Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-2012-09

Svoboda-2012-09

Ratings: (0)|Views: 49 |Likes:
Published by SVOBODA
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.

More info:

Published by: SVOBODA on Mar 01, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

pdf

text

original

 
SVOBODAFounded in 1893 in Jersey City, NJPublished by the Ukrainian National Association
Пам'ятаймопроУкраїну! 
Рік 119, ЧИСЛO 9, П’ЯТНИЦЯ, 2 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ
www.svoboda-news.com
Видає Український Народний Союз
Vol. 119, No. 9, FRIDAY, MARCH 2, 2012$1.00
Марта Осадца
ЛЬВІВ. – 17 лютого, у день 120-ої річницівід народження Патріярха Йосифа Сліпо-го, в Митрополичому соборі св. Юра, булавідслужена Архиєрейська БожественнаЛітурґія з нагоди цієї пам’ятної дати.Очолив Богослужіння Архиєпископ іМитрополит Львівський Ігор Возьняк. Зним співслужили Апостольський Екзархдля українців Франції Михайло Гринчи-шин, ректор Львівської Духовної семінаріїСвятого Духа о. Микола Фредина, священ-нослужителі Українських Греко-Католиць-кої та Римо-Католицької Церков. На Літур-ґії також були присутні представники міс-цевої влади.У своїй проповіді Митрополит Ігордокладно розповів про життя ПатріярхаЙосифа Сліпого, страдницький 18-річнийшлях по сибірських тюрмах, про обста-вини звільнення Патріярха і його прибут-тя до Риму, про особливу далекоглядністьІсповідника Віри і пастирсько-батьківську турботу про своїх вірних.„Він багато добра вчинив для нашоїЦеркви, щоб її пізнав і визнав світ. Вірив,що прийде такий час, і не помилився. Деякіз його сучасників дивувалися, коли Митро-полит Йосиф казав друкувати сотнямимолитвенники та інші книжки для пере-везення в Україну. Вважали його дивним у старечому віці, але коли прийшла воля длянашої Церкви, у грудні 1989 року, всі при-знали, що Боже Провидіння провадилонашою Церквою та її провідниками“, – ска-зав Владика Ігор.Після закінчення Богослужіння адміні-стратор собору св. Юра митрофорний про-тоієрей Роман Кравчик висловив вдячністьусім вірним, священикам, хорові та пред-ставникам влади за участь у цій поминаль-ній молитві та добру пам’ять про Патріяр-ха Йосифа.Після Святої Літурґії усі бажаючі мализмогу помолитися у крипті собору біля від-критого гробу Патріярха. Така можливістьдля вірних буде надана протягом місяця.Увечорі Львівське телебачення демон-струвало фільм про життєвий шлях видат-ного Ісповідника Віри Патріярха ЙосифаСліпого.________________ЗАЗДРІСТЬ, Тернопільська область. –17 лютого в Музеї-садибі Патріярха Йоси-фа Сліпого відбулися урочистості з нагоди120-річчя від його народження.Архиєписикоп і Митрополит Тернопіль-сько-Зборівський Василь Семенюк та ЕкзархЛуцький Йосафат Говера разом з священи-ками відслужили Божественну Літургію.
Патріярх Української Греко-Католицької ЦерквиЙосиф Сліпий (1892-1984).
(Закінчення на стор. 16)
Юрія Луценка асудили до чотирьох років ув’янення
КИЇВ. – 27 лютого троє суддів у Печерсько-му районному суді української столиці понадшість годин по черзі зачитували вирок у кримі-нальній справі колишнього міністра внутріш-ніх справ України Юрія Луценка. Його засудже-но до чотирьох років позбавлення волі і конфіс-кування всього родинного майна, а також забо-ронено займати державні посади терміном надва роки після відбуття покарання.Суд також постановив стягнути з Ю. Луцен-ка на користь Міністерства внутрішніх справпонад 643 тис. грн., а з його колишнього водіяЛеоніда Приступлюка – 294 тис. грн. Такимчином, суд частково задовольнив вимоги дер-жавного звинувачення.Суддя Оксана Царевич сказала, що суд вва-жає повністю доведеною вину екс-міністра,однак, не знайшов обставин, які обтяжуютьйого провину.Пом’якшувальними обставинами є, згідно звироком, те, що Ю. Луценко раніше не притя-гався до відповідальности, має на своєму утри-манні неповнолітніх дітей, має державні наго-роди і перебуває в „критичному стані здоров’я“.Сам засуджений сказав, як передає його сло-ва „Інтерфакс-Україна“, що це завершальнесудове засідання було нічим іншим, як тільки„фарсом політичної розправи".Деякий час відеотрансляцію цього судовогозасідання вів, з затримкою і перервами, телеві-зійний канал „ТВі“, однак, розібрати слова суд-дів, які говорили швидко й нечітко, на тлі вигу-ків прихильників екс-міністра, було практичнонеможливо.Пізніше журналісти повідомили, що судзаборонив їм вести пряму трансляцію.Згідно з повідомленням прес-служби „Народ-ної самооборони“, під час зачитування виро-ку Ю. Луценко навіть зробив зауваження суд-ді: „Ваша честь, читайте голосніше, щоб вас булочути“.Заля суду була переповнена журналістами,дипломатами, депутатами Верховної Ради таприхильниками екс-міністра.Двері до залі були відчинені, оскільки кіль-ка десятків людей щільно стояли в коридорі, атакож на сходах. Більшість охочих не потрапи-ла всередину.Біля приміщення суду зібралися кількадесятків прихильників Ю. Луценка з прапорамипартій „Народна самооборона“ і „Батьківщина“.До дня оголошення вироку Ю. Луценко про-був у камері попереднього ув’язнення 429 днів.Прокуратура вимагала для екс-міністра чотириз половиною року в’язниці.Ю. Луценко вважає, що теперішній режим вУкраїні карає його, щоб не не допустити до пар-ляментських виборів у жовтні 2012 року.Сполучені Штати Америки розчарованівироком, який український суд виніс колиш-ньому міністрові внутрішніх справ УкраїниЮрієві Луценкові.„Ми закликаємо уряд України звільнитиЮрія Луценка... й інших високопоставленихколишніх урядових чиновників, які в даний часзнаходяться в місцях позбавлення волі“, – ска-зала в розмові з журналістами прес-секретарДержавного департаменту США ВікторіяНуланд.
(Бі-Бі-Сі)Юрій Луценко. Фото: УНІАН 
Незабутньої пам’яті великого Ісповідника Віри
В Україні відзначають 120-річчя Патріярха Йосифа Сліпого
 
СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 2 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУNo. 92
 
Канадські лікарі – про Ю. Тимошенко
ОТАВА. — Канадські лікарі, які брали участьу міжнародній медичній комісії з обстеженняекс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, заяв-ляють про необхідність проведення конфі-денційної аналізи її крови і токсикологічної експертизи. „Незважаючи на те, що у канад-ської команди було обладнання для прове-дення аналіз, яке могло видати результатинегайно, українська влада відмовилася до-зволити його використання, заявляючи, щоми порушимо кілька законів і що це можепризвести до кримінального переслідуван-ня“, – йдеться в поширеній у Канаді заяві ліка-ря Пітера Куйтана, повідомили 27 лютого за-соби масової інформації (ЗМІ). У свою чергу,лікар Крістін Держко висловила подяку уря-дові Канади за його рішучу позицію на між-народній арені у справі Ю. Тимошенко, вра-ховуючи потреби, що стосуються її здоров’я.„Юлія Тимошенко попросила нас передати її щиру подяку урядові Канади за цю ініціяти-ву“, – зазначила вона. Канадські лікарі такожконстатували незадовільний стан здоров’яЮ. Тимошенко. „На початку та в кінці нашогозвіту ми визначаємо загальний стан здоров’яЮ. Тимошенко як незадовільний. Українськілікарі погодилися, що це найкраще перекла-дається англійською як „severely disabled“, –йдеться в заяві, зробленій членами незалеж-ної делеґації лікарів – К. Держко, ДжорджемРевою і П. Куйтаном. У заяві також повідомля-ється, що всі запити ЗМІ, які зараз надходятьдо канадської делеґації лікарів, будуть пере-силатися через Міністерство закордоннихсправ Канади або через Конґрес УкраїнцівКанади.
(„Кореспондент“)
В Україні відзначили роковини Дж. Мейса
КИЇВ. — 22 лютого до річниці народженнявидатного українознавця, американськогоісторика, політолога Джеймса Мейса у На-ціональному музеї „Меморіял пам’яті жертвГолодоморів в Україні“ відбувся культурно-освітній захід „Джеймс Мейс – серце, відданеУкраїні“. Відвідувачі ознайомилися з життямта діяльністю дослідника Голодомору в Укра- їні, оглянули його особисті речі, надані На-уковим архівом Національного університету„Києво-Могилянська академія“, а також по-спілкуватися з людьми, які працювали з ви-датним істориком. У заході взяли участь: Ната-ля Дзюбенко-Мейс – вдова Дж. Мейса, ВасильМарочко – голова Асоціяції дослідників голо-доморів в Україні, Євген Сверстюк – видатнийгромадський діяч, почесний президент Укра- їнського центру Міжнародного ПЕН-клюбу,Таїсія Сидорчук – завідувачка кімнати-музеюНаукової бібліотеки Національного універси-тету „Києво-Могилянська академія“, журналіс-ти газети „День“ та інші.
(„День“)
 
