Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon o Hipoteci

Zakon o Hipoteci

Ratings: (0)|Views: 2,055|Likes:
Published by Ljiljana Tatic

More info:

Published by: Ljiljana Tatic on Nov 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

 
Z A K O N
O HIPOTECI
Deo prviOSNOVNE ODREDBE
Predmet zakonaČlan 1.
Ovim zakonom uređuje se hipoteka, radi obezbeđenja potraživanja, iosniva centralna evidencija hipoteka.
Pojam hipotekeČlan 2.
Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poveriocada, ako dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva naplatu potraživanja obezbeđenoghipotekom (u daljem tekstu: potraživanje) iz vrednosti nepokretnosti, pre običnihpoverilaca i pre docnijih hipotekarnih poverilaca (u daljem tekstu: poverilac), bezobzira u čijoj svojini se nepokretnost nalazi.
Predmet hipotekeČlan 3.
Predmet hipoteke (u daljem tekstu: predmet ili nepokretnost) može dabude:1)nepokretna stvar (pravo svojine na zemljištu, grevinskomobjektu i sl.);2)deo nepokretne stvari, u skladu sa odlukom o deobi;3)susvojinski udeo u nepokretnoj stvari;4)poseban deo zgrade na kome postoji pravo svojine, odnosnodrugo pravo koje sadrži pravo raspolaganja (stan, poslovneprostorije, garaža, garažno mesto i dr.);5)pravo na zemljištu koje sadrži ovlašćenje slobodnog pravnograspolaganja, a naročito pravo građenja, pravo preče gradnje, iliraspolaganja u državnoj, odnosno društvenoj svojini;6)objekat u izgradnji, kao i poseban deo objekta u izgradnji (stan,poslovne prostorije, garaža, i dr.), bez obzira da li je već izgrađen,pod uslovom da je izdato pravnosnažno odobrenje za gradnju uskladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.
Zajednička hipoteka
 
- 2 -
Član 4.
Radi obezbeđenja jednog potraživanja, hipoteka može da optereti višenepokretnosti, bez obzira da li pripadaju istom ili različitim vlasnicima.U slučaju iz stava 1. ovog člana, poverilac može potraživanje danaplati po svom savesnom izboru iz vrednosti jedne ili više nepokretnosti.
Domašaj hipotekeČlan 5.
Hipoteka obuhvata nepokretnost, i to:1)sve sastavne delove nepokretnosti, prirodne plodove koji nisuodvojeni od nepokretnosti, osim ako je ugovorom o hipotecidrukčije određeno;2)pripatke nepokretnosti određene ugovorom o hipoteci, ali ne istvari u svojini trećih lica;3)sva poboljšanja i povećanja vrednosti nepokretnosti do kojih jedošlo posle zasnivanja hipoteke.
Hipoteka na susvojini i zajedničkoj svojiniČlan 6.
Hipoteku na idealnom delu nepokretne stvari u susvojini vlasnikidealnog dela zasniva bez saglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako se hipotekazasniva na idealnom delu objekta u izgradnji, kada je potrebna saglasnost svihsuvlasnika.Hipoteka na nepokretnoj stvari u zajedničkoj svojini zasniva se samona celoj nepokretnoj stvari i uz saglasnost svih zajedničara.U slučaju hipoteke iz st. 1. i 2. ovog člana, pri namirenju, ostalisuvlasnici, odnosno zajedničari imaju pravo preče kupovine.
Obezbeđeno potraživanjeČlan 7.
Svako potraživanje, uključujući i buduće ili uslovno potraživanje, kao ipotraživanje izraženo u stranoj valuti, može da bude obezbeđeno hipotekom.Potraživanje iz stava 1. ovog člana obuhvata glavno potraživanje,kamatu i troškove naplate.Deo potraživanja koji nije obezbeđen hipotekom može da se naplatisamo iz ostale dužnikove imovine.
 
- 3 -
Deo drugiNASTANAK HIPOTEKE
Način nastanka i vrste hipotekaČlan 8.
Hipoteka nastaje upisom u nadležni registar nepokretnosti, na osnovu:1)ugovora ili sudskog poravnanja
 
(ugovorna hipoteka);2)založne izjave (jednostrana hipoteka);3)zakona (zakonska hipoteka);4)sudske odluke (sudska hipoteka).Pravila o ugovornoj hipoteci shodno se primenjuju na jednostranu,zakonsku i sudsku hipoteku, osim ako je zakonom drukčije propisano.
GLAVA PRVAUGOVOR O HIPOTECI
PojamČlan 9.
Ugovor o hipoteci je ugovor između vlasnika nepokretnosti i poveriocakojim se vlasnik nepokretnosti obavezuje, ako dug ne bude isplaćen o dospelosti, dapoverilac naplati svoje obezbeđeno potraživanje iz vrednosti te nepokretnosti, nanačin propisan zakonom.Dug dospeva u skladu sa ugovorom ili drugim pravnim osnovom izkoga proizilazi.Ugovor o hipoteci može da bude samostalan ili deo ugovora kojiuređuje potraživanje (ugovora o zajmu, kreditu i dr.).
ZaključenjeČlan 10.
Ugovor o hipoteci zaključuje se u pismenoj formi, sa potpisimaoverenim u sudu ili kod drugog zakonom ovlašćenog organa za overu potpisa naaktima o prometu nepokretnosti.Ugovor o hipoteci može da zaključi vlasnik, ili drugo lice koje imapravo raspolaganja, kao i investitor i kupac objekta u izgradnji ili posebnog delaobjekta u izgradnji, u smislu člana 3. ovog zakona (u daljem tekstu: vlasnik).

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Asima Ceman liked this
Marko Radovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->