Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tugas Basa Bali

Tugas Basa Bali

Ratings:
(0)
|Views: 2,141|Likes:
Published by gnzgnzgnzgnz8

More info:

Published by: gnzgnzgnzgnz8 on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

 
Tugas Basa Bali
Nama : Alfadya DhanuNo : 02Kelas : XII IPA 2
 
SESONGGAN
Lelipi ngalih gegitik : Sakadi anak sane corah nuturang dewek ipun mamaling ring arep polisi sinah ipun katangkep raris kahukumsapuntul-puntulan besine, yen sangih lakar mangan : Yadinamunapi nambet anake yeningsampun pageh-puguh malajah kasuen-suen janten taler ipun uning Ngentungang uyah ka pasih : Ngedengang wiadin nuturang kabisan ring ajeng anake sanewikan Ngrebutin balung tanpa isi :Takut ngetel payu makebyos : Sakadi anak sane ajerih nelasang prabeya akidik, pamuputipun nelasang prabeya akehAda andus ada apine : Yening wenten orti ala wiadin ayu, sinah wenten sane jati diastunipun kidik Gede kayune gede papane : ageng pakaryan wiadin pangkat anake, janten ageng taler  pikolinipunKamus majalan : Kaucapang ring anak sane pradnyan tur sampun weruh ring makudang-kudang basa Ngebug yeh di panene : Ngawe paon ring pasemetonan pamuput taler ipun pacing keni Ngentungang blakas matali : Sakadi anak sane palas makurenan, sakewanten during sah palasipune
SESENGGAKAN
Buka linuhe, ngidup-ngidupang awak : Sakadi anak sane ndiri ngutsahanayang awak nenten wenten anak sane nulunginBuka nyepeg yehe, tusing dadi pegat : Sakadi anak nenten mresidayang pacing pegatmapianak diastun magenah dohBuka siape sambehin injin, kilang kileng : Sakadi anak sane nambet yan kenken ngambilnapi-napi ipun kilang-kilengBuka batun buluane, mamesik : Kaucapang sakadi anak sane nenten madue nyama wiadintimpal, wantah ipun padidianaBuka jangkrike galak di bungut : Sakadi anak sane galak diomong, kawenten nenten purunnglaksanayangBuka lindunge uyahin blangsah : Sakadi anak sane uyang paling nenten uning-uningnongosBuka bucicane ujunan nguci : Sakadi anak sane ngucekcak ngomong nenten karwan tuktuk  bongkol ipunBuka ulungin durene nyaputin iba : Sakadi anak sane nyaga dewek mangda nentenkasenggelan timpalBuka ngenjekin ikut cicinge balik nyaplok : Sakadi I bapa ngenken I pianak ngrereh napi-napi raris I pianak mabalik ngenken bapanipune ngrereh punikaBuka macane nakutin lawat : Sakadi anak sane marasa ring dewekipune iwang wiadincorah, setata ipun merasa congah wiadin takut tur kabilbil
SLOKA
 
Buka slokane kengkenang nekepin andus ?Buka slokane musuh wenang linyokin : Satrune sane pacang nyengkalen ragane, dadoslinyokin mangda ragane rahayuBuka slokane demen mplalian api eda takut kebus ! : Yening purun ngambil pakaryan saneageng tur abot, sampunang ajerih pacang manggihin pakewuhBuka slokane gede ombak gede angin : ageng pikalih utawi asil anake janten ageng taler  panelasanipunBuka slokane nundunin macan pules : Sakadi anak sane nantangin musuh sane sampunnengilBuka slokane dija ada Galungan buung: nenten wenten anak jaga wangda ngrereh pangupajiwaBuka slokane anak baduda makeneh madanin garuda : Sakadi anak tiwas mamanah jaganandinginanak sugihBuka slokane pianakan-pianakan ketimun suba emed daara : Saking alit antuka ngubuhin risampunekelih raris anggena kurenanBuka slokane siap mataluh di jinenge : kaucapang ring anake sane polih genah ringringgemuheBuka slokane tusing ada lemete elung : anake sane darma tur uning ngalah sinah pacangmanggih rahajeng
SESAWANGAN
Susune nyangkih kadi nyuh gading kembar Gigine putihTayungane buka busunge amputang, tayungan sane lemuhBetekan batisne meling padiSledetane galak Rambute kadi gulem ngemuh ujanSuarane jangih luir sunarine tempuh anginPipine waluya kadi duren ajuringRupane ayu tan pendah kadi deling kencanaRagane luir minangsi
PEPINDAN
Mai ia nuke anyud :Isitne :Jerijine rurus musuh bakungAlisne nyuarit kadi don intaranPamulune nyandat gadingCokore mudak sinungsangKupinge nyangga sekar Kukune mamapah biuGigine matun sumangka

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Megayasa IGede Putu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->