Україна – остання у книговиданні
КИЇВ. — „Україна впевнено посіла останній ря-док в обсягах виробництва книжок у Европі“, –заявив президент Української асоціяції видав-ців та книгорозповсюджувачів ОлександерАфонін. З кожним роком в Україні друкуєтьсядедалі менше книжок. Експерти пов’язують цез зниженням зацікавлення українців до чи-тання та недостатньою „розкруткою“ новихперспективних авторів. Відповідно до данихУкраїнської асоціяції видавців та книгороз-повсюджувачів, за вислідами 2011 року змен-шення обсягів видавництва книжок складе5-7 відс. за назвами і до 15 відс. за накладамив порівнянні з попереднім роком. „Середнінаклади в Україні – це 1000-1500 примірни-ків максимум. На 45 млн. населення це майженіщо. Враховуючи те, що системи розповсю-дження в Україні не існує, половина книжоктак і залишається на полицях видавництва“,– сказав О. Афонін. Керівник української кни-гарні „Є“ Ігор Зарудко теж погоджується з тим,що українці читають мало. Він гадає, що цепов’язано з малою платоспроможністю укра- їнців. Ті ж громадяни, в яких є гроші, книг нечитають або читають у дуже малих кількостях.
 („День“)
УКРАЇНА зА ТИЖДЕНЬ 
Петро Григоренко – приклад вірности правді
ЛЬВІВ. – 21 лютого в Українському Като-лицькому Університеті відслужили поминаль-ну Літургію за генералом Петром Григоренком.Того дня минуло 25 років від часу смерти відо-мого дисидента.„Він був людиною, яка пройшла великий,жертовний шлях боротьби, тривалий час пере-бував у психіятричних каральних лікарнях, дебув позбавлений будь-яких прав. Це мучени-цтво Петра Григоренка стало великим свідчен-ням для багатьох радянських людей: свідченнямправди і вірности загальнолюдським визначаль-ним цінностям“, – зазначив віце-ректор УКУМирослав Маринович.П. Григоренко був безпосередньо причетнийдо створення кількох правозахисних організа-цій, зокрема Московської та Української Гель-сінкських Груп, до яких він належав.„Сьогодні у Києві, в соборі святого Володи-мира відслужили поминальну Службу Божу за генералом-правозахсником. Мені приємно,що ми у Львові, у греко-католицькій спільноті,також згадуємо особу, яка відіграла одну з най-визначніших ролей у пору дисидентства СРСР“,– сказав М. Маринович.Він також зазначив, що П. Григоренко є геро-єм кримськотатарського народу, для якого вінбув джерелом надхнення. „Проте генерал нале-жить усій Україні, і мені б хотілося, щоб пронього завжди зберігалася вічна і вдячна пам’ятьсеред українців, адже він навернувся до сво-го українства, був чутливим до його болю і вмівпрекрасно поєднати своє національне та право-захисне почуття“, – підкреслив М. Маринович. 
Прес-служба УКУ
Петро Григоренко народився у селі Борисівці (тепер Запорізька область). Навчався в Харків-ському технологічному інституті, Академії Генерального штабу. Служив у Червоній армії, учас-ник боїв на річці Галхин-Гол (1939), брав участь у радянсько-німецькій війні у 1941-1945 роках. З1945 – викладач Військової академії ім. Фрунзе (Москва). У 1961 виступив з критикою сталінізму та політики Микити Хрущова. 1963 створив Спілку боротьби за відродження ленінізму, за що1964 року був позбавлений звання, нагород та пенсії.У 1964-1965 і 1969-1971 роках зазнавав переслідувань, перебував на примусовому психіятрич-ному лікуванні, його неодноразово заарештовували, позбавляли можливости працювати. У травні 1976 року став членом-засновником Московської Гельсінкської Групи. Через свого близь-кого товариша Миколу Руденка сприяв утворенню 9 листопада 1976 року в Києві Української Гельсінкської Групи, до скаду якої увійшов сам. У цей час генерал П. Григоренко став епіцентромдисидентства Радянського Союзу. Він також координував діяльність Української і Московської Гельсінкських Груп. У листопаді 1977 року йому дозволити виїхати за кордон на операцію, а по-тім позбавили громадянства і заборонили повертатися в СРСР.Помер генерал П. Григоренко на вигнанні у США 21 лютого 1987 року, не доживши чотири рокидо проголошення України незалежною державою.
