Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ljudska Prava - Skripta - Test I

Ljudska Prava - Skripta - Test I

Ratings:
(0)
|Views: 1,457|Likes:
Published by Ivana Kotlaja

More info:

Published by: Ivana Kotlaja on Mar 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

 
LJUDSKA PRAVA
Edukacija
o ljudskim pravima je neophodan
preduslov njihovogkonkretnog saznavanja
, poštovanja I primjene
Samo obrazovani I pravno politicke sadrzine koncepta ljudskih prava svjesnigrađani, mogu formirati takvo javno mnjenje koje ce prisiliti vlasti na njihovopostovanje I primjenu
Medjunarodna pravna zastita I kontrola primjene ljudskih prava jepitanje od univerzalnog znacaja
, koje presijeca državne, nacionalne Iideološke, političke I kulturne granice, te uslovljava saradnju kako, međudržavama I vladama, tako I medju nevladinim strucnim I profesionalnimorganizacijama I pojedincima
Ono što je pravno, moralno, pravedno, humano za jednu zajednicu, ne mora dabude za drugu ili druge
Klasicna ustavnopravna teorija
 
odredjuje ljudska prava
kao subjektivna javna prava koja posjeduju gradjani u odnosu na drzavnu vlast, svojevrsnabrana i garancija protiv zloupotrebe vlasti, mehanizam njene kontrole iogranicenja. Ona se ostvaruju ili krse u vertikalnom odnosu gradjanin - drzavnavlast
savremena pravno politikološka nauka
određuje ljudska prava kaominimalne moralno politicke zahtjeve prirodno - pravnog karaktera koje svakipojedinac posjeduje ili bi htio da ih posjeduje u odnosu na (protiv) drzavnu vlasti drustvo u kome zivi
to su elementarni politicki i socijalno - ekonomski zahtjevi gradjana
uodnosu na drzavnu vlast i drustvo u cjelini, cije je ostvarenje preduslov zabiolosku, kulturnu i političku
egzistenciju
odnosno zivot u uslovima dostojnimcovjeka, njegove humane prirode i dostojanstva
osnovni materijalni izvor ovako shvacenih prava je urodjenaindividualnost ljudske autonomije i urodjeno ljudsko dostojanstvo
ona nastaju kao
prirodna jer ih covjek stice cinjenicom rodjenja
, a nevoljom ili miloscu države i ostvaruju se u odnosima sa drugim ljudima idržavnom vlašću
nisu sva subjektivna prava, prava koja pripadaju pojedincu i ljudska prava
ljudska su samo ona subjektivna prava koja se ne duguju drzavi injenoj volji
vec ih ljudsko bice ima nezavisno od drzave i objektivnog pravakoga ona stvara
sve ono sto nam je podareno cinjenicom rodjenja
: zivot u adekvatnimsocijalnim i ekonomskim uslovima, fizicki i mentalni integritet, sloboda,misljenje i izrazavanje misljenja, vjerovanje po sopstvenom izboru, zastita odsvake zloupotrebe drzavne vlasti
osnovna posljedica ovako shvaćenih ljudskih prava jeste
univerzalnost, tj. da jednako pripadaju svim ljudskim bicima bez razlike
druga vazna njihova osobina jeste njihova politicka priroda - ostvaruju se ili krseu drzavno -pravnom poretku, usmjerena su na drzavnu vlast
 
