Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
P. 1
Dody Firmanda 2012 - Komite Medik RSUD Tarakan Kaltim

Dody Firmanda 2012 - Komite Medik RSUD Tarakan Kaltim

Ratings: (0)|Views: 480 |Likes:
Disampaikan di RSUD Tarakan Kalimantan Timur, 9 Maret 2012. (Dody Firmanda)
Disampaikan di RSUD Tarakan Kalimantan Timur, 9 Maret 2012. (Dody Firmanda)

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
>
Kmhorl Hlbok P|hnd Vnkor
 &
Bmb CophnjbnKlr|n Kmhorl HlbokPV\W Cnrhnynro Enknprn
Wljbnd|a|nj
Bljinj rlp`orjn Wlpnr|pnj Hljrlpo Klvldnrnj PO Jmhmp9<<-Hljklv-OS-07>>! hnkn Klw|r|vnj Hljrlpo Klvldnrnj Jmhmp990-Hljklv-VK-SO-0770 rljrnji Wlbmhnj Wlpnr|pnj Ojrlpjna P|hnd Vnkor$
Dmvworna @ Anyv/ 
vlwnjenji hljiljno wljinr|pnj vrnc hlbov! Klw|r|vnjHljrlpo Klvldnrnj Jmhmp 2?3-Hljklv-VK-OS-077< rljrnji Wlbmhnj N|borHlbov bnj Klw|r|vnj Hljrlpo Klvldnrnj Jmhmp 36>-Hljklv-VK-SOO-077<rljrnji Wlbmhnj Wlj|v|jnj Wlpnr|pnj Ojrlpjna Vrnc Hlbov bofn`|r bnjbojnrnknj robnk `lpank|
>
bnj vlronw p|hnd vnkor dnp|v hljlv|noknj bljinjwlpnr|pnj rlpvl`|r vlanh`nrjn rnjiina < Jmslh`lp 07>> $3 `|anj vlenkbo|jbnjiknjjn wlpnr|pnj rlpvl`|r/
0
*Wlpnr|pnj Hljrlpo Klvldnrnj rlpvl`|r `lpr|e|nj |jr|k hljinr|p rnrnklaman kaojov $
faojofna imslpjnjfl 
/ nji `nok ninp h|r| wlannjnj hlbov bnjklvlanhnrnj wnvolj bop|hnd vnkor al`od rlpenhoj bnj rlpaojb|jio vlprnhljinr|p wljlaljiinpnnj kmhorl hlbok bo vlronw p|hnd vnkor bnanh pnjiknwljojiknrnj wpmclvomjnaovhl vrnc hlbov*
6
Ninp robnk rlpenbo klkmvmjinj-klsnk|hnj wlpnr|pnj bo p|hnd vnkor ( hnknvlfnpn robnk anjiv|ji vlronw p|hnd vnkor dnp|v hlh`|nr Wlpnr|pnj OjrlpjnVrnc Hlbov
$Hlbofna Vrncc @anyv/ 
nji `np| bnj hlplsovo Wlpnr|pnj OjrlpjnP|hnd Vnkor
$Dmvworna @anyv/ 
vlprn Vrp|kr|p Mpinjovnvo Rnrn Klpen $VMRK/bnanh ynkr| 3 `|anj vlenk borlrnwknj-bo|jbnjiknj Wlpnr|pnj HljrlpoKlvldnrnj PO Jmhmp 9<<-Hljklv-OS-07>>*
&
Bovnhwnoknj bo PV\B Rnpnknj Knaohnjrnj Roh|p wnbn rnjiina ? Hnplr 07>0*
>
Wlpnr|pnj Hljrlpo Klvldnrnj PO Jmhmp 9<<-Hljklv-OS-07>> Wnvna 07*
0
Wlpnr|pnj Hljrlpo Klvldnrnj PO Jmhmp 9<<-Hljklv-OS-07>> Wnvna >?*
6
Wlpnr|pnj Hljrlpo Klvldnrnj PO Jmhmp 9<<-Hljklv-OS-07>> Wnvna 0*
 
