Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
89Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Upravljanje i Razvoj

Upravljanje i Razvoj

Ratings:

4.82

(17)
|Views: 6,236|Likes:
Published by jerinasd
skripta
sve skripte su sa neta skinute - JA NISAM AUTOR

skripta
sve skripte su sa neta skinute - JA NISAM AUTOR

More info:

Published by: jerinasd on Nov 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
1.POJAM UPRAVLJANJAUpravljanje istrazivanjem I razvojem
u epohi naucno-tehnickog progresa sastoji se udefinisanju I medjusobnom povezivanju sledecih
pojimova
:upravljanje , razvoj,israzivanje I nucno-tehnicki progres.
Upravljanje IR 
predstavlja najvazniji podskupcelokupnog upravljanja poslovnim sistemima, jer je to nuznost opstanka u promenljivomokruzenju.
Pojam upravljanja
kako u opstem tako I u smislu istrazivanja I razvoja sadrzi
osnovni cilj
:kako I cime upseno I kontinuirano voditi nove obrazovne osobe,nosiocerazvojnih mogucnosti,kako voditi unutrasnje procese,promene organizacije koja uci, tezitistalnoj inovaciji procesa uz odrzavanje stabilne strukture u dinamicnom okruzenju.
Stabilna organizacija
je organizacija koja je uspesna kak na untrasnjoj integraciji, tako Ina spoljasnoj integraciji sa dinamicnim trzistem.Odnos spojasnjeg I unutrasnjegmarketinga predstavlja meru uspesnosti organizacije:Da bi jedna organizacija efektivno I efikasno funkcionisala , ona mora da identifikuje Iobavlja menadzment brojnim povezanim aktivnostima.
Aktivnost
koja koristi resurse Ikojom se obavlja menadzment da bi se transforimali ulazni elementi u izlazne, smatra se
procesom
.Cesto izlasni element jednog procesa direktno cni ulazni element sledeceg procesa.
2.POJAM RAZVOJARazvoj
 
podrazumeva
promenu polozaja sistema (preduzeca) u prostoru I vremenu,kojaga dovodi u bolje stanje, sto predstavlja jedan od osnovnih ekonomskih ciljeva svakog poslovnog I organizacionog sistema.
Razvoj
podrazumeva promene u preduzecu kojedonose poboljsanje buduceg funkconisanj, izmenu strukture buduce proizvodnje I poslovanja uopste.U praksi se cesto ne pravi razlika izmedju
razvoja
I
rasta
, vec se cestoizrazavaju samo povecanjem vrednosti ostvarene proizvodnje.Medjutim, povecanjevrednosti ostvarene proizvodnje prikazuje rast.
Razvoj
je kompleksniji od rasta I on biobuhvatio pored povecanja vrednosti proizvodnje, poboljsanje proizvodne tehnike,tehnologije I poboljsanje upravljanja u svim oblastima poslovanja,poboljsanje proizvodnog programa itd.
Rast
obuhvata kvantitativno povecanje obima poslovanja, tj.kvantitativne promene koje ne predvidjaju bitnije izmene postojecih tehnicko-tehnoloskihI drugih osnova poslovnih sistema.Kod rasta je akcenat na kvantitativnim , a kod razvojana kvalitativnim promenama.
Pojam
 
razvoj
obicno se vezuje za sisteme koji imajusposobnost da evoluiraju tokom vremena, prelazeci tako u sve vise nivoe I stanja.Razvojse moze definisati kao integralan I kontinualan proces transformacije sistema iz postojeceg stanja u novo stanje vise efikasnosti.To je proces stalnih promena,celovitog Ineprekitdnog prilagodjavanja.
Razvoj
 
podrazumeva
pored kvantitativnog povecanjaobima poslovanja I kvalitativno prosirivanje, poboljsanje I inoviranje postojece proizvodnje I poslovanja uopste, tj. kvalitativne promene koje se obezbedjuju uvodjenjemnovih poslovnih aktivnosti.
 