primjena ili krsenje ljudskih prava je sustinski
element procesa vrsenjasuverene vlasti
i vrhovnickih prava svake države
vecina klasicnih, gradjanskih i politickih prava -
prava prve generacije, upravnom smislu su civilne slobode ili imuniteti od drzavne vlasti
to su
negativne slobode jer drzavna vlast ima pravnu obavezu da se nemjesa,da ne smeta gradjane u vrsenju ovih prava
(kretanje, okupljanje,sloboda misljenja)
negativna uzdrzavanja se postizu
nediskriminatornom primjenom zakona iustava
, mada je za takvu primjenu cesto pozitivna pozitivna akcija državnihorgana
pozitivne obaveze državne vlasti i mijesanje drzave u privredni iekonomski zivot(
obezbjedjenje adekvatnih uslova zivota,besplatnogskolovanja...). Zbog toga su
ekonomska, socijalna i kulturna prava – pravadruge generacije.
Obaveza afirmativne akcije države, prije svegapreraspodjele materijalnih resursa da bi se omogucilo blagostanje
balans izmedju principa slobode i principa jednakosti je preduslovrealizacije pune ljudske slobode i dostojanstva
postovanje ljudskih prava je uslov normalnog, regularnog funkcionisanja svakogdrzavno-pravnog poretka i drustva
Samo ona vlast koja postuje ljudska prava je legitimna
i moze normalnofunkcionisati i reprodukovati se
Sve do drugog svijetskog rata ljudska prava su bila u
iskljucivoj nadleznostidrzave. Takva shvatanja su dovela do istrebljenja citavih naroda,
takoda je to motivisalo ljude da internacionalizuju pitanje ljudskih prava
donosenje Univerzalne deklaracije, Paktova o pravima covjeka(Pakt ogradjanskim i politickim pravima PGP + Pakt o ekonomskim,socijalnim i kulturnim pravima PESK) i nekolino medjunarodnihkonvencija - ljudska prava izlaze iz domena iskljucive unutrasnjenadleznosti drzava, tako su stvoreni pravno institucionaln preduslovi za konstituisanje sistema medjunarodnopravne zastite i kontrole i njihove primjene
procedure medjunarodne zastite ljudskih prava, u velikoj mjeri zavise odunutrasnjih sistema i ne mogu se pokrenuti dok se ne iscrpe sredstva imehanizmi na unutrasnjem planu
sada se
sistem medjunarodne zastite svodi na formulisanje i usvajanjeminimalno univerzalno prihvacenih standarda
, njihovo inkorporiranje uustavne i zakonske propise, kao i postojanje medjunarodnih mehanizamakontrole ponasanje drzave
sustina ljudskih prava je prirodnopravna, a ne pozitivisticka (proisticuiz prirode covjeka i odnosa medju ljudima,a ne iz volje drzavne vlasti).
Ljudi ih sticu cinjenicom rodjenja, a ne cinjenicom da su im data ili podarenavoljom državne vlasti ili medjunarodne zajednice u formi ustava, zakona ilimedjunarodnog ugovora
 
Osnovni izvor ovako shvacenog koncepta ljudskih prava, ljudska autonomija idostojanstvo ostaje jedinstven i relativno stalan, ali se njegova sadrzina i nacininjene raelizacije stalno mijenjaju
PREDMET I METOD NAUKE O LJUDSKIM PRAVIMA
predmet ove naucne discipline je veoma složen i kompleksan drustveniodnos izmedju drzavne vlasti i pojedinca,na unutrasnjem imedjunarodnom planu
iz samog karaktera i sadrzine ovog odnosa proizilazi
multidisciplinarnikarakter nauke o ljudskim pravima (pravni,kulturoloski,ekonomskiaspekti ovog odnosa)
U užem normativno - pravnom smislu ona je je specificna sinteza cjelokupnepravne nauke, jer ljudska prava prožimaju skoro sve segmente države i prava,sustnski opredjeljujuci njihov socijalni karakter i sadržinu. Tako da su i metodirazni jer pitanje ljudskih prava obuhvata sve aspekte
IZVORI
Pod izvorima ljudskih prava podrazumijevamo one duhovne materijalne sadrzaje, pravnog, vanpravnog, filozofskog, socioloskog, politikoloskog, kulturoloskog karaktera, koji su osnovni uzroci razlozi, odnosno dominantni faktori nastanka i djelovanja konceptaljudskih prava.
Tri vrste međusobno povezanih i uslovljenih izvora ljudskih prava:
1)
Teorijsko – filozofski2)Politki3)Pravni
... čine izvori unutrašnjeg prava i izvori medjunarodnog prava o ljudskimpravima i slobodama.
materijalni izvori
(drustv.i pol.cinjenice, interesi i vrijednosti iz kojih proizilazipravo)
formalni izvori
(pravni akti na unutrasnjem i medjunarodnom planu, konkretnioblici u kojima se ispoljava donosenje pravnih pravila i propisa)
TEORIJSKO – FILOZOFSKI IZVORI
Religija - ljudski zivoti prava posmatraju se kao univerzalne ineotudjive vrijednosti
,Biblija stavovi o ogranicenju ropstva, obavezapruzanja pomoci siromasnijima, rasnoj jednakosti
 Judeo - hriscanska tradicija - izvjesna prava su neotudjiva inadiskustvena jer su bozjeg porijekla, a zemaljske vlasti ih morajupostovati
u nekim religijama mogu biti i stavovi o ogranicenju ljudske slobode ilidostojanstva
, opravdavanju nejednakosti medju ljudima, podredjenompolozaju zena
po nekim vjerskim ucenjima zivot se ne smatra najvisom inajuniverzalnijom vrijednoscu
religiozne doktrine su znacajan materijalni izvor ljudskih prava, nude zajednickeelemente iz razlicitih tradicija u vidu univerzalni prihvacenih vrijednosti(jednakost i pravicnost)

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dženan Hakalović liked this
Anela Husic liked this
Irma Mekić liked this
Tatjana Ivkovic liked this
Sadmir Macanovic liked this
Bekira Kostic liked this
Jelena Marinkovic liked this
jhakmi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->