Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quy Dinh Lien He Tim Nha Tro

Quy Dinh Lien He Tim Nha Tro

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Ma Cay

More info:

Published by: Ma Cay on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

 
 1
QUY
ĐỊNH
 
Liên hệ tìm nhà trọ tại
Trung tâm
Hỗ trợ học sinh, s
inh viên
Thành phố
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 
02
 /QĐ
-HTHSSV ngày 01 tháng 3
năm 2012
 
của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ 
 
học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh
)
_____
1.
Thời gian tiếp sinh viên
:
 -
Buổi sáng:
7g30 - 11g00-
Buổi chiều: 13
g30 - 17g00-
Thứ bảy
: 7g30 - 11g30
, chủ nhật và các ngày lễ: nghỉ.
 
2
. Đối tượng tìm nhà trọ:
 
- Sinh viên;
 
-
Sinh viên đã ra trường
;
 
-
 Người đi làm.
 Sa
u đây gọi chung là người tìm nhà
 
3. Qui trình tìm nhà
và qui định thu phí:
 
-
 
Đọc và nắm rõ thông tin nhà trọ trên “Bảng Thông tin nhà trọ” để chọn các
mã số 
 
 phù hợp. Người
tìm nhà
được chọ
n
3 mã số 
 
nhà trọ cho 1 lần giới thiệu.
 
-
 
Dò lại bảng kê
(trong
 bộ phận
g
iới thiệu
n
hà trọ) để kiểm tra xem những mãsố vừa chọn còn đang giới thiệu hay không, nếu hết thì chọn mã số phù hợp khác.
 -
Xem hình ảnh về các địa chỉ trọ trên màn hình để lựa chọn
 
trước khi quyếtđịnh thuê nhà.
 -
 
Trình
thẻ si
nh viên
(đối với sinh viên)
,
chứng minh nhân dân
cho n
gười phụ
trách
giới thiệu nhà trọ
 
và đọc mã số nhà trọ.
 
-
 
Sau
khi được tư vấn nhà trọ
,
người tìm nhà
 
nhận và điền đầy đủ thông tinvào phiếu đăng ký tìm
nhà, trung tâm
sẽ cung cấp địa chỉ để người tìm nhà
 
trựctiếp liên hệ tìm nhà
.
 -
Mua phiếu đăng ký tìm nhà:
Đối với
sinh viên là
 
10
 .000 đồng 
;
đối vớisinh viên đã ra trường, người đi làm
 2
0.000 đồng 
.
 
Phi
ếu này có giá trị giới thiệutới địa chỉ nhà trọ
trong vòng 07 ngày
và được giới thiệu tối đa
3
lần đến địa chỉnhà trọ.
 
THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
 
TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC SINH,
SINH VIÊN
***
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày
01 tháng 3
năm 2012
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->