Італія підтримує Юлію Тимошенко
РИМ. – Протягом усього 2011 року Україната світ пильно стежили за гучним процесом у справі колишнього прем’єр-міністра Юлії Тим-ошенко. Інтерес до нього не зникає й донині.Події у справі Ю. Тимошенко розвивалисяблискавично: 24 червня суддя Печерського суду Родіон Кіреєв приступив до розгляду справи, 5серпня екс-прем’єр була заарештована.Світова спільнота чи не одноголосно визналацей процес політично упередженим, угледівшиу діях української влади вибірковість.Зокрема свою стурбованість висловилоПослові України в Римі Георгієві Чернявському Міністерство закордонних справ Італії. Під часзустрічі італійська сторона підкреслила необ-хідність повного дотримання основних правлюдини та прозорого судового процесу, відпо-відно до демократичних принципів.Після засудження Ю. Тимошенко до семироків позбавлення волі за перевищення повно-важень, при укладанні угод на постачанняросійського газу, протести світової спільноти неприпинилися. 4 лютого у Мілані на центральнійплощі Кордузіо відбувся мітинґ, організованийасоціяцією „Радікалі сенца фісса дімора“. Метоюйого учасників було висловити підтримку екс-премєр-міністрові та протест проти згортаннядемократії в Україні.Президент цієї асоціяції Марко Ді Сальвіопідкреслив, що, попри справу Ю. Тимошенко,не може залишити Україну без уваги демокра-тична европейська країна, зокрема й Італія. „Ужодній країні, яку можна вважати демократич-ною, провідника опозиції не мають права засу-джувати у такий несправедливий спосіб. Пока-рання на сім років, утримання хворої Юлії Тим-ошенко в камері попереднього ув’язнення, забо-рона брати участь у політичному житті є дока-зом того, що Україну Віктора Януковича тре-ба вважати режимом ідиктатурою“, – ствер-див М. Ді Сільвіо.Міжнародна органі-зація „Альянс демокра-тів“, із штаб-квартироюу Римі, яка об’єднуєпартії та міжнародніорганізації, що сповід-ують принципи демо-кратії, заявила про під-тримку кандидатури Ю.Тимошенко на отримання Нобелівської наго-роди миру. Ю. Тимошенко „бореться за фунда-ментальні демократичні принципи та є симво-лом сміливої боротьби проти усіх форм автори-таризму у світі“, йдеться у прес-релізі „Альянсу демократів“.Що ж думають про цю резонансну спра-ву пересічні українці в Італії? Нагадуємо,що під час останніх президентських виборівЮ.Тимошенко перемогла на виборчому окру-зі в Мілані, а в Римі вона поступилася Вікторо-ві Ющенкові лише незначною кількістю голосів.У період від жовтня до лютого на сай-ті „Української газети“ в Італії (http://www.gazetaukrainska.com) читачам було поставленозапитання: „Ви погоджуєтеся з вироком, вине-сеним Юлії Тимошенко?“. В опитуванні взялиучасть 947 респондентів. Більше як половина,547 осіб, відповіли: „Ні, її слід виправдати“ (57.8відс.), 173 з них вважають, що вона винна, але незаслуговує на семирічне ув’язнення (18.3 відс.).Те, що вирок є справедливим, вважають 123особи (13 відс.). А в тому, що він міг би бути щесуворішим, певні лише 11 відс., 104 опитаних.Звільнення провідника української опозиціїЮ. Тимошенко має стати пріоритетом для ново-обраного голови Европарляменту. Таку думку висловила евродепутат від Італії Лічі Ронцулліна пленарній сесії у Страсбурзі. Разом з іншимиевропарляментаристами у січні вона з’явиласяв сесійній залі у сорочинці з написом англій-ською мовою: „Звільніть Юлю!“.Европейська точка зору не може іґнорувати-ся українськими політиками, адже від неї зале-жить, чи постане перед Україною мур з боку ЕС.
Маріанна Сороневич,
головний редактор „Української газети“ в Італії
 
СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 2 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУNo. 93
 
Законопроєкт про освіту – недосконалий
КИЇВ. — Прем’єр-міністер Микола Азаров 22 лю-того доручив відкликати з Верховної Ради уря-довий законопроєкт про вищу освіту. Як пише„Коммерсантъ-Украина“, замість нього до парля-менту скерують іншу версію документу, яку про-тягом наступних двох тижнів буде вдосконалю-вати робоча група. Законопроєкт підготовленоМіністерством освіти в 2010 році, його першийваріянт викликав масові студентські акції про-тесту і критику з боку академічної спільноти.У травні 2011 року на доручення ПрезидентаВіктора Януковича документ повернули на до-вершення. Нова редакція законопроєкту булаготова в листопаді 2011 року, а 28 грудня її заре-єстрували у Верховній Раді. М. Азаров доручивробочій групі протягом двох тижнів виключити знової версії документу „неоднозначні юридичніформулювання“. Потім остаточний варіянт на-дійде до Міністерства освіти, якому заборонено„міняти ідеологію і концепцію“ документу. Далізаконопроєкт обговорять на засіданні Кабінетуміністрів, після чого він надійде до парляменту.М. Азаров пообіцяв докласти всіх зусиль длятого, щоб прийняти закон до відходу депутатівна літні вакації. „Новий проєкт закону включаєнайкраще з урядового варіянту і альтернатив-них законопроєктів, внесених народними депу-татами Юрієм Мірошниченком, Лесею Оробецьі Арсенієм Яценюком. Прийняття даного за-конопроєкту дозволить скоротити розрив міжукраїнською і закордонною освітою“, – пояснивМ. Згуровський, голова згаданої робочої групи.
(„Кореспондент“)
 
Судовій системі не вистачає незалежности
СТРАСБУРҐ, Франція. — Комісар Ради Европи зправ людини Томас Гамарберґ „з жалем відзна-чив, що судді в Україні не захищені від тискуззовні, в тому числі політичного характеру“. Надумку Т. Гамарберґа, судді не повинні відчуватистрах, що їх звільнять чи покарають за їх рішен-ня. Комісар оприлюднив свій звіт 24 лютого зарезультатами візити до України. В першу чергу,комісар звернув увагу на численні проблемисудової системи. „Системні недоліки у функці-онуванні української судової системи серйоз-но перешкоджають дотриманню прав людини.Влада повинна зробити рішучі кроки для ефек-тивнішого вирішення цих проблем“, – зазначивТ. Гамарберґ, презентуючи доповідь. Неодно-разово комісар звертає увагу у звіті на відсут-ність незалежности судової системи в країні.На незалежність суду впливає і недостатнє фі-нансування з боку держави, маленькі плат-ні суддів. У доповіді вказується, що загаломукраїнські суди отримують всього 25-30 відс.від суми, яка потрібна для їх функціонування.„Типова“ українська проблема, за словами ко-місара, – незбалянсованість між прокуроромта адвокатом. І досі прокурор має забагатоповноважень, які впливають на об’єктивністьсудових процесів. Адвокати ж досить часто на-віть не можуть потрапити до своїх клієнтів тазабезпечити право на захист, відзначає Т. Га-марберґ. Крім цього, Т. Гаммарберґ називає йінші проблеми: зловживання триманням зви-нувачених під вартою, недостатній доступ домедичних послуг, розтягнуті судові процеси інавіть високий відсоток невиконання судовихрішень.
(„Голос Америки“)
 
