Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cominfo2006-2007nr1

cominfo2006-2007nr1

Ratings: (0)|Views: 51 |Likes:
Published by PubliekeSfeer

More info:

Published by: PubliekeSfeer on Dec 08, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
 THESKYIS THELIMIT!
het officiële verenigingsblad van SV Contact
nr. 1 jaargang 6
nr. 1 jaargang 6
kritisch met een knipoog
com
info 
uitgaan in Utreg!tips vooreerstejaarsen:hoe illegaalis Àlesharing?
inside:
een nieuw jaar CIW staat voor de boeg!
 
2
234568101112131415
Welcom’infoCom’kommertijdSV ContactOh com’er eens kijkenCom’ic Sans MSCom’pleet nieuwe CIW’er FilesharingMet een borrel op naar collegeAAd fundumParco Nazionala delle Incisioni RupestriCom’ix / Com’op zeg!
 
Com’Info is het officiële verenigingsblad van SVContact, de studievereniging van Communicatie- enInformatiewetenschappen inUtrecht.Jaargang 6 - nummer 1Verschijnt 4 keer per jaar Hoofdredacteur Michiel KraijkampEindredactieLorenz van GoolArthur StolwijkLay-outJago van den Akker Illustrator Lorenz van GoolRedactieCarolien BlonkLorenz van GoolMaartje van der HeijdenAnouk HuninkMarrit MüskensMarjolein SchoutenArthur StolwijkMet dank aanMariska SwartRobbie VermeulenContact viaredactie@svcontact.nlofPostbus SV ContactKNG 29 - SecretariaatVerkrijgbaar opTrans 10, KNG 29 & 80,Letterenbibliotheek
 c ol      of     on
beste lezers,
De tijd van zonnebaden, sightseeing en cocktails is weer voorbij. Collegebanken, presentaties en tentamens liggen in het vooruitzicht. Maar om de overgang tussen beide periodes wat draaglijker te maken heeft de redactie gedurende de zomermaandenniet stilgezeten en hebben we de pen of laptop ter hand genomen. Het resultaat is de eerste Com’Info van het nieuwe collegejaar zoals jullie van ons gewend zijn: naast kritiek ook een knipoog naar de nieuwe eerstejaars. De middelste twee pagina’s vandeze uitgave staan geheel in het teken van deze toekomstige Communicatie- en Informatiewetenschappers. Maar ook de anderebladzijdes zijn zeer de moeite waard. Zo keren we nog een keer terug naar Madrid, worden het lettertype Comic Sans MS ende letter A nader onder de loep genomen en dalen we af naar de schatkamers van de P2P-netwerken. Daarnaast natuurlijk de vertrouwde rubrieken Com’ix en Com’op zeg en een geheel vernieuwde Oh com’er eens kijken!Tevens wil ik vanaf deze plek de voltallige redactie en alle betrokkenen bedanken voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar.Zonder hen zou het niet zijn gelukt om vier keer de Com’Info te vullen met verrassende, interessante, grappige, informatieve enprikkelende artikelen. Ik neem daarom met een goed gevoel afscheid en wie weet tot ziens in een van de toekomstige uitgaves.Michiel KraijkampHoofdredacteur Com’Info 2005-2006
//> welcom’info
j
//> com’op zeg
15
Parco Nazionala delle Incisioni Rupestri;Beschermplaats van een van de oudstevormen van communicatieOnder streng toezicht, waarbij elke stapdie je doet gadegeslagen wordt doorongeveer drie beveiligingsmannen,bezoek ik het “Parco Nazionala delleIncisioni Rupestri”. In 1995 richtte deItaliaanse staat dit nationale park opom honderd in steen gegraveerderotstekeningen te beschermen. Dat diebescherming van groot belang is wordtmij al snel duidelijk na het passerenvan een aantal karikaturen en initialendie duidelijk niet uit het ijzeren tijdperkstammen…
//> com’ix
> Ik zal nooit de man benijden die helderruikend is.> Blindheid: een uitzichtloze situatie.> Tandartsen zijn mensen met topsalarissen die eerst een half uur met een ijzeren martelwerktuig in je tandvlees staan tesnijden om vervolgens te concluderen dat het gaat bloeden.> Masochisten zijn mensen die genoegen scheppen in het betalen van hun belastingen.> Je hebt als vegetariër pas écht humor als je een vleesetende plant op je kamer hebt staan.> Ook het christendom is begonnen met twee schamele latjes.> Ach bakker, hou toch je stroopwaffel.> Verbaasde blikken verschenen op de gezichten van zijn collegae toen bleek dat de universitaire docent was overledenaan de educatyfus.> Speciaal voor de gefrustreerde boer: bietboksen.> XXL, bij de Romeinen was dat nog gewoon 30.> Je bent pas écht een dwerg als je zelfs te klein bent voor een minderwaardigheidscomplex.> In de volksmond werd universitaire homo ook wel “leernicht” genoemd.> Masochisten zijn de ergste leerlingen die je kan hebben. Echt waar. Ze zijn me toch hardleers.Arthur 
 
