Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Škrip, šesti i sedmi broj

Škrip, šesti i sedmi broj

Ratings: (0)|Views: 978|Likes:
Published by Ognjen Kojanić

More info:

Published by: Ognjen Kojanić on Mar 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
Ptovanočitateljstvo,PoslečetvoromesečnogzatišjapojavljujesenovidvobrojčasopisaŠkrip,idaljeuprepoznatljivomgerilskomiau-tonomnomformatu,da,vamanazadovoljstvoikorist,donesejošjedanmaliizbortekstovaizdomenaproze,poezije,analizeikritikedruštvaijoškoječega.Nekolikojerazlogazatišjukojejevladaloposlednjihnekolikomeseci.Prviunizujekonkurszakojismoodaslalipozivširomex-Yuvasione.Odzivjebioneočekivanovelik.Našamalenaredakcijajeprionulanazadatakčitanjaiodabiranjatekstovazačasopis,nosećisesaizazovimasvakodnevnogživotakaoštojetobilablokadaFilološkogiFilozofskogfakultetauBeograduuoktobruinovembruispremanjeipolaganjeispita.Usledsvegatoga,našnajambicioznijicilj-radsaautorimananjihovimtekstovima-biojeostvarensamodelimičnotj.samosaljudimačijisutekstovibiliodabranizačasopis.Ljudisakojimatonijebioslučajostalisuuskraćenizablagotvornukorespondencijudonekihsrećnijihisređenijihvremena......štobisemoglodesitiukolikozaživipokušajnabavljanjaredakcijskogprostora;zasadasenadepolažuurazvijanjekapacitetaInexilma(http://www.facebook.com/InexFilm),prilikomkojegsečlanoviredakcijenisulibilidazasukurukaveiprionunaposaotemeljnogrenoviranjaprostora,nabavljanjanameštaja,prozora,glačanjazidova.No,otomevišekakovremebudeprolazilo,asituacijaserazvijala.Iakosmoprilikomkonkursabiliotvorenizasvevrstetekstualnih(ainekevrstevizualnih)priloga,osnovnatemajebilafenomenantizapadnjaštvauSrbiji.Štasemožepodvestipodnjega,čemuonoiočemugovorionosamo,aočemunje-govapojava?Tajskuptekstovanajvišepodsećananaučničasopis.Ambicijanamjedaunarednomperioduprodubljujemokvalitettakoosmišljenogdelačasopisa,alismatramodaćeoviradovinaćizahvalnupubliku.Osimizborapesamaipriča,kojijeuovombrojuopsežnijinegoikadpre,donosimoitekstoveoraznimdrugimaktuel-nimtemama:naprimer,izveštajoinicijativizaDruštvenicentaruNovomSadupisanutokupostojanjatogcentraodstraneneposrednigučesnika;nastavljamosafeljtonomodanskomesid-roku;kratakizveštajoprimeruotuđenjaupravljačkeklaseodostatkadruštvanaprimerumaleakcijeispredDomaNarodneskupštine,itakodalje...Usvakomslučaju,dosledećegjavljanja,prijatnočitanjeilistanjevamželiŠkripkolektiv!

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ivan Jovanović liked this
sanjin_117546767 liked this
Ognjen Kojanić liked this
stopa_miasp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->