Ціна на газ – найбільша проблема
КИЇВ. — Висока ціна на російський газ, яку ни-нішнє українське керівництво безуспішно на-магається переглянути, стала головною про-блемою двох років президентства, заявив 26лютого Президент України Віктор Янукович. 25лютого 2010 року В. Янукович склав присягу якпрезидент України. „Ми шукаємо альтернативніджерела постачання газу . В центрі цієї пробле-ми була ціна на газ, яка і залишається цією про-блемою, і за два роки тільки в цьому питанні миотримали близько 12 млрд. дол. прямих збит-ків“, – сказав В. Янукович. Нагадаємо, 25 люто-го В. Янукович заявив, що Україна і надалі будескорочувати обсяги споживання газу, якщо невдасться домовитися з Росією про нову ціну нагаз.
(„Кореспондент“)
УКРАЇНА зА ТИЖДЕНЬ 
Левко Хмельковський
(Продовження з минулого числа)
Другий етап Великого терору: 1938 рік
Розпочинаючи в серпні 1937 року Вели-кий терор, так звану „куркульську операцію“,Москва наказала закінчити її за чотири міся-ці. Але на місцях вал репресій розгорнувся зтакою силою, що його не можна було зупинитиу зазначений термін. Москва і не хотіла обмеж-увати ініціятиву областей у цій кривавій гонит-ві, тому 31 січня 1938 року дала вказівку пропродовження репресій і визначила нову ліміту:щонайменше 48 тис. осіб до розстрілу. Термінвиконання – до 15 березня.В Україні перша половина 1938 року сталанайбільш кривавим періодом Великого теро-ру. До розстрілу було засуджено лише органа-ми НКВД 122,274 особи і понад 73.2 тис. осіб –до ув’язнення. Для керівництва акцією в люто-му 1938 року до Києва особисто прибув народ-ний комісар внутрішніх справ Микола Єжов.Він наказав поширити репресії з села на місь-ке населення, а також розпочати переслідуван-ня „інших контрреволюційних елементів“, тобтоінтеліґенції. Приводом для репресій було визна-чено зв’язки з закордоном, колишнє „повстан-чество“ і громадські міжлюдські контакти.Першим секретарем Центрального коміте-ту Комуністичної партії України став МикитаХрущов, народним комісаром внутрішніх справ– Олександер Успенський. Вже 17 лютого 1938року межу на розстріли в Україні було збільше-но на 30 тис. осіб. Розпочалося масове знищен-ня активної частини населення. Наприклад, у Вінницькій області від 26 березня до 10 трав-ня 1938 року було розстріляно 3,200 осіб з 3,427арештованих за цей час. Особливу увагу НКВДприділяв стратам колишніх вояків петлюрів-ської і гетьманської армій, учасників націоналіс-тичних організацій. Вони становили дві трети-ни репресованих у цей період.В цілому другий етап акції терору закінчивсяна два місяці пізніше, ніж передбачалося, але зобластей усе ще надходили прохання дозволитидальші розстріли.М. Єжов своїм наказом підсумував акцію іпіддав різкій критиці НКВД Української РСР,передовсім за розстріли другорядних „ворогів“,тоді як „куркульсько-націоналістичні“ керів-ники не були знищені у першу чергу. По-друге,репресії проводилися в центральних райо-нах, а віддалені терени були охоплені менше.По-третє, багатьох куркулів і націоналістів булострачено без визнання ними провини і дослі-дження особистих зв’язків.У наказі з Москви визначалися дальшізавдання, які мали забезпечити „повну лікві-дацію найактивніших організаторських анти-радянських кадрів“. „Щодо українських націо-налістичних елементів, – вказував М. Єжов, –слід повністю виявити і репресувати усіх актив-них націоналістів, які раніше отримали незна-чні покарання або не були притягнені до відпо-відальности; колишніх учасників націоналістич-них організацій, зв’язаних з закордонними наці-оналістичними організаціями і еміґрантськимидіячами; представників гетьманської, петлюрів-ської, білої сільської і міської адміністрації“.З областей надійшли заяви на збільшен-ня розстрілів: Київ – на 4,000 осіб, Одеса – на2,600 осіб, Полтава – на 2,500 осіб, Харків – на3,000 осіб, Чернігів – на 1,200 осіб, Кам’янець-Подільський – на 2,100 осіб, Вінниця – на 2,300осіб, Житомир – на 1,450 осіб, Донецьк і Дні-пропетровськ отримали додаткові дозволи на800 і 600 осіб.