14
Parco Nazionala delle Incisioni Rupestri;Beschermplaats van een van de oudstevormen van communicatieOnder streng toezicht, waarbij elke stapdie je doet gadegeslagen wordt doorongeveer drie beveiligingsmannen,bezoek ik het “Parco Nazionala delleIncisioni Rupestri”. In 1995 richtte deItaliaanse staat dit nationale park opom honderd in steen gegraveerderotstekeningen te beschermen. Dat diebescherming van groot belang is wordtmij al snel duidelijk na het passerenvan een aantal karikaturen en initialendie duidelijk niet uit het ijzeren tijdperkstammen…
Het nationale park in Capo di Ponteligt in het centrum van de ValcamonicaVallei. Valcamonica heeft de grootsteconcentratie van rotstekeningen in dewereld. De tekeningen vertellen het verhaal van deze vallei over een periode van 10.000 jaar. Ze zijn gemaakt tijdenshet stenen, het bronzen en het ijzerentijdperk.Het grootste deel van de graveringenis gemaakt door de Camuni, eenoude Italiaanse bevolkingsgroep. Eenklein deel is gegraveerd door hun voorgangers in het bronzen tijdperk.Wie tijdens zijn rondwandeling in hetpark goed kijkt, zou meer dan 30.000zogenaamde pitoti moeten kunnenontdekken: figuren van mensen,paarden, herten of honden. Maar ookpitoti van magie en oorlog zijn in hetsteen te vinden.Wetenschappelijk onderzoek vestigde haar aandacht op juistdeze steengraveringen, omdat er maar weinig over is gebleven van demateriële cultuur van deze volkeren.Eén van de dingen die de onderzoekersin het bijzonder opviel, is dat elkekeer dezelfde stenen en plaatsen inde vallei werden uitgekozen voor desteengraveringen. Daarnaast steldende onderzoekers dat de graveringenritueel gemaakt werden tijdens bepaaldegebeurtenissen als festiviteiten,periodieke ontmoetingen en inwijdingendoor priesters en kunstenaars.Enfin, zo word je dus nietsvermoedendop vakantie in Italië geconfronteerd metde universele oertaal van de mens. Detaal waarin je wereldwijd, in de vroegsterotstekeningen, dezelfde symbolenen dezelfde logische structuur zietterugkomen. Of misschien vindt alleeneen CIW’er dit gedeelte interessant…Parco Nazionala delle Incisioni Rupestri;misschien een idee voor de volgendebuitenlandse reis? ;-)Mariska
//> com’municeren
Een echte Camuni?!Menselijke pitotiEen jachttafereelPitoti van het Camuni territorium?Of gewoon hun huis?
ParcoNazionaladelleIncisioniRupestri;
beschermplaats van één van de oudste vormen vancommunicatie
Nu we midden in de vakantie zittenbedacht ik me, al zittend boven dekaarten van Europa, hé, eigenlijk is dezomervakantie een prima tijd om van degeleerde theorie een praktijkuitvoeringte maken! Want wat kom je in de vakantie een boel verschillende soortencommunicatie tegen zeg! Fransen die jou bij de receptie van de camping niet verstaan en jij hen niet, onvertaalbaremenukaarten waarvan de serveerster in Barcelona uitlegt dat conejo hetSpaanse woord voor “Boegs Boennie” is,stapels formulieren die moeten wordeningevuld mocht je jezelf onderweg ineen botsinkje wagen en natuurlijk de verontschuldigingen op het strand aande graver in wiens kuil je bent gevallen.“Ehh, oh, ehmm… (blader, blader in hetNederlands-Duitse woordenboek) Herr,ent-schul-di-gung!”Hieruit mag ik toch wel concluderendat CIW’ers ook in de zomervakantiehet gebied van de interculturele eninterpersoonlijke communicatie niet verwaarlozen! Over IntercultureleCommunicatie gesproken: ik moettoegeven dat ik bij het maken van mijnpaspoort voor deze cursus erg zuinigwas met wat ik zei; ik was namelijk bangdat ik ineens, voorin de collegezaal, een vloeiend Frans of Duits gesprek metiemand moest houden, alleen omdat ikin m’n paspoort had geschreven dat ikdie talen “wel een béétje” beheerste.Maar juist vanwege dit een béétjebeheersen van enkele woordenBuitenlands is het nodig om de juistemaatregelen te nemen op vakantie. Opdie manier is er nog een kans dat wehet dit jaar verbaal wél gaan overleven.Daarom heb ik, omdat ik over minder dan 24 uur naar het Zuiden des Europa’sga rijden, ter voorbereiding het laatje inde auto volgestopt met woordenboeken.Op die manier hoop ik me toch tekunnen redden in Het Zuiden (noumaar hopen dat ze niet gaan letten opgrammatica). En wat betreft de péagesdie we in Frankrijk passeren: het is tochaltijd weer een opluchting dat de prijsook digitaal te zien is.Nee, er kan niet gezegd wordendat wij in de vakantie niet bezig zijnmet onze studie; Communicatie- enInformatiestudenten zijn altijd (dus ookin de vakantie) leergierig en komen inde meest rottige situaties met de meestgoede oplossingen! …Hopen we danmaar…En voor de eerstejaars van dit jaar: weesniet bevreesd dat jullie er niks van gaanbakken, want ook jullie hebben je indeze zomervakantie mentaal vast heelgoed voorbereid! Eigenlijk ga ik door mijn eigen artikel bijna denken over hetopeisen van meer vakantie: het scheeltde docenten een hele hoop gedoe enwij kunnen, in combinatie met keihardontspannen, de beste dingen op eigenhoutje leren!Ja, ik heb het idee dat ik communicatiefgezien best goed bezig ben op ditmoment. No need to go to school today!Maar goed, ook al snak ik naar hetopfrissen en gebruiken van mijn kennis,eerst ga ik even lekker m’n koffer enkampeergerei pakken… Heerlijk dom ensimpel werk! Daar heb je toch vakantie voor?Anouk
comkommertijd
3
//> com’kommerti
j
 jd

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->