Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Programa integrala - Educatie Fizica Si Sport

Programa integrala - Educatie Fizica Si Sport

Ratings:
(0)
|Views: 344|Likes:
Published by Raluca Pantazi

More info:

Published by: Raluca Pantazi on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/29/2012

pdf

text

original

 
MINISTERUL EDUCA
IEI, CERCET
Ă
RII, TINERETULUI
Ş
I SPORTULUI
CLASA PREG
Ă
TITOARE
Program
ă
 
ş
colar
ă
 
pentru disciplina
EDUCA
IE FIZIC
Ă
 
Ş
I SPORT
Proiect propus pentru dezbatereFebruarie 2012
 
Proiect propus pentru dezbatere, februarie 2012
2
Not
ă
de prezentare
1. Locul disciplinei Educa
ie fizic
ă
 
ş
i sport în noul plan de înv
ăă
mânt
Schimb
ă
rile actuale din înv
ăă
mântul românesc au fost determinate de necesitatea armoniz
ă
riisistemului nostru, cu celelalte sisteme ale statelor membre, conform recomand
ă
rilor f
ă
cute deParlamentul European (PE)
1
în Cadrul de referin
ă
european. Astfel, se stipuleaz
ă
ca cele 8 competen
e-cheie s
ă
reprezinte o achizi
ie a absolventului
ş
i se las
ă
libertatea statelor de a implementa documentul înmanier
ă
proprie. În Legea educa
iei na
ionale, legea nr. 1/2011 este specificat acest aspect la art.68, alin.(1), iar la alin.(4) se precizeaz
ă
:
Curriculumul pentru clasele preg 
ă
titoare urm 
ă
re 
ş
te dezvoltarea fizic 
ă
,socio-emo 
 
ional 
ă
, cognitiv 
ă
, a limbajului 
ş
i comunic 
ă
rii, precum 
ş
i dezvoltarea capacit 
ă 
ilor 
ş
i atitudinilor în înv 
ă 
are, asigurând totodat 
ă
pun 
 
ile c 
ă
tre dezvoltarea celor 8 competen 
 
e-cheie.
Introducerea clasei preg
ă
titoare, al
ă
turi de clasa I
ş
i a II-a, în Ciclul achizi
iilor fundamentale, a condusdeci, la revizuirea planului cadru
ş
i implicit a programelor
ş
colare.Disciplina Educa
ie fizic
ă
 
ş
i sport face parte din aria curricular
ă
 
Sport
ş
i s
ă
n
ă
tate
. Aceast
ă
arie, în ansamblul s
ă
u, pune accentul pe dezvoltarea fizic
ă
armonioas
ă
a elevului, stimularea interesuluipentru participarea la activit
ă
i sportive, respectarea regulilor specifice diferitelor jocuri.În noul plan de înv
ăă
mânt, pentru aceast
ă
disciplin
ă
sunt prev
ă
zute:- un num
ă
r de 1-2 ore la Ciclul achizi
iilor fundamentale (clasa preg
ă
titoare, clasa I
ş
i clasa a II-a);- un num
ă
r de 2-3 ore la Ciclul dezvoltare (clasele a III-a
ş
i a IV-a);- un num
ă
r de 2 ore la Ciclul dezvoltare (clasele a V-a
ş
i a VI-a).
2. Coordonate ale schimb
ă
rii
Dac
ă
analiz
ă
m num
ă
rul de ore distribuit pe cicluri de vârst
ă
, vom observa un num
ă
r diferit laclasele a III-a
ş
i a IV-a fa
ă
de clasa preg
ă
titoare, clasa I
ş
i clasa a II-a. Pentru a în
elege mai binera
iunile acestei aloc
ă
ri orare, trebuie s
ă
privim în planul de înv
ăă
mânt, spre aria
Arte
ş
i tehnologii
. Ladisciplina Muzic
ă
(
ş
i mi
ş
care) vom observa o or
ă
în plus destinat
ă
exprim
ă
rii prin mi
ş
care pe muzic
ă
.A
ş
adar elevii
se vor mi 
ş
ca 
conform nevoilor, dar în feluri diferite. Dac
ă
orele de educa
ie fizic
ă
 
ş
i sport,conform art. 263, alin. (7) din Legea educa
iei na
ionale, legea nr. 1/2011,
sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate,
muzica, înso
it
ă
de mi
ş
care
ş
i dans va fi predat
ă
de profesorii pentru înv
ăă
mântul primar/ înv
ăă
tori.
3. Structura programei
Programa cuprinde:
competen
ele generale, ce se urm
ă
resc a fi formate de-a lungul celor trei ani (clasapreg
ă
titoare, clasa I
ş
i clasa a II-a);
competen
ele specifice, deduse din competen
ele generale, care se formeaz
ă
pe durata unuian
ş
colar;
exemple de activit
ă
i de înv
ă
are;
sugestii metodologice.
1
RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December2006 on key competences for lifelong learning
 
(2006/962/EC)
 
Proiect propus pentru dezbatere, februarie 2012
3
Competen
e generale1. Receptarea unor mesaje artistice exprimate prinlimbaj vizual, în contexte variate2. Exprimarea de idei/experien
e
ş
i emo
ii/sentimenteprin modalit
ă
i specifice artelor vizuale3. Crearea de obiecte practice
ş
i estetice folosindmateriale, instrumente
ş
i tehnici specifice lucruluimanual

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->