Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Ficha_-_Verbos_-_Modos_-Indicativo_e_Conjuntivo_Abril_08.

Ficha_-_Verbos_-_Modos_-Indicativo_e_Conjuntivo_Abril_08.

Ratings: (0)|Views: 233|Likes:
Published by sophiecarreira

More info:

Published by: sophiecarreira on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2014

pdf

text

 
 
Nfiåf`f `f Pfzf`f) 6=2 6>0;(:0< Ik~bof,
p
+ 26> 363 0<: ,
+ 26> 3>> 652 ,
J
+ cfrr}`fJhfki'pmimzfn'zplppz4//uuu'mz~(crfgnk~no(frr}`f'rnp~'zp
Zæe'
6
 
FER]ZFHMGPO @M M^NOIF^ CRFGNK^NO @M FRR]@F
M^NOIF BÆ^KNF 2)> CRFGNK^NO @M FRR]@F
 
CKNLF @M PRFBFILO4 PMHZO^ SMRBFK^6'
 
Iä o pm|po4
O rmk `k~~m f Eki`f4( Smh nohkeo ê sfrfg`f `f porrm hfk~ fipf `o nf~pmio m nogpmhzifræ~ }h m~zmpæn}iomgnfgpf`or&Ioeo v}m nlmeo} fo fipo `f porrm) f rfkglf bfpm} f~ zfihf~ m ~oipo} erkpo~ `m fimerkf fo smrpo`f~ f~ pmrrf~ nobmrpf~ zor }h hfgpo brfgno) v}m d}ieo} ~mr gmsm'
Hfg}mi I}nf~ Porrm~) kg
Mgnkniozë`kf `f~ Cfhèikf~
 
Zrmmgnlm
f pfbmif noh f~ corhf~ smrbfk~ `o pm|po v}m ~m mgnogprfh go~ ~me}kgpm~ pmhzo~m ho`o~4
2'
Hf~ gf~ nok~f~ `f Erfhæpknf) o hmilor ë o}skr o hmgkgo Pogmnf~' Iä o pm|po4
Pm|po
Zrocm~~or
4
Bmh' @mk|mho~ o~ ~}b~pfgpkso~ m zf~~mho~ fo~ smrbo~‣ Nf~fr) v}fi ë o zrm~mgpm?
Pogmnf~
4 K~~o ë nogcorhm) ~mglor zrocm~~or‣
 
Zrocm~~or
4 Nogcorhm? G
îo zmrnmbo‣
 
Pogmnf~4
^kh' V}fg`o f hkglf krhî ~m nf~o}) `mrfh(ilm særko~ zrm~mgpm~4 }h fgmi `m
brkilfgpm~‣ }hf freoif `m e}fr`fgfzo‣
 
Zrocm~~or
4 Gîo `kef f~gmkrf~) hmgkgo&''' Zmre}gpmk(ilm o zrm~mgpm `o kg`knfpkso `o smrbo
nf~fr‣
 
Pogmnf~
4 Fl) k~~o gî
o ~mk‣
 
Zrocm~~or
4 M o c}p}ro?
Pogmnf~
4 O c}p}ro) ~mglor zrocm~~or) f @m}~ zmrpmgnm‣
Do~ë `m Oiksmkrf No~hm)
 F~ Ikåým~ `o Pogmnf~
,F`fzpf`o+
Zrmpërkpo zmrcmkpo `o kg`knfpksoC}p}ro `o kg`knfpksoKhzmrfpkso
 
IÈGE]F ZORP]E]M^F;´fgoZrocm~~orf4 ^ockf Nfrrmkrf
Gohm4Fgo4 @fpf4 ____/____/_____ P}rhf4 G´'4
 
 
Nfiåf`f `f Pfzf`f) 6=2 6>0;(:0< Ik~bof,
p
+ 26> 363 0<: ,
+ 26> 3>> 652 ,
J
+ cfrr}`fJhfki'pmimzfn'zplppz4//uuu'mz~(crfgnk~no(frr}`f'rnp~'zp
Zæe'
2
 
f+ Nogd}ef o smrbo
nf~fr
mh po`f~ f~ zm~~of~ `o
zrm~mgpm
m `o
c}p}ro `o kg`knfpkso
'
^kge}ifr Zi}rfiZrm~mgpm `okg`knfpkso
 
M} ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
 
P} ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
 
Mim ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
 
Gþ~ ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
 Sþ~
‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
 
Mim~ ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
 
C}p}ro `okg`knfpkso
 
M} ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
 
P}‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
 
Mim‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
 
Gþ~ ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
 
Sþ~ ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
 
Mim~‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
 b+
 
O hmgkgo Pogmnf~ `kt4 ¡V}fg`o f hkglf krhî ~m
nf~o}
‣±' M
h rmifåîo ê corhf smrbfirmfiåf`f) kg`knf4
f zm~~of
4 ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
o pmhzo
4 ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
 
o gôhmro
4
‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'' o ho`o
 
‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
 
>'
 
Zrmmgnlm
f~ kgcorhfåým~ v}m ~m zm`mh mh rmifåîo ê corhf smrbfi `m nf`f crf~m4
f+
 
Gîo
v}mro
hfk~ ~ozf'
o gôhmro
4 ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
o pmhzo
4 ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣''
 
f zm~~of
4 ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
o ho`o
4 ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
b+
 
Gîo
`mk|frmho~
gf`f m~v}mnk`o'
o gôhmro
4 ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
o pmhzo
 
‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣''
 
f zm~~of
4 ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
o ho`o
4 ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
 
n+
 
O iksro dæ
m~pfsf
rf~ef`o'
o gôhmro
4‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
o pmhzo
4‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
 
f zm~~of
4‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
 
o ho`o
4‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣''
 
 
 
Nfiåf`f `f Pfzf`f) 6=2 6>0;(:0< Ik~bof,
p
+ 26> 363 0<: ,
+ 26> 3>> 652 ,
J
+ cfrr}`fJhfki'pmimzfn'zplppz4//uuu'mz~(crfgnk~no(frr}`f'rnp~'zp
Zæe'
>
 
`+ Gîo
pro}|m
o P'Z'N'
o gôhmro
4‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
o pmhzo
4‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
 
f zm~~of
4‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣
o ho`o
4‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'
 
0'
Nohzimpf f~ crf~m~ noh o
zrm~mgpm `o kg`knfpkso
`o~ smrbo~ kg`knf`o~ mgprm zfrägpm~m~'
f+
O~ hm}~ krhîo~ ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣' ,m~p}`fr+ po`f f pfr`m' Ê gokpm ‣‣‣‣‣‣‣‣
 
,imr+ o} ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'' ,smr+ pmimsk~îo'
 
b
+ Gþ~ ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣ ,~fbmr+
 
p}`o f pm} rm~zmkpo'
 
P} ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣,zf~~fr+
o
 
`kf ~mh cftmr gf`f' P} ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'' ,c}ekr+ fo prfbfilo'
 n+
Gþ~) po`o~ o~ `kf~)
 
‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣' ,nohzrfr+ v}fiv}mr nok~f' ‣‣‣‣‣‣‣‣''
 
,kr+ ê iodf `o ~mglor Hfg}mi' Mim ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣' ,pmr+ p}`o'
 
='
Nohzimpf o pm|po noh o
pmhzo
m
ho`o
`o~ smrbo~ kg`knf`o~ mgprm zfrägpm~m~'
Go M~pko) f nkefrrf ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣',
nfgpfr
) zrmpërkpo khzmrcmkpo `o
kg`knfpkso+ mgv}fgpo f~ corhkef~ ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'',
prfbfilfr
) zrmpërkpokhzmrcmkpo `o kg`knfpkso+'
V}fg`o ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣,
skr
) zrmpërkpo zmrcmkpo `o kg`knfpkso+ o kgsmrgo) f nkefrrf
‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣ ,
zm`kr
) zrmpërkpo zmrcmkpo `o kg`knfpkso+ fef~filo m nohk`f ê~corhkef~'
F~ corhkef~ gîo ilm ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣'' ,
`fr
) zrmpërkpo zmrcmkpo `o
kg`knfpkso+ gf`f' F zobrm nkefrrf ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣' ,
horrmr
) zrmpërkpo zmrcmkpo `okg`knfpkso+'
M~pf lk~pþrkf ‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣' ,
mg~kgfr
) zrm~mgpm `o kg`knfpkso+ o sfior `oprfbfilo'

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Carlos Vaz liked this
Paula Aguiar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->