3.POJAM NAUCNO-TEHNICKOG PROGRESA
Osnovna razlika izmedju coveka idrugih zivih bica je njegova svesna stvaralackasposobnost izrazena u vidu naucnog I umetnickog stvaralastva.Dar stvaranja coveku daje jedinstvenu moc svesnog menjanja kako spoljnjeg tako I unutrasnjeg sveta.Promene unaucnim saznanjima dovode do radikalnih,revolucionalnih promena u nacinu proizvodnjecime se odredjuju periodi u raz oju covecanstva.Po Tofleru, dosadasnja
istorijacovecanstva
se deli na
tri perioda
:
1.neolitski period
(poljoprivredno drustvo od oko10.000 god.p.n.e do kraja 18 veka);
2. industrijski period
( od kraja 18.veka do polovine20.veka od parne masine I inustrijske revolucije, do pojava privih kompijutera);
3.informaticki period
(naucno-tehnoloska revolucija, od polovine 20.veka,od pojave privih automatizovanih fabrika.Endi Lo u svojoj knjizi”Otvorena svest” govoreci o poslovanju u 21.veku izdvaja jos
 jedno razdoblje
u kojem vec zivimo, a to je period
kreativne sadasnjosti
.Kako se nalazimo u samom prelazu iz faze informaciono-komunikacione u fazu kreativne danasnjice neophodno je sitace svojstva koja taj proces prate.To su pre svega informaciono-komunikaciona revolucija sveta (globalanakomunikaciona mreza Internet)I globalna ekonomija znjana-“mrezna ekonomija”,koja jetakodje globalizovana I uspostavlja nove principe,pravila.Medjutim, u okviru ovih perioda stvaranja, ne treba zaboraviti cikluse velikih I manjih ratova kao perioderazarana, stvaranja I propadanja pojedinih civilizacija I kultura.
4.DEFINISANJE NAUCNO-TEHNICKOG PROGRESA
Osnovna poluga razvoja drustva svakako pripada razvoju I primeni nauke a kako je njenuticaj danas nezaobilazan I ocigledan, onda se govori o naucno-tehnickom progresu.Novaepoha u razvoju civilizacije nazvana je naucno-tehnickom revolucijom.
Bitna obelezja
naucno-tehnicke revolucije ogledaju se u tome, sto funkciju coveka zamenjujuautomatika I robotika, a intelektualno-istrazivacki rad se nalazi pod znacajnom podrskomkompjutera I kibernetike.Zbog toga se pojmovno identifikuje sa
informatickomrevolucijom
.Od brojnih definicija naucno-tehnickog progresa izdvaja se definicija koju je dao M.Mesaric.:”
Naucno-tehnicki progres
je unapredjenje postojece I stvaranje novetehnologije,usavrsavanje postojecih I stvaranje novih proizvoda I unapredjenjeorganizacije I upravljanja.”
To je
pre svega, trajan proces usavrsavanja metoda I formiorganizacije rada u materijalnom procesu proizvodnje,kao I sve naucno tehnickeinovacije koje uticu na progresivno menjanje strukture materijalne proizvodnje sa ciljem povecanja produktivnosti rada.Vrlo cesto se gtehnicki progres poistovecuje sa pojmom“razvitak tehnike” tj.”nova tehnika”.Tehnicki progres ima znatno siri smisao I sdrzinu,nego pojam “nova tehnika”.On u sebi sadrzi ne samo pojam “nova tehnika”kao glavni pravac ili proces stvaranja I uvodjenja savremenih sredstava za proizvodnju u vidu: novihvisoko produktivnih masina,ekonomicnih materijala,I progresivnih vrsta energije, saciljem dobijanja novih ili poboljsanih proizvoda ili usluga kao I : novih tehnoloskih procesa I metoda I savremene forme organizacije I upravljanja proizvodnjom.
Naucno-tehnicki progres
ne obuhvata samo rehnicku stran usavrsavnja tehnike I organizacijerada I proizvodnje, vec se ujedno javlja I kao element kvantitativnih I kvlitativnih promena rada.
 
