Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Brončano Doba u Europi

Brončano Doba u Europi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,027|Likes:
Published by Catherine Hughes

More info:

Published by: Catherine Hughes on Nov 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Brončano doba u Europi
 J.M. Coles i A.F. Harding 
 
I. RANA BRONCA
Uvod:
za potrebe ove knjige usvojen je kronološki okvir prema proizvoljnojdefiniciji za brončano doba. Kao glavne značajke uzimaju se razvijena pojava i uporabametalurgije u mnogim društvima te okvirna godina 2000 pr.Kr iako se u nekim područjimametalurgija razvila ili postala dominantna nad ostalim industrijama nakon tog datuma..Granica između bakrenog i brončanog doba također je teško razlučiva pa je po nekimautorima ( Muller-Karpe) velik dio brončanog doba po tradicionalnom shvaćanju zapravokasno bakreno doba. Kriteriji koji nam pomažu razliti bili bi za srednju Europudominantnost metala u izradi oružja i nekih ukrasa te tragovi lokalnog rudarstva i obrademetala. Ostave metalnih predmeta kod kojih se sve do praga brončanog doba javljaju predmeti od kosti i kamena.Istražujući skeletne nalaze brončanog doba nije se našlo na neku homogenost u rasnimtipovima, kao jedini prilog nekoj uniformiranosti pripadnika različitih kultura svjedočegrobovi pod humkama-tumuli. Njihova prva pojavljivanja nalaze se u ukrajinskoj i ruskojstepi na kraju neolita te kroz cijeli eneolit. Po M. Gimbutas nosioci ovih kurgan kultura su ietničke skupine koje stvaraju
Monteoru
,
 Kocofeni
i dr kulture u Rumunjskoj kao i prviIndoeuropljani na europskom tlu. Po drugim tvrdnjama pokapanje u tumulima moglo bi bitisamo odraz mode vremena jer se pojavljuje i na jugu Engleske u
Wessex
grupi u koju nijemoglo doći putem migracije nosioca kurgan kulture.Po rasprostranjenosti metala prednjači bakar koji je prisutan od atlantske obale do alpskog pojasa, češkog pobrđa, Karpata, južnog Balkana te Kavkaza. Izostaje samo u sjeveru Europe.Kositar je ograničen i ima ga samo u Češkoj sjeverozapadu Italije te atlantskoj obali.Razvojem metalurgije omogućeni su bolji i raznolikiji primjerci nakita i oruđa tako se u ranoj bronci javljaju triangularni bodeži narukvice perle od bronce a u srednjem periodu trapezoidni bodeži s hrptom, duge igle s narebrenim krajem te srcoliki privjesci.
1.CENTRALNA EUROPA
Pojam centralna Europa odnosi se na prostor od središnje Njemačke do ruba Karpata te odVaršave i Berlina na sjeveru do južnih granica Mađarske i Austrije.Prvu periodizaciju ovog prostora dao je Thomsen sa svojom tripartitnom podjelom na kamen- broncu-željezo. Krajem 19 stoljeća došlo se do saznanja o složenosti brončanog doba što je
 
zahtijevalo nove podjele pri kojima je drugi period u kojemu se javlja kremacija nazvanHallstatt fazom pri čemu su Hallstatt A i B kasna bronca a C i D željezno doba. Prava podjeladošla je sa perodizacijom Paula Reineckea koji dijeli broncu na 4 dijela A-D na temeljumaterijala iz ostava i grobnih priloga sa područja Bavarske. Po toj podjeli Br A odgovararanoj bronci B i C srednjem ili tumuli periodu a D kasnoj bronci «polja sa žarama» .SamReinecke podijelio je fazu A u dvije pod faze te fazu B i C.Ime koje dominira istraživanjima rane bronce centralne Europe je
Unjetička
kultura poeponimnom nalazištu «Unetice» nekoliko km sjeverozapadno od Praga gdje su u drugoj polovici 19 st. iskopano groblje od 60 ravnih grobova sa nalazima tipičnim za to razdoblje:triangularni bodeži, pribadače prstenaste glave, ukrasne spiralne narukvice ili nanožnice, Noppenringe( spiralni prsteni), spiralne i jantarne perle, raznolike posude i šalice Pošto su senalazi pokazali analogni sa materijalom iz Moravije, zapadne Slovačke, Austrije. Bavarske,Thuringije.Saxonije i Silesije ime kulture primjenjeno je na ovako široko područje. Iakostrogo gledano materijal iz
Unetica
nalazimo samo u Bohemiji zbog praktičnosti cijelo područje je obuhvaćeno jednom kulturom. Po Reineckeu grobovi sa malo metala pripadajufazi A 1 a oni bogati metalom A 2 . Nakon njih slijede grobovi pokapani pod humkom kojiodgovaraju fazi srednje bronce koja je trajala oko 200 godina tradicionalno nazvana«Tumulsko brončano doba» koje završava okvirno u fazi C 2 –D kad kremacija postajedominantna. Na razvoj rane bronce ovog prostora jakog utjecaja imaju nosioci kasno bakreno-dobnih kultura vrpčaste keramike i zvonolikih pekara čija se tradicija vidi u oblicimakeramike kao u unjetičkoj šalici s jednom drškom ili kod tradicije ukopa.
Naselja
Malo je tragova brončano dobnih kuća u centralnoj Europi na temeljukojih se često čini da su bile jednostavne kolibe dignute iznad jame ukojima se odvijalo skladištenje žita i ponekad kuhanje.
 Protounjetička
kultura daje samo zanemarive dokaze o stanovanju , koji su nešto češćiu kasnijim fazama ali rijetko daju prave planove kuća. Pri tom je Bohemija najplodnija sanalazima poput
 Postoloptrya
( Žatec) sa poznatih 16 kuća. Dvije kuće ranijeg perioda uŽatecu bile su pravokutne 6x4m sa stupovima kao potpornjem za dvoslivni krov, vjerojatnoih je bilo do 30 za populaciju do 200 ljudi. Lokalitet u Breznu otkrio je seriju unjetičkih kućasa vanjskim i unutrašnjim spremištima, jamama za otpad pravokutnog oblika sa uporabomstupova..

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Pertinax1983 liked this
Kristina Dobra liked this
Martina Šobak liked this
Martina Šobak liked this
Ivana Budimir liked this
Ivana Budimir liked this
Lea Vukusic liked this
Franka Trcera liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->