10 ΣR 
B
=198.51 75 61 80 51 87 41 88 31 110 21 200 1n
A
=17 ΣR 
A
=180.5Atenţie, premiile celor două grupuri sunt aranjate aici în două tabele diferite, doar pentrua favoriza obţinerea valorilor de calcul. În realitate, valorile premiului anual trebuie văzute ca
2
Valoarea “1” este un cod numeric convenţional asociat genului masculin, iar “2” un cod convenţional pentru genul feminin. Utilizarea lor aici are doar scopul de a sugera că “genul” este variabila independentăa cercetării şi primeşte două valori. Atunci când se va utiliza un program statistic pentru calcularea testului,variabila independentă va trebui să fie creată, cu valorile aferente, ca în acest exemplu.
 
M. Popa - Teste neparametrice pentru date ordinale3
fiind plasate pe o singură distribuţie, iar rangurile stabilite în raport cu toate valorile, indiferent deapartenenţa lor la un grup sau altul.Procedura de calcul:Se calculează două valori U, corespunzătoare grupurilor A (masculin) şi B (feminin),astfel:
( )
 A A A B A A
Rnnnn
Σ++=
21**
(formula 5.1)respectiv,
( )
 B B B B A B
Rnnnn
Σ++=
21**
(formula 5.2)unde:n
A
şi n
B
reprezintă volumul celor două grupuri independente care compuneşantionulΣR 
A
şi ΣR 
B
reprezintă suma rangurilor pentru fiecare din cele două grupuriVom observa că expresia din mijlocul formulei exprimă chiar suma rangurilor de la 1 lan
A
, respectiv, de la 1 la n
B
. Dacă, de exemplu, toate rangurile grupului A ar fi mai mici decât alegrupului B (fără nici o suprapunere între valorile celor două grupuri), atunci acest termen alformulei ar fi egal cu ΣR 
A
, iar U
A
ar fi egal cu n
A
*n
B
. În acest caz U
B
ar fi egal cu 0, deoareceU
A
+U
B
=n
A
*n
B
. Dacă însă rangurile unui grup tind să se grupeze spre zona superioară (sauinferioară), atunci valoarea U a acelui grup va fi cu atât mai mare (sau mai mică) decât n
A
*n
B
. Peaceastă particularitate se bazează evaluarea semnificaţiei diferenţei dintre rangurile celor douăgrupuri.Pentru exemplu nostru:
5.1425.1801531705.180 218*1710*17
=+=+=
 A
 respectiv,
5.265.198551705.198 211*1010*17
=+=+=
 B
 Valoarea testului Mann-Whitney este dată de valoarea U cea mai mică, în cazul nostru U
B
 (26.5).Decizia statistică se ia prin compararea valorii U celei mai mici cu valoarea citită întabelul valorilor critice pentru testul Mann-Whitney U, în funcţie de nivelul alfa, n
A
şi n
B
(Anexa7).Practic, în cazul testului U decizia statistică se ia astfel:
 
Se respinge ipoteza de nul dacă valoarea U calculată este mai mică sau egală cuvaloarea critică tabelară.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
aumakua liked this
IuliaPopescu liked this
ecaterina1983 liked this
cameliag2695 liked this
ralucabau liked this
ralucabau liked this
hibiscus88 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->