5.FAZE NAUCNO-TEHNICKOG PROGRESANaucno-tehnicki progres
u najrasprostanjenoj podeli ima tri komponente kaosukcesivne
faze
u procesu njegovog javljanja tj.:
1)
pronalazenje (inovacija);
2
) prvaaplikacija pronalaska (inovacija);
3)
sirenje pronalaska (imitacija,difuzija); Pored ove postoji veci broj detaljnih podela naucno-tehnickog progresa pojedine faze.Jedna od njih je podela na sledecih
sest faza
:
1)
bazicna naucna istrazivanja;
2)
primenjenaistrazivanja;
3)
pronalazastvo;
4)
razvoj (eksperimentalno-razvojna istrazivanja);
5)
prva primena pronalaska (inovacija);
6)
difuzija.Svaku fazu progresa realizuju pojedinci,odnosno organizacije, doprinoseci na taj nacin pospesivanju naucno-tehnoloskog razvoja I jacanju rpivredjivanja u celini.Organizacija, odnosno pojedinackoji nosi prvu fazu tehnickog progresa naziva se
pronalazacem
, tj. inovatorom (
inovator
 je osoba ili preduzece koje je prvo uvelo novi proizvod, imitator je osoba ili preduzecekoje je uvelo neki izum posle njegove prve aplikacije).Brzina razvoja naucno-tehnickog progresa zavisi od toga u kojoj se meri angazje nauka, znanje, sposobnost ljudi.Odatle proizilazi zahtev, da je nuzno uspostavljati cvrstu spregu izmedju naucno-tehnickog progresa I obrazovanog sistema. Intenzivan razvoj visokih tehnologija zahtevareformisanje obrazvonog sistema kako bi se obezbedili kadrovi sposobni za inovacionu-naucno-istrazivacku strategiju razvoja.
6.ZNACAJ NAUCNO-ISTRAZIVACKOG RADAZnacaj
savremene nauke jasno se ogleda u vezi sanjenim celokupnim delovanjem nadrustvo.Naucno-istrazivacki rad pocinje inputima.
Inputi
naucno istrazivacke delatnosti( kadar, sredstva,transfer tehnologije I naucne informacije) u procesu invencije stvarajuideje, teorije,otkrica patente,metode I informacije, iz cega proizilaze novi proizvodi,procesi, usavrsavanja, unapredjenja koji spadaju u proces inovacije.
Procesinovacije
moze se nastaviti procesom difuzije koji obuhvata prenos znanja izmedju preduzeca;prenos tehnologije izmedju grana I medjunarodna difuzija.Medjutim sam proces inovacije utice na privredni razvoj (rast produktivnosti,smanjenje troskova, podizanje kvaliteta proizvoda I procesa , povecanje akumulacije).
Privredni razvoj
uticena samo drustvo I njegov prosperitet (rast zivotnog standarda,nova znanja,nove potrebe,kultura zivljenja).
Drustveni prosperitet
povezan je I poboljsava druge inpute naucnoistrazivacke delatnosti.
7.DEFINISANJE,PODELA I MODELI NAUCNO-ISTRAZIVACKOG RADA
 Najznacajnija komponenta nauke je
istrazivanje.
Veliki znacaj procesa istrazivanjazahteva posebno sagledavanje prirode.Istrazivanje predstavlja primenu ljudskeinteligencije I iskustva u organizovanom I sistematizovanom naucnom resavanju pojedinih problema.Istrazivanje najcesce
podrazumeva
:
1)
sistemsku primenucovekovog razuma na proucavanju problema cije resenje nije do tada bilo poznato;
2)
 plansko traganje ili kriticko ispitivanje radi otkrivanja novog znanja, sa ciljem da toznanje bude korisno.
Istrazivanje
je proces kojim se dolazi do nekog novog znjana osvetu oko nas I/ili mogucnoscu resenja poroblema kojeg smo uocili
.Naucno istrazivanje
se razlikuje od ostalih istraizvanja po tome sto je problemm kojim se bavi u domenu

Activity (89)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ivan Jovanović liked this
misakg71 liked this
lepapet liked this
DijanaGr liked this
MirjanaMiki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->