0
Kmhorl Hlbok P|hnd Vnkor
Kmhorl Hlbok P|hnd Vnkor bo`ljr|k bljinj r|e|nj |jr|k hljlaljiinpnknjrnrn klaman kaojov $
faojofna imslpjnjfl 
/ nji `nok ninp h|r| wlannjnj hlbovbnj klvlanhnrnj wnvolj al`od rlpenhoj bnj rlpaojb|jio*
2
Vlbnjiknj r|invKmhorl Hlbok nbnand hljojiknrknj wpmclvomjnaovhl vrnc hlbov vlfnpn5>* Hlank|knj kplbljvona bnj plkplbljvona vla|p|d vrnc hlbov0* Hlhlaodnpn h|r| wpmclvo vrnc hlbov bnanh wlannjnj! wljboboknjbnj wljlaoronj6* Hljenin bovowaoj! lrokn bnj wlpoank| vrnc hlbovBnanh hlankvnjnknj r|inv bo nrnv Kmhorl Hlbok bo`njr| mald 6 V|`kmhorl nkjo5>* V|`kmhorl Kplbljvona nji `lpr|inv hljnwov wpmclvomjnaovhl vrnchlbov;0* V|`kmhorl H|r| Wpmclvo nji `lpr|inv hlhwlprndnjknj kmhwlrljvobnj wpmclvomjnaovhl vrnc hlbov; bnj6* V|`kmhorl Lrokn bnj Bovowaoj Wpmclvo nji `lpr|inv hljenin bovowaoj!lrokn! bnj wlpoank| wpmclvo vrnc hlbov*Ninp r|inv rlpvl`|r bo nrnv `lpenanj bljinj `nok bnj robnk rlpenbo klpnjf|njhn|w|j r|hwnji rojbod bnanh vovrlh! hnkn bowlpa|knj `lp`nino wlbmhnjvl`nino wnjb|nj
$i|oblaojlv/ 
* Kmhorl Hlbok hlj|v|j bnj hlh`|nr wlbmhnjwlbmhnj nji bowlpa|knj* Wlbmhnj rlpvl`|r borlrnwknj bnj bovndknjwljii|jnnjjn mald Klwnan-Boplkr|p P|hnd Vnkor* Wlbmhnj rlpvl`|r njrnpnanoj5>* Wlbmhnj Kplbljvona bnj Pl(kplbljvona0* Wlbmhnj Klyl`njinj Kaojov6* Bncrnp Wlpojfonj Klyljnjinj Kaojov
$Ydorl Wnwlp/ 
2* Wlbmhnj Rnrn Klaman Kaojov
$Faojofna Imslpjnjfl/ 
<* Wlbmhnj Wlankvnjnnj Pmjbl P|njinj $
Ynpb Pm|jb 
/3* Wlbmhnj Anwmpnj Enin $
Hmpjoji Plwmpr 
/
2
Wlpnr|pnj Hljrlpo Klvldnrnj PO Jmhmp 9<<-Hljklv-OS-07>> Wnvna 2*
 
6
9* Wlbmhnj Wlh`ndnvnj Knv|v Klhnronj4* Wlbmhnj Wlh`ndnvnj Knv|v V|aor?* Wlbmhnj Wlh`ojnnj Lrokn bnj Bovowaoj Wpmclvo Hlbov>7* Wlbmhnj Wljnjinjnj B|innj Wlanjiinpnj Lrokn bnj Bovwaoj WpmclvoHlbov>>* Wlbmhnj Bmvlj Kaojov-Bmkrlp Wljbobok Kaojov $`oan p|hnd vnkorrlpvl`|r nbnand p|hnd vnkor wljboboknj/Hnkn vlfnpn vovrlhnrok Kmhorl hlbok hlankvnjnknj r|invjn hlana|o roin dna|rnhn nor|5
<
>* plkmhljbnvo wlh`lponj ouoj |jr|k hlank|knj wlannjnj hlbov $
ljrlpoji rm rdl wpmclvvomj 
/! boank|knj hlana|o v|`kmhorl kplbljvona $Inh`np >/0* hlhlaodnpn kmhwlrljvo bnj wlpoank| wnpn vrnc hlbov nji rlandhlhwlpmald ouoj $
hnojrnojoji wpmclvvomjnaovh 
/! boank|knj mald v|`kmhorlh|r| wpmclvo hlana|o n|bor hlbov bnj wljilh`njinj wpmclvo`lpklanje|rnj $
fmjroj|oji wpmclvvomjna blslamwhljr 
/ $Inh`np 0 vnhwno</6* plkmhljbnvo wljnjii|dnj klyljnjinj kaojov rlprljr| dojiin wljfn`|rnjouoj hlank|knj wlannjnj hlbov $
ltwlaaoji cpmh rdl wpmclvvomj 
/!boank|knj hlana|o v|`kmhorl lrokn bnj bovowaoj wpmclvo $Inh`np 3/
<
Cophnjbn B* Vrpnrlio Wljojiknrnj H|r| Wpmclvo Hlbok* Bovnhwnoknj wnbn Nfnpn Vlhojnp Jnvomjna TOWLPVO $Wlpdohw|jnj P|hnd Vnkor Ojbmjlvon-
 Ojbmjlvonj Dmvworna Nvvmfonromj/
bnj Vlhojnp Rnd|jnj S
 Wnroljr Vnclry
bnj Dmvworna Ltwm TTOS bo Enknprn Fmjsljromj Fljrlp $EFF/! Enknprn 07(0> Mkrm`lp 07>>*

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Melda Chang liked this
Melda Chang liked this
Dewi Priamsari liked this
Esa Titis P liked this
Nur Afiah Jasmin liked this
Vivis Dessy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->