У березні 1938 року репресії охопили такожпредставників національних меншин – поляків,німців, естонців, латвійців, греків, фінів, румун,китайців, болгар, іранців, македонців – грома-дян СРСР та інших держав. „До 15 квітня збе-регти визначений моїм наказом ч. 00485 поза-судовий порядок розгляду справ арештованих,незалежно від їхнього громадянства“, – писавМ. Єжов до начальників обласних управліньНКВД УРСР.17 квітня 1938 року М. Єжов своїм наказомполегшив дії доносителів: „В усіх УправлінняхНКВД областей організувати спеціяльні при-ймальні, куди дозволити вхід без спеціяльнихперепусток усім охочим повідомити ті чи іншівідомості. На виконання наказу на місцях булорозроблені додаткові заходи. Начальник Управ-ління НКВД в Житомирській області Лаврен-тій Якушев, наприклад, наказав „переглянутиархівні і особові справи аґентури і освідомлен-ня, раніше відсіяні з різних причин, для визна-чення її цінности і доцільности відновленнязв’язків з нею“.НКВД шукав нових „стукачів“. В книзі наве-дено ряд документів НКВД, які починаються зслів: „На підставі аґентурних даних...“. „Стука-чі“ діяли скрізь. Ось кілька доносів з Житомир-ської области:„Дружина репресованого в селі НесолоньКовальчук Параскевія заявляє, що усім тре-ба їхати вглиб Росії, де жити спокійніше, бо тутусіх арештують і майно заберуть“.„Учениця 4-ої кляси сільської школи в селіРясне, дочка репресованого Павлова, написалагасло: „Фашистський терор, злидні та безробіт-тя – ось доля трудящих з країни соціялізму“.„Проживаючи в селі Мала Пиля, дружинарепресованого Марія Шпинь групує в своїй хатіколгоспниць і провадить серед них антирадян-ську аґітацію“.В архіві збереглися доноси Віктора Деряж-ного з Макіївки на Івана Дем’яновського, якийз приводу смерти Георгія Орджонікідзе сказав:„Хоча б швидше вони, сукині діти, усі поздиха-ли“. 28 січня 1938 року І. Дем’яновського булорозстріляно, його майно конфісковане. У 1965році вдова страченого Ганна Дем’яновська поча-ла розшук свого арештованого чоловіка і отри-мала повідомлення з КҐБ про те, що він помер вмісцях позбавлення волі 14 грудня 1945 року відвиразки шлунку.Поряд з каральними „куркульськими трій-ками“ у складі представників НКВД, партії іпрокуратури, скрізь діяли „міліційні трійки“,які в документах мають також назви – спеці-яльні, пашпортні, адміністративні. До складу цих каральних органів входили представникиНКВД, прокуратури і міліції. Вони мали правокарати лише ув’язненням. Трійки обох різнови-дів обмінювалися судовими справами.Водночас центральна міліційна трійка в Укра-їні була ліквідована за вказівкою Й. Сталіна,оскільки „вона не може виносити остаточнірішення і, крім зайвого зволікання справи, нічо-го не дає“. Міліційні трійки залишилися в облас-тях, де діяли в умовах повного свавілля місце-вих керівників.На списках арештованих у 1938 році народ-ний комісар внутрішніх справ О. Успенськийвласноручно писав: „Розстріляти по трійці“.Після розстрілу коменданти НКВД подавалидовжелезні списки страчених з позначкою: „Тру-пи передані землі згідно із встановленими пра-вилами“.17 листопада 1938 року масовий терор булозакінчено. Уряд СРСР і Центрального комітету Комуністичної партії своєю постановою визна-чили, що чинним залишається лише один поза-судовий орган – Особлива нарада при НКВДСРСР, який діяв до 1 вересня 1953 року. У 1939році цей орган засудив 13,021 особу, в 1940 році– 42,912 осіб. У 1941 році Особливій нараді булодозволено засуджувати до страти і 20 роківпозбавлення волі. У період 1934-1953 років Осо-блива нарада винесла 10,101 смертний вирок і
До 75-річчя Великого терору в Україні
Нинішнього року виповнюється 75 літ від початку Великого терору 1937-1938 років – більшо-вицької акції в Україні‚ спрямованої на винищення уцілілого від Голодомору 1932-1933 років се- лянства‚ а також інтеліґенції й усіх національно-патріотичних сил. З цієї нагоди нижче вміщенопершу з трьох частин публікації про Великий терор‚ підготовлену за книгою „Через трупи воро-га на благо народу“. Куркульська операція в Українській РСР 1937-1941 рр.“‚ яку видали у 2010 році Німецький історичний інститут в Москві і Німецьке науково-дослідницьке товариство. До кни-ги увійшло 243 документи про репресії‚ надані Галузевим архівом Служби безпеки України в тойчас‚ коли її очолював до 2010 року Валентин Наливайченко.
(Закінчення на стор. 8)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->