Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Demografie - Violeta Puscasu

Demografie - Violeta Puscasu

Ratings: (0)|Views: 37|Likes:
Published by Szilagyi Jozsef

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Szilagyi Jozsef on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2013

pdf

text

original

 
 
5
DEMOGRAFIE
VIOLETA PU
Ş
CA
Ş
U
 
 
6
CAPITOLUL 1
NO
Ţ
IUNI INTRODUCTIVE
1.1.
POPULA
Ţ
IA - SUBIECT INTERDISCIPLINAR 
 
Se cuvine s
ă
spunem, înc
ă
de la început, c
ă
nu exist
ă
o
ş
tiin
ţă
unic
ă
apopula
ţ
iei. Popula
ţ
ia este, prin excelen
ţă
, o tem
ă
interdisciplinar 
ă
.Ca orice domeniu de cercetare care ofer 
ă
posibilitatea abord
ă
rilor distincte,particulare
ş
i adaptate unui scop anume, studiul popula
ţ
iei a dat na
ş
tere în timp maimultor ramuri
ş
i subramuri
ş
tiin
ţ
ifice (vezi fig.1.1).
 Punctul de vedere statistic
a dat na
ş
tere demografiei statistice. Este unanimacceptat faptul c
ă
 
emografia
datoreaz
ă
aproape totul statisticii demografice
ş
i c
ă
  începuturile demografiei coincid cu cele ale statisticii demografice.
 Punctul devedere sociologic
a generat demografia social
ă
, leg
ă
turile derivând
ş
i din faptul c
ă
 sunt analizate fenomene cu dubl
ă
rezonan
ţă
: mobilitatea spa
ţ
ial
ă
 
ş
i profesional
ă
apopula
ţ
iei, urbanizarea, stratificarea social
ă
etc.
 Punctul de vedere economic
 dezvolt
ă
problemele demografice prin prisma rolului popula
ţ
iei în subsistemeleproduc
ţ
ie
ş
i consum. Practic nu se poate concepe afirmarea corela
ţ
iei produc
ţ
ie-consum, f 
ă
când abstrac
ţ
ie de popula
ţ
ie, indiferent dac
ă
este vorba de bunurimateriale sau spirituale.
 Punctul de vedere istoric
a produs istoria popula
ţ
iei
ş
idemografia istoric
ă
; la fel s-a n
ă
scut
ş
i demografia politic
ă
. Cât despre
 punctul devedere geografic
, acesta se al
ă
la originea geografiei popula
ţ
iei
ş
i a demo-geografiei. Lista nu este complet
ă
:
ş
tiin
ţ
ele naturii, în particular biologia, genetica,ecologia, medicina se intereseaz
ă
, de asemenea, de popula
ţ
ie din alte unghiuri.Din persepctiva administra
ţ
iei publice, popula
ţ
ia reprezint
ă
colectivitatea deadministrat, cu toate caracteristicile ce deriv
ă
din dinamica, structura
ş
i mobilitateapopula
ţ
iei. De la deciden
ţ
ii politici la nivel central sau local,
ş
i pân
ă
la func
ţ
ionarii cuaparent simple atribu
ţ
ii de execu
ţ
ie, cunoa
ş
terea mecanismelor demografice dintr+ocomunitate, la un momnet dat, poate u
ş
ura implementarea celor mai bune practici
ş
iinstrumente administrative
ş
i mai ales poate folosi argument
ă
rii
ş
i fundament
ă
riiunor politici
ş
i strategii optime, adaptate dinamicii
ş
i structurii popula
ţ
iei. O bun
ă
 descifrarea a caracteristicilor demografice la un moment dat presupune parcurgereacelor trei înteb
ă
ri :
ţ 
i sunt? ce fel sunt ? de ce, din ce cauze ?
R
ă
spunsul la aceste înteb
ă
ri fundamentale constituie de fapt cele trei mari componente ale analizeidemografice, care intereaz
ă
marile domenii ale vie
ţ
ii sociale.
 
 
7
1.2 DE CÂND
demografie
?
Dac
ă
demografia s-a n
ă
scut înc
ă
din secolul al XVIII-lea ca un fel de“contabilitate” a oamenilor, prin aplicarea la fiin
ţ
ele umane, a metodelor puse lapunct pentru gestiunea stocurilor de m
ă
rfuri, cea mai mare parte a ramurilor specializate în sânul
ş
tiin
ţ
elor popula
ţ
iei nu au ap
ă
rut decât târziu, în cursul secoluluiXX, chiar dup
ă
al doilea r 
ă
zboi mondial.Totu
ş
i sunt numeroase indicii istorice cre vorbesc despre nevoia de cunoa
ş
tere apopula
ţ
iilor înc
ă
din cele mai vechi timpuri, ceea ce ar face din demografie o parctic
ă
 extrem de veche, chiar dac
ă
acesta nu devine
ş
tiin
ţă
decât mult mai târziu. Cât devechi sunt practicile demografiei, ne putem da seama, de altfel, din istoriarecens
ă
mântului ale c
ă
rui origini vin din
census
-ul Romei antice, ca una dintreprimele proceduri de înregistrare a cet
ăţ
enilor imperiului, plecându-se de la
ş
i mai
demografieeconomic
ă
 
demografieistoric
ă
 demografie politic
ă
 
demografiesocial
ă
 
demografiestatistic
ă
demo-geografie
 
SociologiePolitologieGeografieStatistic
ă
IstorieEconomiePOPULA
Ţ
IE
Antropologie
Fig. 1.1. Principalele domenii de cercetare interesate de studiulpopula
ţ
iei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->